วิธีใช้เครื่องมือซ่อมแซมกล่องจดหมายเข้าเพื่อซ่อมแซมแฟ้ม pst ใน Outlook

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 272227 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
หากคุณคือลูกค้า Small Business ค้นหาแหล่งข้อมูลการแก้ไขปัญหาและการเรียนรู้เพิ่มเติมที่ไซต์ การสนับสนุนสำหรับ Small Business
หากต้องการดูบทความนี้สำหรับรุ่น Microsoft Outlook 97 โปรดดูที่ 168648.
หากต้องการดูบทความนี้สำหรับรุ่น Microsoft Outlook 98 โปรดดูที่ 181167.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

เครื่องมือซ่อมแซมกล่องจดหมายเข้า (Scanpst.exe) ออกแบบมาเพื่อใช้แก้ปัญหาเกี่ยวกับแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) เครื่องมือซ่อมแซมกล่องจดหมายเข้ามีให้มาในซีดีรอม Microsoft Office รุ่นแรก

การแก้ไข

เครื่องมือซ่อมแซมกล่องจดหมายเข้าติดตั้งให้มาโดยอัตโนมัติ พร้อมตัวเลือกการติดตั้ง Microsoft Outlook รุ่นภาษาอังกฤษตามระบบปฏิบัติการของคุณ เมื่อต้องการใช้เครื่องมือซ่อมแซมกล่องจดหมายเข้า ให้ค้นหาโฟลเดอร์ใดโฟลเดอร์หนึ่งโดยใช้ Microsoft Windows Explorer แล้วคลิกสองครั้งที่แฟ้ม Scanpst.exe

เครื่องมือซ่อมแซมกล่องจดหมายเข้าติดตั้งให้มาโดยอัตโนมัติ พร้อมตัวเลือกการติดตั้ง Microsoft Outlook รุ่นภาษาอังกฤษตามระบบปฏิบัติการของคุณ

เครื่องมือซ่อมแซมกล่องจดหมายเข้าจะติดตั้งโดยอัตโนมัติในระหว่างการติดตั้ง Microsoft Outlook 2002 และ Microsoft Office Outlook 2003 Microsoft Office 2000 ไม่มีเครื่องมือซ่อมแซมกล่องจดหมายเข้าบนเมนู ซึ่งแตกต่างจากเครื่องมือใน Microsoft Office รุ่น 97

วิดีโอ: วิธีการซ่อมแซมแฟ้มโฟลเดอร์บุคคล Outlook (.pst) ของคุณ (วิดีโอเป็นภาษาอังกฤษ)

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets video1
uuid=864d6ddc-b810-4c61-9737-9c4a1d6ca023 VideoUrl=http://aka.ms/ae4hso
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets video2


ขั้นตอนที่ 1: ค้นหาเครื่องมือซ่อมแซมกล่องจดหมายเข้า

เมื่อต้องการใช้เครื่องมือซ่อมแซมกล่องจดหมายเข้า ให้ค้นหาโฟลเดอร์ใดโฟลเดอร์หนึ่งโดยใช้ Microsoft Windows Explorer แล้วคลิกสองครั้งที่แฟ้ม Scanpst.exe

โดยทั่วไป แฟ้ม Scanpst.exe สำหรับ Outlook 2010 จะอยู่ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
<disk drive>\Program Files\Microsoft Office\Office14

<disk drive>\Program Files\Microsoft Office(x86)\Office14
ไฟล์ Scanpst.exe สำหรับ Office เวอร์ชันอื่นจะอยู่ในโฟลเดอร์อื่น
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed

โดยทั่วไปแฟ้ม Scanpst.exe จะอยู่ในโฟลเดอร์ใดโฟลเดอร์หนึ่งต่อไปนี้:
<disk drive>:\Program Files\Common Files\System\Mapi\1033\
<disk drive>:\Program Files\Common Files\System\MSMAPI\1033
สำหรับ Microsoft Windows NT และ Microsoft Windows 2000:
C:\Program Files\Common Files\System\Mapi\1033\NT
สำหรับ Microsoft Windows 95 และ Microsoft Windows 98:
C:\Program Files\Common Files\System\Mapi\1033\95
โดยทั่วไป แฟ้ม Scanpst.exe สำหรับ Outlook 2007 จะอยู่ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
<disk drive>:\Program Files\Microsoft Office\Office12
<disk drive>:\Program Files(x86)\Microsoft Office\Office12
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed


