ID articol: 271513 - View products that this article applies to.
Măriți totul | Reduceți totul

În această pagină

REZUMAT

Este posibil să întâmpina?i probleme atunci când încerca?i să salva?i un fi?ier Microsoft Excel dacă sunt îndeplinite una sau mai multe dintre condi?iile următoare:
 • Salva?i un fi?ier Excel pe o unitate din re?ea pe care ave?i permisiuni restric?ionate.
 • Salva?i un fi?ier Excel într-o loca?ie pe care nu există suficient spa?iu-disc.
 • Conexiunea la fi?ierul Excel s-a pierdut.
 • Există un conflict cu un program software antivirus.
 • Salva?i un fi?ier Excel care este partajat.
 • Limitarea de 218 de caractere pentru calea de salvare a fost depă?ită la salvarea unui fi?ier Excel.
 • Caracteristica Evaluare formulă de tranzi?ie este activată în Excel.
 • Fi?ierul a fost creat dintr-un ?ablon care con?ine obiecte încorporate.

INTRODUCERE

Acest articol descrie modul de depanare a problemelor care pot apărea când salva?i fi?iere Microsoft Excel.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Note înainte de a începe depanarea problemei

Dacă întâmpina?i actualmente această problemă cu un fi?ier pe care nu l-a?i salvat cu succes, consulta?i sec?iunea Salvarea fi?ierului Excel înainte de a începe depanarea problemei înainte de a continua să depana?i problema.

Dacă dori?i să afla?i mai multe despre modul în care Excel salvează fi?iere, consulta?i sec?iunea Procesul de salvare a unui fi?ier Excel.

Pentru a depana problemele de salvare a fi?ierelor Excel, urma?i ace?ti pa?i în ordinea în care apar ei, până când problema este rezolvată.

Pasul 1: Încerca?i să salva?i fi?ierul Excel într-o altă loca?ie

Dacă vă pute?i salva corect fi?ierul Excel atunci când îl salva?i pe o unitate de hard disk locală, pe o unitate de re?ea sau pe o unitate de dischetă, cauzele posibile pentru problema cu care vă confrunta?i sunt următoarele: Dacă nu vă pute?i salva corect fi?ierul Excel atunci când îl salva?i pe o unitate de hard disk locală, pe o unitate de re?ea sau pe o unitate de dischetă, cauzele posibile pentru problema cu care vă confrunta?i sunt următoarele: În cazul în care niciuna din cauzele de mai sus nu este validă, încercați pasul 2.

Pasul 2: Încerca?i să salva?i un nou fi?ier Excel în loca?ia originală

Pentru a salva un nou fi?ier Excel în loca?ia originală, urma?i ace?ti pa?i:
 1. Crea?i un nou registru de lucru Excel.
 2. În meniul Fi?ier, face?i clic pe Salvare ca.
 3. În caseta de dialog Salvare ca, urmați acești pași:
  1. În caseta Salvare în, faceți clic pe locația unde este salvat fișierul Excel original.
  2. În caseta Nume de fi?ier, tastați un nume nou pentru noul fișier Excel.
  3. Face?i clic pe Salvare.
Dacă reu?i?i să salva?i un fi?ier Excel nou în loca?ia originală, cauzele posibile sunt următoarele: Dacă nu reu?i?i să salva?i un fi?ier Excel nou în loca?ia originală, cauza posibilă este următoarea: Dacă aveți suficient spațiu-disc, încercați pasul 3.

Pasul 3: Încerca?i să salva?i fi?ierul Excel în modul de siguran?ă Microsoft Windows

Dacă pasul 1 ?i pasul 2 nu au rezolvat problema, reporni?i Windows în modul de siguran?ă ?i apoi încerca?i să salva?i fi?ierul Excel pe unitatea de hard disk locală.

Notă Dacă utiliza?i o loca?ie de re?ea pentru a vă salva fi?ierele Excel, încerca?i să reporni?i Windows în modul de siguran?ă cu suport pentru re?ea, apoi încerca?i să vă salva?i fi?ierul Excel.

