MS12-054: תיאור של עדכון האבטחה עבור רכיבי רשת של Windows: 14.08.12

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 2712808 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS12-054. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עזרה בהתקנת עדכונים: תמיכה עבור Microsoft Update

פתרונות אבטחה עבור מומחי IT: פתרון בעיות אבטחה ותמיכה של TechNet

עזרה להגן על המחשב שבו פועל Windows מפני וירוסים ותוכנות זדוניות: פתרון וירוס ומרכז האבטחה

תמיכה מקומית בהתאם למדינתך: תמיכה בינלאומית

פרטי קבצים

הגירסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון תוכנה זה מתקינה קבצים הכוללים את התכונות המפורטות בטבלאות הבאות. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה במחשב המקומי שלך מוצגים בזמן המקומי, עם הפרש שעון הקיץ (DST) הנוכחי שלך. בנוסף, התאריכים והשעות עשויים אף להשתנות בעת ביצוע פעולות מסוימות על קבצים.

מידע על קבצים עבור Windows XP ו- Windows Server 2003

 • הקבצים החלים על אבן דרך (SPn?) ועל ענף שירות (QFE,? GDR) ספציפיים מפורטים בעמודות "דרישת SP" ו"ענף שירות".
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של QFE מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • בנוסף לקבצים המפורטים בטבלאות אלה, עדכון תוכנה זה אף מתקין קובץ קטלוג אבטחה משויך (KBnumber.cat) החתום באמצעות חתימה דיגיטלית של Microsoft.

עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows XP המבוססות על x86

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Localspl.dll5.1.2600.6226345,60014-May-201209:22x86SP3SP3GDR
Localspl.dll5.1.2600.6226346,11214-May-201209:21x86SP3SP3QFE

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Server 2003 ושל Windows XP Professional x64 Edition

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Localspl.dll5.2.3790.5002754,68814-May-201221:51x64SP2SP2GDR
Localspl.dll5.2.3790.5002755,20014-May-201221:48x64SP2SP2QFE

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Server 2003

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Localspl.dll5.2.3790.5002345,08814-May-201209:11x86SP2SP2GDR
Localspl.dll5.2.3790.5002345,60014-May-201209:09x86SP2SP2QFE

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2003

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Localspl.dll5.2.3790.5002973,82414-May-201221:51IA-64SP2SP2GDR
Localspl.dll5.2.3790.5002976,89614-May-201221:47IA-64SP2SP2QFE

מידע קובץ עבור Windows Vista ו- Windows Server 2008

 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דרך (SPn?) וענף שירות (LDR,? GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גרסת הקובץ כמוצג בטבלה הבאה:
  כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
  גירסהמוצראבן דרךענף שירות
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 ו- Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 ו- Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • קבצי MANIFEST ?(?.manifest) וקבצי MUM ?(?.mum) המותקנים בכל סביבה מפורטים בנפרד. קבצי MUM ו- MANIFEST, וקבצי קטלוג האבטחה (?.cat) המשויכים, הם קבצים קריטיים לשמירה על מצב הרכיב המעודכן. קבצי קטלוג האבטחה (תכונות אינן מפורטות) נחתמים באמצעות חתימה דיגיטלית של Microsoft.

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Vista ושל Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Printui.dll.mui6.0.6002.22857106,49611-May-201217:39Not Applicable
Printui.dll.mui6.0.6002.22857122,88011-May-201218:01Not Applicable
Printui.dll.mui6.0.6002.22857114,68811-May-201219:20Not Applicable
Printui.dll.mui6.0.6002.22857114,68811-May-201219:18Not Applicable
Printui.dll.mui6.0.6002.22857131,07211-May-201218:25Not Applicable
Printui.dll.mui6.0.6002.22857135,16811-May-201218:51Not Applicable
Printui.dll.mui6.0.6002.22857110,59211-May-201214:57Not Applicable
Printui.dll.mui6.0.6002.22857126,97611-May-201217:47Not Applicable
Printui.dll.mui6.0.6002.22857110,59211-May-201218:26Not Applicable
Printui.dll.mui6.0.6002.22857114,68811-May-201218:03Not Applicable
Printui.dll.mui6.0.6002.22857131,07211-May-201219:17Not Applicable
Printui.dll.mui6.0.6002.22857102,40011-May-201218:01Not Applicable
Printui.dll.mui6.0.6002.22857122,88011-May-201217:39Not Applicable
Printui.dll.mui6.0.6002.22857122,88011-May-201218:25Not Applicable
Printui.dll.mui6.0.6002.22857126,97611-May-201218:32Not Applicable
Printui.dll.mui6.0.6002.2285781,92011-May-201218:50Not Applicable
Printui.dll.mui6.0.6002.2285781,92011-May-201219:01Not Applicable
Printui.dll.mui6.0.6002.22857122,88011-May-201219:13Not Applicable
Printui.dll.mui6.0.6002.22857118,78411-May-201218:27Not Applicable
Printui.dll.mui6.0.6002.22857114,68811-May-201219:14Not Applicable
Printui.dll.mui6.0.6002.22857126,97611-May-201218:28Not Applicable
Printui.dll.mui6.0.6002.22857122,88011-May-201217:39Not Applicable
Printui.dll.mui6.0.6002.22857126,97611-May-201218:25Not Applicable
Printui.dll.mui6.0.6002.22857126,97611-May-201217:40Not Applicable
Printui.dll.mui6.0.6002.22857122,88011-May-201218:50Not Applicable
Printui.dll.mui6.0.6002.22857118,78411-May-201218:13Not Applicable
Printui.dll.mui6.0.6002.22857118,78411-May-201218:22Not Applicable
Printui.dll.mui6.0.6002.22857118,78411-May-201219:13Not Applicable
Printui.dll.mui6.0.6002.22857118,78411-May-201217:39Not Applicable
Printui.dll.mui6.0.6002.22857118,78411-May-201218:27Not Applicable
Printui.dll.mui6.0.6002.22857114,68811-May-201219:01Not Applicable
Printui.dll.mui6.0.6002.22857114,68811-May-201218:25Not Applicable
Printui.dll.mui6.0.6002.22857118,78411-May-201218:50Not Applicable
Printui.dll.mui6.0.6002.2285769,63211-May-201218:01Not Applicable
Printui.dll.mui6.0.6002.2285769,63211-May-201219:13Not Applicable
Localspl.dll6.0.6002.18631623,61611-May-201215:57x86
Localspl.dll6.0.6002.22857624,12811-May-201214:47x86
Ntprint.dll6.0.6002.22857216,06411-May-201214:48x86
Ntprint.exe6.0.6002.2285761,44011-May-201213:59x86
Printui.dll6.0.6002.22857873,98411-May-201214:48x86

