วิธีการแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดเมื่อคุณบันทึกแฟ้ม Excel

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 271513 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

คุณอาจประสบปัญหาเมื่อพยายามบันทึกแฟ้ม Microsoft Excel หากเงื่อนไขต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งข้อเป็นจริง:
 • คุณบันทึกแฟ้ม Excel ไปที่ไดรฟ์เครือข่ายซึ่งคุณมีสิทธิ์แบบจำกัด
 • คุณบันทึกแฟ้ม Excel ไว้ในตำแหน่งที่ไม่มีพื้นที่ของไดรฟ์เพียงพอ
 • การเชื่อมต่อกับแฟ้ม Excel ขาดหายไป
 • เกิดข้อขัดแย้งขึ้นกับโปรแกรมซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส
 • คุณบันทึกแฟ้ม Excel ที่ใช้ร่วมกัน
 • เส้นทางมีอักขระเกินจำนวนที่จำกัดไว้คือ 218 ตัวเมื่อคุณบันทึกแฟ้ม Excel
 • มีการเปิดคุณลักษณะ 'เปลี่ยนการประเมินสูตร' ใน Excel
 • แฟ้มถูกสร้างขึ้นจากแม่แบบที่มีวัตถุฝังตัว

บทนำ

บทความนี้อธิบายวิธีการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเมื่อคุณบันทึกแฟ้ม Microsoft Excel

ข้อมูลเพิ่มเติม

คำอธิบายก่อนที่คุณจะเริ่มแก้ไขปัญหา

หากคุณประสบปัญหานี้กับแฟ้มที่คุณยังบันทึกไม่สำเร็จ ให้ดูที่ส่วน บันทึกแฟ้ม Excel ของคุณก่อนที่จะเริ่มแก้ไขปัญหา ก่อนที่คุณจะดำเนินการแก้ไขปัญหานี้ต่อ

หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการบันทึกแฟ้ม Excel โปรดดูที่ส่วน กระบวนการในการบันทึกแฟ้ม Excel

เมื่อต้องการแก้ปัญหาการบันทึกแฟ้ม Excel ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ตามลำดับที่ปรากฏขึ้นจนกระทั่งสามารถแก้ไขปัญหาได้

ขั้นตอนที่ 1: ลองบันทึกแฟ้ม Excel ไปที่ตำแหน่งอื่น

หากคุณสามารถบันทึกแฟ้ม Excel ได้อย่างถูกต้องเมื่อคุณบันทึกไปที่ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ภายในเครื่อง ที่ไดรฟ์เครือข่าย หรือฟลอปปีไดรฟ์ ต่อไปนี้อาจเป็นสาเหตุที่เป็นไปได้ของปัญหาที่คุณเผชิญอยู่:

ขั้นที่ 2: ลองบันทึกแฟ้ม Excel แฟ้มใหม่ไปยังตำแหน่งเดิม

เมื่อต้องการบันทึกแฟ้ม Excel แฟ้มใหม่ไปยังตำแหน่งเดิม ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. สร้างสมุดงาน Excel ใหม่
 2. ในเมนู แฟ้ม ให้คลิกที่ บันทึกเป็น
 3. ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. ในกล่อง บันทึกใน ให้คลิกตำแหน่งที่แฟ้ม Excel เดิมของคุณบันทึกอยู่
  2. ในกล่อง ชื่อแฟ้ม ให้พิมพ์ชื่อใหม่สำหรับแฟ้ม Excel แฟ้มใหม่ของคุณ
  3. คลิก บันทึก
หากคุณสามารถบันทึกแฟ้ม Excel แฟ้มใหม่ไปยังตำแหน่งเดิมได้ ต่อไปนี้คือสาเหตุที่เป็นไปได้: หากคุณไม่สามารถบันทึกแฟ้ม Excel แฟ้มใหม่ไปที่ตำแหน่งเดิมได้ ต่อไปนี้คือสาเหตุที่เป็นไปได้: หากคุณมีพื้นที่ว่างในไดรฟ์เพียงพอ ให้ลองขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 3: ลองบันทึกแฟ้ม Excel ไว้ในเซฟโหมดของ Microsoft Windows

หากขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้เริ่มระบบ Windows ใหม่ในเซฟโหมด แล้วลองบันทึกแฟ้ม Excel ของคุณไว้ที่ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ภายในเครื่อง

