Jak rozwiązywać problemy z usługą replikacji plików i rozproszonym systemem plików

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 272279 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL272279
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Streszczenie

W tym artykule opisano sposób rozwiązywania problemów z usługą replikacji plików (FRS) i rozproszonym systemem plików (DFS). Największy nacisk położono w tym artykule na opis ogólnej procedury, która pomaga rozwiązywać problemy z usługą replikacji plików (FRS).

Więcej informacji

Można zaobserwować, że wykonywana przez usługę FRS replikacja zawartości systemu została zatrzymana. Może być wiele potencjalnych przyczyn takiego zachowania.

Aby rozwiązać występujące w systemie problemy z usługą FRS, należy wykonać następującą procedurę ogólną:

 1. Sprawdź ilość wolnego miejsca na dysku komputera A (katalog źródłowy, katalog przemieszczania i partycja bazy danych) oraz komputera B (partycja docelowa, partycja preinstalacyjna i partycja bazy danych). W Podglądzie zdarzeń wyszukaj następujące zdarzenia:
  Identyfikator zdarzenia: 13511
  Za mało miejsca na dysku dla bazy danych.
  Identyfikator zdarzenia: 13522
  Katalog przemieszczania jest zapełniony. Może to być spowodowane chwilową utratą połączenia z partnerem wychodzącym. Aby wymusić usunięcie plików przemieszczania, usuń połączenie, a następnie zatrzymaj i uruchom ponownie usługę FRS.

  Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu przenoszenia bazy danych na wolumin o większym rozmiarze, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  221093 How to Relocate the NTFRS Jet Database and Log Files

 2. Utwórz plik testowy na komputerze B i sprawdź jego replikację na komputerze A.
 3. Upewnij się, że w sieci dostępny jest zarówno komputer A, jak i komputer B. Ponieważ usługa FRS używa w pełni kwalifikowanej nazwy domeny (FQDN) członków repliki, należy po pierwsze użyć polecenia ping, określając w pełni kwalifikowaną nazwę problemowej repliki.

  Na komputerze A wpisz polecenie ping, określając w pełni kwalifikowaną nazwę domeny komputera B. Na komputerze B wpisz polecenie ping, określając w pełni kwalifikowaną nazwę domeny komputera A. Sprawdź, czy adresy zwrócone przez polecenie ping są zgodne z adresami zwróconymi przez polecenie ipconfig /all wprowadzone w wierszu polecenia na komputerze docelowym.
 4. Uzyskaj dostęp do konsoli administrowania usługami, wykonując następujące kroki:

  1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
  2. W polu Otwórz wpisz:
   services.msc
  Sprawdź, czy usługa FRS jest uruchomiona na obu komputerach. Jeśli usługa nie jest uruchomiona, przejrzyj kontener usługi FRS w programie Podgląd zdarzeń (znajdujący się w pliku Eventvwr.msc) na komputerze, na którym problem występuje.
 5. Sprawdź, czy zdalne wywołanie procedury (RPC) powoduje nawiązanie połączenia między komputerem A i komputerem B. Przeprowadź odpowiedni test, używając zdalnego wywołania procedury (RPC) na komputerze A w celu otwarcia programu Podgląd zdarzeń na komputerze B. Sprawdź zawartość dzienników zdarzeń usługi FRS na obu komputerach. Wystąpienie zdarzenia o identyfikatorze 13508 może być spowodowane problemem z usługą RPC na obu komputerach lub problemem z utworzeniem bezpiecznego połączenia między komputerem A i komputerem B.
 6. Użyj konsoli Lokacje i usługi Active Directory, aby sprawdzić harmonogram replikacji obiektu Połączenie. Sprawdź, czy między komputerami A i B możliwa jest replikacja i czy możliwe jest nawiązywanie połączenia. Obiekt Połączenie to połączenie przychodzące z komputera B do obiektu NTFRS_MEMBER na komputerze A. W przypadku woluminu systemowego (SYSVOL) obiekt Połączenie znajduje się w folderze Sites\Nazwa_lokacji\Servers\Nazwa_serwera\Ntds Settings\Nazwa_połączenia.
 7. W przypadku systemu DFS, wyświetl listę połączeń w konsoli Użytkownicy i komputery usługi Active Directory. Otwórz okno dialogowe Użytkownicy i komputery usługi Active Directory, kliknij menu Widok i upewnij się, że wybrane są ustawienia zaawansowane. Przejdź do kontenera System. Lokalizacja obiektów Połączenie znajduje się w folderze System\File Replication Service\DFS Volumes.
 8. Sprawdź, czy plik na serwerze początkowym nie jest zablokowany (nie można uzyskać do niego dostępu) na obu komputerach. Blokada pliku na komputerze B uniemożliwia odczyt pliku przez usługę FRS, która nie może wygenerować pliku przemieszczania, powodując opóźnienia w replikacji. Blokada pliku na komputerze A uniemożliwia aktualizację pliku przez usługę FRS, która będzie ponawiać próbę aktualizacji aż do skutku. Interwał ponawiania wynosi od 30 do 60 sekund.
 9. Sprawdź, czy plik źródłowy nie został wykluczony z replikacji. Sprawdź, czy plik nie jest zaszyfrowany systemem szyfrowania plików (EFS), nie jest skrzyżowany w systemie plików NTFS albo wykluczony przez filtr plików lub folderów członka rozpoczynającego replikę. Występowanie którejkolwiek z wymienionych sytuacji uniemożliwia replikację pliku lub katalogu przez usługę FRS.
 10. Jeśli spełnione są wszystkie z powyższych warunków, konieczne może okazać się sprawdzenie plików dziennika, utworzonych dla usługi FRS. Pliki dziennika znajdują się w folderze %Systemroot%\Debug. Nazwami plików są kolejne nazwy od NtFrs_001.log do NtFrs_005.log.

Właściwości

Numer ID artykułu: 272279 - Ostatnia weryfikacja: 9 kwietnia 2003 - Weryfikacja: 2.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
Słowa kluczowe: 
kbinfo kbtshoot kbfrs KB272279

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com