Negalima atidaryti .oxps fail?, Windows 7 ir Windows Server 2008 R2

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2732059 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Po?ymiai

Negalite atidaryti .oxps fail? kompiuteryje, kuriame veikia Windows 7 "arba" Windows Server 2008 R2. Konkre?iau, programa, kuri gali atidaryti .oxps fail? ne?diegtas kompiuteryje.

Pastaba .Oxps formatas yra numatytasis XPS dokumento formatas Windows 8. Paprastai, .oxps failai yra sukuriami, kai vartotojai spausdinti ? Microsoft XPS dokumento ra?ytojas (MXDW) spausdintuv? kompiuteryje, kuriame veikia Windows 8.

Prie?astis

?i problema kyla tod?l, kad Windows 7 ir Windows Server 2008 R2 nepalaiko .oxps formatu. Palaikomos XPS dokumento formatas Windows 7 ir Windows Server 2008 R2 yra .xps.

Sprendimas

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, naudokite toliau nurodytu b?du:
 1. ?diegti ? OXPS ? XPS converter ?rankis paspaud? nuorod? ? ?iame straipsnyje.
 2. Naudokite ?rank? konvertuoti .oxps fail? ? .xps failo.
 3. Naudojant XPS per?i?ros program? atidaryti .xps failo.

Atnaujinti informacij?

Kaip ?sigyti ?? naujinim?

Windows naujinimas
?? naujinim? galima rasti i? ?ios Microsoft Update svetain?s:
http://Update.Microsoft.com

Microsoft atsisiuntimo centro
?ie failai yra prieinami atsisi?sti i? Microsoft Atsisiuntimo centro:
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Operacin? sistemaAtnaujinimas
Visos palaikomos x 86 pagrindo versijos Windows 7
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Parsisi?sti
Atsisi?skite naujinimo paket? dabar.
Visos palaikomos x 64 paremtose versijose Windows 7
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Parsisi?sti
Atsisi?skite naujinimo paket? dabar.
Visos palaikomos x 64 paremtose versijose Windows Server 2008 R2
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Parsisi?sti
Atsisi?skite naujinimo paket? dabar.
Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip atsisi?sti Microsoft palaikymo failus, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
119591 Kaip ?sigyti "Microsoft" palaikymo failus i? interneto paslaugas
Microsoft nuskaityti ?is failas n?ra virus?. "Microsoft" naudojo naujausi? virus? aptikimo programin? ?rang?, kuri buvo prieinama failo pad?jimo dien?. Failas ?ra?ytas padidinto saugumo serveriuose.

B?tinosios s?lygos

Norint taikyti ?? naujinim?, kompiuteryje turi veikti viena i? ?i? operacini? sistem?:
 • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2 pakeitim? paket? (SP1) 1
Daugiau informacijos apie tai, kaip gauti Windows 7 "arba" Windows Server 2008 R2 pakeitim? paket?, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
976932Informacija apie Service Pack 1 Windows 7 ir Windows Server 2008 R2

Registro informacija

Norint taikyti ?? naujinim?, j?s neturite daryti bet kokius pakeitimus ? registr?.

Sistemos paleidimas i? naujo

J?s neturite i? naujo paleiskite kompiuter? Kai pritaikote ?? naujinim?.

Naujinimo pakeitimo informacija

?is naujinimas nepakei?ia anks?iau i?leisto naujinimo.

Failo informacija

?is naujinimas pasaulio versija ?diegia failus, kurie turi ?iose lentel?se pateiktus atributus. Datos ir laikai ?i? fail? yra sura?yti pagal universal?j? laik? (UTC). Datos ir laikai ?iuos failus vietiniame kompiuteryje yra rodomi vietiniu laiku, vasaros/?iemos laiko (DST). Be to, d?l datos ir laikai gali keistis kai atliekate tam tikras operacijas su failais.
Windows 7 ir Windows Server 2008 R2 fail? informacinius prane?imus
 • Failai, kurie konkre?iam produktui, etapas (RTM, SPn), ir paslaug? ?aka (LDR, GDR) gali b?ti identifikuojami patikrinus fail? versijos numerius kaip parodyta ?ioje lentel?je:
  Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
  VersijaProduktoEtapasPaslaug? ?aka
  6.1.760 1.17XXXWindows 7 ir Windows Server 2008 R2SP1VDR
  6.1.760 1.21XXXWindows 7 ir Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • GDR paslaug? ?akos turi tik tas pataisas, kurios yra pla?iai paplit?s, itin svarbus klausimams. LDR paslaug? ?akos turi kar?t?j? patais? be i?platint? patais?.
Visoms palaikomoms x 86 pagrindo versijos Windows 7
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikoPlatforma
Oxpsconverter.exe6.1.7601.17927245,76013-Aug-201217:17x 86
Oxpsconverter.exe6.1.7601.22085245,76013-Aug-201217:13x 86
Visoms palaikomoms x 64 pagrindo versijos Windows 7 ir Windows Server 2008 R2
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikoPlatforma
Oxpsconverter.exe6.1.7601.17927245,76013-Aug-201218:12x 86
Oxpsconverter.exe6.1.7601.22085245,76013-Aug-201218:09x 86

Daugiau informacijos

Daugiau informacijos apie XPS keitikl? komand? eilut?s ?rank?, eikite ? ?iuos Microsoft MSDN svetain?je:
XpsConverter
Daugiau informacijos apie programin?s ?rangos naujinimo terminij?, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
824684 Standartin?s terminologijos, vartojamos Microsoft programin?s ?rangos naujinimams apib?dinti, Apra?ymas
Daugiau informacijos apie windows naujinimo trik?i? ?alinimas, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
906602 ?alinkite triktis ? Windows Update ir Microsoft Update Windows Server Update Services diegimo bendrosios

Savyb?s

Straipsnio ID: 2732059 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. bir?elio 7 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
Rakta?od?iai: 
kbqfe kbhotfixserver kbfix atdownload kbexpertisebeginner kbcip kbmt KB2732059 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2732059

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com