ขั้นตอนที่ 2: เรียกใช้เครื่องมือซ่อมแซมกล่องจดหมายเข้า

เมื่อต้องการเรียกใช้เครื่องมือซ่อมแซมกล่องจดหมายเข้า ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. ปิด Microsoft Outlook
 2. คลิก Start แล้วเลือก Find หรือ Search ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของคุณ
 3. ในกล่อง ค้นหาแฟ้มหรือโฟลเดอร์ พิมพ์ scanpst.exe
  หมายเหตุ หากคุณไม่พบแฟ้ม Scanpst.exe ในกล่อง ค้นหา ลองค้นหาแฟ้มด้วยตนเอง
 4. คลิกสองครั้งที่แฟ้ม Scanpst.exe เพื่อเปิดเครื่องมือซ่อมแซมกล่องจดหมายเข้า
 5. พิมพ์เส้นทางและชื่อแฟ้มของแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) หรือคลิก เรียกดู เพื่อค้นหาแฟ้มโดยการใช้ระบบแฟ้ม Windows
 6. คลิก เริ่ม

หลังจากที่คุณเรียกใช้เครื่องมือซ่อมแซมกล่องจดหมายเข้าและเริ่มการทำงานของ Outlook ใหม่ คุณจะเห็นรายชื่อโฟลเดอร์ที่กู้คืนในหน้าต่างนำทางด้านซ้ายใน Outlook ขั้นตอนถัดไปคือ ย้ายรายการที่กู้คืนไปยังแฟ้ม Personal Folders (.pst) ใหม่ในโปรไฟล์ของคุณ โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 3: กู้คืนรายการหลังจากเรียกใช้เครื่องมือซ่อมแซมกล่องจดหมายเข้า

หลังจากที่คุณเรียกใช้เครื่องมือซ่อมแซมกล่องจดหมายเข้า คุณสามารถกู้คืนรายการที่ซ่อมแซม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ไปที่หัวข้อ "กู้คืนรายการที่ซ่อมแซม" หรือคุณสามารถลองกู้คืนรายการที่ซ่อมแซมเพิ่มเติมจากโฟลเดอร์ส่วนบุคคลที่สำรองไว้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ไปที่หัวข้อ "กู้คืนรายการที่ซ่อมแซมจากแฟ้มสำรอง"
กู้คืนรายการที่ซ่อมแซม
ขณะนี้ คุณได้เรียกใช้เครื่องมือซ่อมแซมกล่องจดหมายเข้าแล้ว คุณสามารถกู้คืนรายการที่ซ่อมแซมได้ เมื่อต้องการเริ่มกู้คืนรายการที่ซ่อมแซม ให้สร้างแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) ใหม่ในโพรไฟล์ของคุณ จากนั้นคุณสามารถย้ายรายการที่กู้คืนไปยังแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) ใหม่ของคุณ
 1. หลังจากที่คุณเรียกใช้เครื่องมือซ่อมแซมกล่องจดหมายเข้า ให้เริ่มการทำงานของ Outlook ถ้าคุณใช้หลายโพรไฟล์ใน Outlook ให้ตรวจสอบว่าคุณได้เลือกโพรไฟล์ที่มีแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) ที่คุณพยายามซ่อมแซม
 2. ในเมนู มุมมอง หรือ ไป ให้คลิก รายการโฟลเดอร์ เพื่อเปิดมุมมองรายการโฟลเดอร์
 3. ในรายการโฟลเดอร์ คุณจะเห็นโฟลเดอร์ที่กู้คืนต่อไปนี้:
    โฟลเดอร์ส่วนบุคคลที่กู้คืน
  
     ปฏิทิน
     ที่ติดต่อ
     รายการที่ลบ
     กล่องจดหมายเข้า
     บันทึกประจำวัน
     หมายเหตุ
     กล่องจดหมายออก
     รายการที่ส่ง
     งาน
  				
