วิธีการใช้เครื่องมือการปรับเปลี่ยน GAL

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 272198 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
บทความนี้ถูกรวมบัญชีของบทความพร้อมใช้งานก่อนหน้านี้: 272198 และ 186950
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

บทนำ

คุณสามารถใช้เครื่องมือแก้ไข GAL เพื่อปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลที่จะแสดงอยู่ในรายการที่อยู่ส่วนกลาง เครื่องมือแก้ไข GAL จะอยู่ ในโฟลเดอร์ Tools\Client\Galmod32 บน CD-ROM Kit Exchange 2000 ทรัพยากร หรือ Exchange\ระบบปฏิบัติการ:\แพลทฟอร์มโฟลเดอร์ \Client\GalMod บน Microsoft กลับ Office ทรัพยากร Kit ซีดีรอม Edition ที่สอง

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อต้องการให้ผู้ใช้ที่ปรับปรุงแอตทริบิวต์ในบัญชีของตนเองจากเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Microsoft Exchange 5.5 Server ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

คำเตือนถ้าคุณใช้โหมด raw ของผู้ดูแลของเซิร์ฟเวอร์ Exchange โปรแกรม(/r ผู้ดูแลระบบ) ไม่ถูกต้อง อาจเกิดปัญหาร้ายแรงซึ่งอาจทำให้คุณต้องการติดตั้ง Microsoft Windows NT Server, Microsoft Exchange Server หรือทั้งสองได้ Microsoft ไม่รับประกันว่า ปัญหาที่เป็นผลมาจากการใช้โหมด raw ไม่ถูกต้องสามารถแก้ไข ใช้โหมด raw ของคุณต้องยอมรับความเสี่ยง
 1. เริ่มโปรแกรมผู้ดูแลของเซิร์ฟเวอร์ Exchange ในโหมดดิบ โดยการพิมพ์"ไดรฟ์: \exchsrvr\bin\admin.exe /r " (โดยไม่ใส่เครื่องหมายอัญประกาศ), แล้ว กด ENTER ในคำสั่งนี้ไดรฟ์มีไดรฟ์ที่ติดตั้ง Exchange Server ตัวอย่างเช่น พิมพ์ "c:\exchsrvr\bin\admin.exe /r" (โดยไม่ใส่เครื่องหมายอัญประกาศ)
 2. ใน Exchange Server ผู้ดูแลระบบโปรแกรม คลิกมุมมองบนเมนูหลัก
 3. ในการมุมมองเมนู คลิกไดเรกทอรีดิบ.
 4. ในบานหน้าต่างด้านขวา คลิกสองครั้งเค้าร่าง.
 5. คลิกสองครั้งที่แอตทริบิวต์ที่คุณต้องการแก้ไข
 6. ในการประเภทของการเข้าถึงกล่อง การเปลี่ยนแปลงค่าใน2. ค่านี้แสดงถึงทศนิยมเข้าใช้งาน

  หมายเหตุ:กระบวนการประเภทของการเข้าถึงคุณสมบัติของแอตทริบิวต์กำหนดสิทธิ์ที่ผู้ใช้ต้องมีเพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนแอตทริบิวต์ กระบวนการประเภทของการเข้าถึงข้อกำหนดค่าของคุณสมบัติเป็นดังนี้:
  • 0: เดียวระบบจะสามารถปรับเปลี่ยนแอตทริบิวต์
  • 1: ผู้ใช้มีสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนแอตทริบิวต์ผู้ดูแลระบบสามารถปรับเปลี่ยนแอตทริบิวต์ได้
  • 2: ผู้ใช้มีสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนแอตทริบิวต์ผู้ใช้สามารถปรับเปลี่ยนแอตทริบิวต์ได้
  • 3: ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนสิทธิ์สามารถปรับเปลี่ยนแอตทริบิวต์ได้
  ตัวอย่างเช่น การหมายเลขโทรศัพท์ของ exchangeแอตทริบิวต์ ซึ่งถูกแมปไปldap telephoneNumberคุณลักษณะ ได้มีประเภทของการเข้าถึง2 ซึ่งหมายความ ว่า ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ใน "แก้ไขคุณลักษณะ Users" บนวัตถุสามารถเปลี่ยนค่า Windows NT บัญชีหลักที่เกี่ยวข้องกับกล่องจดหมายที่ได้รับสิทธิ์ใน "แก้ไขผู้ใช้คุณลักษณะที่" เป็นค่าเริ่มต้น ดังนั้น ผู้ใช้หลักของกล่องจดหมายสามารถเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ในไดเรกทอรี
 7. คลิกตั้งค่า.
 8. คลิกตกลง. เมื่อข้อความเตือนปรากฏ คลิกตกลงอีกครั้ง
เมื่อต้องการให้ผู้ใช้ที่ปรับปรุงแอตทริบิวต์ในบัญชีของตนเองจากเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Microsoft Exchange 2000 Server หรือ Microsoft Exchange Server 2003 ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมชี้ไปที่เครื่องมือการดูแลระบบแล้ว คลิกผู้ใช้ของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่และคอมพิวเตอร์.
 2. คลิกขวาที่คอนเทนเนอร์ของโดเมน และจากนั้น คลิกตัวควบคุมของผู้รับมอบสิทธิ์.
 3. คลิกaddคลิกบัญชีผู้ใช้พิเศษSelfคลิกตกลงแล้ว คลิกถัดไป.
 4. คลิกเพื่อเลือกนั้นสร้างงานที่กำหนดเองเพื่อการมอบหมายต่อกล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกถัดไป.
 5. คลิกเพื่อเลือกนั้นเฉพาะวัตถุต่อไปนี้ในโฟลเดอร์กล่องกาเครื่องหมาย คลิกวัตถุผู้ใช้ในรายการ แล้วคลิกถัดไป.
 6. คลิกเพื่อเลือกนั้นคุณสมบัติเฉพาะกล่องกาเครื่องหมาย ตั้งค่าแต่ละคุณลักษณะที่คุณต้องการให้ผู้ใช้ของคุณ เพื่อปรับเปลี่ยน แล้ว คลิกถัดไป.
 7. คลิกเสร็จสิ้น.

