ID článku: 272227 - Zobraziť produkty, ktorých sa tento článok týka.
Verzia tohto článku pre program Microsoft Outlook 97 je dostupná pod číslom 168648.
Verzia tohto článku pre program Microsoft Outlook 98 je dostupná pod číslom 181167.
Rozbaliť všetko | Zbaliť všetko

Na tejto stránke

Súhrn

Nástroj na opravu priečinka s doručenou poštou (Scanpst.exe) je určený na odstraňovanie problémov súvisiacich so súbormi osobných priečinkov (.pst).
V závislosti od používaného operačného systému sa nástroj na opravu priečinka s doručenou poštou nainštaluje automaticky spolu so všetkými možnosťami inštalácie programu Microsoft Outlook v anglickom jazyku. Ak chcete nástroj na opravu priečinka s doručenou poštou použiť, pomocou programu Microsoft Windows Prieskumník vyhľadajte priečinky aplikácií a potom dvakrát kliknite na súbor Scanpst.exe.

Poznámka: Na rozdiel od verzie nástroja v balíku Microsoft Office 97 neobsahuje balík Microsoft Office 2000 ani novšie verzie nástroj na opravu priečinka s doručenou poštou v ponuke.

Riešenie

Krok 1: Zatvorenie programu Outlook

Krok 2: Spustenie nástroja na opravu priečinka s doručenou poštou

Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding start collapsed

Automatické spustenie nástroja na opravu priečinka s doručenou poštou

Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding start expanded
Kliknite na tlačidlo alebo prepojenie Fix it. Potom kliknite na položku Otvoriť alebo Spustiť v dialógovom okne Prevzatie súboru a postupujte podľa pokynov Sprievodcu nástroja Fix it.

Microsoft Outlook 2013
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding start expanded
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets fixit1
Opraviť tento problém
Microsoft Fix it 20101
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets fixit2

Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding end

Microsoft Outlook 2010, Microsoft Outlook 2007, Microsoft Outlook 2003, Microsoft Outlook 2002 alebo Microsoft Outlook 2000
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding start expanded
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets fixit1
Opraviť tento problém
Microsoft Fix it 50569
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets fixit2
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding end

Poznámky
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding start collapsed
 • Tento sprievodca môže byť dostupný iba v angličtine. Automatickú opravu je však možné použiť aj pre ostatné jazykové verzie systému Windows.
 • Ak nepracujete s počítačom, v ktorom sa vyskytol problém, uložte riešenie Fix it na jednotku flash alebo na disk CD a potom ho spustite v problémovom počítači.
 • Oceníme vaše pripomienky. Ak chcete poskytnúť odozvu alebo nahlásiť ľubovoľný problém súvisiaci s týmto riešením, pridajte komentár na blog Fix it for me alebo nám pošlite e-mailovú správu.
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding end collapsed
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding end

Manuálne spustenie nástroja na opravu priečinka s doručenou poštou

Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding start collapsed
Ak chcete spustiť nástroj na opravu priečinka s doručenou poštou, pomocou programu Microsoft Windows Prieskumník vyhľadajte jeden z nasledujúcich priečinkov a potom dvakrát kliknite na súbor Scanpst.exe.

Súbor Scanpst.exe pre program Outlook 2013 sa nachádza v nasledujúcom priečinku
<disková jednotka>\Program Files\Microsoft Office 15\root\office15
Súbor Scanpst.exe pre ostatné verzie balíka Office sa nachádza v inom priečinku
 • Súbor Scanpst.exe pre program Outlook 2010 sa zvyčajne nachádza v jedno z nasledujúcich priečinkov:
  <disková jednotka>:\Program Files\Microsoft Office\Office14
  <disková jednotka>:\Program Files\Microsoft Office(x86)\Office14
 • Súbor Scanpst.exe pre program Outlook 2007 sa zvyčajne nachádza v jednom z nasledujúcich priečinkov:
  <disková jednotka>:\Program Files\Microsoft Office\Office12
  <disková jednotka>:\Program Files(x86)\Microsoft Office\Office12
 • Súbor Scanpst.exe sa zvyčajne nachádza v jednom z nasledujúcich priečinkov:
  <disková jednotka>:\Program Files\Common Files\System\Mapi\1033\
  <disková jednotka>:\Program Files\Common Files\System\MSMAPI\1033
  <disková jednotka>:\Program Files\Common Files\System\Mapi\1033\NT (v systémoch Microsoft Windows NT a Microsoft Windows 2000)
  <disková jednotka>:\Program Files\Common Files\System\Mapi\1033\95 (v systémoch Microsoft Windows 95 a Microsoft Windows 98)
Poznámka: Súbor alebo priečinky môžu byť skryté. Pokyny na zobrazenie skrytých súborov a priečinkov nájdete v dokumentácii k operačnému systému.
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding end collapsed
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding end collapsed