Pentru mai multe informa?ii despre cum se porne?te Windows în modul de siguran?ă sau despre cum se efectuează o pornire minimală, face?i clic pe următoarele numere de articol pentru a vedea articolele în Baza de cuno?tin?e Microsoft:
156126 Depanarea Windows 95 utilizând Modul de siguran?ă (Poate fi în engleză)
192926 Cum se efectuează depanarea folosind pornirea minimală în Windows 98 (Poate fi în engleză)
267288 Cum se efectuează o pornire minimală a sistemului în Windows Millennium Edition (Poate fi în engleză)
266169 Cum se depanează problemele cu modul stare de veghe, modul de hibernare ?i închiderea computerului în Windows 2000 (Poate fi în engleză)
281770 Cum se efectuează depanarea folosind pornirea minimală în Windows 2000 (Poate fi în engleză)

Dacă fi?ierul Excel este salvat după ce reporni?i Windows în modul de siguran?ă, încerca?i să salvați fișierul din nou. Pentru aceasta, faceți clic pe Salvare în meniul Fișier.

Dacă fi?ierul Excel nu se salvează (sau nu se salvează din nou) după ce reporni?i Windows în modul de siguran?ă, cauzele posibile sunt următoarele:

Cauzele

Program de completare al unui ter?

Dacă fi?ierul Excel nu este salvat atunci când executa?i Excel în modul de siguran?ă Windows, problemele ar putea fi cauzate de un program de completare al unui ter? sau de un fi?ier care se găse?te într-una din loca?iile de pornire Excel. În mod implicit, aceste fișiere se încarcă la pornirea Excel.

Uneori, furnizori ter?i de software instalează programe de completare particularizate pentru a lucra cu Excel. Unele dintre aceste programe de completare sunt concepute să lucreze cu caracteristici Excel existente ?i unele sunt menite să permită o tranzi?ie fără probleme atunci când utiliza?i un produs ter?. De obicei, aceste programe de completare de la ter?i nu interferează cu funcționalitatea obi?nuită a programului Excel. Cu toate acestea, există unele excep?ii, cazuri în care apare un conflict de salvare Excel din cauza unui program de completare.

Pentru a testa ?i a exclude posibilitatea ca un program de completare Excel de la un ter? să determine problema de salvare a unui fi?ier Excel, porni?i programul Excel în modul de siguran?ă. Pentru aceasta, urmați acești pași:
 1. Închide?i programul Excel.
 2. Faceți clic pe Start, apoi indicați spre Programe.
 3. Țineți apăsată tasta CTRL în timp ce porniți Excel, până când primiți un mesaj care seamănă cu următorul:
  Excel a detectat faptul că ?ine?i apăsată tasta CTRL. Doriți să porniți Excel în modul de siguran?ă?
 4. Face?i clic pe Da.
 5. Încercați să salvați un fișier Excel nou, apoi să salvați din nou acela?i fișier Excel.
Dacă fi?ierul se salvează corect, un program de completare particularizat sau un fi?ier amplasat într-o loca?ie de pornire Excel este cel mai probabil cauza problemei. Trebuie să localizați și să eliminați programul de completare sau fișierul pentru a elimina problema. După ce determinați programul de completare sau fișierul care a cauzat problema, contactați furnizorul care l-a proiectat. Vânzătorul poate avea informa?ii suplimentare despre această problemă ?i o actualizare care nu provoacă problema.

Pentru mai multe informa?ii despre modul de siguran?ă Microsoft Office, face?i clic pe Ajutor Microsoft Excel în meniul Ajutor, tasta?i mod de siguran?ă office în caseta Căutare în panoul Asisten?ă, apoi face?i clic pe Pornire căutare pentru a vizualiza subiectul.

Pentru mai multe informa?ii despre cum să stabili?i folderele folosite de Excel în timpul pornirii și opțiuni suplimentare pentru dezactivarea acestei funcționalită?i, faceți clic pe următoarele numere de articol pentru a vedea articolele în Baza de cunoștințe Microsoft:
291218 Cum se utilizează folderele de pornire Excel în Excel 2002 (Poate fi în engleză)
826922 Cum se împiedică deschiderea automată a fi?ierelor în Excel 2003 și în Excel 2002 (Poate fi în engleză)
înapoi la început

Program rezident (TSR)

Dacă fi?ierul Excel nu este salvat nici pe unitatea locală, nici în loca?ia de re?ea (dacă este cazul) atunci când programul Excel se execută în modul de siguran?ă, problema ar putea fi cauzată de un program rezident (TSR) care se execută în modul Windows „real”. Aceste tipuri de programe de obicei se încarcă automat în timpul procesului de pornire Windows.

