ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามใช้ cmdlet MoveRequest ใหม่เมื่อต้องการย้ายกล่องจดหมายจาก Exchange แบบออนไลน์ใน Office 365 กับสภาพแวดล้อมในสถานที่ในการปรับใช้ไฮบริดสลี: "การดำเนินการหมดเวลาแล้ว"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2723127 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

ปัญหา

คุณมีการปรับใช้ไฮบริดสลี ของ Microsoft Exchange แบบออนไลน์ใน Microsoft Office 365 และสภาพแวดล้อม Microsoft Exchange Server ของคุณในสถานที่ เมื่อคุณพยายามใช้ cmdlet Windows PowerShellMoveRequest ใหม่เมื่อต้องการย้ายหรือ offboard กล่องจดหมายจาก Office 365 กับสภาพแวดล้อมในสถานที่ ไม่ย้ายกล่องจดหมาย นอกจากนี้ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้:
การเรียกไปยัง 'https://webmail.domain.com/EWS/mrsproxy.svc' หมดเวลา
การดำเนินการหมดเวลาแล้ว
+ CategoryInfo: NotSpecified: (0:Int32) [ใหม่-MoveRequest], RemoteTransientException
+ FullyQualifiedErrorId: 725EBC5,Microsoft.Exchange.Management.RecipientTasks.NewMoveRequest

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหากมีใช้ไวยากรณ์ที่ไม่ถูกต้องสำหรับชื่อโดเมนและชื่อโฮสต์ในการ cmdletMoveRequest ใหม่

โซลูชัน

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ทำให้แน่ใจว่า คุณใช้ไวยากรณ์ที่ถูกต้องสำหรับชื่อโดเมนและชื่อโฮสต์ในการ cmdlet MoveRequest ใหม่ Cmdletสร้าง MoveRequestจำเป็นต้องมีชื่อโดเมนและชื่อโฮสต์จะอยู่ในเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว (') ทั้งหมด

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของไวยากรณ์ที่ไม่ถูกต้อง:
'alias' | New-MoveRequest -Outbound -RemoteHostName webmail.contoso.com -RemoteCredential $onprem -RemoteTargetDatabase Database1 -TargetDeliveryDomain contoso.com
ต่อไปนี้คือ ตัวอย่างของไวยากรณ์ที่ถูกต้อง (โปรดสังเกตว่า ตัวอย่างนี้ใช้อัญประกาศเดี่ยวล้อมรอบชื่อโดเมนและชื่อโฮสต์เท่านั้น)
'alias' | New-MoveRequest -OutBound -RemoteTargetDatabase 'Database1' -RemoteHostName 'webmail.contoso.com' -RemoteCredential $onprem -TargetDeliveryDomain 'contoso.com'

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ cmdlet นี้สร้าง MoveRequestไปเว็บไซต์ของ Microsoft TechNet ดังต่อไปนี้:
ยังคงต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ ไป ชุมชนของ office 365 เว็บไซต์

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2723127 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 12 กรกฎาคม 2557 - Revision: 10.0
ใช้กับ
  • Microsoft Exchange Online
Keywords: 
o365 o365e o365a o365m hybrid o365022013 kbmt KB2723127 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2723127

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com