การแก้ไข: การตั้งค่าการติดตามของ pipelines PassThruTransmit และ PassThruReceive จะถูกโดยไม่คาดคิดทิ้งไปเมื่อคุณลบโปรแกรมประยุกต์ที่ BizTalk ใน BizTalk Server 2010

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2728652 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณลบแอพลิเคชัน BizTalk ที่ โดยใช้คอนโซลการดูแลเซิร์ฟเวอร์ BizTalk อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือเอา BtsTask –ApplicationName:ชื่อแอพลิเคชัน>บรรทัดคำสั่งใน Microsoft BizTalk Server 2010 ตั้งค่าการติดตามของ pipelines เริ่มต้นสองต่อไปนี้จะถูกยกเลิกโดยไม่คาดคิด:
  • Microsoft.BizTalk.DefaultPipelines.PassThruTransmit
  • Microsoft.BizTalk.DefaultPipelines.PassThruReceive
ตัวอย่างเช่น สมมติว่า คุณเปิดใช้งานพอร์ตเริ่มต้นและสิ้นสุดเหตุการณ์และข้อความที่ส่ง และได้รับเหตุการณ์การติดตามการตั้งค่าสำหรับPassThruTransmitไปป์ไลน์ใน BizTalk โปรแกรมประยุกต์ เมื่อคุณเอาออกโปรแกรมประยุกต์ที่ BizTalk การตั้งค่าการติดตามที่สองจะถูกทิ้งไป

การแก้ไข

ปรับปรุงข้อมูล

สำหรับ BizTalk Server 2010

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่แก้ไขปัญหานี้จะรวมอยู่ในแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 6 สำหรับ BizTalk Server 2010

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสะสม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2855367 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 6 สำหรับ BizTalk Server 2010

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้งาน"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2728652 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 12 กรกฎาคม 2556 - Revision: 1.0
ใช้กับ
  • Microsoft BizTalk Server Branch 2010
  • Microsoft BizTalk Server Developer 2010
  • Microsoft BizTalk Server Enterprise 2010
  • Microsoft BizTalk Server Standard 2010
Keywords: 
kbqfe kbfix kbexpertiseadvanced kbmt KB2728652 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2728652

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com