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Vista ושל Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Printui.dll.mui6.0.6002.2285798,30411-May-201219:20Not Applicable
Printui.dll.mui6.0.6002.22857113,66411-May-201220:10Not Applicable
Printui.dll.mui6.0.6002.22857106,49611-May-201219:59Not Applicable
Printui.dll.mui6.0.6002.22857107,00811-May-201219:50Not Applicable
Printui.dll.mui6.0.6002.22857119,80811-May-201218:28Not Applicable
Printui.dll.mui6.0.6002.22857125,95211-May-201219:50Not Applicable
Printui.dll.mui6.0.6002.22857102,91211-May-201215:43Not Applicable
Printui.dll.mui6.0.6002.22857118,78411-May-201219:50Not Applicable
Printui.dll.mui6.0.6002.22857102,91211-May-201218:57Not Applicable
Printui.dll.mui6.0.6002.22857105,47211-May-201219:36Not Applicable
Printui.dll.mui6.0.6002.22857122,36811-May-201219:58Not Applicable
Printui.dll.mui6.0.6002.2285791,64811-May-201220:10Not Applicable
Printui.dll.mui6.0.6002.22857111,61611-May-201219:00Not Applicable
Printui.dll.mui6.0.6002.22857114,17611-May-201219:36Not Applicable
Printui.dll.mui6.0.6002.22857116,22411-May-201219:31Not Applicable
Printui.dll.mui6.0.6002.2285773,72811-May-201218:25Not Applicable
Printui.dll.mui6.0.6002.2285770,65611-May-201220:15Not Applicable
Printui.dll.mui6.0.6002.22857114,68811-May-201218:57Not Applicable
Printui.dll.mui6.0.6002.22857108,03211-May-201219:05Not Applicable
Printui.dll.mui6.0.6002.22857104,96011-May-201218:06Not Applicable
Printui.dll.mui6.0.6002.22857116,73611-May-201219:50Not Applicable
Printui.dll.mui6.0.6002.22857112,12811-May-201219:36Not Applicable
Printui.dll.mui6.0.6002.22857115,71211-May-201219:58Not Applicable
Printui.dll.mui6.0.6002.22857117,76011-May-201219:50Not Applicable
Printui.dll.mui6.0.6002.22857113,66411-May-201219:20Not Applicable
Printui.dll.mui6.0.6002.22857109,56811-May-201219:09Not Applicable
Printui.dll.mui6.0.6002.22857110,08011-May-201217:50Not Applicable
Printui.dll.mui6.0.6002.22857111,10411-May-201219:03Not Applicable
Printui.dll.mui6.0.6002.22857111,10411-May-201219:09Not Applicable
Printui.dll.mui6.0.6002.22857108,03211-May-201219:31Not Applicable
Printui.dll.mui6.0.6002.22857106,49611-May-201217:50Not Applicable
Printui.dll.mui6.0.6002.22857104,96011-May-201219:50Not Applicable
Printui.dll.mui6.0.6002.22857110,08011-May-201218:57Not Applicable
Printui.dll.mui6.0.6002.2285759,90411-May-201219:03Not Applicable
Printui.dll.mui6.0.6002.2285760,92811-May-201218:03Not Applicable
Localspl.dll6.0.6002.18631788,48011-May-201216:34x64
Localspl.dll6.0.6002.22857789,50411-May-201215:29x64
Ntprint.dll6.0.6002.22857261,12011-May-201215:32x64
Ntprint.exe6.0.6002.2285761,44011-May-201214:44x64
Printui.dll6.0.6002.22857987,13611-May-201215:32x64
Printui.dll.mui6.0.6002.22857106,49611-May-201217:39Not Applicable
Printui.dll.mui6.0.6002.22857122,88011-May-201218:01Not Applicable
Printui.dll.mui6.0.6002.22857114,68811-May-201219:20Not Applicable
Printui.dll.mui6.0.6002.22857114,68811-May-201219:18Not Applicable
Printui.dll.mui6.0.6002.22857131,07211-May-201218:25Not Applicable
Printui.dll.mui6.0.6002.22857135,16811-May-201218:51Not Applicable
Printui.dll.mui6.0.6002.22857110,59211-May-201214:57Not Applicable
Printui.dll.mui6.0.6002.22857126,97611-May-201217:47Not Applicable
Printui.dll.mui6.0.6002.22857110,59211-May-201218:26Not Applicable
Printui.dll.mui6.0.6002.22857114,68811-May-201218:03Not Applicable
Printui.dll.mui6.0.6002.22857131,07211-May-201219:17Not Applicable
Printui.dll.mui6.0.6002.22857102,40011-May-201218:01Not Applicable
Printui.dll.mui6.0.6002.22857122,88011-May-201217:39Not Applicable
Printui.dll.mui6.0.6002.22857122,88011-May-201218:25Not Applicable
Printui.dll.mui6.0.6002.22857126,97611-May-201218:32Not Applicable
Printui.dll.mui6.0.6002.2285781,92011-May-201218:50Not Applicable
Printui.dll.mui6.0.6002.2285781,92011-May-201219:01Not Applicable
Printui.dll.mui6.0.6002.22857122,88011-May-201219:13Not Applicable
Printui.dll.mui6.0.6002.22857118,78411-May-201218:27Not Applicable
Printui.dll.mui6.0.6002.22857114,68811-May-201219:14Not Applicable
Printui.dll.mui6.0.6002.22857126,97611-May-201218:28Not Applicable
Printui.dll.mui6.0.6002.22857122,88011-May-201217:39Not Applicable
Printui.dll.mui6.0.6002.22857126,97611-May-201218:25Not Applicable
Printui.dll.mui6.0.6002.22857126,97611-May-201217:40Not Applicable
Printui.dll.mui6.0.6002.22857122,88011-May-201218:50Not Applicable
Printui.dll.mui6.0.6002.22857118,78411-May-201218:13Not Applicable
Printui.dll.mui6.0.6002.22857118,78411-May-201218:22Not Applicable
Printui.dll.mui6.0.6002.22857118,78411-May-201219:13Not Applicable
Printui.dll.mui6.0.6002.22857118,78411-May-201217:39Not Applicable
Printui.dll.mui6.0.6002.22857118,78411-May-201218:27Not Applicable
Printui.dll.mui6.0.6002.22857114,68811-May-201219:01Not Applicable
Printui.dll.mui6.0.6002.22857114,68811-May-201218:25Not Applicable
Printui.dll.mui6.0.6002.22857118,78411-May-201218:50Not Applicable
Printui.dll.mui6.0.6002.2285769,63211-May-201218:01Not Applicable
Printui.dll.mui6.0.6002.2285769,63211-May-201219:13Not Applicable
Localspl.dll6.0.6002.18631623,61611-May-201215:57x86
Localspl.dll6.0.6002.22857624,12811-May-201214:47x86
Ntprint.dll6.0.6002.22857216,06411-May-201214:48x86
Ntprint.exe6.0.6002.2285761,44011-May-201213:59x86
Printui.dll6.0.6002.22857873,98411-May-201214:48x86

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Printui.dll.mui6.0.6002.22857119,80811-May-201217:24Not Applicable
Printui.dll.mui6.0.6002.22857102,91211-May-201214:25Not Applicable
Printui.dll.mui6.0.6002.22857122,36811-May-201216:42Not Applicable
Printui.dll.mui6.0.6002.2285773,72811-May-201217:11Not Applicable
Printui.dll.mui6.0.6002.2285770,65611-May-201217:20Not Applicable
Printui.dll.mui6.0.6002.2285759,90411-May-201216:48Not Applicable
Printui.dll.mui6.0.6002.2285760,92811-May-201216:59Not Applicable
Localspl.dll6.0.6002.186311,738,75211-May-201215:32IA-64
Localspl.dll6.0.6002.228571,740,28811-May-201214:16IA-64
Ntprint.dll6.0.6002.22857490,49611-May-201214:18IA-64
Ntprint.exe6.0.6002.2285769,63211-May-201213:45IA-64
Printui.dll6.0.6002.228571,649,15211-May-201214:18IA-64
Printui.dll.mui6.0.6002.22857131,07211-May-201218:25Not Applicable
Printui.dll.mui6.0.6002.22857110,59211-May-201214:57Not Applicable
Printui.dll.mui6.0.6002.22857131,07211-May-201219:17Not Applicable
Printui.dll.mui6.0.6002.2285781,92011-May-201218:50Not Applicable
Printui.dll.mui6.0.6002.2285781,92011-May-201219:01Not Applicable
Printui.dll.mui6.0.6002.2285769,63211-May-201218:01Not Applicable
Printui.dll.mui6.0.6002.2285769,63211-May-201219:13Not Applicable
Localspl.dll6.0.6002.18631623,61611-May-201215:57x86
Localspl.dll6.0.6002.22857624,12811-May-201214:47x86
Ntprint.dll6.0.6002.22857216,06411-May-201214:48x86
Ntprint.exe6.0.6002.2285761,44011-May-201213:59x86
Printui.dll6.0.6002.22857873,98411-May-201214:48x86