  โดยทั่วไป โฟลเดอร์กู้คืนข้างต้นจะว่างเปล่าเนื่องจากเป็นแฟ้ม .pst ที่สร้างขึ้นใหม่ คุณจะเห็นโฟลเดอร์ Lost and Found ด้วย โฟลเดอร์นี้ประกอบด้วยโฟลเดอร์และรายการต่างๆ ที่กู้คืนโดยเครื่องมือซ่อมแซมกล่องจดหมายเข้า อย่างไรก็ดี รายการที่ไม่มีอยู่ในโฟลเดอร์ Lost and Found อาจไม่สามารถซ่อมแซมได้
 4. สร้างแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) ใหม่ในโพรไฟล์ของคุณ ขั้นตอนอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับเวอร์ชัน Outlook ที่คุณเรียกใช้

  Outlook 2010
  1. คลิกแท็บ แฟ้ม บน ribbon แล้วคลิกแท็บ ข้อมูล บนเมนู
  2. คลิกปุ่ม การตั้งค่าบัญชี แล้วเลือก การตั้งค่าบัญชี อีกครั้ง
  3. คลิกแท็บ แฟ้มข้อมูล
  4. คลิก เพิ่ม เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ สร้างหรือเปิดแฟ้มข้อมูล Outlook
  5. ป้อนชื่อแฟ้มสำหรับแฟ้ม Outlook Data (.pst) ใหม่ของคุณ แล้วคลิก ตกลง
  6. คุณจะเห็นแฟ้มข้อมูล Outlook (.pst) ในโพรไฟล์ของคุณ
  Outlook 2007
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets folding start collapsed
  1. ในเมนู แฟ้ม คลิก การจัดการแฟ้มข้อมูล
  2. คลิก เพิ่ม เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ สร้างแฟ้มข้อมูล Outlook ใหม่
  3. ในกล่องโต้ตอบ ชนิดของที่เก็บ ให้คลิกเลือก แฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคลของ Office Outlook (.pst) แล้วคลิก ตกลง
  4. ในกล่องโต้ตอบ สร้างหรือเปิดแฟ้มข้อมูล Outlook ให้เลือกตำแหน่งและชื่อแฟ้มสำหรับแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) ใหม่ของคุณ แล้วคลิก ตกลง
  5. คลิก ตกลง
  6. คุณจะเห็นแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) ใหม่ในโพรไฟล์ของคุณ
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets folding end collapsed
  Outlook 2003
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets folding start collapsed
  1. ในเมนู แฟ้ม เลือก สร้าง แล้วคลิก แฟ้มข้อมูล Outlook
  2. คลิก ตกลง เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ สร้างหรือเปิดแฟ้มข้อมูล Outlook
  3. ป้อนชื่อแฟ้มสำหรับแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) ใหม่ของคุณ แล้วคลิก ตกลง เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ สร้างโฟลเดอร์ส่วนบุคคลของ Microsoft
  4. ป้อนชื่อแฟ้มสำหรับแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) ใหม่ของคุณ แล้วคลิก ตกลง
  5. คุณจะเห็นแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) ใหม่ในโพรไฟล์ของคุณ
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets folding end collapsed
  Outlook 2002
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets folding start collapsed
  1. ในเมนู แฟ้ม เลือก สร้าง แล้วคลิก แฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst)
  2. คลิก สร้าง เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ สร้างโฟลเดอร์ส่วนบุคคลของ Microsoft
  3. ป้อนชื่อแฟ้มสำหรับแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) ใหม่ของคุณ แล้วคลิก ตกลง
  4. คุณจะเห็นแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) ใหม่ในโพรไฟล์ของคุณ
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets folding end collapsed
 5. ลากรายการที่กู้คืนจากโฟลเดอร์ Lost and Found ไปยังแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) ใหม่
 6. เมื่อคุณย้ายรายการทั้งหมดแล้ว คุณสามารถลบแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคลที่กู้คืน (.pst) จากโพรไฟล์ของคุณ รวมถึงโฟลเดอร์ Lost and Found ด้วย
 7. หากคุณพอใจกับข้อมูลที่กู้คืน ถือเป็นอันเสร็จสิ้น อย่างไรก็ดี หากคุณต้องการกู้คืนข้อมูลเพิ่มเติม ให้ไปที่ "กู้คืนรายการที่ซ่อมแซมจากแฟ้มสำรอง"

ขั้นตอนที่ 4: กู้คืนรายการที่ซ่อมแซมจากแฟ้มสำรอง (ตัวเลือก)