หมายเหตุ หากคุณใช้ตำแหน่งบนเครือข่ายในการบันทึกแฟ้ม Excel ให้ลองเริ่มระบบ Windows ใหม่ในเซฟโหมดที่มีการสนับสนุนเครือข่าย แล้วลองบันทึกแฟ้ม Excel ของคุณ

หมายเหตุ: ไม่สามารถใช้เซฟโหมดของ Windows เมื่อต้องการแก้ไขปัญหาใน Excel 2010 หรือ Excel 2013

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเริ่ม Windows ในเซฟโหมด โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:

315222 คำอธิบายของตัวเลือกการบูตแบบเซฟโหมด ใน Windows XP

หากแฟ้ม Excel บันทึกหลังจากที่คุณเริ่มระบบ Windows ใหม่ในเซฟโหมด ให้ลองบันทึกแฟ้มใหม่อีกครั้ง โดยการคลิก บันทึก ในเมนู แฟ้ม

หากแฟ้ม Excel ไม่บันทึก (หรือบันทึกอีกครั้ง) หลังจากที่คุณเริ่มระบบ Windows ใหม่ในเซฟโหมด ต่อไปนี้คือสาเหตุที่เป็นไปได้:

สาเหตุ

Add-in ของบริษัทอื่น

หากแฟ้ม Excel ไม่ถูกบันทึกเมื่อคุณเรียกใช้โปรแกรม Excel ในเซฟโหมดของ Windows ปัญหาอาจเกิดขึ้นจาก Add-in ของบริษัทอื่นหรือจากแฟ้มที่อยู่ในตำแหน่งเริ่มต้น Excel ที่ใดที่หนึ่ง โดยค่าเริ่มต้นแล้ว แฟ้มเหล่านี้จะโหลดเมื่อคุณเริ่มระบบ Excel

บางครั้ง ผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์รายอื่นจะติดตั้ง Add-in ที่กำหนดเองเพื่อให้ทำงานร่วมกับ Excel Add-in บางตัวถูกออกแบบขึ้นเพื่อให้ทำงานร่วมกับคุณลักษณะต่างๆ ของ Excel ที่มีอยู่ และ Add-in บางตัวจะยินยอมให้มีการเปลี่ยนไปใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นได้อย่างไม่ติดขัด โดยปกติแล้ว Add-in ของบริษัทอื่นเหล่านี้จะไม่รบกวนหน้าที่การใช้งานของ Excel อย่างไรก็ดี มีข้อยกเว้นบางประการนั่นคือเกิดข้อขัดแย้งในการบันทึก Excel โดยมีสาเหตุมาจาก Add-in

เพื่อเป็นการทดสอบหรือป้องกันโอกาสที่ Add-in Excel ของบริษัทอื่นจะสร้างปัญหาในการบันทึก Excel ให้เริ่ม Excel ในเซฟโหมด โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. ออกจาก Excel
 2. คลิก เริ่ม แล้วเลือก โปรแกรม
 3. กดปุ่ม CTRL ค้างไว้ในขณะที่เริ่มระบบ Excel จนกระทั่งคุณได้รับข้อความที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้:
  Excel ตรวจพบว่าคุณกดปุ่ม CTRL ค้างไว้ คุณต้องการจะเริ่มระบบ Excel ในเซฟโหมดหรือไม่
 4. คลิก ใช่
 5. ลองบันทึกแฟ้ม Excel แฟ้มใหม่ แล้วบันทึกแฟ้ม Excel แฟ้มเดียวกันนี้อีกครั้ง
หากแฟ้มบันทึกได้อย่างถูกต้อง Add-in ที่กำหนดเองหรือแฟ้มที่อยู่ในตำแหน่งเริ่มต้น Excel อาจเป็นสาเหตุของปัญหาที่เป็นไปได้ คุณต้องค้นหาและลบ Add-in หรือแฟ้มออกเพื่อป้องกันการเกิดปัญหา หลังจากที่คุณทราบ Add-in หรือแฟ้มที่ทำให้เกิดปัญหาแล้ว ให้ติดต่อผู้จำหน่ายที่เป็นผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์นี้ ผู้จำหน่ายอาจมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหานี้และมีการปรับปรุงที่ไม่ทำให้เกิดปัญหานี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเซฟโหมดของ Microsoft Excel ให้กด F1 ใน Excel เพื่อรับเมนู วิธีใช้ พิมพ์ เซฟโหมด ในกล่อง ค้นหาแล้วคลิก ค้นหา เพื่อดูหัวข้อ


