วิธีการปิดใช้งานการแคใน Internet Explorer การพร็อกซีอัตโนมัติ

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 271361 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

เมื่อคุณกำหนดค่า Internet Explorer เมื่อต้องการใช้สคริปต์การตั้งค่าคอนฟิกของพร็อกซีอัตโนมัติ จะเก็บพร็อกซีที่ถูกส่งคืน โดยการเรียกFindProxyForURL กลไกการแคช (อัตโนมัติพร็อกซีผลลัพธ์แค) มีดำเนินการตามเกณฑ์โฮสต์ (นั่นคือ ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานการ URL) ซึ่งป้องกันคุณจากการใช้พร็อกซีที่แตกต่างกันในการเข้าถึงเว็บเซิร์ฟเวอร์เดียวกัน ตัวอย่างสถานการณ์สมมติต่อไปนี้แสดงให้เห็นลักษณะการทำงานนี้:
 • การตั้งค่าคอนฟิกเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ชื่อ "Webserver" กับโฟลเดอร์เสมือนที่สอง: " / เข้าสู่ระบบ" และ "/ ทดสอบ"
 • สร้างแฟ้ม.pac ต่อไปนี้:
  function FindProxyForURL (url, host)
  {
  if shExpMatch (url, "http://webserver/login") return "DIRECT";
  else return "PROXY myproxy:80";
  }
 • กำหนดค่า Internet Explorer จะใช้แฟ้ม.pac นี้
 • เริ่มโปรแกรม Internet Explorer และพิมพ์อยู่เว็บต่อไปนี้:
  http://webserver/login
  Internet Explorer โหลดไฟล์.pac และใช้การเชื่อมต่อโดยตรงได้อย่างถูกต้อง
 • เมื่อปรากฏหน้าการเข้าสู่ระบบ พิมพ์ http://webserver/test. ถ้าคุณใช้จอภาพของเครือข่าย คุณจะสังเกตเห็นว่า การเข้าถึง "http://webserver/test" ยังคงใช้การเชื่อมต่อโดยตรงแทนที่เป็น "myproxy"

ข้อมูลเพิ่มเติม

แคผลลัพธ์พร็อกซีอัตโนมัติมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานที่เพิ่มเข้า ไป 5.5 Explorer อินเทอร์เน็ต และรุ่นที่ใหม่กว่า วัตถุประสงค์ของแคชคือเพื่อ ลดการประมวลผลฝั่งไคลเอ็นต์สคริปต์การกำหนดค่าพร็อกซีอัตโนมัติ เมื่อคุณเชื่อมต่อไปยังไซต์อินเทอร์เน็ต ฟังก์ชันFindProxyForURLถูกใช้เพื่อกำหนดว่าควรจะใช้พร็อกซีและพร็อกซีที่ใช้ 5.5 Explorer อินเทอร์เน็ตและรุ่นที่ใหม่กว่าแรกเช็คแคผลลัพธ์พร็อกซีอัตโนมัติเพื่อกำหนดว่าพร็อกซีถูกใช้เพื่อเชื่อมต่อกับโฮสต์บนความพยายามก่อนหน้านี้ ซึ่งตรวจสอบล้มเหลว ดูว่า นี่คือความพยายามครั้งแรกในการเชื่อมต่อไปยังโฮสต์ในระหว่างเซสชันปัจจุบัน และใช้ตรรกะการตรวจหาพร็อกซีปกติ รายการต่อไปนี้แสดงให้เห็นตรรกะ 5.5 Explorer อินเทอร์เน็ต และรุ่นที่ใหม่กว่าใช้เพื่อกำหนดว่าควรจะใช้พร็อกซีและพร็อกซีที่ใช้:
 • ถ้า ตรวจหาการตั้งค่าโดยอัตโนมัติ เปิดใช้งานบนใน Internet Explorer การพยายามที่จะดาวน์โหลดแฟ้ม Wpad.dat จากข่ายท้องถิ่น (LAN) และดำเนินการดังกล่าวเป็นสคริปต์การตั้งค่าคอนฟิกของพร็อกซีอัตโนมัติ ถ้าพร็อกซีถูกส่งกลับจากสคริปต์ และ Internet Explorer มีสร้างการเชื่อมต่อผ่านทางพร็อกซี แคผลลัพธ์พร็อกซีอัตโนมัติมีการอัพเดกับโฮสต์และพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ชื่อที่ถูกส่งคืน
 • ถ้า ใช้สคริปต์การกำหนดค่าอัตโนมัติ เปิดอยู่ใน Internet Explorer สคริปต์การกำหนดค่าพร็อกซีอัตโนมัติจะดาวน์โหลด และประมวลผล ถ้าพร็อกซีถูกส่งกลับจากสคริปต์ และ Internet Explorer มีสร้างการเชื่อมต่อผ่านทางพร็อกซี แคผลลัพธ์พร็อกซีอัตโนมัติมีการอัพเดกับโฮสต์และพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ชื่อที่ถูกส่งคืน
 • ถ้า Internet Explorer มีการกำหนดค่าสำหรับเซิร์ฟเวอร์พร็อกซีที่คง ชื่อพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์จะถูกดึงจากรีจิสทรี
เมื่อ Internet Explorer ใช้เป็นสคริปต์การกำหนดค่าพร็อกซีอัตโนมัติ การเชื่อมต่อเปิด มีพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ถ้าการประมวลผลของสคริปต์บ่งชี้ว่า พร็อกซีจะใช้ ถ้าไม่สามารถสร้างการเชื่อมต่อพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ ชื่อพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์จะถูกเพิ่มลงในรายการการเชื่อมโยงไม่ถูกต้องของพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์เพื่อที่จะใช้สำหรับ 30 นาที ถ้าสคริปต์การกำหนดค่าพร็อกซีอัตโนมัติประกอบด้วยการส่งคืนสินค้าพร็อกซีที่แสดงรายการหลายพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ พร็อกซีในรายการถัดไปจะมีความพยายามจนกว่ารายการจะไม่เหมือนกัน หรือการเชื่อมต่อ ถ้ารายการเป็นไม่เหมือนกัน และมีการสร้างการเชื่อมต่อไม่ได้ คุณได้รับข้อความข้อผิดพลาด "ไม่สามารถแสดงเพจ" ใน Internet Explorer

