Na górze strony sieci Web jest drukowany tylko tekst

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 272518 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL272518
WAŻNE: Ten artykuł zawiera informacje na temat edytowania Rejestru. Przed edycją Rejestru upewnij się, że wiesz, jak go przywrócić w przypadku pojawienia się problemu. Informacje o przywracaniu Rejestru można znaleźć w temacie „Przywracanie Rejestru” w Pomocy programu Regedit.exe lub w temacie „Przywracanie klucza Rejestru” w Pomocy programu Regedt32.exe.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Symptomy

Podczas drukowania strony sieci Web za pomocą programu Microsoft Internet Explorer 5.5 drukowany jest tylko następujący tekst:
Tytuł strony
Strona 1 z 1

Adres URL
Data
Tekst może być otoczony prostokątem o cienkiej, czarnej krawędzi. W przypadku programu Internet Explorer 6.0 tylko część strony jest drukowana i ta strona jest drukowana wiele razy. Dodatkowo strony sieci Web mogą być wyświetlane nieprawidłowo w oknie Podgląd wydruku.

Przyczyna

Ten problem może występować, gdy funkcja arkuszy stylów jest wyłączona. Jeśli wpis Rejestru o nazwie „Use StyleSheets” istnieje i jest ustawiony na wartość „No”, arkusze stylów są wyłączone.

Rozwiązanie

OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe wykorzystanie Edytora Rejestru może być przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna może być ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że możliwe będzie rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora Rejestru. Możesz używać Edytora Rejestru na własną odpowiedzialność.

Informacje o edytowaniu Rejestru można znaleźć w temacie „Zmienianie kluczy i wartości” w Pomocy Edytora Rejestru (Regedit.exe) lub w tematach „Dodawanie i usuwanie informacji w Rejestrze” i „Edytowanie danych Rejestru” w Pomocy programu Regedt32.exe. Należy pamiętać o utworzeniu kopii zapasowej Rejestru przed jego edycją. Używając systemu Windows NT lub Windows 2000, należy również zaktualizować awaryjny dysk naprawczy.


Aby włączyć użycie arkuszy stylów, usuń wpis o nazwie „Use StyleSheets” lub zmień jego wartość z „No” na „Yes", wykonując następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. Wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Zlokalizuj i kliknij następujący klucz Rejestru:
  HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Internet/Explorer/Main
 4. Jeśli wpis Use StyleSheets znajduje się w prawym okienku Edytora Rejestru, wykonaj jeden z następujących kroków:
  • Aby usunąć ten klucz, kliknij prawym przyciskiem myszy wpis Use StyleSheets i kliknij polecenie Usuń.
   lub
  • Zmień wartość z „No” na „Yes”. W tym celu kliknij dwukrotnie wpis Use StyleSheets, zmień wartość z „No” na „Yes”, a następnie kliknij przycisk OK.
 5. Zamknij program Edytor Rejestru. UWAGA: Jeśli wpis nie istnieje, można używać arkuszy stylów.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to usterka występująca w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "Informacje zawarte w tym artykule dotyczą".

Więcej informacji

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące ustawiania arkuszy stylów, kliknij numery artykułów poniżej w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
183717 Unable to Enable or Disable Style Sheets in Internet Explorer

192337 Unable to View Contents After Enabling View as Web Page

216299 Download Button Unavailable on Windows Update Web Site


UWAGA: Zauważono, że program IE 5.5 będzie zachowywać się w podobny sposób podczas drukowania wiadomości e-mail. Aby rozwiązać ten problem, zmień wartość wpisu Use StyleSheet z „No” na „Yes” lub usuń go.

Właściwości

Numer ID artykułu: 272518 - Ostatnia weryfikacja: 19 listopada 2003 - Weryfikacja: 3.4
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
Słowa kluczowe: 
kbprb KB272518

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com