หมายเหตุ หากคุณไม่สามารถเปิดแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) เดิมของคุณ ก่อนเรียกใช้เครื่องมือซ่อมแซมกล่องจดหมายเข้า ขั้นตอนต่อไปนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ หากเป็นเช่นนั้น คุณจะไม่สามารถกู้คืนข้อมูลเพิ่มเติมได้ หากคุณสามารถเปิดแฟ้มได้ ขั้นตอนต่อไปนี้อาจช่วยให้คุณกู้คืนรายการเพิ่มเติมจากแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) ที่เสียหาย

เมื่อคุณเรียกใช้เครื่องมือซ่อมแซมกล่องจดหมายเข้า ตัวเลือกสร้างแฟ้มสำรองของแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) เดิมจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ ตัวเลือกนี้สร้างแฟ้มบนฮาร์ดดิสก์ของคุณที่ชื่อ "File name.bak" (ไม่มีเครื่องหมายคำพูด) แฟ้มนี้เป็นสำเนาของแฟ้ม File name.pst เดิมที่ใช้นามสกุลอื่น หลังทำตามขั้นตอนก่อนหน้านี้แล้ว หากคุณยังไม่พบรายการที่ต้องการ คุณอาจลองกู้คืนข้อมูลเพิ่มเติมจากแฟ้มสำรองนี้ โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

ค้นหาแฟ้ม .bak ซึ่งอยูในโฟลเดอร์ของแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) เดิมของคุณ
 1. ค้นหาแฟ้ม .bak ซึ่งอยูในโฟลเดอร์ของแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) เดิมของคุณ
 2. ทำสำเนาแฟ้ม .bak และตั้งชื่อแฟ้มใหม่โดยใช้นามสกุล .pst เช่น ตั้งชื่อแฟ้ม "New name.pst" (ไม่มีเครื่องหมายคำพูด)
 3. นำเข้าแฟ้ม New name.pst ที่คุณสร้างในขั้นตอนก่อนหน้านี้ โดยใช้ตัวช่วยสร้างการนำเข้าและการส่งออกใน Outlook โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก นำเข้าและส่งออก
   หมายเหตุ ใน Outlook 2010 คลิกแท็บ แฟ้ม บน Ribbon คลิก เปิด แล้วคลิก นำเข้า
  2. คลิก นำเข้าจากโปรแกรมหรือแฟ้มอื่น แล้วคลิก ถัดไป
  3. คลิกเลือก แฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) แล้วคลิก ถัดไป
  4. ใน แฟ้มที่จะนำเข้า คลิก เรียกดู แล้วคลิกสองครั้งที่แฟ้ม Newname.pst
  5. ใน ตัวเลือก คลิก ไม่นำเข้ารายการซ้ำ แล้วคลิก ถัดไป
  6. ใน เลือกโฟลเดอร์ที่จะนำเข้าจาก ให้คลิกเลือกแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) แล้วคลิกเลือก รวมโฟลเดอร์ย่อย
  7. คลิกเลือก นำเข้าโฟลเดอร์ในโฟลเดอร์เดียวกันใน แล้วเลือกโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) ใหม่ของคุณ
  8. คลิก เสร็จสิ้น
  หมายเหตุ จำไว้ว่าแฟ้มสำรองเป็นแฟ้มเดิมที่เสียหาย และคุณอาจไม่สามารถกู้คืนได้มากกว่าสิ่งที่กู้คืนได้ในโฟลเดอร์ Lost and Found หากคุณไม่สามารถนำเข้าแฟ้ม Newname.pst ใน Outlook ได้ แสดงว่าข้อมูลทั้งหมดที่ไม่อยู่ในโฟลเดอร์ Lost And Found หายไปแล้ว
เครื่องมือซ่อมแซมกล่องจดหมายเข้าไม่สามารถซ่อมแซมทุกปัญหาที่ตรวจพบได้ ในบางกรณีอาจไม่สามารถกู้คืนรายการได้หากรายการนั้นถูกลบถาวรหรือเสียหายเกินกว่าจะซ่อมแซมได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือซ่อมแซมกล่องจดหมายเข้า ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
287497 วิธีใช้เครื่องมือซ่อมแซมกล่องจดหมายเข้าเพื่อกู้คืนอีเมลใน Outlook 2002, Outlook 2003, Outlook 2007 และ Outlook 2010

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 272227 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 4 เมษายน 2556 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
Keywords: 
kbrepair kbhowto kbcip kbvideocontent KB272227

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com