คำอธิบายของการปรับปรุง 1 สำหรับ'ตัวจัดการ'การตั้งค่าคอนฟิกระบบศูนย์ 2012

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2717295 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำแนะนำ

บทความนี้อธิบายถึงปัญหาที่ได้รับการแก้ไขในการสะสม Update 1 (CU1) สำหรับ Microsoft System Center 2012 ตั้งค่าคอนฟิก Manager

ข้อมูลเพิ่มเติม

การตัดสินค้าจากคลังที่ได้รับการแก้ไข

ส่วนควบคุมของผู้ดูแลระบบ

 • เมื่อจุดแจกจ่ายใหม่ถูกเพิ่มลงในแพคเกจ ที่ประกอบด้วยจุดแจกจ่ายที่มีอยู่ที่มากกว่า 100 จุดแจกจ่ายใหม่ไม่สามารถเพิ่ม และคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ในคอนโซลผู้ดูแล:
  ผู้ให้บริการ SMS จะรายงานข้อผิดพลาด

  เมื่อคุณคลิก รายละเอียด ในข้อความแสดงข้อผิดพลาด ข้อความ "การละเมิดโควต้า" ถูกแสดงที่ตาม ด้วยรายละเอียดของการสืบค้นกลับการกองซ้อน

 • การเชื่อมโยงไปยังคำชี้แจงนี้แบบออนไลน์สำหรับโครงการปรับปรุงประสบการณ์สำหรับลูกค้าในคอนโซลผู้ดูแลได้รับการแก้ไข

จัดการแอพลิเคชัน

 • ถ้าชนิดการปรับใช้มีเพิ่ม หรือเปลี่ยนแปลงก่อนที่ตัวจัดการการแจกจ่ายการประมวลผลการเปลี่ยนแปลงก่อนหน้านี้ เนื้อหาอาจไม่สามารถส่งไปยังไซต์ย่อย
 • แฟ้มเนื้อหา prestaged สำหรับชนิดของการปรับใช้ถูกสร้างขึ้นสำหรับจุดแจกจ่ายระยะไกลไม่เมื่อมีการใช้งานหลายชนิดสำหรับแอพลิเคชันเดียวกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหา prestaged ไปเว็บไซต์ Microsoft TechNet ดังต่อไปนี้:

ระบบสารสนเทศของสินทรัพย์

 • ไดรฟ์ข้อมูลสิทธิ์การใช้งานรุ่น 2012 เซิร์ฟเวอร์ SQL ของ Microsoft ที่อาจซ้ำในคลา Installed_Software_data ข่าวกรองสินทรัพย์ฮาร์ดแวร์สินค้าคงคลัง
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Service Pack (SP1) ไม่มีอยู่ในระบบสารสนเทศสินทรัพย์ที่ D ลิขสิทธิ์ 01 - ผลิตภัณฑ์สิทธิ์การใช้งานบัญชีแยกประเภทต่าง ๆ ของ Microsoft บนคอมพิวเตอร์ที่เฉพาะเจาะจงรายงาน
 • ใบรับรองการจุดการซิงโครไนส์ข่าวกรองสินทรัพย์ pre-provisioned ถูกปรับปรุง ด้วยวันหมดอายุใหม่

ไคลเอ็นต์

 • เมื่อมีใช้รายการแบบไดนามิกสำหรับลำดับงานของแอพลิเคชันที่ติดตั้ง ชนิดการปรับใช้ที่ไม่ใช่ทั้งหมดจะถูกติดตั้ง ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อมีการปรับใช้ชนิดใดชนิดหนึ่งทำการรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ ในกรณีนี้ ปรับใช้ที่พิมพ์หลังจากรีสตาร์ทไม่ได้ติดตั้ง สถานะข้อความที่เกี่ยวข้องกับแต่ละแอพลิเคชันบ่งชี้ความสำเร็จ ปัญหานี้สามารถเห็นได้ชัดเจนที่สุดในแฟ้ม smsts.log บนไคลเอ็นต์เมื่อมีกรองแฟ้มบันทึก CMTrace สำหรับรายการที่ประกอบด้วยข้อความ "โปรแกรมประยุกต์การติดตั้ง"

  ต่อไปนี้คือ ลำดับที่ตัวอย่าง:
  การติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ 'โปรแกรมประยุกต์ 1'
  การติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ 'ContentID สำหรับโปรแกรมประยุกต์ 1' ได้เริ่มต้น โปรดอ้างถึง DCMAgent.log สำหรับรายละเอียดในงานนี้ JobID = '{JobID1 }'

  การติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ 'โปรแกรมประยุกต์ 2'
  การติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ 'ContentID สำหรับโปรแกรมประยุกต์ 2' ได้เริ่มต้น โปรดอ้างถึง DCMAgent.log สำหรับรายละเอียดในงานนี้ JobID = '{JobID2 }'

  การติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ ' โปรแกรมประยุกต์ 3 -การออกจากรหัส 3010'
  การติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ 'ContentID สำหรับโปรแกรมประยุกต์ 3' ได้เริ่มต้น โปรดอ้างถึง DCMAgent.log สำหรับรายละเอียดในงานนี้ JobID = '{JobID3 }'

  การติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ 'โปรแกรมประยุกต์ 4'
  การติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ 'ContentID สำหรับโปรแกรมประยุกต์ 2' ได้เริ่มต้น โปรดอ้างถึง DCMAgent.log สำหรับรายละเอียดในงานนี้ JobID = '{JobID4 }'

  หมายเหตุ ทั้งสองอย่าง 'โปรแกรมประยุกต์ 2' และ 'โปรแกรมประยุกต์ 4' id เนื้อหาเหมือนกันที่ใช้ร่วมกัน ในลำดับนี้ตัวอย่าง 'โปรแกรมประยุกต์ 4' ไม่ถูกติดตั้งต่อไปนี้การรีสตาร์ทครั้งที่ 'โปรแกรมประยุกต์ 3' ทริกเกอร์

ออกจากการจัดการแบนด์

 • ควบคุมการใช้พลังงานและการล้างข้อมูลล็อกตรวจสอบชุดเก็บรวบรวมใช้กระทำที่ล้มเหลวสำหรับไคลเอนต์จำนวน provisioned ในและภายนอก แฟ้ม amptopmgr.log ประกอบด้วยรายการที่คล้ายกับรายการต่อไปนี้:

  ข้อผิดพลาด: CSMSAMTDiscoveryTask::Execute ค้นหาเมื่อต้องการ client_computer ล้มเหลว พูลโปรแกรมเธรดคนงานทั่วไป: ข้อผิดพลาด สามารถดำเนินงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว เอาออกจากรายการงาน

ฐานข้อมูลไซต์

 • ตัววิเคราะห์การเชื่อมโยงการจำลองแบบตรวจพบปัญหากับตารางระบบ syscommittab ไม่ถูกต้อง และแนะนำการ reinitialization Errorlog SQL ประกอบด้วยสายอักขระต่อไปนี้:
  3999 ฟังก์ชันคืน
 • ไม่สามารถเลือกอุปกรณ์หลักสำหรับผู้ใช้ pre-deployment ถ้าอุปกรณ์ไม่มีการติดตั้งไคลเอนต์ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก

ระบบของไซต์

 • จุดบริการรายงานอาจไม่สามารถติดตั้ง หรือเริ่มการทำงานถ้าบริการรายงาน SQL ไม่เริ่มทำงานภายในหนึ่งนาที แฟ้ม srssp.log อาจประกอบด้วยรายการที่คล้ายกับรายการต่อไปนี้:

  กำลังเริ่มบริการ 'ของ ReportServer'
  หมดเวลาหมดอายุ และการดำเนินการไม่เสร็จเรียบร้อย

 • บริการ SMS Executive อาจหยุดโดยไม่คาดคิดถ้า cmdlet PowerShell ตัวเชื่อมต่อการแลกเปลี่ยนล้มเหลว แฟ้ม EasDisc.log อาจประกอบด้วยรายการที่คล้ายกับรายการต่อไปนี้:
  ข้อผิดพลาด: Cmdlet การ [MANAGED] ล้มเหลว: เริ่มการทำงานของคำสั่งบนเซิร์ฟเวอร์ระยะไกลล้มเหลว ด้วยข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้: ไคลเอ็นต์ The WinRM ไม่สามารถดำเนินการให้สมบูรณ์ภายในเวลาที่ระบุได้ ตรวจสอบว่า ชื่อเครื่องถูกต้อง และไม่สามารถเข้าถึงผ่านเครือข่าย และข้อยกเว้นของไฟร์วอลล์สำหรับบริการการจัดการระยะไกลของ Windows จะเปิดใช้งาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูหัวข้อวิธีใช้ about_Remote_Troubleshooting
 • คอมโพเนนต์ Summarizer สถานะของระบบไซต์อาจทำให้เกิดการบริการ SMS Executive เมื่อต้องหยุดโดยไม่คาดคิดถ้าเซิร์ฟเวอร์ของไซต์ที่มีชื่อโดเมนทั้งหมด (แบบเต็ม FQDN) มากกว่า 50 อักขระ และเส้นทางการติดตั้งเริ่มต้นใช้งาน รายการเกี่ยวข้องจากส่วนรายละเอียดของข้อยกเว้นของแฟ้ม crash.log ประกอบด้วยรายการต่อไปนี้:

