ID c?a bi: 2718695 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tm t?t

Internet Explorer 10 by gi? c s?n cho Windows 8 v Windows 7 Service Pack 1 (SP1).

Internet Explorer 10 gip b?n nh?n ?c n?i dung t? cc web site nhanh hn v d? dng hn, v gip cung c?p m?t kinh nghi?m duy?t web l an ton hn hn bao gi? h?t.

Thng tin thm

? bi?t thm chi ti?t v? Internet Explorer 10, gh thm website sau c?a Microsoft:
Internet Explorer 10
? bi?t thm chi ti?t v? Windows 8, gh thm website sau c?a Microsoft:
Windows 8

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2718695 - L?n xem xt sau cng: 03 Thang Ba 2014 - Xem xt l?i: 9.0
p d?ng
  • Windows Internet Explorer 10
T? kha:
kbsurveynew kbinfo kbmt KB2718695 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bai vit nay c d?ch b?ng phn mm dich thu?t cua Microsoft va co th c Cng ng Microsoft chinh sa l?i thng qua cng ngh CTF thay vi mt bin dich vin chuyn nghip. Microsoft cung c?p cc bi vi?t ?c c? bin d?ch vin v ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n v c?ng ?ng ch?nh s?a l?i ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng nhi?u ngn ng? Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch hoc thm chi cng ng chinh sa sau khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Cc bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny: 2718695

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com