פרטי קבצים נוספים עבור Windows Vista ו- Windows Server 2008

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Vista ו- Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File namePackage_100_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,995
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_100_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size12,424
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_101_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,995
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_101_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size12,424
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_102_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,995
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_102_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size12,424
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_103_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,995
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_103_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size12,424
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_104_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,995
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_104_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size12,424
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_105_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,995
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_105_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size12,424
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_106_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,995
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_106_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size12,424
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_107_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,995
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_107_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size12,424
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_108_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,010
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_108_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size12,439
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_109_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,995
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_109_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size12,424
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_10_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,948
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_10_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size12,376
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_110_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,995
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_110_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size12,424
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_111_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,995
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_111_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size12,424
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_112_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,995
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_112_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size12,424
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_113_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,995
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_113_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size12,424
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_114_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,408
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_114_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size12,845
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_115_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,266
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_115_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size12,703
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_116_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,253
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_116_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size12,690
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_117_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size16,051
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_117_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size16,354
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_11_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,948
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_11_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size12,376
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_12_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,948
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_12_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size12,376
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_13_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,948
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_13_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size12,376
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_14_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,948
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_14_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size12,376
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_15_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,948
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_15_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size12,376
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_16_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,948
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_16_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size12,376
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_17_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,948
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_17_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size12,376
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_18_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,948
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_18_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size12,376
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_19_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,948
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_19_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size12,376
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,409
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size13,535
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_20_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,948
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_20_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size12,376
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_21_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,948
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_21_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size12,376
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_22_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,948
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_22_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size12,376
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_23_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,948
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_23_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size12,376
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_24_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,948
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_24_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size12,376
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_25_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,948
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_25_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size12,376
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_26_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,948
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_26_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size12,376
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_27_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,948
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_27_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size12,376
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_28_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,948
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_28_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size12,376
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_29_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,948
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_29_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size12,376
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,420
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size12,859
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_30_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,948
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_30_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size12,376
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_31_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,963
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_31_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size12,391
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_32_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,948
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_32_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size12,376
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_33_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,948
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_33_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size12,376
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_34_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,948
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_34_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size12,376
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_35_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,948
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_35_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size12,376
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_36_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,948
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_36_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size12,376
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_37_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,316
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_37_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size12,752
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_38_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,422
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_38_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size12,862
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_39_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size14,428
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_39_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size14,731
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,946
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size12,373
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_40_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,253
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_40_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size13,380
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_41_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,264
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_41_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size12,702
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_42_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,993
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_42_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size12,423
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_43_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,993
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_43_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size12,423
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_44_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,993
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_44_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size12,423
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_45_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,993
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_45_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size12,423
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_46_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,993
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_46_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size12,423
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_47_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,993
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_47_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size12,423
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_48_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,993
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_48_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size12,423
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_49_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,993
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_49_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size12,423
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,946
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size12,373
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_50_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,993
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_50_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size12,423
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_51_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,993
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_51_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size12,423
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_52_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,993
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_52_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size12,423
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_53_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,993
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_53_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size12,423
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_54_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,993
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_54_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size12,423
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_55_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,993
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_55_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size12,423
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_56_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,993
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_56_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size12,423
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_57_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,993
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_57_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size12,423
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_58_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,993
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_58_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size12,423
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_59_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,993
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_59_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size12,423
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,946
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size12,375
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_60_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,993
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_60_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size12,423
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_61_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,993
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_61_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size12,423
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_62_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,994
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_62_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size12,423
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_63_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,994
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_63_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size12,423
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_64_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,994
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_64_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size12,423
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_65_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,994
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_65_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size12,423
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_66_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,994
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_66_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size12,423
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_67_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,994
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_67_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size12,423
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_68_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,994
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_68_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size12,423
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_69_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,994
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_69_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size12,423
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,946
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size12,375
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_70_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,009
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_70_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size12,438
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_71_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,994
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_71_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size12,423
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_72_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,994
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_72_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size12,423
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_73_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,994
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_73_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size12,423
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_74_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,994
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_74_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size12,423
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_75_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,994
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_75_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size12,423
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_76_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,407
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_76_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size12,844
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_77_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,265
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_77_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size12,702
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_78_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size16,049
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_78_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size16,352
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_79_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,994
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_79_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size12,423
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,946
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size12,375
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_80_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,994
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_80_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size12,423
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_81_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,994
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_81_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size12,423
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_82_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,994
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_82_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size12,423
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_83_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,994
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_83_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size12,423
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_84_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,994
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_84_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size12,423
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_85_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,994
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_85_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size12,423
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_86_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,994
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_86_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size12,423
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_87_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,994
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_87_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size12,423