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการระบุโฟลเดอร์ที่ Excel ใช้ระหว่างเริ่มต้นระบบและตัวเลือกเพิ่มเติมเพื่อปิดหน้าที่การใช้งานนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

822107 วิธีการใช้โฟลเดอร์เริ่มต้นระบบใน Excel
826922 วิธีการป้องกันแฟ้มจากการเปิดโดยอัตโนมัติใน Excel


กลับสู่ด้านบน

สิทธิ์แบบจำกัด

เมื่อคุณบันทึกแฟ้ม Excel คุณจะต้องมีสิทธิ์ต่อไปนี้ในโฟลเดอร์ที่คุณบันทึกแฟ้ม:
 • สิทธิ์ในการอ่าน
 • สิทธิ์ในการเขียน
 • การปรับเปลี่ยนสิทธิ์
 • สิทธิ์ในการลบ
หมายเหตุ หากคุณไม่มีสิทธิ์เหล่านี้ ก็จะไม่สามารถทำตามขั้นตอนการบันทึก Excel ให้สมบูรณ์

กลับสู่ด้านบน

พื้นที่ว่างในไดรฟ์ไม่เพียงพอ

เมื่อคุณบันทึกไปที่ไดรฟ์ใดๆ ไม่ว่าจะเป็นฟลอปปีดิสก์ไดรฟ์ ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ภายในเครื่อง หรือที่ไดรฟ์เครือข่าย คุณต้องแน่ใจว่าไดรฟ์มีพื้นที่ว่างเพียงพอให้บันทึกแฟ้ม หากไดรฟ์ปลายทางมีพื้นที่ว่างไม่เพียงพอ Excel จะไม่สามารถบันทึกได้อย่างสมบูรณ์ และคุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ดิสก์เต็ม


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้ โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
214245 คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ดิสก์เต็ม" เมื่อคุณบันทึกสมุดงานใน Excel
214073 คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อพยายามบันทึกแฟ้มใน Excel
กลับสู่ด้านบน

การเชื่อมต่อเครือข่ายขาดหาย

หากคุณทำงานกับแฟ้ม Excel และการเชื่อมต่อกับไดรฟ์ที่เก็บแฟ้มนั้นอยู่ขาดหายไป คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อพยายามจะบันทึกแฟ้มนั้น

ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อคุณเปิดแฟ้ม Excel จากตำแหน่งบนเครือข่าย อาจไม่ได้ดาวน์โหลดบางส่วนของแฟ้มมาที่คอมพิวเตอร์เฉพาะที่ในขณะที่คุณเปิดแฟ้ม ไม่ได้ดาวน์โหลดส่วน Pivot Table Caches, วัตถุ ActiveX และ Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) ของแฟ้มมาที่คอมพิวเตอร์เฉพาะที่จนกระทั่งมีการเข้าถึงส่วนเหล่านี้ในเซสชัน Excel ภายในเครื่อง

ดังนั้น หากการเชื่อมต่อเครือข่ายขาดหาย Excel จะไม่สามารถเข้าถึงส่วนต่างๆ ของแฟ้มที่ไม่ได้ถูกดาวน์โหลดมาที่คอมพิวเตอร์เฉพาะที่และไม่สามารถบันทึกแฟ้มได้

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
291204 คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อบันทึกแฟ้มหลังจากที่การเชื่อมต่อเครือข่ายขาดหายใน Excel
214073 คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อพยายามบันทึกแฟ้มใน Excel
กลับสู่ด้านบน

ข้อขัดแย้งกับซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส

เมื่อติดตั้งหรือเรียกใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อพยายามจะบันทึกแฟ้ม Excel ที่มีอยู่ คุณไม่ได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดหากคุณพยายามจะบันทึกแฟ้ม Excel แฟ้มใหม่ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเพราะโปรแกรมป้องกันไวรัสบางโปรแกรมจะสแกนแฟ้มใหม่ใดๆ ที่ปรากฏบนคอมพิวเตอร์ได้อย่างรวดเร็ว การสแกนนี้สามารถขัดขวางกระบวนการบันทึกแฟ้ม Excel ได้ การขัดขวางนี้อาจระงับไม่ให้ Excel บันทึกแฟ้มได้อย่างถูกต้อง