Notă Pute?i exclude toate programele TSR din cauzele posibile. Pentru aceasta, testa?i problema de salvare Excel în modul de siguran?ă Windows.

După ce reporni?i Windows în modul de siguran?ă, pute?i porni ?i programul Excel în modul de siguran?ă. Vede?i dacă în continuare vă confrunta?i cu probleme. Pentru a porni programul Excel în modul de siguranță, urmați pașii enumera?i în sec?iunea „Program de completare al unui ter?”.

Dacă nu vă mai confrunta?i cu problema, folosi?i un proces de eliminare pentru a determina programul rezident care determină problema. Dacă nu ?ti?i cum să face?i acest lucru, contacta?i furnizorul Microsoft Windows pentru detalii despre cum se exclude fiecare program care se încarcă atunci când porne?te Windows.

Pentru mai multe informa?ii despre modul de depanare a problemelor din procesul de pornire a sistemului Windows, face?i clic pe următoarele numere de articol pentru a vedea articolele în Baza de cuno?tin?e Microsoft:
281965 Cum se depanează problemele utilizând utilitarul Msconfig din Windows 98 (Poate fi în engleză)
281995 Cum se depanează problemele utilizând utilitarul Msconfig în Windows Millennium Edition (Poate fi în engleză)
înapoi la început

Permisiuni restric?ionate

Atunci când salva?i un fi?ier Excel, trebuie să ave?i următoarele permisiuni pentru folderul în care salva?i fi?ierul:
 • Permisiuni de citire
 • Permisiuni de scriere
 • Permisiuni de redenumire
 • Permisiuni de ?tergere
Notă Dacă nu aveți aceste permisiuni, procesul de salvare din programul Excel nu poate fi finalizat.

înapoi la început

Spa?iu-disc insuficient

Atunci când salva?i pe orice unitate, fie ea o unitate de dischetă, o unitate de hard disk locală sau o unitate de re?ea, trebuie să vă asigura?i că există suficient spa?iu liber pe unitate pentru a permite salvarea fi?ierului. Dacă unitate de destina?ie nu are suficient spa?iu-disc disponibil, programul Excel nu poate finaliza opera?iunea de salvare ?i ve?i primi următorul mesaj de eroare:
Discul este plin.


Pentru mai multe informa?ii despre acest mesaj de eroare, face?i clic pe următoarele numere de articole pentru a le vedea în Baza de cuno?tin?e Microsoft:
214245 Primiți mesajul de eroare „Discul este plin” atunci când salvați un registru de lucru în Excel (Poate fi în engleză)
223813 Mesaj de eroare: Document nesalvat. Orice copie salvată anterior a fost ștearsă. (Poate fi în engleză)
214073 Primiți un mesaj de eroare când încercați să salvați un fișier în Excel (Poate fi în engleză)
înapoi la început

Conexiune de re?ea pierdută

Dacă lucra?i cu un fi?ier Excel ?i se pierde conexiunea cu unitatea pe care se află fi?ierul, este posibil să primi?i un mesaj de eroare atunci când încerca?i să salvai fi?ierul.

Această problemă apare deoarece, atunci când deschide?i un fi?ier Excel dintr-o loca?ie de re?ea, unele păr?i ale fi?ierului este posibil să nu se descarce pe computerul local în momentul în care deschide?i fi?ierul. Memoriile cache cu Pivot Table, obiectele ActiveX ?i sec?iunea Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) ale fi?ierului nu sunt descărcate pe computerul local până când nu sunt accesate în sesiunea Excel locală.

Prin urmare, dacă se pierde conexiunea, programul Excel nu poate accesa păr?i ale fi?ierului care nu au fost descărcate pe computerul local ?i nu poate salva fi?ierul.