  เธรดชื่อ = SMS_SITE_SYSTEM_STATUS_SUMMARIZER
  ปฏิบัติ = Manager\bin\x64\smsexec.exe ตั้งค่าคอนฟิกของ C:\Program Files\Microsoft
  ข้อยกเว้น = eeeeffff (EXCEPTION_SMS_FATAL_ERROR)

ปัญหาที่ทราบ

การปรับปรุงของส่วนควบคุมของผู้ดูแลระบบ

เมื่อคอนโซลผู้ดูแลมีการติดตั้งครั้งแรก สำเนาของแฟ้ม Adminconsole.msi ถูกแคชในในโฟลเดอร์% Temp %ของผู้ใช้ที่เริ่มต้นการติดตั้ง ถ้าแฟ้ม MSI ที่หายไป แฟ้ม Configmgr2012adminui-rtm,-kb2717295-i386.msp การปรับปรุงอาจไม่สามารถใช้ เมื่อมีกระจายโปรแกรมปรับปรุงนี้ โดยใช้ชื่อการแจกจ่ายซอฟต์แวร์ การติดตั้งอาจล้มเหลว และรหัสการจบการทำงานของ 1603 ถูกบันทึกในแฟ้ม excecmgr.log

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ สเดิมของคอนโซลผู้ดูแลการติดตั้งใหม่ โดยใช้ Consolesetup.exe แล้วใช้การปรับปรุงนี้

วิธีการขอรับ 1 การปรับปรุงสะสมสำหรับ'ตัวจัดการ'การตั้งค่าคอนฟิกระบบศูนย์ 2012

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้ ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบที่พบปัญหาอธิบายไว้ในบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่รุนแรงกระทบปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" ดาวน์โหลด"ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ใช่ ติดต่อบริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุนเพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ ถ้าปัญหาอื่น ๆ เกิดขึ้น หรือถ้าการแก้ไขปัญหาใด ๆ จำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะคำถามเพิ่มเติมและปัญหาที่ไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของบริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุน หรือเมื่อ ต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
ชื่อ
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" ดาวน์โหลด"แสดงภาษาที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ ได้เนื่องจากโปรแกรมแก้ไขด่วนไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

แฟ้มข้อมูล

เวอร์ชันภาษาอังกฤษของ hotfix นี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มรุ่นที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในรูปแบบเวลา (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้ โซนเวลา ในการ วันและเวลา รายการใน'แผงควบคุม'

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Aius.msiไม่เกี่ยวข้อง2,617,34401-ก.ค.-201205:00ไม่เกี่ยวข้อง
Amtopmgr.dll5.0.7711.200343,64801-ก.ค.-201205:00x 64
Configmgr2012ac-rtm,-kb2717295-i386.mspไม่เกี่ยวข้อง622,59201-ก.ค.-201205:00ไม่เกี่ยวข้อง
Configmgr2012ac-rtm,-kb2717295-x64.mspไม่เกี่ยวข้อง770,04801-ก.ค.-201205:00ไม่เกี่ยวข้อง
Configmgr2012adminui-rtm,-kb2717295-i386.mspไม่เกี่ยวข้อง1,200,12801-ก.ค.-201205:00ไม่เกี่ยวข้อง
Easdisc.dll5.0.7711.200141,40801-ก.ค.-201205:00x 64
Microsoft.configurationmanagement.exchangeconnector.dll5.0.7711.20064,09601-ก.ค.-201205:00x 86
Sitestat.dll5.0.7711.200133,21601-ก.ค.-201205:00x 64
Smsappinstall.exe5.0.7711.200299,61601-ก.ค.-201205:00x 64
Smsprov.dll5.0.7711.20010,936,41601-ก.ค.-201205:00x 64
Srsrp.msiไม่เกี่ยวข้อง4,374,52801-ก.ค.-201205:00ไม่เกี่ยวข้อง
Update.sqlไม่เกี่ยวข้อง16,41301-ก.ค.-201205:00ไม่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้สะสม ไปที่เว็บไซต์ Microsoft TechNet ดังต่อไปนี้:

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2717295 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 13 กันยายน 2555 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft System Center 2012 Configuration Manager
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbbug kbmt KB2717295 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2717295

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com