กลับสู่ด้านบน

ข้อขัดแย้งในการใช้แฟ้มร่วมกัน

หากคุณทำงานกับแฟ้ม Excel ที่ใช้ร่วมกันในเวลาเดียวกันกับผู้ใช้คนอื่น คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดหากคุณและผู้ใช้อีกคนหนึ่งพยายามจะบันทึกแฟ้ม Excel ในเวลาเดียวกัน คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเพราะ Excel ไม่สามารถบันทึกแฟ้มในขณะที่อีกอินสแตนซ์หนึ่งของ Excel กำลังบันทึกแฟ้มเดียวกัน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้ โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
130494 คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "แฟ้มนี้ถูกล็อก" ในขณะบันทึกสมุดงานที่ใช้ร่วมกันใน Excel 2002
กลับสู่ด้านบน

ความยาวของชื่อแฟ้ม

หากคุณพยายามบันทึกหรือเปิดแฟ้ม Excel และเส้นทางของแฟ้มนั้น (ซึ่งรวมถึงชื่อแฟ้ม) มีอักขระมากกว่า 218 ตัว คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

ชื่อแฟ้มไม่ถูกต้อง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

213983 ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณเปิดหรือบันทึกแฟ้มใน Microsoft Excel: "ชื่อแฟ้มไม่ถูกต้อง"

กลับไปด้านบนด้านบน

ข้อมูลเพิ่มเติม

บันทึกแฟ้ม Excel ของคุณก่อนที่จะเริ่มแก้ไขปัญหา

คุณมักจะต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงล่าสุดของคุณในแฟ้ม Excel ก่อนที่จะดำเนินการแก้ไขสาเหตุของปัญหาการบันทึกแฟ้ม Excel ที่เกิดขึ้น คุณอาจไม่สามารถกู้คืนแฟ้มปัจจุบัน "ในสภาพที่เป็นอยู่" ได้ โดยขึ้นอยู่กับสาเหตุของปัญหาการบันทึก Excel อย่างไรก็ดี วิธีการต่อไปนี้มักจะใช้แก้ไขปัญหาได้เป็นผลสำเร็จ คำแนะนำต่อไปนี้มีขึ้นเพื่อใช้ในการเก็บรักษารูปแบบเมื่อคุณพยายามรักษารูปแบบแฟ้มให้ใกล้เคียงกับต้นฉบับให้มากที่สุด

หมายเหตุ วิธีการต่อไปนี้จะไม่บันทึกแฟ้มที่มีการเปลี่ยนแปลงล่าสุด การจัดรูปแบบ และชุดคุณลักษณะเฉพาะสำหรับรุ่นของ Excel ที่คุณใช้อยู่ วิธีการต่อไปนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คุณได้รับรุ่นที่บันทึกและใช้ได้ของแฟ้ม วิธีการทั้งหมดต่อไปนี้ต้องการให้คุณบันทึกแฟ้มไปที่ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ภายในเครื่องของคุณ และใช้ชื่อแฟ้มที่ไม่ซ้ำกัน

วิธีที่ 1: บันทึกแฟ้ม Excel ด้วยชื่อแฟ้มใหม่
 1. ในเมนู แฟ้ม ให้คลิกที่ บันทึกเป็น
 2. บันทึกแฟ้ม Excel ด้วยชื่อแฟ้มใหม่ที่ไม่ซ้ำกัน
วิธีที่ 2: ย้ายแผ่นงานต้นฉบับไปที่สมุดงานใหม่
 1. เพิ่มแผ่นงานเติมลงในสมุดงานของคุณ โดยการกด Shift + F11

  แผ่นงานนี้จะใช้เป็นแผ่นงานเติมเพราะจะต้องมีแผ่นงานเหลืออยู่อย่างน้อยหนึ่งแผ่นในสมุดงานหลังจากที่คุณย้ายแผ่นงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดออก
 2. จัดกลุ่มสมุดงาน (ยกเว้นแผ่นงานเติม) โดยคลิกที่แผ่นงานแรก กดปุ่ม shift ค้างไว้ และคลิกที่แผ่นงานสุดท้าย
 3. คลิกขวาบนแผ่นงานที่ถูกจัดกลุ่ม และเลือก ย้าย หรือคัดลอก
 4. ในรายการ ไปที่สมุดงาน ให้คลิก (สมุดงานใหม่)
 5. คลิก ตกลง
หมายเหตุ ขั้นตอนเหล่านี้จะย้ายแผ่นงาน (ที่จัดกลุ่มแล้ว) ที่ใช้งานอยู่ไปยังสมุดงานใหม่