Pentru mai multe informații, faceți clic pe următoarele numere de articole pentru a vizualiza articolele în Baza de cunoștințe Microsoft:
291204 Primiți un mesaj de eroare atunci când salvați un fișier după pierderea conexiunii de re?ea în Excel (Poate fi în engleză)
214073 Primiți un mesaj de eroare când încercați să salvați un fișier în Excel (Poate fi în engleză)
114440 Eroare la editarea/salvarea fișierului atunci când nu se poate accesa fișierul pe disc (Poate fi în engleză)
înapoi la început

Conflict cu software antivirus

Atunci când este instalat sau se execută un software antivirus, este posibil să primi?i un mesaj de eroare atunci când încerca?i să salva?i un fi?ier Excel existent. Nu primiți un mesaj de eroare dacă încercați să salvați un fișier Excel nou. Este posibil să primi?i un mesaj de eroare deoarece unele programe antivirus scanează rapid toate fi?ierele noi care apar pe un computer. Această scanare poate perturba uneori procesul de salvare din Excel. Această întrerupere poate opri programul Excel să salveze fișierul în mod corect.

Pentru mai multe informa?ii, face?i clic pe următorul număr de articol pentru a vedea articolul în Baza de cuno?tin?e Microsoft:
265103 Primi?i un mesaj de eroare „& lt;Nume fișier& gt; nu poate fi accesat... poate fi doar în citire” când încercați să salvați un fișier în Excel 2000 (Poate fi în engleză)
înapoi la început

Conflict de partajare a fi?ierului

Dacă lucra?i cu un fi?ier Excel partajat în acela?i timp cu un alt utilizator, este posibil să primi?i un mesaj de eroare dacă dvs. ?i cel de-al doilea utilizator încerca?i să salva?i fi?ierul Excel amândoi în acela?i timp. Primi?i un mesaj de eroare deoarece programul Excel nu poate salva fi?ierul atunci când o altă instan?ă de Excel salvează acela?i fi?ier.

Pentru mai multe informa?ii despre acest mesaj de eroare, face?i clic pe următorul număr de articol pentru a-l vedea în Baza de cuno?tin?e Microsoft:
130494 Primi?i un mesaj de eroare „Acest fișier a fost blocat” la salvarea registrului de lucru partajat în Excel 2002 (Poate fi în engleză)
înapoi la început

Lungimea numelui de fi?ier

Dacă încerca?i să salva?i sau să deschide?i un fi?ier Excel ?i calea fi?ierului respectiv (inclusiv numele de fi?ier) depă?e?te 218 de caractere, este posibil să primi?i următorul mesaj de eroare:
Numele fișierului nu este valid.
Pentru mai multe informa?ii, face?i clic pe următorul număr de articol pentru a vedea articolul în Baza de cuno?tin?e Microsoft:
213983 Mesaj de eroare la salvarea sau deschiderea fișierului în Excel 2002: „Numele fișierului nu este valid.” (Poate fi în engleză)
înapoi la început

Caracteristica Evaluare formulă de tranzi?ie este activată

Atunci când salva?i un fi?ier Excel într-o versiune anterioare de Excel, este posibil să primi?i un mesaj de eroare dacă fi?ierul respectiv con?ine anumite func?ii ?i ave?i activată caracteristica Evaluare formulă de tranzi?ie.

Pentru mai multe informa?ii, face?i clic pe următorul număr de articol pentru a vedea articolul în Baza de cuno?tin?e Microsoft:
215281 Erori la salvarea într-un format anterior de fișier, atunci când este activată caracteristica Evaluare formulă de tranziție în Excel 2000 (Poate fi în engleză)
înapoi la început

?ablonul con?ine un obiect încorporat

Atunci când salva?i un fi?ier Excel care a fost ini?ial creat dintr-un ?ablon care con?ine un obiect încorporat, este posibil să primi?i următorul mesaj de eroare:
Document nesalvat
Pentru mai multe informa?ii, face?i clic pe următorul număr de articol pentru a vedea articolul în Baza de cuno?tin?e Microsoft:
121942 Eroare „Document nesalvat” la salvarea unui fișier creat dintr-un șablon (Poate fi în engleză)
înapoi la început

Informa?ii suplimentare

Salvarea fi?ierului Excel înainte de a începe depanarea problemei

Aproape întotdeauna ve?i dori să vă salva?i fi?ierul Excel cu ultimele modificări înainte de a continua depanarea cauzelor pentru care a apărut problema efectivă de salvare a fi?ierului Excel. În func?ie de cauza problemei de salvare din Excel, este posibil să nu fie posibilă recuperarea fi?ierului curent „a?a cum este” el în prezent. Cu toate acestea, următoarele metode au avut de obicei succes. Sugestiile următoare sunt listate în ordinea păstrării formatului, atunci când încerca?i să păstra?i fi?ierul într-un format cât mai apropiat posibil de cel original.

