Komunikat o błędzie podczas próby przenoszenia skrzynki pocztowej z programu Exchange Online w usłudze Office 365 w środowisku lokalnym w wdrożenie hybrydowe za pomocą apletu polecenia New-MoveRequest: "Operacja ma timed out"

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 2723127 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

PROBLEM

Masz wdrożenie hybrydowe programu Microsoft Exchange Online usługi Microsoft Office 365 i lokalnego środowiska Microsoft Exchange Server. Podczas próby użycia polecenia cmdletNew-MoveRequest środowiska Windows PowerShell w celu przenoszenia lub offboard skrzynki pocztowej z usługi Office 365 dla lokalnego środowiska naturalnego, Skrzynka pocztowa nie jest przenoszone. Dodatkowo, możesz otrzymać komunikat o błędzie podobny do następującego:
Wywołanie "https://webmail.domain.com/EWS/mrsproxy.svc"Upłynął limit czasu.
Upłynął czasu operacji
+ CategoryInfo: Płeć nieznana: (0:Int32) [nowy MoveRequest], RemoteTransientException
+ FullyQualifiedErrorId: 725EBC5,Microsoft.Exchange.Management.RecipientTasks.NewMoveRequest

PRZYCZYNA

Ten problem może wystąpić, jeśli niepoprawna składnia jest używana dla nazwy domeny i nazwy hostów w apletu poleceniaNew-MoveRequest.

ROZWIĄZANIE

Aby rozwiązać ten problem, upewnij się, że używasz poprawnej składni dla nazwy domeny i nazwy hostów w apletu polecenia New-MoveRequest . Apletu polecenia New-MoveRequestwymaga wszystkich nazw domen i być ujęte w znaki pojedynczego cudzysłowu (') w nazwach hostów.

Oto przykład nieprawidłowej składni:
'alias' | New-MoveRequest -Outbound -RemoteHostName webmail.contoso.com -RemoteCredential $onprem -RemoteTargetDatabase Database1 -TargetDeliveryDomain contoso.com
Oto przykład poprawnej składni. (Należy zauważyć, że w tym przykładzie znaki pojedynczego cudzysłowu wokół nazwy domeny i nazwy hostów).
'alias' | New-MoveRequest -OutBound -RemoteTargetDatabase 'Database1' -RemoteHostName 'webmail.contoso.com' -RemoteCredential $onprem -TargetDeliveryDomain 'contoso.com'

WIĘCEJ INFORMACJI

Aby uzyskać więcej informacji na temat używania apletu poleceniaNew-MoveRequest , przejdź do następującej witryny sieci Web Microsoft TechNet:
Opis żądań przeniesienia
Nadal potrzebujesz pomocy? Przejdź do Społeczności użytkowników usługi Office 365 witryny sieci Web.

Właściwości

Numer ID artykułu: 2723127 - Ostatnia weryfikacja: 12 lipca 2014 - Weryfikacja: 10.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
  • Microsoft Exchange Online
Słowa kluczowe: 
o365 o365e o365a o365m hybrid o365022013 kbmt KB2723127 KbMtpl
Przetłumaczone maszynowo
WAŻNE: Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu oprogramowania firmy Microsoft do tłumaczenia maszynowego i może być poprawiony przy użyciu technologii Community Translation Framework (CTF). Firma Microsoft udostępnia artykuły tłumaczone maszynowo, poprawione przez społeczność, a także tłumaczone przez tłumaczy profesjonalnych, aby zapewnić dostęp do wszystkich artykułów w bazie wiedzy w wielu językach. Artykuły tłumaczone maszynowo i poprawione mogą zawierać błędy pisowni, składniowe i gramatyczne. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieścisłości, błędy ani szkody spowodowane przez niepoprawne tłumaczenia zawartości ani przez korzystanie z niej przez klientów. Więcej o strukturze CTF: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/pl.
Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 2723127

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com