Identifikator ?lanka: 2718695
Pro?iri sve | Skupi sve

Rezime

Sada je dostupan Windows Internet Explorer 10 za Windows 8.

Internet Explorer 10 poma?e vam da Veb sadr?aje pregledate br?e i jednostavnije, a pru?a i najbezbedniji do?ivljaj pregledanja Veba do sada.

Napomena Internet Explorer 10 se isporu?uje sa operativnim sistemom Windows 8. Jo? uvek nije dostupan za Windows 7.

Dodatne informacije

Vi?e informacija o pregleda?u Internet Explorer 10 potra?ite na slede?oj Microsoft Veb lokaciji:
Internet Explorer 10
Vi?e informacija o operativnom sistemu Windows 8 potra?ite na slede?oj Microsoft Veb lokaciji:
Windows 8
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 2718695 - Poslednji pregled: 22. avgust 2012. - Revizija: 1.0
Klju?ne re?i: 
KB2718695

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com