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_88_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,994
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_88_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size12,423
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_89_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,994
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_89_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size12,423
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,946
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size12,375
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_90_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,994
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_90_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size12,423
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_91_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,994
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_91_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size12,423
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_92_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,994
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_92_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size12,423
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_93_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,994
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_93_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size12,423
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_94_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,994
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_94_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size12,423
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_95_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,994
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_95_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size12,423
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_96_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,994
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_96_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size12,423
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_97_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,994
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_97_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size12,423
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_98_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,994
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_98_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size12,423
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_99_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,241
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_99_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size13,367
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_9_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,946
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_9_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size12,375
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2712808_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size11,675
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2712808_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size12,167
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2712808_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,428
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2712808_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,447
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2712808_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size12,269
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2712808_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size12,768
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2712808_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,420
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2712808_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2712808_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size11,989
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2712808_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size12,476
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2712808_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,428
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2712808_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,447
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:30
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size31,521
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File nameX86_13e02098c91a798c6d80f817831bef9a_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_none_845de899c7fcdefb.manifest
File versionNot Applicable
File size737
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:30
PlatformNot Applicable
File nameX86_20d64e1585ddfc5042d515399cbd6a5c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_none_58c1b17afe2e6d5d.manifest
File versionNot Applicable
File size737
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:30
PlatformNot Applicable
File nameX86_28755e493e481d911807f2658ee176a3_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_none_b15fb1fcc2b2c7f8.manifest
File versionNot Applicable
File size737
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:30
PlatformNot Applicable
File nameX86_2b413102af1d30b9725776ccc71db0da_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_none_d50bc9d04d2ac71a.manifest
File versionNot Applicable
File size737
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:30
PlatformNot Applicable
File nameX86_34aeb913dacc444fadb83b4b8c4a5031_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_none_3d6a7bf3b6280203.manifest
File versionNot Applicable
File size737
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:30
PlatformNot Applicable
File nameX86_364ce61477348112ffa9857f9100c76b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_none_40aef9922552582c.manifest
File versionNot Applicable
File size737
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:30
PlatformNot Applicable
File nameX86_39efdb9e3bc1ac28441bea202154c349_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_none_9d3583e175066cf3.manifest
File versionNot Applicable
File size729
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:30
PlatformNot Applicable
File nameX86_3c63f78a5b07e142aa7e3c7098be6013_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_none_d59c9df52bb7fc95.manifest
File versionNot Applicable
File size737
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:30
PlatformNot Applicable
File nameX86_409af928cd296b784a5d8320aeddd928_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_none_b3e405d22a364c7b.manifest
File versionNot Applicable
File size737
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:30
PlatformNot Applicable
File nameX86_46091fccf40f087fc8c96644a813e557_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_none_0202dd7e59b43078.manifest
File versionNot Applicable
File size737
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:30
PlatformNot Applicable
File nameX86_4642dc2644ad62bdf93a64adb733969f_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_none_3dd61cde0a19dc98.manifest
File versionNot Applicable
File size737
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:30
PlatformNot Applicable
File nameX86_4857b790f6b9901cd79f023450cbd8de_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_none_02ded2d3de32f89b.manifest
File versionNot Applicable
File size742
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:30
PlatformNot Applicable
File nameX86_4eb58288b554e96953592ba0422e116a_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_none_425cb873b940a957.manifest
File versionNot Applicable
File size737
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:30
PlatformNot Applicable
File nameX86_4f010c5153f93543ba3806b10f1058db_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_none_dac457581db0182e.manifest
File versionNot Applicable
File size718
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:30
PlatformNot Applicable
File nameX86_51b96652015a1f9fc52444c7a1318348_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_none_79961e1c2e76228d.manifest
File versionNot Applicable
File size737
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:30
PlatformNot Applicable
File nameX86_5548a2ad894bebd6c16bb040dc79708d_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_none_66311ee6bdd2c4a1.manifest
File versionNot Applicable
File size737
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:30
PlatformNot Applicable
File nameX86_5889714299bf9ab2023c6c14b26a2e98_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_none_e045e794aba4e5aa.manifest
File versionNot Applicable
File size737
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:30
PlatformNot Applicable
File nameX86_5eb1409e18a3e6af77702ded88e28162_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_none_3fdcdaeaab20a23b.manifest
File versionNot Applicable
File size737
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:30
PlatformNot Applicable
File nameX86_736019bef028a53938b191a7e8f8b339_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_none_4b8694b009222cd8.manifest
File versionNot Applicable
File size737
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:30
PlatformNot Applicable
File nameX86_8985ec24dfebecf307c82c33b3684949_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_none_3c7267311e9b12b7.manifest
File versionNot Applicable
File size737
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:30
PlatformNot Applicable
File nameX86_8b14235d8c0a42cee6f45a13c5b4eae5_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_none_dc702ae59d31272b.manifest
File versionNot Applicable
File size737
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:30
PlatformNot Applicable
File nameX86_8c1ee75ea5407a381551e24659b3c8b3_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_none_88ef46743db0d51f.manifest
File versionNot Applicable
File size737
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:30
PlatformNot Applicable
File nameX86_9102acb3b829b20ac8c504767d1de019_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_none_171a84a8777368a9.manifest
File versionNot Applicable
File size729
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:30
PlatformNot Applicable
File nameX86_96592520ae96b951e515b3a03a9c9ef0_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_none_a7da1789fd56c969.manifest
File versionNot Applicable
File size737
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:30
PlatformNot Applicable
File nameX86_a00fa0f565aab9ef308bbb7f819cfe63_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_none_9b9b0d2ce602a7d0.manifest
File versionNot Applicable
File size737
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:30
PlatformNot Applicable
File nameX86_ac38f90bd06c74b40b490e7dabedfbb0_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_none_5e448982635944be.manifest
File versionNot Applicable
File size737
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:30
PlatformNot Applicable
File nameX86_ae8797a9e6a910f02e840c1afb55999a_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_none_ebfae7da7fd5b278.manifest
File versionNot Applicable
File size737
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:30
PlatformNot Applicable
File nameX86_af3ed95fafdbe5c570fd9a4d30894bf7_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_none_73c43e05b75d098d.manifest
File versionNot Applicable
File size737
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:30
PlatformNot Applicable
File nameX86_b4538a7c7c737b7bfbfbf2b812245cdf_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_none_22be5bf63fdc536f.manifest
File versionNot Applicable
File size737
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:30
PlatformNot Applicable
File nameX86_cf78018c5c3e6f0204b1ed41fe9c5546_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_none_3df6c6f392e4c899.manifest
File versionNot Applicable
File size737
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:30
PlatformNot Applicable
File nameX86_cf7d8b91c864c18a6a45cc09e280d7b4_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_none_dbcb576c79b67390.manifest
File versionNot Applicable
File size737
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:30
PlatformNot Applicable
File nameX86_cfdae6165f9b53c67fb29c718ff5e431_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_none_7d9d074897362da7.manifest
File versionNot Applicable
File size737
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:30
PlatformNot Applicable
File nameX86_d23de3d577f3c7085ab956ae69654241_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_none_a41192cec9352997.manifest
File versionNot Applicable
File size737
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:30
PlatformNot Applicable
File nameX86_d50143866f7e2431e190e1c3097363f1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_none_1a1cf45ad2fa7796.manifest
File versionNot Applicable
File size737
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:30
PlatformNot Applicable
File nameX86_e5596a27181b090a7e2b821cab9e400e_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18631_none_2fe8ef5987354468.manifest
File versionNot Applicable
File size718
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:30
PlatformNot Applicable
File nameX86_e7e6df6bbf8e37c2fc8febca3cce49e5_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_none_24428a00c7377fed.manifest
File versionNot Applicable
File size737
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:30
PlatformNot Applicable
File nameX86_e9c07bf6e16b148bde8a724fee4b88c1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_none_08d8fc75740e2cd7.manifest
File versionNot Applicable
File size737
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:30
PlatformNot Applicable
File nameX86_f0f94388ee652ef6681e504557b8f4d9_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_none_3702b3934c30eb9c.manifest
File versionNot Applicable
File size737
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:30
PlatformNot Applicable
File nameX86_f8c82490b05a7c7afa42a471f79b8da2_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_none_7033238be4d5dd32.manifest
File versionNot Applicable
File size737
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:30
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-p..i-printui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_ar-sa_d22335262fcd4139.manifest
File versionNot Applicable
File size2,777
Date (UTC)11-May-2012
Time (UTC)17:43
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-p..i-printui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_bg-bg_786316af204d9290.manifest
File versionNot Applicable
File size2,777
Date (UTC)11-May-2012
Time (UTC)18:05
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-p..i-printui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_cs-cz_236c8d4a0dd56ebb.manifest
File versionNot Applicable
File size2,777
Date (UTC)11-May-2012
Time (UTC)19:22
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-p..i-printui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_da-dk_c0a66d71041b6aba.manifest
File versionNot Applicable
File size2,777
Date (UTC)11-May-2012
Time (UTC)19:19
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-p..i-printui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_de-de_bdd202ad05f1bf54.manifest
File versionNot Applicable
File size2,777
Date (UTC)11-May-2012
Time (UTC)18:31
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-p..i-printui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_el-gr_6668303ff50727e2.manifest
File versionNot Applicable
File size2,777
Date (UTC)11-May-2012
Time (UTC)18:53
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-p..i-printui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_en-us_66c2d8a5f4cfcb19.manifest
File versionNot Applicable
File size2,777
Date (UTC)11-May-2012
Time (UTC)14:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-p..i-printui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_es-es_668e3589f4f6bcbe.manifest
File versionNot Applicable
File size2,777
Date (UTC)11-May-2012
Time (UTC)17:54
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-p..i-printui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_et-ee_604e0119f8fc994d.manifest
File versionNot Applicable
File size2,777
Date (UTC)11-May-2012
Time (UTC)18:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-p..i-printui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_fi-fi_05a93a36ea10aee8.manifest
File versionNot Applicable
File size2,777
Date (UTC)11-May-2012
Time (UTC)18:07
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-p..i-printui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_fr-fr_0945ab88e7c8d320.manifest
File versionNot Applicable
File size2,777
Date (UTC)11-May-2012
Time (UTC)19:20
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-p..i-printui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_he-il_4d65532ace37d40e.manifest
File versionNot Applicable
File size2,777
Date (UTC)11-May-2012
Time (UTC)18:06
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-p..i-printui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_hr-hr_4f82060acceb40d4.manifest
File versionNot Applicable
File size2,777
Date (UTC)11-May-2012
Time (UTC)17:43
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-p..i-printui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_hu-hu_50b62bd0cc28a23c.manifest
File versionNot Applicable
File size2,777
Date (UTC)11-May-2012
Time (UTC)18:31
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-p..i-printui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_it-it_f36da1cfbefab89e.manifest
File versionNot Applicable
File size2,777
Date (UTC)11-May-2012
Time (UTC)18:36
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-p..i-printui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_ja-jp_959320dcb215ca79.manifest
File versionNot Applicable
File size2,777
Date (UTC)11-May-2012
Time (UTC)18:55
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-p..i-printui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_ko-kr_38fcfd91a486918f.manifest
File versionNot Applicable
File size2,777
Date (UTC)11-May-2012
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-p..i-printui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_lt-lt_dcc8299296ae5d2c.manifest
File versionNot Applicable
File size2,777
Date (UTC)11-May-2012
Time (UTC)19:15
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-p..i-printui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_lv-lv_dd959816962c9e1c.manifest
File versionNot Applicable
File size2,777
Date (UTC)11-May-2012
Time (UTC)18:30
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-p..i-printui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_nb-no_218f7ec67cabbd4b.manifest
File versionNot Applicable
File size2,777
Date (UTC)11-May-2012
Time (UTC)19:16
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-p..i-printui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_nl-nl_1fceca047dd7c720.manifest
File versionNot Applicable
File size2,777
Date (UTC)11-May-2012
Time (UTC)18:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-p..i-printui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_pl-pl_660b248662fa34d4.manifest
File versionNot Applicable
File size2,777
Date (UTC)11-May-2012
Time (UTC)17:46
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-p..i-printui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_pt-br_685f0f2a6183c8b8.manifest
File versionNot Applicable
File size2,777
Date (UTC)11-May-2012
Time (UTC)18:31
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-p..i-printui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_pt-pt_6940de9660f33894.manifest
File versionNot Applicable
File size2,777
Date (UTC)11-May-2012
Time (UTC)17:47
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-p..i-printui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_ro-ro_ad7ba4ce475a03f0.manifest
File versionNot Applicable
File size2,777
Date (UTC)11-May-2012
Time (UTC)18:53
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-p..i-printui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_ru-ru_afe3f05a45d4c6c0.manifest
File versionNot Applicable
File size2,777
Date (UTC)11-May-2012
Time (UTC)18:18
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-p..i-printui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_sk-sk_4efef5073aeeb8ea.manifest
File versionNot Applicable
File size2,777
Date (UTC)11-May-2012
Time (UTC)18:25
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-p..i-printui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_sl-si_4e1116bf3b88cbcd.manifest
File versionNot Applicable
File size2,777
Date (UTC)11-May-2012
Time (UTC)19:14
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-p..i-printui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_sr-..-cs_ed9a9351b4e12f15.manifest
File versionNot Applicable
File size2,797
Date (UTC)11-May-2012
Time (UTC)17:43
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-p..i-printui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_sv-se_4bdedacf3cfdd11b.manifest
File versionNot Applicable
File size2,777
Date (UTC)11-May-2012
Time (UTC)18:32
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-p..i-printui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_th-th_f0e8fc822e428e5c.manifest
File versionNot Applicable
File size2,777
Date (UTC)11-May-2012
Time (UTC)19:04
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-p..i-printui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_tr-tr_f4ec25162bb9d30c.manifest
File versionNot Applicable
File size2,777
Date (UTC)11-May-2012
Time (UTC)18:31
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-p..i-printui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_uk-ua_90cc07bd22eaf958.manifest
File versionNot Applicable
File size2,777
Date (UTC)11-May-2012
Time (UTC)18:52
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-p..i-printui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_zh-cn_c6494313dbf1a52b.manifest
File versionNot Applicable
File size2,777
Date (UTC)11-May-2012
Time (UTC)18:08
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-p..i-printui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_zh-tw_ca458069d962819b.manifest
File versionNot Applicable
File size2,777
Date (UTC)11-May-2012
Time (UTC)19:16
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-p..ooler-core-localspl_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18631_none_31e2717f8febc188.manifest
File versionNot Applicable
File size14,423
Date (UTC)11-May-2012
Time (UTC)16:14
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-p..ooler-core-localspl_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_none_325c7214a9142e65.manifest
File versionNot Applicable
File size14,423
Date (UTC)11-May-2012
Time (UTC)15:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-p..randprintui-ntprint_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_none_f2448e5593d24c2e.manifest
File versionNot Applicable
File size8,073
Date (UTC)11-May-2012
Time (UTC)15:03
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-p..randprintui-printui_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_none_de7664838a609746.manifest
File versionNot Applicable
File size24,840
Date (UTC)11-May-2012
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable

