ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณเรียกใช้ cmdlet MsolPasswordPolicy ชุดที่ใน Office 365: "ไม่สามารถทำการกระทำนี้เสร็จสมบูรณ์"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2723716 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

ปัญหา

เมื่อคุณเรียกใช้ cmdlet Windows PowerShellชุด MsolPasswordPolicyใน Microsoft Office 365 เมื่อต้องการตั้งค่านโยบายรหัสผ่าน คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ตั้งค่า-MsolPasswordPolicy: ไม่สามารถทำการกระทำนี้ ลองอีกครั้งในภายหลัง
เมื่ออักขระบรรทัด: 1:23
+ ชุด-MsolPasswordPolicy< -notificationdays="">
+ CategoryInfo: OperationStopped: (:) [การตั้งค่าการ MsolPasswordPolicy],
MicrosoftOnlineException
+ FullyQualifiedErrorId: Microsoft.Online.Administration.Automation.Inter
nalServiceException,Microsoft.Online.Administration.Automation.SetPassword นโยบาย

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นหากมีอย่างน้อยหนึ่งในพารามิเตอร์ที่จำเป็นดังต่อไปนี้หายไปเมื่อคุณเรียกใช้ cmdlet นี้:
  • DomainName
  • NotificationDays
  • ValidityPeriod

โซลูชัน

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ เรียกใช้ cmdlet MsolPasswordPolicy ชุดร่วมกับพารามิเตอร์ที่จำเป็น ตัวอย่าง:
Set-MsolPasswordPolicy -DomainName contoso.com -NotificationDays 15 -ValidityPeriod 180

ข้อมูลเพิ่มเติม

คำสั่ง Windows PowerShell ในบทความนี้ต้องการ Microsoft Azure ที่ใช้งานอยู่ไดเรกทอรีของโมดูลสำหรับ Windows PowerShell สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Azure Active Directory โมดูลสำหรับ Windows PowerShell ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
ยังคงต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ ไป ชุมชนของ office 365 เว็บไซต์

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2723716 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 12 กรกฎาคม 2557 - Revision: 13.0
ใช้กับ
  • Office 365 User and Domain Management
  • Office 365 Identity Management
Keywords: 
o365 o365a o365m o365e o365p o365022013 kbmt KB2723716 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2723716

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com