รหัสเหตุการณ์ 122 ถูกบันทึกอย่างไม่ถูกต้องบนเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้ง Exchange Server 2010

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2716912 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

ข้อความเตือนที่คล้ายกับต่อไปนี้ถูกบันทึกในแฟ้มบันทึกของโปรแกรมประยุกต์บนเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ Microsoft Exchange Server 2010:
ID: 122
ระดับ: คำเตือน
แหล่งที่มา: ตัวสร้างดัชนีการค้นหา MSExchange
เครื่องจักร: server_name.company_name.com
ข้อความ: ค้น MS (Exchange) มาถึงต้นทุนกำลังการหน่วยความจำ และหน่วยความจำในขณะนี้ คือ 7193395200 ไบต์ ต้นทุนกำลังถูก 4294967296 ไบต์

หมายเหตุ มีการใช้หน่วยความจำที่อยู่ในข้อความเตือนระหว่าง 4 กิกะไบต์ (GB) และ 7 GB

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากเหตุการณ์นี้ถูกบันทึกไว้โดยใช้ตัวนับการ Process\Working การตั้งค่าสูงสุดสำหรับบริการ Microsoft Exchange Search Indexer (Msftesql.exe) แทนการนับการตั้งค่า Process\Working ดังนั้น ข้อความแจ้งเตือนนี้ถูกบันทึกซ้ำเมื่อมีเงื่อนไขต่อไปนี้:
  • Msftesql.exe กระบวนการเริ่มต้น
  • การใช้หน่วยความจำสำหรับกระบวนการ Msftesql.exe มีขนาดใหญ่กว่า 4 GB ตลอดเวลา

    หมายเหตุ เนื่องจากเหตุการณ์ ID 122 จะขึ้นอยู่กับตัวนับ Process\Working การตั้งค่าสูงสุด เหตุการณ์ถูกบันทึกซ้ำ ถึงแม้ว่าการใช้งานหน่วยความจำสำหรับกระบวนการ Msftesql.exe ลดน้อยกว่า 4 กิกะไบต์

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องหลีกเลี่ยงปัญหานี้ เริ่มกระบวนการ Msftesql.exe

หมายเหตุ ถ้าปัญหาที่อธิบายไว้ในส่วน "อาการ" reoccurs เริ่มกระบวนการ Msftesql.exe อีกครั้ง

ข้อมูลเพิ่มเติม

รหัสเหตุการณ์ 122 คือ ข้อความแจ้งเตือนให้ข้อมูลที่มีเพิ่มการใช้งานหน่วยความจำสำหรับกระบวนการ Msftesql.exe เกินกว่า 4 กิกะไบต์ อย่างไรก็ตาม การใช้งานหน่วยความจำสำหรับกระบวนการ Msfteaql.exe เท่านั้นอาจกิกะไบต์ที่ สองในบางกรณี

ปัญหาที่อธิบายไว้ในส่วน "อาการ" คือโดยทั่วไปบนเซิร์ฟเวอร์ Exchange Server 2010 ที่มีจำนวน RAM ที่มีอยู่จริง ตัวอย่าง ปัญหานี้คือมักจะเกิดขึ้นถ้าเกินมีเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Exchange Server 2010 96 GB RAM ที่มีอยู่จริง

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงาน โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ TechNet ดังต่อไปนี้:
ขอบ http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc782262 (v=ws.10)
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการบริการที่ติดตั้ง โดยการตั้งค่าอัตราแลกเปลี่ยน โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ TechNet ดังต่อไปนี้:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/ee423542.aspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2716912 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 31 พฤษภาคม 2555 - Revision: 1.0
ใช้กับ
  • Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise
  • Microsoft Exchange Server 2010 Standard
Keywords: 
kbsurveynew kbprb kbtshoot kbmt KB2716912 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2716912

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com