เหตุการณ์ 14035 หรือ 1006 ของเหตุการณ์ถูกบันทึกไว้เมื่อเซสชัน Admin จะเกินเป็นผลมาจากการเข้าถึงของผู้รับมอบสิทธิ์ในสภาพแวดล้อมที่มี Exchange Server 2010

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2726897
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • ไม่มีผู้รับมอบสิทธิ์บางอย่างในระบบ Microsoft Exchange Server 2010 ผู้รับมอบสิทธิ์มีสิทธิ์การเข้าถึงแบบเต็มไปที่กล่องจดหมายบางอย่างในสภาพแวดล้อม
  • ผู้รับมอบสิทธิ์ดำเนินการกระทำบางอย่างบนกล่องจดหมายในเวลาเดียวกัน ลักษณะการทำงานนี้สร้างการร้องขอการเข้ารับมอบสิทธิ์ในการคัดลอกเมื่อเขียนเพื่อสร้างเซสชัน Admin 10000
  • คุณได้พยายามที่เรียกใช้ cmdlets แน่นอน Microsoft Exchange Server 2010 เมื่อต้องสร้างเซสชัน Admin ใหม่
ในสถานการณ์สมมตินี้ cmdlets ล้มเหลว

ตัวอย่างเช่น คุณพยายามเรียกใช้ cmdlet การทดสอบ-MapiConnectivityเพื่อตรวจสอบการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ในกล่องจดหมาย อย่างไรก็ตาม cmdlet ล้มเหลว และเหตุการณ์ต่อไปนี้ถูกบันทึกลงในบันทึกของโปรแกรมประยุกต์: ID: 14035
ระดับ: ข้อผิดพลาด
แหล่งที่มา: MSExchange MailTips
เครื่องจักร: <Computer>
ข้อความ:

การประมวลผล Microsoft.Exchange.InfoWorker.Common.Delayed'1[System.String]: แบบสอบถาม MailTips สำหรับกล่องจดหมาย<Dsiplay name="">SMTP:user@contoso.com ล้มเหลว เวลาแฝงที่ใช้: ทั้งหมด: 7 มีข้อยกเว้นที่ส่งคืน: Microsoft.Exchange.Data.Storage.TooManyObjectsOpenedException: ไม่สามารถเปิดกล่องจดหมาย /o = Contoso/ou = กลุ่มระดับผู้ดูแล Exchange (FYDIBOHF23SPDLT) / cn =การตั้งค่าคอน ฟิก/cn = เซิร์ฟเวอร์/cn = WRCHA306XUSE01/cn = Attendant ระบบ Microsoft ได้ ---> Microsoft.Mapi.MapiExceptionSessionLimit: MapiExceptionSessionLimit: ไม่สามารถเปิดที่เก็บข้อความ (hr = 0x80040112, ec = 1246)

</Dsiplay></Computer>

ID: 1006
ระดับ:คำเตือน
แหล่งที่มา: การจำลองแบบกล่องจดหมาย MSExchange
เครื่องจักร:  <Computer>
ข้อความ: บริการการจำลองแบบกล่องจดหมายของ Microsoft Exchange ไม่สามารถดำเนินการงานในฐานข้อมูลกล่องจดหมาย
ฐานข้อมูล:<Database>
ข้อความMapiExceptionSessionLimit: ไม่สามารถสร้างการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ (hr = 0x80040112, ec = 1246)</Database></Computer>

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากเซสชัน Admin บนเซิร์ฟเวอร์กล่องจดหมาย Exchange Server 2010 จำนวนสูงสุดคือ 10000 ดังนั้น จึง ไม่มีเซสชันเพิ่มเติมของ Admin สามารถสร้างเมื่อมีการร้องขอการเข้ารับมอบสิทธิ์ในการคัดลอกเมื่อเขียนเพื่อสร้างเซสชัน Admin 10000 ใน Exchange Server 2010

การแก้ไข

เมื่อต้องแก้ไขปัญหา ติดตั้ง 4 ยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Exchange Server 2010 Service Pack 2 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมปรับปรุงนี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2706690 คำอธิบายของโปรแกรมปรับปรุง 4 สำหรับ Exchange Server 2010 Service Pack 2

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2726897 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 สิงหาคม 2555 - Revision: 2.0
Keywords: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2726897 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2726897

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com