หากคุณมีแมโคร VBA ในสมุดงานของคุณ ให้คัดลอกโมดูลจากสมุดงานเก่าไปยังสมุดงานใหม่

วิธีที่ 3: บันทึกแฟ้มเป็นประเภทแฟ้มอื่นของ Excel
 1. ในเมนู แฟ้ม ให้คลิกที่ บันทึกเป็น
 2. ในรายการ บันทึกเป็นชนิด ให้เลือกรูปแบบแฟ้มที่ไม่ใช่รูปแบบแฟ้มปัจจุบัน หากคุณใช้ Microsoft Excel 2007 หรือรุ่นใหม่กว่า ให้บันทึกแฟ้มเป็น .xlsx หรือ .xlsm แทนที่จะเป็น .xls
วิธีที่ 4: บันทึกแฟ้มในรูปแบบ HTML
 1. ในเมนู แฟ้ม ให้คลิกที่ บันทึกเป็น
 2. ในรายการ บันทึกเป็นชนิด ให้คลิก เว็บเพจ
 3. คลิก บันทึก
กลับสู่ด้านบน

กระบวนการในการบันทึกแฟ้ม Excel

เมื่อ Excel บันทึกแฟ้ม โปรแกรมจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. Excel จะสร้างแฟ้มชั่วคราวที่ตั้งชื่อโดยการสุ่ม (ตัวอย่างเช่น Cedd4100 โดยไม่มีส่วนขยายของแฟ้ม) ในโฟลเดอร์ปลายทางที่คุณระบุไว้ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น สมุดงานทั้งหมดจะถูกเขียนไว้ที่แฟ้มชั่วคราว
 2. หากบันทึกการเปลี่ยนแปลงไว้ในแฟ้มที่มีอยู่ Excel จะลบแฟ้มต้นฉบับ
 3. Excel จะเปลี่ยนชื่อแฟ้มชั่วคราว Excel จะเปลี่ยนชื่อแฟ้มชั่วคราวเป็นชื่อที่คุณระบุไว้ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น (เช่น Book1.xls)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
814068 คำอธิบายวิธีที่ Excel บันทึกแฟ้ม
หมายเหตุ กระบวนการอื่นๆ ที่เกิดขึ้นบนคอมพิวเตอร์ของคุณอาจทำให้เกิดกระบวนการบันทึกแฟ้ม Excel หยุดชะงัก ปัญหาเหล่านี้อาจเกิดขึ้นถ้ามีการเข้าถึงแฟ้มชั่วคราวของ Excel ก่อนที่กระบวนการบันทึกของ Excel จะสมบูรณ์ (เช่น เมื่อโปรแกรมป้องกันไวรัสภายในเครื่องล็อกแฟ้มชั่วคราวไว้เพื่อสแกนก่อนที่จะถูกเปลี่ยนชื่อ)

ดังนั้น คุณต้องติดตามการติดตั้งหรือปรับปรุงซอฟต์แวร์ใหม่ใดๆ ที่เกิดขึ้นก่อนที่จะพบปัญหาการบันทึกแฟ้ม Excel ข้อมูลนี้จะมีประโยชน์หากบทความนี้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ และคุณต้องโทรไปปรึกษาบริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http:/support.microsoft.com
กลับสู่ด้านบน
หมายเหตุ นี่คือบทความ "FAST PUBLISH" (เผยแพร่ด่วน) ที่สร้างขึ้น โดยตรงจากหน่วยงานสนับสนุนภายในองค์กรของ Microsoft ข้อมูลที่มีอยู่ในที่นี้ได้รับการจัดทำขึ้นตามสภาพที่เป็นโดยตอบสนองต่อประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องด้วยความรวดเร็วในการจัดทำเอกสารนี้ให้พร้อมใช้งาน เนื้อหาสาระในเอกสารดังกล่าวจึงอาจจะมีส่วนที่พิมพ์ผิดพลาดและอาจจะได้รับการตรวจทานแก้ไขเมื่อใดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ โปรดดู ข้อกำหนดการใช้งาน สำหรับประเด็นการพิจารณาอื่นๆ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 271513 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 4 กรกฎาคม 2556 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Excel 2010
Keywords: 
kbhowto KB271513

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com