Krok 2: Oprava súboru .pst pomocou nástroja na opravu priečinka s doručenou poštou

Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding start collapsed
 1. V nástroji na opravu priečinka s doručenou poštou zadajte cestu a názov súboru osobných priečinkov (.pst) alebo kliknite na tlačidlo Browse (Prehľadávať) a vyhľadajte súbor v systéme súborov systému Windows. 
  Poznámka: Ak neviete, kde sa súbor .pst nachádza, postupujte podľa pokynov v článku Vyhľadanie, premiestnenie alebo zálohovanie súboru .pst.
 2. Kliknite na tlačidlo Spustiť.
Po spustení nástroja na opravu priečinka s doručenou poštou a reštartovaní programu Outlook by sa mal na ľavej navigačnej table programu Outlook zobraziť zoznam obnovených priečinkov. Ďalším krokom je premiestnenie obnovených položiek do nového súboru osobných priečinkov (.pst) vo vašom profile. Pri vykonávaní tejto úlohy postupujte podľa krokov v nasledujúcej časti.
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding end collapsed

Krok 3: Obnovenie položiek po spustení nástroja na opravu priečinka s doručenou poštou

Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding start collapsed
Po spustení nástroja na opravu priečinka s doručenou poštou môžete obnoviť opravené položky. Môžete sa tiež pokúsiť obnoviť ďalšie opravené položky zo záložného súboru osobných priečinkov.

Obnovenie opravených položiek

Po použití nástroja na opravu priečinka s doručenou poštou môžete obnoviť opravené položky. Začnite vytvorením nového súboru osobných priečinkov (.pst) vo vašom profile. Potom môžete premiestniť obnovené položky do nového súboru osobných priečinkov (.pst).

Poznámka: Nástroj na opravu priečinka s doručenou poštou nedokáže opraviť každý zistený problém. V niektorých prípadoch sa položky nemusia dať obnoviť, ak boli odstránené natrvalo alebo poškodené tak, že ich nemožno opraviť.
 1. Po použití nástroja na opravu priečinka s doručenou poštou spustite program Outlook. Ak v programe Outlook používate viaceré profily, vyberte profil obsahujúci súbor osobných priečinkov (.pst), ktorý ste sa pokúsili opraviť.
 2. Stlačením kombinácie klávesov CTRL + 6 zapnite zobrazenie zoznamu priečinkov.
 3. V zozname priečinkov by sa mali zobrazovať nasledujúce obnovené priečinky:
    Obnovené osobné priečinky
  
     Kalendár
     Kontakty
     Odstránené položky
     Doručená pošta
     Denník
     Poznámky
     Pošta na odoslanie
     Odoslaná pošta
     Úlohy
  				
  Tieto obnovené priečinky sú zvyčajne prázdne, pretože ide o opätovne vytvorený súbor .pst. Mal by sa tiež zobrazovať priečinok s názvom Lost and Found. Tento priečinok obsahuje priečinky a položky, ktoré sa nástroju na opravu priečinka s doručenou poštou podarilo obnoviť. Položky, ktoré sa nenachádzajú v priečinku Lost and Found, nemusí byť možné opraviť.
 4. Vytvorte nový súbor osobných priečinkov (.pst) vo vašom profile. Príslušný postup sa môže líšiť v závislosti od toho, ktorú verziu programu Outlook používate.

