"ตารางที่ระบุ (บรรทัดสมุดรายวันทั่วไป) จะแตกต่างจากตารางใช้แบบฟอร์ม (คำสั่ง CBG) " ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณเรียกใช้ฟังก์ชัน "สมุดรายวันการแก้ไข" ใน Microsoft Dynamics นำทาง 2009 รุ่นภาษาเนเธอร์แลนด์

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2723322 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
บทความนี้ใช้ในการนำทาง Dynamics Microsoft สำหรับระบบภาษาดัตช์ (nl)
หมายเหตุ นี่คือบทความ "เผยแพร่เร็ว" สร้างขึ้นโดยตรงจากภายในองค์กรฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft ข้อมูลที่อยู่นี้ให้ไว้เป็น-ไม่ตอบสนองต่อการตัดสินค้าจากคลังซึ่ง เป็นผลมาจากความเร็วในการทำให้พร้อมใช้งาน วัตถุดิบอาจรวมถึงข้อความแสดงข้อผิดพลาด typographical และอาจแก้ไขได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ดู เงื่อนไขการใช้ สำหรับข้อควรพิจารณาอื่น ๆ
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณเรียกใช้การ แก้ไขสมุดรายวัน ฟังก์ชันในรุ่นของ Microsoft Dynamics นำทาง 2009 เนเธอร์แลนด์ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ตารางที่ระบุ (บรรทัดสมุดรายวันทั่วไป) จะแตกต่างจากตารางแบบฟอร์ม (คำสั่ง CBG) ใช้
ปัญหานี้เกิดขึ้นในผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้:
 • Microsoft Dynamics นำทาง 2009 R2 รุ่นภาษาเนเธอร์แลนด์
 • Microsoft Dynamics นำทาง 2009 Service Pack 1 (SP1) รุ่นภาษาเนเธอร์แลนด์

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

สามารถโหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนจาก Microsoft ได้แล้ว อย่างไรก็ตาม มีเป้าหมายเพียงเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้ นำไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่รุนแรงกระทบปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอ service pack ถัดไปของ 2009 นำทางของ Microsoft Dynamics หรือนำทาง Dynamics Microsoft รุ่นถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หมายเหตุ ในบางกรณี ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนโทรศัพท์อาจมียกถ้า Professional ที่สนับสนุนทางเทคนิคสำหรับ Microsoft Dynamics และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง กำหนดว่า การปรับปรุงเฉพาะจะแก้ปัญหาของคุณ ใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะคำถามเพิ่มเติมและปัญหาที่ไม่สามารถจัดเฉพาะเจาะจงในการปรับปรุง

ข้อมูลการติดตั้ง

Microsoft ให้ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น ไม่ มีการรับประกันอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือโดยนัย ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ การรับประกันโดยนัยของสามารถเชิงพาณิชย์หรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ บทความนี้อนุมานว่า คุณจะคุ้นเคย กับภาษาการเขียนโปรแกรมที่ถูกแสดง และเครื่องมือที่ใช้ใน การสร้าง และ แก้จุดบกพร่องกระบวนงาน วิศวกรฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft สามารถช่วยอธิบายฟังก์ชันการทำงานของกระบวนการเฉพาะ อย่างไรก็ตาม ก็จะไม่สามารถปรับเปลี่ยนการตัวอย่างเหล่านี้เพื่อให้เพิ่มฟังก์ชันการทำงาน หรือสร้างกระบวนงานเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของคุณ

หมายเหตุ ก่อนที่คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ ตรวจสอบว่า ผู้ใช้ไคลเอ็นต์การนำทาง Dynamics Microsoft ทั้งหมดเข้าสู่ระบบออกจากระบบ ซึ่งรวมถึงการบริการของ Microsoft Dynamics นำทางแอพพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์ (NAS) คุณควรไคลเอ็นต์เฉพาะผู้ใช้ที่ล็อกออเมื่อคุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมีสิทธิ์การใช้งานของนักพัฒนา

เราขอแนะนำว่า บัญชีผู้ใช้ ในหน้าต่างล็อกอินของ Windows หรือ ในหน้าต่างล็อกอินฐานข้อมูลการกำหนดรหัสการบทบาท "SUPER" ถ้าบัญชีผู้ใช้ไม่สามารถกำหนดรหัสการบทบาท "SUPER" คุณต้องตรวจสอบว่า บัญชีผู้ใช้มีสิทธิ์ต่อไปนี้:
 • ปรับเปลี่ยนสิทธิ์สำหรับวัตถุที่คุณจะสามารถเปลี่ยน
 • สิทธิ์ Execute สำหรับออบเจ็กต์5210 รหัสวัตถุของระบบและ สำหรับออบเจ็กต์9015 รหัสวัตถุของระบบ
หมายเหตุ คุณไม่จำเป็นต้องมีสิทธิ์ในการไปยังร้านค้าข้อมูลเว้นแต่ว่าคุณจะต้องทำการซ่อมแซมข้อมูล

การเปลี่ยนแปลงรหัส

หมายเหตุ เสมอทดสอบรหัสแก้ไขในสภาพแวดล้อมการควบคุมก่อนที่คุณใช้การแก้ไขไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณผลิต

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เปลี่ยนรหัสในการOnOpenFormทริกเกอร์ในแบบฟอร์มสมุดรายวัน/ระบบโอนเงินผ่านธนาคาร (11400) เป็นดังนี้:
  รหัสที่มีอยู่
  ...
  JnlSelected@1000000 : Boolean;
  BEGIN
  
  // Delete the following lines.
  GenJnlManagement.TemplateSelectionCBG(FORM::"Bank/Giro Journal",12,Rec,JnlSelected);
  IF NOT JnlSelected THEN
  ERROR('');
  
  GenJnlManagement.CheckTemplateNameCBG(GETRANGEMAX("Journal Template Name"));
  // End of the deleted lines.
  