קבצים נוספים לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Vista ושל Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameAmd64_061869e657e8a8b17a450cf1c8b8ceb8_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_none_8fc59b6c7ec1cf23.manifest
File versionNot Applicable
File size1,122
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_062f695c0e0d11b332e3579057a941d7_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_none_1903f090d784a95c.manifest
File versionNot Applicable
File size1,122
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_1705b174307ba2f135324e4536a30b4c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_none_631b026aa5596a25.manifest
File versionNot Applicable
File size1,122
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_1938675f2d4b8a4ef7239d629fd1ce5d_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_none_6232d9bf5ca4c57e.manifest
File versionNot Applicable
File size1,132
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_1b2a80c4600d35cad08b37839ec06d9e_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_none_70a6d1956f96f080.manifest
File versionNot Applicable
File size1,122
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_1bb1374c3d7c528c96bb6734ecd4de42_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_none_0f4b7e0bdb03cfef.manifest
File versionNot Applicable
File size1,122
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:33
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_2055e78938f48029c28245d5ab946f9c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_none_f019b962dc4a539b.manifest
File versionNot Applicable
File size1,122
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:33
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_2cf865c9c509a81438ece837432b4bee_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_none_f6d017e8ac758f87.manifest
File versionNot Applicable
File size1,122
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_334719cae4023f12084ccd9f345b2063_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_none_92d53a29b88ca6a5.manifest
File versionNot Applicable
File size1,122
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_3879680af41058e27b231596fd45a8bd_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_none_0173b95df4a9ed51.manifest
File versionNot Applicable
File size1,122
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_39efdb9e3bc1ac28441bea202154c349_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_none_f9541f652d63de29.manifest
File versionNot Applicable
File size731
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_3c50ef5de241d7a639ba0c1c32fa2e6b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_none_493c9cf21cb2c85b.manifest
File versionNot Applicable
File size733
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_41ba4866f655f950a60fdf96eea575f3_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_none_e5662dcc4ac784a4.manifest
File versionNot Applicable
File size1,084
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_447efd3974163f78051ba863c96f9b8b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_none_db7ac3cc87e3d42e.manifest
File versionNot Applicable
File size1,122
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:33
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_44af98b276b185af56201f83270ddcc2_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_none_df639e30d81a1187.manifest
File versionNot Applicable
File size1,122
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:33
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_4ff824c76abf30d8ae69e70f49690fb1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_none_aa85a659133a627d.manifest
File versionNot Applicable
File size1,122
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:33
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_54049d07aac66b57b101fa3e119e7c0b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_none_6d3f92c3b90ab83c.manifest
File versionNot Applicable
File size1,122
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_563f6610ab310e56497c272585afe458_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_none_107951678022f184.manifest
File versionNot Applicable
File size1,122
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_58cecfe2c6e7796ebeddb64d5b985b5f_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_none_40a59d80bf5963fd.manifest
File versionNot Applicable
File size1,122
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_5c83662fa2f412e3249732b2c488ea7d_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18631_none_5fdcb78101b90878.manifest
File versionNot Applicable
File size1,084
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_6075f167a817eca2dad82c4000b27829_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_none_da0ee245490867e5.manifest
File versionNot Applicable
File size1,122
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:33
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_67bd70c58b0043ebfe3445a13978cad5_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_none_0da6ae15f2fb23de.manifest
File versionNot Applicable
File size1,106
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_7de70b9c9ccc16e7a0d5fe9e6ff2edec_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_none_1afe1d77e768d849.manifest
File versionNot Applicable
File size1,122
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:33
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_837316ecca8109656c1fc41a8fd1dbff_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_none_b1fb23f61ec9f142.manifest
File versionNot Applicable
File size1,122
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_9489bbcc139d90e8f9f396754be21a0b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_none_0d445bc87c890c7e.manifest
File versionNot Applicable
File size1,122
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_95937275eb2da27ef88dbcfdc0d45cc3_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_none_24f8f57216f68780.manifest
File versionNot Applicable
File size1,122
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_a6aaffb9be8310c4c439f3a0e9a2bdb2_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_none_b5518ac8399b7399.manifest
File versionNot Applicable
File size1,122
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_a82b187d62d8bcf7b1a3f0402eaa7ae4_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_none_8fbe58d63a181bad.manifest
File versionNot Applicable
File size1,122
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_ac4c5822183f64d20ebffe92cfb9194f_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_none_4f1c26242d0e0d66.manifest
File versionNot Applicable
File size1,122
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_afb6d2da1a1628a8fe51497184c8719d_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_none_93007ca4af900245.manifest
File versionNot Applicable
File size1,122
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_b7ba6e8df2646a48250f3bd64bcf56f2_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_none_87afef774feff3c3.manifest
File versionNot Applicable
File size1,122
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_c89c32a7409e45559e62530aa1ea3664_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_none_f1a38a629289bfde.manifest
File versionNot Applicable
File size1,122
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_c9cde76554a6970e03fd4856ddf9a847_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_none_b1d93be167ddc1df.manifest
File versionNot Applicable
File size1,122
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_ca795bf50c2ed191b868ea596f51447c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_none_1d2d7af1c5a13d1e.manifest
File versionNot Applicable
File size1,122
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:33
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_d6e3bb0eae34d4b251e727d0cdbb6e32_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_none_79d22f3ccb35f153.manifest
File versionNot Applicable
File size1,122
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_df3b6eb220d56f31f17ecf88cf964017_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_none_cd2b1db9ca312a3c.manifest
File versionNot Applicable
File size1,122
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_e04f0257602a2697906b8a20ad51d61e_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_none_c2f9af01d17b0e1e.manifest
File versionNot Applicable
File size1,122
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_e353373fff1974fae91f271a2c087121_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_none_c54edce40f153402.manifest
File versionNot Applicable
File size1,122
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_ef9db19d7510120f815e54c4c7f0fc54_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_none_ee1e12d7ef902f90.manifest
File versionNot Applicable
File size1,122
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_f84a6b01b094661f64ef9ce71dc8fb24_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_none_3f206defd432e740.manifest
File versionNot Applicable
File size1,122
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-p..i-printui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_ar-sa_2e41d0a9e82ab26f.manifest
File versionNot Applicable
File size2,779
Date (UTC)11-May-2012
Time (UTC)19:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-p..i-printui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_bg-bg_d481b232d8ab03c6.manifest
File versionNot Applicable
File size2,779
Date (UTC)11-May-2012
Time (UTC)20:13
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-p..i-printui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_cs-cz_7f8b28cdc632dff1.manifest
File versionNot Applicable
File size2,779
Date (UTC)11-May-2012
Time (UTC)20:04
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-p..i-printui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_da-dk_1cc508f4bc78dbf0.manifest
File versionNot Applicable
File size2,779
Date (UTC)11-May-2012
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-p..i-printui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_de-de_19f09e30be4f308a.manifest
File versionNot Applicable
File size2,779
Date (UTC)11-May-2012
Time (UTC)18:37
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-p..i-printui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_el-gr_c286cbc3ad649918.manifest
File versionNot Applicable
File size2,779
Date (UTC)11-May-2012
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-p..i-printui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_en-us_c2e17429ad2d3c4f.manifest
File versionNot Applicable
File size2,779
Date (UTC)11-May-2012
Time (UTC)15:47
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-p..i-printui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_es-es_c2acd10dad542df4.manifest
File versionNot Applicable
File size2,779
Date (UTC)11-May-2012
Time (UTC)19:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-p..i-printui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_et-ee_bc6c9c9db15a0a83.manifest
File versionNot Applicable
File size2,779
Date (UTC)11-May-2012
Time (UTC)19:10
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-p..i-printui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_fi-fi_61c7d5baa26e201e.manifest
File versionNot Applicable
File size2,779
Date (UTC)11-May-2012
Time (UTC)19:43
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-p..i-printui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_fr-fr_6564470ca0264456.manifest
File versionNot Applicable
File size2,779
Date (UTC)11-May-2012
Time (UTC)20:04
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-p..i-printui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_he-il_a983eeae86954544.manifest
File versionNot Applicable
File size2,779
Date (UTC)11-May-2012
Time (UTC)20:13
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-p..i-printui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_hr-hr_aba0a18e8548b20a.manifest
File versionNot Applicable
File size2,779
Date (UTC)11-May-2012
Time (UTC)19:11
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-p..i-printui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_hu-hu_acd4c75484861372.manifest
File versionNot Applicable
File size2,779
Date (UTC)11-May-2012
Time (UTC)19:47
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-p..i-printui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_it-it_4f8c3d53775829d4.manifest
File versionNot Applicable
File size2,779
Date (UTC)11-May-2012
Time (UTC)19:46
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-p..i-printui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_ja-jp_f1b1bc606a733baf.manifest
File versionNot Applicable
File size2,779
Date (UTC)11-May-2012
Time (UTC)18:33
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-p..i-printui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_ko-kr_951b99155ce402c5.manifest
File versionNot Applicable
File size2,779
Date (UTC)11-May-2012
Time (UTC)20:18
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-p..i-printui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_lt-lt_38e6c5164f0bce62.manifest
File versionNot Applicable
File size2,779
Date (UTC)11-May-2012
Time (UTC)19:10
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-p..i-printui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_lv-lv_39b4339a4e8a0f52.manifest
File versionNot Applicable
File size2,779
Date (UTC)11-May-2012
Time (UTC)19:16
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-p..i-printui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_nb-no_7dae1a4a35092e81.manifest
File versionNot Applicable
File size2,779
Date (UTC)11-May-2012
Time (UTC)18:08
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-p..i-printui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_nl-nl_7bed658836353856.manifest
File versionNot Applicable
File size2,779
Date (UTC)11-May-2012
Time (UTC)19:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-p..i-printui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_pl-pl_c229c00a1b57a60a.manifest
File versionNot Applicable
File size2,779
Date (UTC)11-May-2012
Time (UTC)19:47
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-p..i-printui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_pt-br_c47daaae19e139ee.manifest
File versionNot Applicable
File size2,779
Date (UTC)11-May-2012
Time (UTC)20:03
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-p..i-printui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_pt-pt_c55f7a1a1950a9ca.manifest
File versionNot Applicable
File size2,779
Date (UTC)11-May-2012
Time (UTC)19:58
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-p..i-printui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_ro-ro_099a4051ffb77526.manifest
File versionNot Applicable
File size2,779
Date (UTC)11-May-2012
Time (UTC)19:28
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-p..i-printui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_ru-ru_0c028bddfe3237f6.manifest
File versionNot Applicable
File size2,779
Date (UTC)11-May-2012
Time (UTC)19:27
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-p..i-printui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_sk-sk_ab1d908af34c2a20.manifest
File versionNot Applicable
File size2,779
Date (UTC)11-May-2012
Time (UTC)17:53
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-p..i-printui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_sl-si_aa2fb242f3e63d03.manifest
File versionNot Applicable
File size2,779
Date (UTC)11-May-2012
Time (UTC)19:14
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-p..i-printui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_sr-..-cs_49b92ed56d3ea04b.manifest
File versionNot Applicable
File size2,799
Date (UTC)11-May-2012
Time (UTC)19:18
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-p..i-printui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_sv-se_a7fd7652f55b4251.manifest
File versionNot Applicable
File size2,779
Date (UTC)11-May-2012
Time (UTC)19:44
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-p..i-printui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_th-th_4d079805e69fff92.manifest
File versionNot Applicable
File size2,779
Date (UTC)11-May-2012
Time (UTC)17:53
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-p..i-printui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_tr-tr_510ac099e4174442.manifest
File versionNot Applicable
File size2,779
Date (UTC)11-May-2012
Time (UTC)19:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-p..i-printui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_uk-ua_eceaa340db486a8e.manifest
File versionNot Applicable
File size2,779
Date (UTC)11-May-2012
Time (UTC)19:10
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-p..i-printui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_zh-cn_2267de97944f1661.manifest
File versionNot Applicable
File size2,779
Date (UTC)11-May-2012
Time (UTC)19:23
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-p..i-printui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_zh-tw_26641bed91bff2d1.manifest
File versionNot Applicable
File size2,779
Date (UTC)11-May-2012
Time (UTC)18:05
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-p..ooler-core-localspl_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18631_none_8e010d03484932be.manifest
File versionNot Applicable
File size14,493
Date (UTC)11-May-2012
Time (UTC)16:55
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-p..ooler-core-localspl_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_none_8e7b0d9861719f9b.manifest
File versionNot Applicable
File size14,493
Date (UTC)11-May-2012
Time (UTC)15:52
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-p..randprintui-ntprint_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_none_4e6329d94c2fbd64.manifest
File versionNot Applicable
File size8,103
Date (UTC)11-May-2012
Time (UTC)15:56
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-p..randprintui-printui_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_none_3a95000742be087c.manifest
File versionNot Applicable
File size24,910
Date (UTC)11-May-2012
Time (UTC)15:55
PlatformNot Applicable
File namePackage_100_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,256
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_100_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size22,429
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_101_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,256
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_101_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size22,429
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_102_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,256
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_102_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size22,429
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_103_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,488
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_103_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size23,598
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_104_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,256
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_104_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size22,429
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_105_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,256
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_105_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size22,429
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_106_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,256
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_106_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size22,429
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_107_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,256
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_107_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size22,429
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_108_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,256
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_108_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size22,429
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_109_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,256
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_109_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size22,429
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_10_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,209
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_10_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size22,381
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_110_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,256
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_110_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size22,429
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_111_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,256
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_111_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size22,429
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_112_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,276
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_112_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size22,449
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_113_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,256
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_113_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size22,429
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_114_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,256
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_114_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size22,429
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_115_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,256
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_115_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size22,429
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_116_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,256
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_116_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size22,429
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_117_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,256
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_117_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size22,429
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_118_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,673
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_118_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size22,854
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_119_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,523
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_119_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size22,704
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_11_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,209
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_11_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size22,381
