Sposób ustawienia programu Windows Media Player jako domyślnego odtwarzacza

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 271949 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Streszczenie

W tym artykule jest opisany sposób ustawienia programu Windows Media Player jako domyślnego odtwarzacza plików multimedialnych w systemie.

Więcej informacji

Aby ustawić program Windows Media Player jako domyślny odtwarzacz plików multimedialnych, wykonaj następujące kroki:
 1. W programie Windows Media Player kliknij menu Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Opcje.
 2. Na karcie Formaty w obszarze Dostępne formaty plików kliknij przycisk Zaznacz wszystko, aby wybrać wszystkie wymienione formaty plików (można też zaznaczyć kliknięciem każde pole wyboru oddzielnie).
 3. Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie kliknij przycisk OK.
Program Windows Media Player jest teraz domyślnym odtwarzaczem plików multimedialnych dla wybranych formatów plików.

Klikając, można wybrać dowolne typy plików obsługiwane przez program Windows Media Player, aby ustawić program Windows Media Player jako domyślny odtwarzacz dla określonego formatu pliku. Jeśli domyślnym odtwarzaczem dla konkretnego formatu ma być inny odtwarzacz, kliknij i usuń zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru na liście Dostępne formaty plików.
  NAZWA POLA WYBORU           TYP PLIKU  
  ==============            ========= 
  Plik Windows Media          .asf, .asx, .wm, .wmx, .wmp
  Plik dźwiękowy Windows Media		 .wma, .wax
  Plik audio/wideo Windows Media	 .wmv, .wvx
  Plik wideo            	 .avi
  Plik dźwiękowy            .wav
  Plik filmu (MPEG)        	 .mpg, .mpe, .m1v, .mp2, .mpv2 i .mpa
  Dźwięk w formacie MP3         .mp3 i .m3u
  Plik MIDI           	 .mid, .midi i .rmi
  Plik Indeo Video        	 .ivf
  Dźwięk w formacie AIFF        .aif, .aifc i .aiff
  Dźwięk w formacie AU         .au i .snd
  Ścieżka dysku CD Audio		 .cda
				
Uwaga: Jeśli pole wyboru jest szare, program Windows Media Player ma tylko częściowe uprawnienia do tego typu pliku. Do tego formatu jest przypisanych wiele rozszerzeń plików, ale program Windows Media Player domyślnie odtwarza pliki tylko z niektórymi z tych rozszerzeń. Aby nadać programowi Windows Media Player pełne uprawnienia do typu pliku, kliknij dwukrotnie szare pole wyboru.

Właściwości

Numer ID artykułu: 271949 - Ostatnia weryfikacja: 3 marca 2006 - Weryfikacja: 2.1
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows Media Player 7.0
 • Microsoft Windows Media Player 7.1
Słowa kluczowe: 
kbhowto KB271949

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com