  CurrForm."Account No.".VISIBLE("Account Type"="Account Type"::"Bank Account");
  CurrForm.Currency.VISIBLE("Account Type"="Account Type"::"Bank Account");
  ...
  รหัสแทน
  ...
  JnlSelected@1000000 : Boolean;
  BEGIN
  
  // Add the following lines.
  FILTERGROUP(2);
  JnlSelected := (GETFILTER("Journal Template Name") <> '');
  FILTERGROUP(0);
  IF NOT JnlSelected THEN BEGIN
  GenJnlManagement.TemplateSelectionCBG(FORM::"Bank/Giro Journal",12,Rec,JnlSelected);
  IF NOT JnlSelected THEN
  ERROR('');
  GenJnlManagement.CheckTemplateNameCBG(GETRANGEMAX("Journal Template Name"));
  END;
  // End of the added lines. 
  
  CurrForm."Account No.".VISIBLE("Account Type"="Account Type"::"Bank Account");
  CurrForm.Currency.VISIBLE("Account Type"="Account Type"::"Bank Account");
  ...
 2. เปลี่ยนรหัสในการOnOpenFormทริกเกอร์ในแบบฟอร์มสมุดรายวันเงินสด (11403) เป็นดังนี้:
  รหัสที่มีอยู่
  ...
  JnlSelected@1000000 : Boolean;
  BEGIN
  
  // Delete the following lines.
  GenJnlManagement.TemplateSelectionCBG(FORM::"Cash Journal",11,Rec,JnlSelected);
  IF NOT JnlSelected THEN
  ERROR('');
  
  GenJnlManagement.CheckTemplateNameCBG(GETRANGEMAX("Journal Template Name"));
  // End of the deleted lines.
  
  CurrForm."Account No.".VISIBLE("Account Type"="Account Type"::"Bank Account" );
  CurrForm.Currency.VISIBLE("Account Type"="Account Type"::"Bank Account");
  ...
  รหัสแทน
  ...
  JnlSelected@1000000 : Boolean;
  BEGIN
  
  // Add the following lines.
  FILTERGROUP(2);
  JnlSelected := (GETFILTER("Journal Template Name") <> '');
  FILTERGROUP(0);
  IF NOT JnlSelected THEN BEGIN
  GenJnlManagement.TemplateSelectionCBG(FORM::"Cash Journal",11,Rec,JnlSelected);
  IF NOT JnlSelected THEN
  ERROR('');
  
  GenJnlManagement.CheckTemplateNameCBG(GETRANGEMAX("Journal Template Name"));
  END;
  // End of the added lines. 
  
  CurrForm."Account No.".VISIBLE("Account Type"="Account Type"::"Bank Account" );
  CurrForm.Currency.VISIBLE("Account Type"="Account Type"::"Bank Account");
  ...
 3. เปลี่ยนรหัสในการTemplateSelectionทริกเกอร์ในโค้ดยูนิตการ GenJnlManagement (230) เป็นดังนี้:
  รหัสที่มีอยู่
  ...
  JnlSelected := FORM.RUNMODAL(0,GenJnlTemplate) = ACTION::LookupOK;
  END;
  IF JnlSelected THEN BEGIN
  
  // Delete the following lines. 
  GenJnlLine.FILTERGROUP := 2;
  GenJnlLine.SETRANGE("Journal Template Name",GenJnlTemplate.Name);
  GenJnlLine.FILTERGROUP := 0;
  IF OpenFromBatch THEN BEGIN
  GenJnlLine."Journal Template Name" := '';
  FORM.RUN(GenJnlTemplate."Form ID",GenJnlLine);
  // End of the deleted lines.
  
  END;
  END;
  ...
  รหัสแทน
  ...
  JnlSelected := FORM.RUNMODAL(0,GenJnlTemplate) = ACTION::LookupOK;
  END;
  IF JnlSelected THEN BEGIN
  
  // Add the following lines. 
  IF (GenJnlTemplate."Form ID" = 11400) OR
  (GenJnlTemplate."Form ID" = 11403)
  THEN BEGIN
  CBGStatement.FILTERGROUP := 2;
  CBGStatement.SETRANGE("Journal Template Name",GenJnlTemplate.Name);
  CBGStatement.FILTERGROUP := 0;
  IF OpenFromBatch THEN BEGIN
  CBGStatement."Journal Template Name" := '';
  FORM.RUN(GenJnlTemplate."Form ID",CBGStatement);
  END;
  END ELSE BEGIN
  GenJnlLine.FILTERGROUP := 2;
  GenJnlLine.SETRANGE("Journal Template Name",GenJnlTemplate.Name);
  GenJnlLine.FILTERGROUP := 0;
  IF OpenFromBatch THEN BEGIN
  GenJnlLine."Journal Template Name" := '';
  FORM.RUN(GenJnlTemplate."Form ID",GenJnlLine);
  END;
  // End of the added lines.
   
  END;
  END;
  ...

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องมีค่าใดค่าหนึ่งในผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้ที่ติดตั้งให้ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้:
 • Microsoft Dynamics นำทาง 2009 R2 รุ่นภาษาเนเธอร์แลนด์
 • รุ่นของ Microsoft Dynamics นำทาง 2009 Service Pack 1 ของเนเธอร์แลนด์

ข้อมูลการลบ

คุณไม่สามารถเอาโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า นี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน "ใช้กับ"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2723322 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 11 มกราคม 2556 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft Dynamics NAV 2009
Keywords: 
kbqfe kbmbspartner kbmbsmigrate kbmbsquickpub kbsurveynew kbnoloc kbmbscodefix kberrmsg kbmt KB2723322 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2723322

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com