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_120_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,267
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_120_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size22,442
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_121_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,269
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_121_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size22,444
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_122_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size16,201
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_122_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size16,504
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_123_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size16,201
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_123_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size16,504
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_12_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,209
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_12_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size22,381
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_13_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,209
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_13_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size22,381
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_14_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,209
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_14_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size22,381
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_15_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,209
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_15_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size22,381
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_16_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,209
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_16_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size22,381
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_17_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,209
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_17_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size22,381
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_18_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,209
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_18_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size22,381
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_19_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,209
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_19_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size22,381
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,657
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size23,767
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_20_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,209
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_20_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size22,381
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_21_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,209
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_21_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size22,381
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_22_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,209
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_22_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size22,381
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_23_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,209
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_23_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size22,381
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_24_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,209
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_24_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size22,381
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_25_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,209
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_25_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size22,381
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_26_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,209
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_26_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size22,381
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_27_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,209
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_27_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size22,381
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_28_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,209
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_28_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size22,381
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_29_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,209
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_29_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size22,381
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,679
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size22,862
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_30_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,209
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_30_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size22,381
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_31_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,229
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_31_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size22,401
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_32_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,209
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_32_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size22,381
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_33_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,209
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_33_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size22,381
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_34_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,209
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_34_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size22,381
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_35_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,209
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_35_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size22,381
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_36_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,209
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_36_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size22,381
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:31
PlatformNot Applicable
File namePackage_37_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,581
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_37_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size22,761
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_38_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,438
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_38_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size22,616
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_39_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,440
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_39_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size22,618
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,207
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size22,378
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_40_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size14,578
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_40_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size14,881
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_41_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size14,578
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_41_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size14,881
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_42_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,499
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_42_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size23,610
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_43_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,521
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_43_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size22,703
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_44_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,254
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_44_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size22,428
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_45_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,254
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_45_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size22,428
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_46_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,254
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_46_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size22,428
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_47_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,254
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_47_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size22,428
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_48_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,254
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_48_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size22,428
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_49_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,254
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_49_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size22,428
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,207
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size22,378
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_50_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,254
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_50_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size22,428
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_51_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,254
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_51_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size22,428
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_52_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,254
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_52_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size22,428
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_53_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,254
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_53_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size22,428
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_54_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,254
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_54_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size22,428
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_55_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,254
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_55_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size22,428
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_56_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,254
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_56_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size22,428
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_57_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,254
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_57_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size22,428
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_58_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,254
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_58_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size22,428
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_59_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,254
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_59_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size22,428
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,207
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size22,380
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_60_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,254
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_60_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size22,428
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_61_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,255
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_61_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size22,428
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_62_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,255
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_62_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size22,428
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_63_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,255
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_63_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size22,428
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_64_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,255
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_64_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size22,428
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_65_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,255
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_65_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size22,428
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_66_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,255
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_66_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size22,428
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_67_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,255
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_67_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size22,428
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_68_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,255
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_68_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size22,428
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_69_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,255
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_69_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size22,428
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,207
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size22,380
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_70_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,255
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_70_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size22,428
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_71_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,255
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_71_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size22,428
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_72_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,275
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_72_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size22,448
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_73_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,255
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_73_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size22,428
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_74_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,255
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_74_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size22,428
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_75_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,255
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_75_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size22,428
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_76_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,255
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_76_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size22,428
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_77_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,255
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_77_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size22,428
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_78_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,672
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_78_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size22,853
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_79_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,279
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_79_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size22,454
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,207
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size22,380
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_80_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,281
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_80_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size22,456
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_81_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size16,199
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_81_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size16,502
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_82_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size16,199
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_82_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size16,502
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_83_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,255
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_83_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size22,428
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_84_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,255
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_84_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size22,428
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_85_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,255
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_85_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size22,428
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_86_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,255
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_86_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size22,428
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_87_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,255
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_87_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size22,428
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_88_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,255
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_88_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size22,428
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_89_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,255
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_89_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size22,428
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,207
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size22,380
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_90_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,255
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_90_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size22,428
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_91_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,255
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_91_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size22,428
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_92_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,255
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_92_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size22,428
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_93_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,255
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_93_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size22,428
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_94_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,255
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_94_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size22,428
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_95_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,255
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_95_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size22,428
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_96_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,255
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_96_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size22,428
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_97_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,255
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_97_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size22,428
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_98_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,255
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_98_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size22,428
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_99_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,255
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_99_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size22,428
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_9_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,207
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_9_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size22,380
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2712808_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size12,031
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2712808_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size12,539