Notă Metodele următoare este posibil să nu salveze fi?ierul cu cele mai recente modificări, cu formatarea ?i seturile de caracteristici specifice versiunii de Excel pe care o folosi?i. Următoarele metode sunt menite să vă permită să obțineți o versiune utilizabilă, salvată a fișierului. Toate metodele următoare necesită salvarea fi?ierului pe unitatea de hard disk locală ?i utilizarea unui nume de fi?ier unic în acest proces.

Metoda 1: Salvați fișierul Excel cu un nume nou de fișier
 1. În meniul Fi?ier, face?i clic pe Salvare ca.
 2. Salvați fișierul Excel cu un nume nou de fișier, unic.
Metoda 2: Muta?i foile de lucru originale într-un nou registru de lucru
 1. În meniul Inserare, faceți clic pe Foaie de lucru.

  Această foaie este necesară ca foaie de umplere, deoarece trebuie să existe cel pu?in o foaie într-un registru de lucru, după ce muta?i toate foile de date relevante.
 2. În meniul Editare, faceți clic pe Mutare sau copiere foaie.
 3. În lista În registrul, faceți clic pe (Registru nou).
 4. Faceți clic pe OK.
Notă Acești pași ar trebui să mute foaia de lucru activă într-un nou registru de lucru. Repeta?i pa?ii de la 1 la 4 până când toate registrele de lucru (cu excep?ia foii de umplere) au fost mutate în noul registru de lucru.

Dacă există macrocomenzi VBA în registrul de lucru, copia?i modulele din vechiul registru de lucru în cel nou.

Metoda 3: Salvați fișierul ca alt tip de fișier Excel
 1. În meniul Fi?ier, face?i clic pe Salvare ca.
 2. În lista Salvare cu tipul, selectați un format de fișier diferit de formatul de fișier curent. Dacă utilizați Microsoft Excel 97 sau Microsoft Excel 2000, salvați fișierul ca Excel 5.0/95.
Metoda 4: Salvați fișierul în format HTML
 1. În meniul Fi?ier, face?i clic pe Salvare ca.
 2. În lista Salvare cu tipul, faceți clic pe Pagină Web.
 3. Face?i clic pe Salvare.
înapoi la început

Procesul de salvare a unui fi?ier Excel

Atunci când programul Excel salvează un fi?ier, face acest lucru potrivit următoarei proceduri:
 1. Excel creează un fi?ier temporar denumit aleatoriu (de exemplu Cedd4100, fără nicio extensie de nume de fi?ier) în folderul destina?ie specificat în caseta de dialog Salvare ca. Întregul registru de lucru este scris în fișierul temporar.
 2. În cazul în care modificările sunt salvate într-un fișier existent, Excel șterge fișierul original.
 3. Excel redenumește fișierul temporar. Excel dă fi?ierului temporar numele de fi?ier specificat (de exemplu Registru1.xls) în caseta de dialog Salvare ca.
Pentru mai multe informa?ii, face?i clic pe următorul număr de articol pentru a vedea articolul în Baza de cuno?tin?e Microsoft:
814068 Descrierea modului în care programul Excel salvează fișierele (Poate fi în engleză)
Notă Alte procese care apar pe computer pot determina perturbarea procesului de salvare din Excel. Aceste probleme pot apărea dacă fi?ierul temporar Excel este accesat înainte ca procesul de salvare din Excel să se finalizeze (de exemplu atunci când programul local antivirus blochează fi?ierul temporar pentru a-l scana, înainte ca acesta să poată fi redenumit).

Prin urmare, trebuie să ?ine?i eviden?a tuturor instalărilor noi de software sau a actualizărilor efectuate înainte de a vă confrunta cu probleme de salvare Excel. Aceste informa?ii vor fi utile dacă acest articol nu vă rezolvă problema ?i trebuie să apela?i serviciile de asisten?ă pentru produse Microsoft. Pentru mai multe informații, vizitați următorul site web Microsoft:
http:/support.Microsoft.com
înapoi la început
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Proprietă?i

ID articol: 271513 - Ultima examinare: 26 ianuarie 2012 - Revizie: 1.0
SE APLICĂ LA:
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
Cuvinte cheie: 
kbhowto KB271513

Trimite?i feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com