  Outlook 2010 a Outlook 2013
  1. Na páse s nástrojmi kliknite na kartu Súbor a potom v ponuke kliknite na položku Informácie.
  2. Kliknite na tlačidlo Nastavenie kont a potom znova kliknite na položku Nastavenie kont.
  3. Kliknite na kartu Údajové súbory.
  4. Kliknutím na tlačidlo Pridať otvorte dialógové okno Vytvoriť alebo otvoriť údajový súbor programu Outlook.
  5. Zadajte názov nového údajového súboru programu Outlook (.pst) a potom kliknite na tlačidlo OK.
  6. Vo vašom profile by sa mal vytvoriť nový údajový súbor programu Outlook (.pst).
  Outlook 2007
  Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
  assets folding start collapsed
  1. V ponuke Súbor kliknite na položku Správa súborov s údajmi.
  2. Kliknite na položku Pridať. Otvorí sa dialógové okno Nový súbor s údajmi programu Outlook.
  3. V dialógovom okne Typy ukladacích priestorov vyberte položku Súbor osobných priečinkov programu Office Outlook (.pst) a potom kliknite na tlačidlo OK.
  4. V dialógovom okne Vytvoriť alebo otvoriť súbor s údajmi programu Outlook vyberte umiestnenie a názov súboru pre nový súbor osobných priečinkov (.pst) a potom kliknite na tlačidlo OK.
  5. Kliknite na tlačidlo OK.
  6. Vo vašom profile by sa mal vytvoriť nový súbor osobných priečinkov (.pst).
  Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
  assets folding end collapsed
  Outlook 2003
  Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
  assets folding start collapsed
  1. V ponuke File (Súbor) ukážte na položku New (Nové) a potom kliknite na položku Outlook Data File (Údajový súbor programu Outlook).
  2. Kliknutím na tlačidlo OK otvorte dialógové okno Create or Open Outlook Data File (Vytvorenie alebo otvorenie údajového súboru programu Outlook).
  3. Zadajte názov nového súboru osobných priečinkov (.pst) a kliknutím na tlačidlo OK otvorte dialógové okno Create Microsoft Personal Folders (Vytvorenie osobných priečinkov Microsoft).
  4. Zadajte názov nového súboru osobných priečinkov (.pst) a potom kliknite na tlačidlo OK.
  5. Vo vašom profile by sa mal vytvoriť nový súbor osobných priečinkov (.pst).
  Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
  assets folding end collapsed
  Outlook 2002
  Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
  assets folding start collapsed
  1. V ponuke File (Súbor) ukážte na položku New (Nové) a potom kliknite na položku Personal Folders File (.pst) (Súbor osobných priečinkov (.pst)).
  2. Kliknutím na tlačidlo Create (Vytvoriť) otvorte dialógové okno Create Microsoft Personal Folders (Vytvorenie osobných priečinkov Microsoft).
  3. Zadajte názov nového súboru osobných priečinkov (.pst) a potom kliknite na tlačidlo OK.
  4. Vo vašom profile by sa mal vytvoriť nový súbor osobných priečinkov (.pst).
  Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
  assets folding end collapsed
 5. Pomocou myši premiestnite obnovené položky z priečinka Lost and Found do nového súboru osobných priečinkov (.pst).
 6. Po premiestnení všetkých položiek môžete z profilu odstrániť súbor obnovených osobných priečinkov (.pst). Medzi tieto priečinky patrí aj priečinok Lost and Found.
 7. Ak obnovené informácie zodpovedajú vašim požiadavkám, skončili ste s postupmi v tomto článku. Ak sa však chcete pokúsiť obnoviť ďalšie informácie, prejdite do časti Obnovenie opravených položiek zo záložného súboru.