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2712808_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,436
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2712808_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,455
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2712808_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size13,173
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2712808_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size13,708
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2712808_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,428
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2712808_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,447
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2712808_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size12,617
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2712808_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size13,128
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2712808_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,436
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2712808_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,455
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size31,837
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:35
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-p..i-printui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_ar-sa_d22335262fcd4139.manifest
File versionNot Applicable
File size2,777
Date (UTC)11-May-2012
Time (UTC)17:43
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-p..i-printui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_bg-bg_786316af204d9290.manifest
File versionNot Applicable
File size2,777
Date (UTC)11-May-2012
Time (UTC)18:05
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-p..i-printui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_cs-cz_236c8d4a0dd56ebb.manifest
File versionNot Applicable
File size2,777
Date (UTC)11-May-2012
Time (UTC)19:22
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-p..i-printui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_da-dk_c0a66d71041b6aba.manifest
File versionNot Applicable
File size2,777
Date (UTC)11-May-2012
Time (UTC)19:19
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-p..i-printui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_de-de_bdd202ad05f1bf54.manifest
File versionNot Applicable
File size2,777
Date (UTC)11-May-2012
Time (UTC)18:31
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-p..i-printui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_el-gr_6668303ff50727e2.manifest
File versionNot Applicable
File size2,777
Date (UTC)11-May-2012
Time (UTC)18:53
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-p..i-printui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_en-us_66c2d8a5f4cfcb19.manifest
File versionNot Applicable
File size2,777
Date (UTC)11-May-2012
Time (UTC)14:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-p..i-printui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_es-es_668e3589f4f6bcbe.manifest
File versionNot Applicable
File size2,777
Date (UTC)11-May-2012
Time (UTC)17:54
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-p..i-printui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_et-ee_604e0119f8fc994d.manifest
File versionNot Applicable
File size2,777
Date (UTC)11-May-2012
Time (UTC)18:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-p..i-printui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_fi-fi_05a93a36ea10aee8.manifest
File versionNot Applicable
File size2,777
Date (UTC)11-May-2012
Time (UTC)18:07
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-p..i-printui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_fr-fr_0945ab88e7c8d320.manifest
File versionNot Applicable
File size2,777
Date (UTC)11-May-2012
Time (UTC)19:20
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-p..i-printui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_he-il_4d65532ace37d40e.manifest
File versionNot Applicable
File size2,777
Date (UTC)11-May-2012
Time (UTC)18:06
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-p..i-printui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_hr-hr_4f82060acceb40d4.manifest
File versionNot Applicable
File size2,777
Date (UTC)11-May-2012
Time (UTC)17:43
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-p..i-printui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_hu-hu_50b62bd0cc28a23c.manifest
File versionNot Applicable
File size2,777
Date (UTC)11-May-2012
Time (UTC)18:31
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-p..i-printui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_it-it_f36da1cfbefab89e.manifest
File versionNot Applicable
File size2,777
Date (UTC)11-May-2012
Time (UTC)18:36
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-p..i-printui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_ja-jp_959320dcb215ca79.manifest
File versionNot Applicable
File size2,777
Date (UTC)11-May-2012
Time (UTC)18:55
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-p..i-printui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_ko-kr_38fcfd91a486918f.manifest
File versionNot Applicable
File size2,777
Date (UTC)11-May-2012
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-p..i-printui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_lt-lt_dcc8299296ae5d2c.manifest
File versionNot Applicable
File size2,777
Date (UTC)11-May-2012
Time (UTC)19:15
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-p..i-printui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_lv-lv_dd959816962c9e1c.manifest
File versionNot Applicable
File size2,777
Date (UTC)11-May-2012
Time (UTC)18:30
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-p..i-printui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_nb-no_218f7ec67cabbd4b.manifest
File versionNot Applicable
File size2,777
Date (UTC)11-May-2012
Time (UTC)19:16
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-p..i-printui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_nl-nl_1fceca047dd7c720.manifest
File versionNot Applicable
File size2,777
Date (UTC)11-May-2012
Time (UTC)18:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-p..i-printui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_pl-pl_660b248662fa34d4.manifest
File versionNot Applicable
File size2,777
Date (UTC)11-May-2012
Time (UTC)17:46
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-p..i-printui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_pt-br_685f0f2a6183c8b8.manifest
File versionNot Applicable
File size2,777
Date (UTC)11-May-2012
Time (UTC)18:31
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-p..i-printui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_pt-pt_6940de9660f33894.manifest
File versionNot Applicable
File size2,777
Date (UTC)11-May-2012
Time (UTC)17:47
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-p..i-printui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_ro-ro_ad7ba4ce475a03f0.manifest
File versionNot Applicable
File size2,777
Date (UTC)11-May-2012
Time (UTC)18:53
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-p..i-printui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_ru-ru_afe3f05a45d4c6c0.manifest
File versionNot Applicable
File size2,777
Date (UTC)11-May-2012
Time (UTC)18:18
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-p..i-printui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_sk-sk_4efef5073aeeb8ea.manifest
File versionNot Applicable
File size2,777
Date (UTC)11-May-2012
Time (UTC)18:25
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-p..i-printui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_sl-si_4e1116bf3b88cbcd.manifest
File versionNot Applicable
File size2,777
Date (UTC)11-May-2012
Time (UTC)19:14
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-p..i-printui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_sr-..-cs_ed9a9351b4e12f15.manifest
File versionNot Applicable
File size2,797
Date (UTC)11-May-2012
Time (UTC)17:43
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-p..i-printui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_sv-se_4bdedacf3cfdd11b.manifest
File versionNot Applicable
File size2,777
Date (UTC)11-May-2012
Time (UTC)18:32
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-p..i-printui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_th-th_f0e8fc822e428e5c.manifest
File versionNot Applicable
File size2,777
Date (UTC)11-May-2012
Time (UTC)19:04
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-p..i-printui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_tr-tr_f4ec25162bb9d30c.manifest
File versionNot Applicable
File size2,777
Date (UTC)11-May-2012
Time (UTC)18:31
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-p..i-printui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_uk-ua_90cc07bd22eaf958.manifest
File versionNot Applicable
File size2,777
Date (UTC)11-May-2012
Time (UTC)18:52
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-p..i-printui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_zh-cn_c6494313dbf1a52b.manifest
File versionNot Applicable
File size2,777
Date (UTC)11-May-2012
Time (UTC)18:08
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-p..i-printui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_zh-tw_ca458069d962819b.manifest
File versionNot Applicable
File size2,777
Date (UTC)11-May-2012
Time (UTC)19:16
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-p..ooler-core-localspl_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18631_none_31e2717f8febc188.manifest
File versionNot Applicable
File size14,423
Date (UTC)11-May-2012
Time (UTC)16:14
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-p..ooler-core-localspl_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_none_325c7214a9142e65.manifest
File versionNot Applicable
File size14,423
Date (UTC)11-May-2012
Time (UTC)15:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-p..randprintui-ntprint_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_none_f2448e5593d24c2e.manifest
File versionNot Applicable
File size8,073
Date (UTC)11-May-2012
Time (UTC)15:03
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-p..randprintui-printui_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_none_de7664838a609746.manifest
File versionNot Applicable
File size24,840
Date (UTC)11-May-2012
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameIa64_0b9a7b273bce5b49a329c78743c458ee_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_none_ecae3a3f62550965.manifest
File versionNot Applicable
File size1,104
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_32b78163ba9ad4964238d1c88401c112_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_none_11b84cf154c91762.manifest
File versionNot Applicable
File size731
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_355f22c5a9d599ce5778a41596194cc2_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_none_648729459335903e.manifest
File versionNot Applicable
File size1,120
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_39efdb9e3bc1ac28441bea202154c349_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_none_9d3727d7750475ef.manifest
File versionNot Applicable
File size730
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_495022a8e45352f90c269469e0942e0d_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_none_109c31a9fb61e3b3.manifest
File versionNot Applicable
File size1,120
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_52e07150d26844cd8130499525f92b68_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_none_c7a3e91ef1ee221e.manifest
File versionNot Applicable
File size1,120
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_5a16e392bf3c3f52fd485a5b886bd2ad_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_none_6d5e0b45ca37c5cf.manifest
File versionNot Applicable
File size1,120
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_9e2cc3a7f242338c79bd03bc3ac64b08_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_none_a6915e37f89b6e48.manifest
File versionNot Applicable
File size1,120
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_b9bb010144e440877f7ee34add4ec242_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_none_f795c8339e0cac6a.manifest
File versionNot Applicable
File size1,082
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_be07a3902c4a06770da55c956110b654_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_none_00ea4907cd11bbe3.manifest
File versionNot Applicable
File size1,120
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_be37ab541dacf1d8cbc28b7e4c5633cb_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18631_none_ead9308b4dc5ed48.manifest
File versionNot Applicable
File size1,082
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_ed5c0b278a3153112a752083ad6f5442_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_none_fa6c158fdaa8c3d8.manifest
File versionNot Applicable
File size1,120
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-p..i-printui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_de-de_bdd3a6a305efc850.manifest
File versionNot Applicable
File size2,778
Date (UTC)11-May-2012
Time (UTC)17:26
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-p..i-printui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_en-us_66c47c9bf4cdd415.manifest
File versionNot Applicable
File size2,778
Date (UTC)11-May-2012
Time (UTC)14:27
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-p..i-printui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_fr-fr_09474f7ee7c6dc1c.manifest
File versionNot Applicable
File size2,778
Date (UTC)11-May-2012
Time (UTC)16:45
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-p..i-printui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_ja-jp_9594c4d2b213d375.manifest
File versionNot Applicable
File size2,778
Date (UTC)11-May-2012
Time (UTC)17:13
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-p..i-printui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_ko-kr_38fea187a4849a8b.manifest
File versionNot Applicable
File size2,778
Date (UTC)11-May-2012
Time (UTC)17:22
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-p..i-printui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_zh-cn_c64ae709dbefae27.manifest
File versionNot Applicable
File size2,778
Date (UTC)11-May-2012
Time (UTC)16:51
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-p..i-printui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_zh-tw_ca47245fd9608a97.manifest
File versionNot Applicable
File size2,778
Date (UTC)11-May-2012
Time (UTC)17:01
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-p..ooler-core-localspl_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18631_none_31e415758fe9ca84.manifest
File versionNot Applicable
File size14,458
Date (UTC)11-May-2012
Time (UTC)15:43
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-p..ooler-core-localspl_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_none_325e160aa9123761.manifest
File versionNot Applicable
File size14,458
Date (UTC)11-May-2012
Time (UTC)14:26
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-p..randprintui-ntprint_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_none_f246324b93d0552a.manifest
File versionNot Applicable
File size8,088
Date (UTC)11-May-2012
Time (UTC)14:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-p..randprintui-printui_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_none_de7808798a5ea042.manifest
File versionNot Applicable
File size24,875
Date (UTC)11-May-2012
Time (UTC)14:27
PlatformNot Applicable
File namePackage_10_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,950
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_10_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size7,759
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_11_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,951
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_11_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size7,760
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_12_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size4,078
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_12_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size4,149
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_13_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size4,078
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_13_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size4,149
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_14_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,248
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_14_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,296
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_15_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,248
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_15_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,296
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_16_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,248
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_16_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,296
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_17_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,248
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_17_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,296
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_18_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,248
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_18_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,296
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_19_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,248
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_19_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,296
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,349
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size8,167
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_20_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,248
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_20_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,296
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_21_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,351
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_21_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,403
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,168
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size8,907
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,246
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size8,060
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,246
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size8,060
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,246
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size8,062
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,246
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size8,062
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,246
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size8,062
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,246
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size8,062
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_9_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,246
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_9_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size8,062
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2712808_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,926
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2712808_sc_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size4,057
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2712808_sc_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,423
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2712808_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,442
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2712808_server_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size4,188
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2712808_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size4,331
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2712808_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,431
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2712808_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,450
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:28
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size5,128
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)10:34
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-p..i-printui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_de-de_bdd202ad05f1bf54.manifest
File versionNot Applicable
File size2,777
Date (UTC)11-May-2012
Time (UTC)18:31
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-p..i-printui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_en-us_66c2d8a5f4cfcb19.manifest
File versionNot Applicable
File size2,777
Date (UTC)11-May-2012
Time (UTC)14:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-p..i-printui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_fr-fr_0945ab88e7c8d320.manifest
File versionNot Applicable
File size2,777
Date (UTC)11-May-2012
Time (UTC)19:20
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-p..i-printui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_ja-jp_959320dcb215ca79.manifest
File versionNot Applicable
File size2,777
Date (UTC)11-May-2012
Time (UTC)18:55
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-p..i-printui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_ko-kr_38fcfd91a486918f.manifest
File versionNot Applicable
File size2,777
Date (UTC)11-May-2012
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-p..i-printui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_zh-cn_c6494313dbf1a52b.manifest
File versionNot Applicable
File size2,777
Date (UTC)11-May-2012
Time (UTC)18:08
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-p..i-printui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_zh-tw_ca458069d962819b.manifest
File versionNot Applicable
File size2,777
Date (UTC)11-May-2012
Time (UTC)19:16
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-p..ooler-core-localspl_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18631_none_31e2717f8febc188.manifest
File versionNot Applicable
File size14,423
Date (UTC)11-May-2012
Time (UTC)16:14
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-p..ooler-core-localspl_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_none_325c7214a9142e65.manifest
File versionNot Applicable
File size14,423
Date (UTC)11-May-2012
Time (UTC)15:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-p..randprintui-ntprint_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_none_f2448e5593d24c2e.manifest
File versionNot Applicable
File size8,073
Date (UTC)11-May-2012
Time (UTC)15:03
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-p..randprintui-printui_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22857_none_de7664838a609746.manifest
File versionNot Applicable
File size24,840
Date (UTC)11-May-2012
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable

