การแก้ไข: ข้อผิดพลาดเมื่อคุณเรียกใช้แบบสอบถามที่ใช้อนุประโยค FOR XML ในโหมดเส้นทาง ใน SQL Server 2008 R2 หรือ ใน SQL Server 2012

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2715312 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

Microsoft กระจายการแก้ไขปัญหาของ Microsoft SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1) ในแฟ้มหนึ่งแฟ้มที่สามารถดาวน์โหลดได้ เนื่องจากการแก้ไขเป็นแบบสะสม แต่ละรุ่นใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมดและการปรับปรุงความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมอยู่กับการปรับปรุงรุ่นก่อนหน้าของ SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณมีโปรแกรมประยุกต์ไคลเอ็นต์ที่เรียกใช้แบบสอบถาม ใน Microsoft SQL Server 2008 R2 หรือ ใน 2012 เซิร์ฟเวอร์ SQL ของ Microsoft
 • แบบสอบถามใช้อนุประโยคFOR XMLในโหมดเส้นทาง
 • แบบสอบถามเรียกใช้คำสั่งใน NO_BROWSETABLE การตั้งค่าการเปิดใช้งานการตั้งค่าNO_BROWSETABLE
ในสถานการณ์สมมตินี้ แบบสอบถามไม่ทำงาน นอกจากนี้ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ในแอพลิเคชันไคลเอนต์ และแฟ้ม minidump ถูกสร้างขึ้นในแฟ้มบันทึกข้อผิดพลาด SQL

ข่าวสารเกี่ยวกับ 0 ระดับ 11 สถานะ 0, 0 ของบรรทัด
มีข้อผิดพลาดร้ายแรงที่เกิดขึ้นบนคำสั่งปัจจุบัน ผลลัพธ์ ถ้ามี ควรถูกละทิ้ง
ข่าวสารเกี่ยวกับ 0 ระดับ 20 สถานะ 0, 0 ของบรรทัด
มีข้อผิดพลาดร้ายแรงที่เกิดขึ้นบนคำสั่งปัจจุบัน ผลลัพธ์ ถ้ามี ควรถูกละทิ้ง

บันทึกย่อ
 • แผนการสอบถามที่ใช้เพื่อรันการสอบถามไม่มีการคอมไพล์
 • ไม่มีเหตุการณ์ของผู้สร้างโปรไฟล์สำหรับแบบสอบถามที่ล้มเหลวเมื่อคุณเริ่มการทำงานของส่วนกำหนดค่าของ sql SERVER
 • เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น บริการ SQL Server ปิดลงเป็นระยะ ๆ

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากการล้มเหลวภายในใน algebrizer ใน SQL Server ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อคุณพยายามเพิ่มคอลัมน์ที่เบิกจากด้านหนึ่งของตัวดำเนินการรวมโหนไปยังด้านอื่น ๆ ของโหนดของตัวดำเนินการรวม SQL Server ดังนั้น ทรี algebrizer ไม่ถูกต้องถูกสร้างขึ้นได้เนื่องจากคอลัมน์ที่ระบุไว้ในด้านหนึ่งของตัวดำเนินการโหนดที่เข้าร่วมจะมองไม่เห็นด้านอื่น ๆ ของโหนดของตัวดำเนินการรวม

การแก้ไข

ปรับปรุงข้อมูล

SQL Server 2012

วิธีแก้ปัญหานี้ถูกก่อนออกใน 3 ปรับปรุงที่สะสมสำหรับ SQL Server 2012 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2723749 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 3 สำหรับ SQL Server 2012
หมายเหตุ เนื่องจาก builds สะสม นำออกใช้การแก้ไขแต่ละใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมเข้ากับเซิร์ฟเวอร์ 2012 ก่อนหน้านี้ของ SQL แก้ไขนำออกใช้ Microsoft ขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการนำไปใช้แก้ไขรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2692828 สร้าง 2012 เซิร์ฟเวอร์ SQL ที่ถูกนำออกใช้หลังจากที่ SQL Server 2012 ถูกนำออกใช้
คุณต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนของ SQL Server 2012 เมื่อต้องการติดตั้งของ SQL Server 2012

SQL Server 2008 R2 Service Pack 2

การแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกออกก่อนใน 1 การปรับปรุงที่สะสมสำหรับ SQL Server 2008 R2 Service Pack 2 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2720425 สะสมแพ็คเกจการปรับปรุง 1 สำหรับ SQL Server 2008 R2 Service Pack 2
หมายเหตุ เนื่องจาก builds สะสม นำออกใช้การแก้ไขแต่ละใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขความปลอดภัยทั้งหมดที่มาพร้อมกับการก่อนหน้า SQL Server 2008 R2 รุ่นที่แก้ไข เราขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการนำไปใช้แก้ไขรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2730301 สร้าง SQL Server 2008 R2 ที่เผยแพร่หลังจากที่วางจำหน่ายของ SQL Server 2008 R2 Service Pack 2

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 7 สำหรับ SQL Server 2008 R2 SP1

การแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกนำออกใช้ครั้งแรกในการปรับปรุงสะสม 7 สำหรับ SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2703282 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 6 สำหรับ SQL Server 2008 R2 SP1
หมายเหตุ เนื่องจาก builds สะสม นำออกใช้การแก้ไขแต่ละใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขความปลอดภัยทั้งหมดที่มาพร้อมกับการก่อนหน้า SQL Server 2008 R2 รุ่นที่แก้ไข Microsoft ขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการนำไปใช้แก้ไขรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2567616 สร้าง SQL Server 2008 R2 ที่เผยแพร่หลังจากที่วางจำหน่ายของ SQL Server 2008 R2 SP1
Microsoft SQL Server 2008 R2 โปรแกรมแก้ไขด่วนถูกสร้างขึ้นสำหรับเฉพาะ SQL Server เซอร์วิสแพ็ค คุณต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนของ SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 เมื่อต้องการติดตั้งของ SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 โดยค่าเริ่มต้น โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับในเซอร์วิสแพ็ค SQL Server จะรวมอยู่ใน service pack ถัดไปของ SQL Server

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งในวิธีต่อไปนี้

วิธีที่ 1

ห้ามใช้อนุประโยคFOR XMLในโหมดเส้นทาง

วิธีที่ 2

เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อปิดใช้งานการตั้งค่าของNO_BROWSETABLE :

NO_BROWSETABLE ชุดปิด

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโหมดเรียกดู ไปเว็บไซต์ MSDN ต่อไปนี้:
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโหมดเรียกดู
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้โหมดเส้นทาง ด้วยอนุประโยค FOR XML ไปเว็บไซต์ MSDN ต่อไปนี้:

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2715312 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 30 สิงหาคม 2555 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Express
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Web
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2012 Business Intelligence
 • Microsoft SQL Server 2012 Developer
 • Microsoft SQL Server 2012 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2012 Standard
 • Microsoft SQL Server 2012 Web
 • SQL Server 2012 Enterprise Core
Keywords: 
kbqfe kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2715312 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2715312

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com