รายการปฏิทินที่ถูกคัดลอกหายใน Exchange Server 2007

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2714118 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้

สถานการณ์สมมติที่ 1
 • คุณสามารถใช้กับอุปกรณ์เคลื่อนของบริษัทอื่นสามารถเชื่อมต่อกับกล่องจดหมายที่ถูกโฮสต์อยู่ บน Microsoft Exchange Server 2007 หรือ บนปฏิทินที่ใช้ร่วมกันของ Exchange Server 2007
 • คุณสามารถคัดลอกรายการในปฏิทินไปยังเวลาที่แตกต่างกันหรือวัน
 • รายการปฏิทินประกอบด้วยสิ่งที่แนบมา
สถานการณ์สมมติ 2
 • คุณสามารถใช้กับอุปกรณ์เคลื่อนของบริษัทอื่นสามารถเชื่อมต่อกับกล่องจดหมายที่ถูกโฮสต์อยู่ บน Exchange Server 2007 หรือ บนปฏิทินที่ใช้ร่วมกันของ Exchange Server 2007
 • คุณสามารถคัดลอกรายการในปฏิทินไปยังเวลาที่แตกต่างกันหรือวัน
 • คุณสามารถคัดลอกรายการปฏิทินที่ไปยังเวลาที่แตกต่างกันหรืออีกวัน
สถานการณ์สมมติที่ 3
 • คุณสามารถใช้กับอุปกรณ์เคลื่อนของบริษัทอื่นสามารถเชื่อมต่อกับกล่องจดหมายที่ถูกโฮสต์อยู่ บน Exchange Server 2007 หรือ บนปฏิทินที่ใช้ร่วมกันของ Exchange Server 2007
 • คุณสร้างรายการปฏิทินที่เกิดซ้ำ
 • คุณเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดขึ้นในชุดข้อมูลที่เกิดซ้ำ
ในสถานการณ์เหล่านี้ รายการปฏิทินอาจหายไปโดยไม่คาดคิด

นอกจากนี้ คุณอาจพบอาการต่อไปนี้ใน Microsoft Office Outlook อย่างน้อยหนึ่งเมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น:
 • ถ้ามีสินค้าปฏิทิน การประชุมที่มีผู้เข้าร่วมประชุม ผู้จัดการประชุมอาจได้รับการตอบสนองของผู้เข้าร่วมประชุมที่ไม่ตรงตามลำดับ
 • ถ้ามีสินค้าปฏิทิน การประชุมที่มีผู้เข้าร่วมประชุม ผู้ร่วมประชุมอาจได้รับการปรับปรุงการประชุมที่ไม่ตรงตามลำดับ
 • บางคำร้องขอจากผู้จัดการประชุมจะถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบบนคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ การทำเครื่องหมายรายการเหล่านี้เป็น ล้าสมัย.
 • ประชุมใหม่ที่กำหนดเวลาไว้ไม่ถูกต้องเปลี่ยนแปลงการประชุมที่กำหนดเวลาไว้ก่อนหน้านี้

  หมายเหตุ การเปลี่ยนแปลงนี้สามารถลบการประชุมที่กำหนดเวลาไว้ก่อนหน้านี้จากปฏิทิน

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้ถ้าคุณสมบัติ GlobalObjectID (GOID) สำหรับสินค้าซ้ำกันเมื่อคุณคัดลอกรายการปฏิทิน

บันทึกย่อ
 • ผู้ผลิตอุปกรณ์เคลื่อนบางรายใช้คุณสมบัติ GOID สำหรับสินค้าที่ระบุ
 • อุปกรณ์บางอย่างจะปฏิเสธการประชุมที่ซ้ำกันเป็นสินค้าที่ไม่ถูกต้อง

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า นี่คือจุดบกพร่องในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ไม่ต้องคัดลอกรายการในปฏิทินเมื่อต้องสร้างรายการปฏิทินใหม่ แทน สร้างด้วยตนเองรายการปฏิทินใน Office Outlook, Microsoft Office Outlook เว็บโปรแกรมประยุกต์ หรือ บนอุปกรณ์เคลื่อน

บันทึกย่อ
 • หลังจากที่คุณสร้างรายการปฏิทินใน Office Outlook ในโปรแกรมประยุกต์ Office Outlook เว็บ หรือบนอุปกรณ์เคลื่อน คุณสามารถคัดลอกรายการปฏิทินคุณสร้างขึ้นใหม่
 • ถ้ารายการปฏิทินของคุณประกอบด้วยสิ่งที่แนบมา คุณต้องลบรายการปฏิทินที่คุณสร้าง โดยใช้กระบวนการคัดลอกด้วยตนเอง

ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสามารถใช้รุ่นล่าสุดของมือการตรวจสอบปฏิทินสำหรับยูทิลิตี้ Outlook (CalCheck) เพื่อตรวจสอบปฏิทิน Outlook ของคุณสำหรับปัญหาที่อาจเกิดขึ้น จากยูทิลิตี้การตั้งค่าที่ CalCheck ผลลัพธ์ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงสินค้าที่ มีค่าที่ซ้ำกันของ GOID:
05/16/2012 12:45:18AM ERROR: PidLidGlobalObjectId and PidLidCleanGlobalObjectId values match on two items.
05/16/2012 12:45:18AM This Item Subject: Dupe GOID test demo 2nd copy

Start Time: 05/22/2012 07:00:00PM
End Time: 05/22/2012 07:30:00PM
Other Item Subject: Dupe GOID test demo 1st copy
Start Time: 05/22/2012 06:00:00PM
End Time: 05/22/2012 06:30:00PM 

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมอรรถประโยชน์ CalCheck ดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
2678030 ข้อมูลเกี่ยวกับปฏิทินการตรวจสอบเครื่องมือสำหรับ Outlook (CalCheck)
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดโปรแกรมอรรถประโยชน์ CalCheck แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=28786

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2714118 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 4 ตุลาคม 2555 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Exchange Server 2007 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2007 Standard Edition
Keywords: 
kbsurveynew kbtshoot kbprb kbmt KB2714118 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2714118

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com