Felmeddelande när du försöker flytta en postlåda från Exchange Online i Office 365 till lokal miljö i en hybrid-distribution med hjälp av cmdlet New-MoveRequest: "Operationen tog"

Artikelöversättning Artikelöversättning
Artikel-id: 2723127 - Visa produkter som artikeln gäller.
Visa alla | Dölj alla

PROBLEMET

Du har en hybrid driftsättning av Microsoft Exchange Online i Microsoft Office 365 och lokal Microsoft Exchange Server-miljö. När du försöker använda Windows PowerShell-cmdletNew-MoveRequest för att flytta eller offboard en postlåda från Office 365 till lokal miljö, flyttas inte postlådan. Dessutom kan hända det att ett felmeddelande av följande slag:
Anropet till 'https://webmail.domain.com/EWS/mrsproxy.svc"timeout.
Tidsgränsen uppnåddes för åtgärden
+ CategoryInfo: Ej angivet: (0:Int32) [ny-MoveRequest], RemoteTransientException
+ FullyQualifiedErrorId: 725EBC5,Microsoft.Exchange.Management.RecipientTasks.NewMoveRequest

ORSAK

Det här problemet kan uppstå om felaktig syntax används för domännamn och värdnamn i cmdletNew-MoveRequest.

LÖSNING

Lös problemet genom att se till att du använder rätt syntax för domännamn och värdnamn i cmdlet New-MoveRequest . Cmdlet New-MoveRequestkräver alla domännamn och värdnamn till omges av enkla citattecken (').

Följande är ett exempel på felaktig syntax:
'alias' | New-MoveRequest -Outbound -RemoteHostName webmail.contoso.com -RemoteCredential $onprem -RemoteTargetDatabase Database1 -TargetDeliveryDomain contoso.com
Följande är ett exempel på korrekt syntax. (Observera att det här exemplet används enkla citattecken runt domännamn och värdnamn).
'alias' | New-MoveRequest -OutBound -RemoteTargetDatabase 'Database1' -RemoteHostName 'webmail.contoso.com' -RemoteCredential $onprem -TargetDeliveryDomain 'contoso.com'

MER INFORMATION

Mer information om hur du använder cmdletNew-MoveRequest finns på följande Microsoft TechNet-webbplats:
Förstå Move-begäranden
Behöver du hjälp? Gå till Office 365-Community .

Egenskaper

Artikel-id: 2723127 - Senaste granskning: den 12 juli 2014 - Revision: 7.0
Informationen i denna artikel gäller:
  • Microsoft Exchange Online
Nyckelord: 
o365 o365e o365a o365m hybrid o365022013 kbmt KB2723127 KbMtsv
Maskinöversatt
VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.
Den engelska versionen av artikeln är följande: 2723127

Ge feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com