โปรแกรมติดตั้งหยุดการตอบสนองเมื่อคุณพยายามปรับรุ่นเป็น SQL Server 2012

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2712929 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้ คอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Microsoft SQL Server 2008, Microsoft SQL Server 2008 R2 หรือ Microsoft SQL Server 2012 Release Candidate 0 (RC0) คุณได้พยายามที่ปรับรุ่นเป็น Microsoft 2012 การเซิร์ฟเวอร์ SQL

ในสถานการณ์สมมตินี้ โปรแกรมติดตั้งดูเหมือนจะ หยุดการตอบสนองในระหว่างขั้นตอน SQLEngineConfigAction_upgrade

เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น มีบันทึกข้อมูลการตั้งค่าที่คล้ายกับต่อไปนี้ในตอนท้ายของแฟ้ม Detail.txt:

(01) 2012-04-01 12:12:12 SQLEngine:: จุดตรวจสอบกลไกการตรวจสอบ 'SetSecurityDataDir_1'
(01) 2012-04-01 12:12:12 SQLEngine: --SqlEngineSetupPrivate: การตั้งค่าตัวบอกเกี่ยวกับความปลอดภัย d: (A; OICI; FA;;;S-1-5-80-1-2-3-4-5...) ในไดเรกทอรี H:\MSSQL\DATA_FS
(01) 2012-04-01 12:12:12 Slp: Sco: พยายามที่ตั้งค่าตัวบอกเกี่ยวกับความปลอดภัยสำหรับไดเรกทอรี H:\MSSQL\DATA_FS, security descriptor d: (A; OICI; FA;;;S-1-5-80-1-2-3-4-5...)
(01) 2012-04-01 12:12:12 Slp: Sco: พยายามที่บอกเกี่ยวกับความปลอดภัย d:การทำให้เป็นบรรทัดฐาน (A; OICI; FA;;;S-1-5-80-1-2-3-4-5...)
(01) 2012-04-01 12:12:12 Slp: Sco: พยายามที่แทนบัญชีกับ sid ในตัวบอกเกี่ยวกับความปลอดภัย d: (A; OICI; FA;;;S-1-5-80-1-2-3-4-5...)
(01) 2012-04-01 12:12:12 Slp: ReplaceAccountWithSidInSddl--SDDL ที่จะประมวลผล: d: (A; OICI; FA;;;S-1-5-80-1-2-3-4-5...)
(01) 2012-04-01 12:12:12 Slp: ReplaceAccountWithSidInSddl--SDDL จะส่งคืน: d: (A; OICI; FA;;;S-1-5-80-1-2-3-4-5...)
(01) 2012-04-01 12:12:12 Slp: Sco: H:\MSSQL\DATA_FS\ ไดเรกทอรีถูกเมาต์เนื้อที่ข้อมูล VolumeName เป็น \\?\Volume{abc-123-456-789-123abc}\


หมายเหตุ แฟ้ม Detail.txt จะอยู่ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
Bootstrap\Log\ Server\110\Setup ของ SQL \Program Files\Microsoftประทับเวลา

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีโฟลเดอร์ย่อยและแฟ้มที่ประกอบด้วยข้อมูลของ SQL Server มากมาย

หมายเหตุ ปัญหานี้มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นถ้าฐานข้อมูลถูกรวมเข้าในระบบแฟ้ม NTFS โดยใช้ลักษณะการทำงานของ FILESTREAM หรือคุณลักษณะ FILETABLE

การแก้ไข

ไม่มีการกระทำจำเป็นต้องมีเพื่อแก้ไขปัญหานี้ เมื่อต้องการปรับรุ่นเสร็จสมบูรณ์ ให้โปรแกรมการติดตั้ง 2012 ของ SQL Server ที่เสร็จสิ้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

เกิดปัญหาที่อธิบายไว้ในส่วน "อาการ" ได้เนื่องจากโปรแกรมติดตั้ง 2012 ของ SQL Server เรียก SetSecurityInfo Windows API SetSecurityInfo API รายการควบคุมการเข้าถึง discretionary (DACL) ที่นำไปใช้กับโฟลเดอร์ย่อยและแฟ้มที่ประกอบด้วยข้อมูลของ SQL Server กระบวนการนี้อาจใช้เวลานานให้เสร็จสิ้น

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SetSecurityInfo Windows API แวะไปที่เว็บไซต์ MSDN ต่อไปนี้:
.aspx http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/aa379588 (v=vs.85)

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2712929 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 29 มิถุนายน 2555 - Revision: 1.0
ใช้กับ
  • Microsoft SQL Server 2012 Enterprise
  • Microsoft SQL Server 2012 Business Intelligence
  • Microsoft SQL Server 2012 Standard
  • Microsoft SQL Server 2012 Web
  • SQL Server 2012 Enterprise Core
Keywords: 
kbsurveynew kbprb kbtshoot kbmt KB2712929 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2712929

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com