ข้อความ "ข้อผิดพลาด 0xe0434f4d" เมื่อคุณพยายามที่ปรับปรุงสมุดรายชื่อแบบออฟไลน์ใน Exchange Server 2010

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2721431 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณเรียกใช้ cmdletปรับปรุง-OfflineAddressBookในสภาพแวดล้อมของ Microsoft Exchange Server 2010 คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้:
ล้มเหลวในการสร้างเนื้อหาของสมุดอยู่แบบออฟไลน์ ' \<OABName></OABName>'. สองสาเหตุความล้มเหลวจะไม่มีการเรียกใช้บริการ Attendant ระบบ หรือคุณไม่มีสิทธิ์ในการดำเนินการนี้

ข้อผิดพลาด: 'ผิดพลาด 0xe0434f4d (พลาดที่ไม่รู้จัก (0xe0434f4d)) จาก RunOabGenTask'
+ CategoryInfo: InvalidResult: (oabtest597 OAL:OfflineAddressBookIdParameter) [ปรับปรุง-OfflineAddressBook], LocalizedException
+ FullyQualifiedErrorId: A6328D38,Microsoft.Exchange.Management.SystemConfigurationTasks.UpdateOfflineAddressBook
หมายเหตุ ในข้อความข้อผิดพลาดนี้ "OABName" เป็นตัวยึดสำหรับข้อมูลเฉพาะตัวของการส่งผ่านที่ไม่มีการปรับปรุง...

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากไม่มีการทำสำเนาวัตถุแบบออฟไลน์ที่อยู่ตามบัญชี (OAB) ไปยังเซิร์ฟเวอร์ตัวควบคุมโดเมนการตั้งค่าคอนฟิกที่ใช้เซิร์ฟเวอร์ในการสร้าง OAB

หมายเหตุ เซิร์ฟเวอร์สร้าง OAB คือ เซิร์ฟเวอร์กล่องจดหมาย

การแก้ไข

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า วัตถุ OAB ที่ถูกจำลองแบบไปยังเซิร์ฟเวอร์ตัวควบคุมโดเมนการตั้งค่าคอนฟิก เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ระบุตัวควบคุมโดเมนการตั้งค่าคอนฟิกเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้เซิร์ฟเวอร์ในการสร้าง OAB เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. คลิก รีสตาร์ทคลิก โปรแกรมทั้งหมดแล้ว คลิก Microsoft Exchange Server 2010. คลิก คอนโซลการจัดการการแลกเปลี่ยน เมื่อต้องเปิดแฟ้มนั้น
  2. ในการ คอนโซลการจัดการการแลกเปลี่ยน แผนภูมิ คลิก การตั้งค่าคอนฟิกเซิร์ฟเวอร์แล้ว คลิก กล่องจดหมาย.
  3. ในบานหน้าต่างรายละเอียด คลิกขวาที่เซิร์ฟเวอร์กล่องจดหมายซึ่งสร้างสมุดรายชื่อแบบออฟไลน์ และจากนั้น คลิก คุณสมบัติ.
  4. ในการ การตั้งค่าระบบ แท็บ ระบุชื่อของตัวควบคุมโดเมนในการ เซิร์ฟเวอร์ตัวควบคุมโดเมนที่ถูกใช้งาน โดยการแลกเปลี่ยน กล่อง
 2. ตรวจสอบว่า วัตถุ OAB ที่ถูกจำลองแบบไปยังเซิร์ฟเวอร์ตัวควบคุมโดเมนการตั้งค่าคอนฟิก เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. คลิก รีสตาร์ทคลิก เรียกใช้ชนิด Adsiedit.msc ในการ เปิด กล่อง และคลิก ตกลง.
  2. คลิกขวา แก้ไข ADSIแล้ว คลิก เชื่อมต่อไป.
  3. ในการ เลือกบริบทการตั้งชื่อรู้จักดี รายการ เลือก บริบทการตั้งชื่อเริ่มต้น. ในการ เลือก หรือพิมพ์โดเมนหรือเซิร์ฟเวอร์ กล่อง พิมพ์ชื่อโดเมนแบบเต็ม (FQDN) ของตัวควบคุมโดเมนการตั้งค่าคอนฟิกเซิร์ฟเวอร์ที่มีการระบุไว้ในขั้นตอนที่ 1 แล้ว คลิกตกลง.
  4. ขยาย การตั้งค่าคอนฟิก [dc.domain.com]ขยาย CN =การตั้งค่าคอนฟิก DC =โดเมน DC = comขยาย CN =บริการ ขยาย CN =องค์กรครั้งแรกแล้ว ขยาย CN =คอนเทนเนอร์ของรายการที่อยู่.
  5. คลิก CN =รายการที่อยู่แบบออฟไลน์แล้ว ตรวจสอบว่า วัตถุ OAB ที่อยู่ในบานหน้าต่างผลลัพธ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

ถ้าคุณระบุพารามิเตอร์สำหรับการ cmdletใหม่-OfflineAddressBookหรือ cmdletปรับปรุง-OfflineAddressBookDomainController , cmdlet เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ของตัวควบคุมโดเมนที่ระบุใน การอ่าน หรือเขียนข้อมูลการกำหนดค่า

เมื่อคุณเรียกใช้ cmdlet การปรับปรุง-OfflineAddressBookพร้อมกับพารามิเตอร์DomainController , cmdlet การค้นหาวัตถุ OAB ในเซิร์ฟเวอร์ตัวควบคุมโดเมนที่ระบุ สร้างเซิร์ฟเวอร์ของวัตถุ OAB สามารถหาตำแหน่ง โดยใช้แอตทริบิวต์ของวัตถุ แล้ว cmdlet เชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์สร้าง OAB และส่งการร้องขอการสร้าง OAB

เมื่อเซิร์ฟเวอร์สร้าง OAB ได้รับการร้องขอนี้ สร้างเซิร์ฟเวอร์ OAB เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ของตัวควบคุมโดเมนการตั้งค่าคอนฟิกการค้นหาตำแหน่งของวัตถุ OAB ถ้าเซิร์ฟเวอร์สร้าง OAB ไม่พบวัตถุ OAB บนตัวควบคุมโดเมนการตั้งค่าคอนฟิก ข้อผิดพลาดจะถูกส่งกลับไป cmdlet

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2721431 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 3 สิงหาคม 2555 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft Exchange Server 2010 Standard
 • Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise
Keywords: 
kbsurveynew kbtshoot kbexpertiseinter kbmt KB2721431 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2721431

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com