פרטי קובץ Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2

 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דרך (RTM,? SPn) וענף שירות (LDR,? GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גירסת הקובץ כמוצג בטבלה הבאה:
  כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
  גירסהמוצראבן דרךענף שירות
  6.1.760?0.16xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.760?0.20xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760?1.17xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.760?1.21xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • קובצי MANIFEST ?(?.manifest) וקובצי MUM ?(?.mum) המותקנים בכל סביבה מפורטים בנפרד בסעיף 'פרטי קבצים נוספים עבור Windows 7 ועבורWindows Server 2008 R2'. קבצי MUM ו- MANIFEST, וקבצי קטלוג האבטחה (?.cat) המשויכים, הם קבצים קריטיים לשמירה על מצב הרכיב המעודכן. קובצי קטלוג האבטחה, שעבורם לא מפורטות תכונות, חתומים בחתימה דיגיטלית של Microsoft.

עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows 7 המבוססות על x86

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Localspl.dll6.1.7600.17023768,51214-May-201204:37x86
Winprint.dll6.1.7600.1638529,69614-Jul-200901:16x86
Localspl.dll6.1.7600.21214769,02414-May-201204:32x86
Winprint.dll6.1.7600.1638529,69614-Jul-200901:16x86
Localspl.dll6.1.7601.17841769,02414-May-201204:33x86
Winprint.dll6.1.7601.1751430,20820-Nov-201012:21x86
Localspl.dll6.1.7601.21994769,02414-May-201204:23x86
Winprint.dll6.1.7601.1751430,20820-Nov-201012:21x86

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Localspl.dll6.1.7600.17023956,41614-May-201205:20x64
Winprint.dll6.1.7600.1638539,42414-Jul-200901:41x64
Localspl.dll6.1.7600.21214956,41614-May-201205:30x64
Winprint.dll6.1.7600.1638539,42414-Jul-200901:41x64
Localspl.dll6.1.7601.17841956,92814-May-201205:26x64
Winprint.dll6.1.7601.1751439,42420-Nov-201013:27x64
Localspl.dll6.1.7601.21994956,41614-May-201205:20x64
Winprint.dll6.1.7601.1751439,42420-Nov-201013:27x64
Localspl.dll6.1.7600.17023768,51214-May-201204:37x86
Winprint.dll6.1.7600.1638529,69614-Jul-200901:16x86
Localspl.dll6.1.7600.21214769,02414-May-201204:32x86
Winprint.dll6.1.7600.1638529,69614-Jul-200901:16x86
Localspl.dll6.1.7601.17841769,02414-May-201204:33x86
Winprint.dll6.1.7601.1751430,20820-Nov-201012:21x86
Localspl.dll6.1.7601.21994769,02414-May-201204:23x86
Winprint.dll6.1.7601.1751430,20820-Nov-201012:21x86

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008 R2

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Localspl.dll6.1.7600.170232,054,14414-May-201204:21IA-64
Winprint.dll6.1.7600.1638590,62414-Jul-200901:50IA-64
Localspl.dll6.1.7600.212142,054,65614-May-201204:18IA-64
Winprint.dll6.1.7600.1638590,62414-Jul-200901:50IA-64
Localspl.dll6.1.7601.178412,055,16814-May-201204:07IA-64
Winprint.dll6.1.7601.1751490,62420-Nov-201010:28IA-64
Localspl.dll6.1.7601.219942,055,68014-May-201204:22IA-64
Winprint.dll6.1.7601.1751490,62420-Nov-201010:28IA-64

מידע נוסף על קבצים עבור Windows 7 ועבור Windows Server 2008 R2

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות x86 של Windows 7

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File namePackage_1_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,813
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)19:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,736
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)19:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,793
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)19:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,718
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)19:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,007
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)19:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,538
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)19:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,989
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)19:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,518
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)19:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2712808_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,914
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)19:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2712808_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,951
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)19:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2712808_sp1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,892
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)19:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2712808_sp1~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,928
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)19:04
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,305
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)19:04
PlatformNot Applicable
File nameX86_2e454ef8ac253e25d3f21797368866d3_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21994_none_a576afa1df715279.manifest
File versionNot Applicable
File size718
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)19:04
PlatformNot Applicable
File nameX86_34ed2f963966defa45b0f88b8a65b81e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17841_none_3ebeefef7f069177.manifest
File versionNot Applicable
File size718
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)19:04
PlatformNot Applicable
File nameX86_771ea9df40f53667d165d7b0b83409d0_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21214_none_b66fb5015b263d15.manifest
File versionNot Applicable
File size718
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)19:04
PlatformNot Applicable
File nameX86_dc2d7492162db95ca46c64865f5dfa6a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17023_none_7041d6c6a9fd4251.manifest
File versionNot Applicable
File size718
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)19:04
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-p..ooler-core-localspl_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17023_none_30307698f3d2f624.manifest
File versionNot Applicable
File size4,844
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)19:11
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-p..ooler-core-localspl_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21214_none_30c5e5800ce7907b.manifest
File versionNot Applicable
File size4,844
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)19:11
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-p..ooler-core-localspl_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17841_none_31ff5cf6f10b3129.manifest
File versionNot Applicable
File size4,844
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)19:11
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-p..ooler-core-localspl_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21994_none_3255eb040a4ea8ad.manifest
File versionNot Applicable
File size4,844
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)19:11
PlatformNot Applicable

קבצים נוספים לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows 7 ושל Windows Server 2008 R2

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameAmd64_2e454ef8ac253e25d3f21797368866d3_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21994_none_01954b2597cec3af.manifest
File versionNot Applicable
File size720
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)19:04
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_34ed2f963966defa45b0f88b8a65b81e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17841_none_9add8b73376402ad.manifest
File versionNot Applicable
File size720
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)19:04
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_3634e2f1123c9c41e3cc3dffa30466c5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17841_none_e68921f90f078490.manifest
File versionNot Applicable
File size722
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)19:04
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_46f4044176422ddda9dd5ad9943dfbc9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21994_none_6f1fde69c6369ac8.manifest
File versionNot Applicable
File size722
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)19:04
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_771ea9df40f53667d165d7b0b83409d0_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21214_none_128e50851383ae4b.manifest
File versionNot Applicable
File size720
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)19:04
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_d0ed75fdfbca0a1dae105d1ffa7d4fec_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17023_none_b308e710acbe57ae.manifest
File versionNot Applicable
File size722
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)19:04
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_dc2d7492162db95ca46c64865f5dfa6a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17023_none_cc60724a625ab387.manifest
File versionNot Applicable
File size720
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)19:04
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_ea751d4d2e4697e4995f469f372c3846_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21214_none_ff0dae211dc167c2.manifest
File versionNot Applicable
File size722
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)19:04
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-p..ooler-core-localspl_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17023_none_8c4f121cac30675a.manifest
File versionNot Applicable
File size4,845
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)19:18
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-p..ooler-core-localspl_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21214_none_8ce48103c54501b1.manifest
File versionNot Applicable
File size4,845
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)19:18
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-p..ooler-core-localspl_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17841_none_8e1df87aa968a25f.manifest
File versionNot Applicable
File size4,845
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)19:18
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-p..ooler-core-localspl_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21994_none_8e748687c2ac19e3.manifest
File versionNot Applicable
File size4,845
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)19:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,028
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)19:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size4,371
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)19:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,814
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)19:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,957
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)19:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,803
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)19:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,734
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)19:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,429
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)19:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,964
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)19:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,025
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)19:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,745
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)19:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,001
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)19:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,534
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)19:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2712808_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,608
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)19:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2712808_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,666
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)19:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2712808_sp1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,589
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)19:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2712808_sp1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,644
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)19:04
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,154
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)19:04
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-p..ooler-core-localspl_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17023_none_30307698f3d2f624.manifest
File versionNot Applicable
File size4,844
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)19:18
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-p..ooler-core-localspl_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21214_none_30c5e5800ce7907b.manifest
File versionNot Applicable
File size4,844
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)19:18
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-p..ooler-core-localspl_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17841_none_31ff5cf6f10b3129.manifest
File versionNot Applicable
File size4,844
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)19:18
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-p..ooler-core-localspl_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21994_none_3255eb040a4ea8ad.manifest
File versionNot Applicable
File size4,844
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)19:18
PlatformNot Applicable

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008 R2

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameIa64_16d30af650e06c9960e1266e7c784516_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21214_none_e8961a1ee2c857f1.manifest
File versionNot Applicable
File size720
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)19:04
PlatformNot Applicable
File nameIa64_21db62b123ee172de92c6d30d71c938b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17023_none_4f0d8c440d04be9a.manifest
File versionNot Applicable
File size720
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)19:04
PlatformNot Applicable
File nameIa64_c6beaeb5ef06bba03713014a7466920a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21994_none_4afa30d79ae3a8f7.manifest
File versionNot Applicable
File size720
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)19:04
PlatformNot Applicable
File nameIa64_fd8730491888fa1982060e66de10106c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17841_none_ac86ff926355252f.manifest
File versionNot Applicable
File size720
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)19:04
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-p..ooler-core-localspl_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17023_none_30321a8ef3d0ff20.manifest
File versionNot Applicable
File size4,844
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)19:04
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-p..ooler-core-localspl_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21214_none_30c789760ce59977.manifest
File versionNot Applicable
File size4,844
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)19:04
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-p..ooler-core-localspl_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17841_none_320100ecf1093a25.manifest
File versionNot Applicable
File size4,844
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)19:04
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-p..ooler-core-localspl_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21994_none_32578efa0a4cb1a9.manifest
File versionNot Applicable
File size4,844
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)19:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,818
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)19:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,744
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)19:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2712808_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,013
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)19:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2712808~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,545
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)19:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2712808_rtm_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,458
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)19:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2712808_rtm~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,477
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)19:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2712808_sp1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,436
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)19:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2712808_sp1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,455
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)19:04
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,918
Date (UTC)14-May-2012
Time (UTC)19:04
PlatformNot Applicable
הערה זהו מאמר "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע הכלול במסמך זה מסופק כפי שהוא בתגובה לבעיות שצצות. לאור הקצב המהיר של פרסום החומרים, ייתכן שהחומרים יכללו שגיאות הקלדה ואנו עשויים לתקן אותם בכל עת, ללא הודעה מוקדמת. למידע על שיקולים אחרים, עיין בתנאי השימוש.

מאפיינים

Article ID: 2712808 - Last Review: יום שלישי 21 אוגוסט 2012 - Revision: 1.1
המידע במאמר זה חל על:
מילות מפתח 
atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability KB2712808

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com