Obnovenie opravených položiek zo záložného súboru (voliteľné)

Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding start collapsed
Poznámka: Ak ste pred spustením nástroja na opravu priečinka s doručenou poštou nemohli otvoriť pôvodný súbor osobných priečinkov (.pst), nasledujúce postupy nemusia fungovať. V takom prípade nebude možné obnoviť žiadne ďalšie informácie. Ak súbor môžete otvoriť, nasledujúci postup vám môže pomôcť obnoviť ďalšie položky z poškodeného súboru osobných priečinkov (.pst).

Po spustení nástroja nástroj na opravu priečinka s doručenou poštou sa automaticky vyberie možnosť vytvorenia záložnej kópie pôvodného súboru osobných priečinkov (.pst). Táto možnosť vytvorí na pevnom disku súbor s názvom „Názov súboru.bak“ (bez úvodzoviek). Ide o kópiu pôvodného súboru Názov súboru.pst, ktorá má inú príponu. Ak vám po vykonaní krokov uvedených v predchádzajúcej časti stále chýbajú niektoré položky, vykonaním nasledujúcich krokov sa môžete pokúsiť obnoviť ďalšie informácie z tohto záložného súboru.

Vyhľadajte súbor .bak. Nachádza sa v priečinku, v ktorom je uložený pôvodný súbor osobných priečinkov (.pst).
 1. Vyhľadajte súbor .bak. Nachádza sa v priečinku, v ktorom je uložený pôvodný súbor osobných priečinkov (.pst).
 2. Vytvorte kópiu súboru .bak a súbor premenujte použitím prípony .pst. Súbor pomenujte napríklad „Nový názov.pst“ (bez úvodzoviek).
 3. Súbor Nový názov.pst, ktorý ste vytvorili v predchádzajúcom kroku, importujte pomocou Sprievodcu importom a exportom v programe Outlook. Postupujte podľa nasledujúcich krokov:
  1. V ponuke Súbor kliknite na položku Import a export.
   Poznámka: V programe Outlook 2010 kliknite na páse s nástrojmi na kartu Súbor, kliknite na položku Otvoriť a potom kliknite na položku Importovať.
  2. Kliknite na možnosť Import z iného programu alebo súboru a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
  3. Kliknutím vyberte položku Súbor osobných priečinkov (.pst) a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
  4. V časti Súbor na import kliknite na tlačidlo Prehľadávať a potom dvakrát kliknite na súbor Nový názov.pst.
  5. V časti Možnosti kliknite na položku Duplikáty neimportovať a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
  6. V časti Vyberte priečinok, z ktorého sa bude importovať kliknutím vyberte súbor osobných priečinkov (.pst) a potom kliknutím vyberte položku Vrátane podpriečinkov.
  7. Kliknutím vyberte položku Položky importovať do rovnakého priečinka v a potom vyberte nový súbor osobných priečinkov (.pst).
  8. Kliknite na tlačidlo Dokončiť.
  Poznámka: Pamätajte, že záložným súborom je pôvodný poškodený súbor, a teda sa môže stať, že sa nepodarí obnoviť žiadne ďalšie položky v porovnaní s položkami, ktoré sa obnovili do priečinka Lost and Found. Ak sa súbor Nový názov.pst nedá importovať do programu Outlook, znamená to, že ste stratili všetky informácie, ktoré sa nenachádzajú v priečinku Lost and Found.
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding end collapsed
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding end collapsed

Ďalšie informácie

Video: Oprava súborov osobných priečinkov programu Outlook (.pst) (video je v angličtine)

Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets video1
uuid=864d6ddc-b810-4c61-9737-9c4a1d6ca023 VideoUrl=http://aka.ms/ae4hso
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets video2


Ďalšie informácie o nástroji na opravu priečinka s doručenou poštou získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
287497 Obnovenie e-mailových správ v programe Outlook pomocou nástroja na opravu priečinka s doručenou poštou

Vlastnosti

ID článku: 272227 - Posledná kontrola: 3. októbra 2013 - Revízia: 8.0
Informácie v tomto článku sa týkajú nasledujúcich produktov:
 • Microsoft Outlook 2013
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
Kľúčové slová: 
kbrepair kbhowto kbcip kbvideocontent kbfixme kbmsifixme KB272227

Odošlite odozvu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com