เมื่อสร้างการเชื่อมต่อผ่านทางพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ ชื่อโฮสต์ของไซต์และชื่อการตั้งค่าพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ถูกแคชใน ในความพยายามในอนาคตในการเข้าถึงชื่อโฮสต์ในเซสชันเดียวกัน Internet Explorer มีแคข้อมูลเกี่ยวกับพร็อกซีที่ใช้ ดังนั้น จะมีพยายามเชื่อมต่อในเวลาต่อมาทั้งหมดไปยังโฮสต์ผ่านทางพร็อกซีที่ใช้ก่อนหน้านี้ ซึ่งหมายความ ว่า ถ้าชื่อพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกแคชในไม่พร้อมใช้งานในระหว่างรอบเวลาเดียวกัน ไม่มีการ re-processed สคริปต์การกำหนดค่าพร็อกซีอัตโนมัติ และคุณได้รับข้อความข้อผิดพลาด "ไม่สามารถแสดงเพจ" ใน Internet Explorer

คุณสามารถปิดใช้งานการแคผลลัพธ์พร็อกซีอัตโนมัติหน้าที่ของพร็อกซีที่คุณต้องให้เป็น ซึ่งจะส่งผลในฝั่งไคลเอ็นต์การประมวลผลของทุกคำขอรับที่ออก โดย Internet Explorer ผล ประสิทธิภาพการทำงานของ Internet Explorer อาจได้รับผลกระทบโดยขึ้นอยู่กับตรรกะของสคริปต์การกำหนดค่าพร็อกซีอัตโนมัติและขนาด เมื่อต้องการปิดใช้งานการแคผลลัพธ์พร็อกซีอัตโนมัติ ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้

หมายเหตุ ถ้าคุณปิดใช้งานโดยอัตโนมัติของพร็อกซี แค Internet Explorer ประสิทธิภาพอาจได้รับผลกระทบ

วิธีที่ 1: ปรับเปลี่ยนรีจิสทรี

สิ่งสำคัญ ส่วน วิธีการ หรืองานนี้ประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม สำรองรีจิสทรีก่อนที่คุณปรับเปลี่ยน จากนั้น คุณสามารถคืนค่ารีจิสทรีหากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรี คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรีใน Windows


คุณสามารถปิดใช้งานแคผลลัพธ์พร็อกซีอัตโนมัติ โดยใช้รีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings


ค่า: EnableAutoproxyResultCache
ชนิด: REG_DWORD
ข้อมูลค่า: 0 =ปิดใช้งานการแค 1 (หรือไม่มีคีย์) =พร็อกซีอัตโนมัติที่เปิดใช้งานการแคช (เป็นลักษณะการทำงานเริ่มต้น)
ถ้าไม่มีคีย์รีจิสทรี คุณสามารถสร้างคีย์รีจิสทรี โดยใช้แฟ้มรีจิสทรีต่อไปนี้:
Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet ตั้งค่า] "EnableAutoProxyResultCache" = dword:00000000 "

วิธีที่ 2: ปรับเปลี่ยนการตั้งค่า'นโยบายกลุ่ม'

 1. คลิก เริ่มคลิก เรียกใช้ชนิด gpedit.mscแล้ว คลิก ตกลง.
 2. คลิกสองครั้งในวัตถุนโยบายกลุ่ม ผู้ใช้ Configuration\Administrative Templates\Windows Components\Internet Explorer.
 3. คลิกสองครั้ง ปิดใช้งานการแคของสคริปต์พร็อกซีอัตโนมัติ.
 4. คลิก เปิดใช้งานแล้ว คลิก ตกลง.
คุณอาจต้องใช้รีจิสทรีคีย์นี้ถ้าคุณเชื่อมต่อ โดยใช้พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นผู้จัดการความปลอดภัยและการร้องขอที่ไม่ปลอดภัยบนเซิร์ฟเวอร์เดียวกัน ตัวอย่างหนึ่งของการทำงานนี้คือ ซอฟต์แวร์ SQUID พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ เนื่องจาก Internet Explorer จะเก็บข้อมูลพอร์ต นั้นอาจไม่ส่งการร้องขอที่มีความปลอดภัยผ่านการหมายเลขพอร์ตที่ถูกต้องเมื่อมีพยายามส่งมีความปลอดภัยและการตอบสนองที่ไม่ปลอดภัย ไปยังเซิร์ฟเวอร์เดียวกัน แต่หมายเลขพอร์ตอื่นสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มรายการไม่ถูกต้องของพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
320507Internet Explorer ลองใหม่ไม่ถูกต้องของพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์สำหรับ 30 นาที

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 271361 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 11 กุมภาพันธ์ 2556 - Revision: 14.0
ใช้กับ
 • Windows Internet Explorer 9
 • Windows Internet Explorer 8
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Enterprise N
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Premium N
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Professional N
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Starter N
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Ultimate N
 • Microsoft Internet Explorer 6.0 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
  • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Windows Internet Explorer 7
Keywords: 
kbenv kbhowto kbmt KB271361 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:271361

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com