วิธีการเพิ่มลักษณะการทำงานในการไดเรกทอรีที่พิมพ์ลงใน Windows Explorer

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 272623 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการเพิ่มลักษณะการทำงานในการไดเรกทอรีที่พิมพ์ และวิธีการเปิดใช้งานการพิมพ์ในไดเรกทอรีที่แสดงรายการจากภายใน Windows Explorerสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่เพิ่มคุณลักษณะ'พิมพ์ไดเรกทอรี'สำหรับโฟลเดอร์ ใน Windows XP ใน Windows Vista หรือ ใน Windows 7 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
321379วิธีการเพิ่มคุณลักษณะ'พิมพ์ไดเรกทอรี'สำหรับโฟลเดอร์ ใน Windows XP ใน Windows Vista หรือ ใน Windows 7

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อต้องการให้เราในการเพิ่มคุณลักษณะ'พิมพ์ไดเรกทอรี'สำหรับคุณ ไป "แก้ไขปัญหาให้กับฉัน"ส่วน ถ้าคุณต้องการเพิ่มคุณลักษณะ'พิมพ์ไดเรกทอรี'ด้วยตนเอง ไป "ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง"ส่วน

แก้ไขปัญหาให้กับฉันเมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ คลิกการแก้ไขได้ปุ่มหรือการเชื่อมโยง คลิกเรียกใช้ในการดาวน์โหลดแฟ้มกล่องโต้ตอบกล่อง และทำตามขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว wizard

เพิ่มคุณลักษณะ'พิมพ์ไดเรกทอรี'
Microsoft Fix it 50548


หมายเหตุ
 • ตัวช่วยสร้างนี้อาจมีเฉพาะภาษาอังกฤษ แต่การแก้ไขปัญหาแบบอัตโนมัติจะทำงานใน Windows รุ่นที่ใช้ภาษาอื่นเช่นกัน
 • ถ้าคุณไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา บันทึกการแก้ไขปัญหาจะแก้ไขแฟลชไดรฟ์หรือซีดีแล้ว รันบนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา

แล้ว ไป "สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่"ส่วนให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง

เมื่อต้องการเพิ่มลักษณะการทำงานในการไดเรกทอรีที่พิมพ์ใน Windows Explorer ดำเนินการดังต่อไปนี้:

ขั้นตอนที่ 1: สร้างแฟ้ม Printdir.bat

โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:notepadแล้ว คลิกตกลง.
 2. วางข้อความต่อไปนี้ลงในแผ่นจดบันทึก:
  @echo off
  dir %1 / -p /o:gn > "% temp%\Listing"
  start /w notepad /p "%temp%\Listing"
  del "%temp%\Listing"
  exit
 3. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกexitแล้ว คลิกใช่เมื่อต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลง
 4. ในการบันทึกเป็นกล่องโต้ตอบกล่อง พิมพ์ข้อความต่อไปนี้ในการชื่อแฟ้มกล่อง แล้วคลิกบันทึก:
  %windir%\Printdir.bat

  หมายเหตุ:ถ้าคุณได้รับกล่องโต้ตอบที่แจ้งว่า คุณไม่มีสิทธิ์ในการบันทึกในตำแหน่งที่ตั้งนี้ คุณสามารถบันทึกแฟ้มไปยังเดสก์ท็อป ขั้นตอนถัดไป คุณคลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:%WINDIR%แล้ว คลิกตกลง. แล้ว คุณสามารถคัดลอกแฟ้มจากเดสก์ท็อปไปยังตำแหน่ง

ขั้นตอนที่ 2: แก้ไขรีจิสทรี

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:notepadแล้ว คลิกตกลง.
 2. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ใน Notepad
  Windows Registry Editor Version 5.00

  [HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Shell]
  @="none"

  [HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Shell\Print_Directory_Listing]
  @="Print Directory Listing"

  [HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\Print_Directory_Listing\command]
  @="Printdir.bat \"%1\""

  [HKEY_CLASSES_ROOT\SOFTWARE\Classes\Directory]
  "BrowserFlags"=dword:00000008

  [HKEY_CLASSES_ROOT\SOFTWARE\Classes\Directory\shell\Print_Directory_Listing]
  @="Print Directory Listing"

  [HKEY_CLASSES_ROOT\SOFTWARE\Classes\Directory\shell\Print_Directory_Listing\command]
  @="Printdir.bat \"%1\""

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Shell\AttachmentExecute\{0002DF01-0000-0000-C000-000000000046}]
  @=""

  [HKEY_CLASSES_ROOT\SOFTWARE\Classes\Directory]
  "EditFlags"="000001d2"
  ในการแฟ้ม:เมนู คลิกบันทึกเป็น.
 3. ในการบันทึกในรายการ คลิกเดสท็อป.
 4. ในการชื่อแฟ้มกล่อง ชนิดPrintDirectoryListing.regคลิกแฟ้มทั้งหมดในการบันทึกเป็นชนิดรายการ และจากนั้น คลิกบันทึก.
 5. บนเดสก์ท็อป คลิกสองครั้งที่แฟ้ม LoggingOn.reg เพิ่มรีจิสตรีคีย์รีจิสทรีของ Windows
 6. คลิกตกลงในกล่องข้อความ

สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

 • ตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วหรือไม่ ถ้าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว คุณสามารถสิ้นสุดส่วนนี้ได้ หากปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข คุณสามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุน.
 • เรายินดีรับข้อเสนอแนะของคุณ เมื่อต้อง การให้ผลตอบสนอง หรือ เพื่อรายงานปัญหาใด ๆ ด้วยการแก้ไขปัญหานี้ กรุณาทิ้งข้อคิดเห็น "แก้ไขปัญหาให้กับฉัน"บล็อก หรือส่งเรามีอีเมล.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 272623 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 R2 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
Keywords: 
kbhowto kbfixme kbmsifixme kbmt KB272623 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:272623

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com