  ผู้ใช้สามารถจะใช้ Galmod32 หรือแอปเพล็ตการค้นหาของ Windows เพื่อปรับปรุงข้อมูลของตนเองใน Active Directory
สิทธิ์บนบัญชีผู้ใช้ดูรายการของรายการที่อยู่ส่วนกลางที่คุณสามารถปรับเปลี่ยน ถ้าคุณมีสิทธิ์ของผู้ใช้โดเมน คุณสามารถปรับเปลี่ยนเขตข้อมูลต่อไปนี้ในรายการบัญชีสมุดที่อยู่ทั้งหมดของคุณเอง:
 • ที่อยู่
 • เมือง
 • หมายเลขโทรศัพท์ของธุรกิจ
 • State:
 • โทรสาร:
 • หมายเลขโทรศัพท์ภายในบ้าน
 • หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
 • หมายเหตุ
 • Office
 • เพจเจอร์
 • รหัสไปรษณีย์
ถ้าคุณมีสิทธิ์ผู้ดูแลโดเมน คุณสามารถปรับเปลี่ยนเขตข้อมูลต่อไปนี้:
 • ผู้ช่วย
 • บริษัท
 • ประเทศ
 • แผนก
 • TITLE:
หมายเหตุ:กระบวนการประเทศแอตทริบิวต์ไม่ได้แสดงเป็นกล่องข้อความผู้ใช้ของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่และสแน็ปอินคอมพิวเตอร์ เมื่อคุณใช้การปรับเปลี่ยน GAL เพื่อเปลี่ยนแปลงนั้นประเทศแอตทริบิวต์ เปลี่ยนแปลงจะแสดงขึ้นใน Outlook สมุดอยู่แทนในแอตทริบิวต์ของผู้ใช้ในไดเรกทอรีของผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ และสแน็ปอินคอมพิวเตอร์

การติดตั้งการปรับเปลี่ยน GAL ใช้รายการใดรายการหนึ่งในวิธีการต่อไปนี้:
 • เรียกใช้แฟ้มมีชื่อเป็น Exchange 2000 ทรัพยากร Kit Setup.exe ซึ่งติดตั้งการปรับเปลี่ยน GAL ในโฟลเดอร์โปรแกรม Files\Exchange Server 2000 ทรัพยากร Kit\Tools\Client\Galmod32
 • เริ่มการทำงาน CD-ROM Kit Exchange 2000 ทรัพยากร เรียกดู Exreskit\Tools\Client\GALMod32 และคัดลอก Galmod32.exe ไปยังโฟลเดอร์บนฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่องของคุณ
 • จากนั้น Exchange\ระบบปฏิบัติการ:\แพลทฟอร์มโฟลเดอร์ \Client\GalMod บน Microsoft กลับ Office ทรัพยากร Kit ซีดี Edition ที่สอง คัดลอกแฟ้ม Galmod32.exe กับคอมพิวเตอร์ของคุณ ของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ ไปยังโฟลเดอร์สาธารณะ หรือเครือข่ายใช้ร่วมกัน คอมพิวเตอร์ที่รันไคลเอนต์ Microsoft Exchange Server รุ่น 32 บิตหรือไคลเอนต์ Microsoft Outlook สามารถเรียกใช้โปรแกรม Galmod32.exe
เมื่อต้องการใช้ GAL แก้ไขเพื่อแก้ไขรายการของรายการที่อยู่ส่วนกลาง ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. เรียกใช้ Galmod32.exe เริ่มการทำงานการปรับเปลี่ยน GAL
 2. คลิกที่ชื่อโปรไฟล์ที่คุณต้อง การใช้ แล้ว คลิกตกลง.
 3. คลิกรายการที่คุณต้องการแก้ไข
 4. คลิกตกลงเมื่อต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 272198 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 ตุลาคม 2553 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Exchange 2000 Enterprise Server
 • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 5.5 Standard Edition
Keywords: 
kbinfo kbmt KB272198 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:272198

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com