"NTVDM.EXE problema ir reikia u?daryti"klaidos prane?imas, kai jums naudoti 16 bit? taikom?sias programas Windows XP

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2732488 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Po?ymiai

Manyti, kad kai ?diegiate saugos naujinim?, apra?ytas Microsoft ?ini? baz?s (KB) straipsnyje 2707511 kompiuteryje, kuriame veikia Windows XP Service Pack 3 (SP3). Ta?iau, kai naudojate kai 16 bit? taikom?sias programas, Ntvdm.exe fail? nebereaguoja ? paspaudimus. Be to, galite gauti klaidos prane?im?, pana?? ? ??:
NTVDM.EXE problema ir reikia u?daryti
?i problema i?kyla, kai vienas i? ?i? scenarij? yra tiesa:
  • Paleidus 16 bit? grafikos programa, kuri pakei?ia grafika vaizdo re?imu, ir tada perkeliate pel?s ?ymikl?.
  • Paleidus 16 bit? programa, kuri bando sukurti ?vardytojo tunelio.

Sprendimas

Kar?t?j? patais? informacija

Palaikom? naujausi? patais? yra i? Microsoft. Ta?iau ?ios kar?tosios pataisos skirtos tik ?iame straipsnyje apra?yt? problem?. ?ios kar?tosios pataisos taikomos tik sistemoms, kuriose kyla ?ios konkre?ios problemos.

Jeigu pataisymas prieinamas atsisiuntimui, ten yra "Hotfix Download gali" skyri? ?io ?ini? baz?s straipsnio vir?uje. Jei ?iame skyriuje, pateikti pra?ym? Microsoft klient? aptarnavimas ir ?sigykite ?ias kar?t?sias pataisas.

Pastaba Jei papildomoms problemoms arba jeigu sprendimas, jums gali tekti sukurti atskir? aptarnavimo u?klaus?. Palaikymo bus taikoma papildoma parama klausimus ir klausimus, kurie neatitinka ?iame specifini? kar?t?j? patais?. ?od?i? s?ra?? Microsoft vartotoj? aptarnavimo ir palaikymo telefon? numeriai arba sukurti atskir? aptarnavimo u?klaus?, apsilankykite ?ioje "Microsoft" svetain?je:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support
Pastaba "Hotfix Download gali" formoje rodomi su kalbomis, kurios kar?t?sias pataisas. Jei j?s nematote savo kalba, tai tod?l kar?tosios pataisos n?ra tos kalbos.

B?tinosios s?lygos

Taikyti ?ias kar?t?sias pataisas, turi b?ti ?diegta Windows XP Service Pack 3 (SP3). Daugiau informacijos apie tai, kaip ?sigyti Windows XP pakeitim? paket?, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
322389Kaip ?sigyti naujausi? Windows XP pakeitim? paket?

Registro informacija

Jei norite pritaikyti ?i? kar?t?j? patais?, j?s neturite daryti bet kokius pakeitimus ? registr?.

Sistemos paleidimas i? naujo

Pritaikius ?i? kar?t?j? patais? perkrovus kompiuter?.

Kar?t?j? patais? pakeitimo informacija

?ios kar?tosios pataisos nepakei?ia anks?iau i?leistas kar?t?sias pataisas.

Failo informacija

Angl? (JAV) ?ios kar?tosios pataisos versija ?diegia failus, kurie turi ?iose lentel?se pateiktus atributus. Datos ir laikai ?i? fail? yra sura?yti pagal universal?j? laik? (UTC). Datos ir laikai ?iuos failus vietiniame kompiuteryje yra rodomi vietiniu laiku, vasaros/?iemos laiko (DST). Be to, d?l datos ir laikai gali keistis kai atliekate tam tikras operacijas su failais.
Windows XP failas informacinius prane?imus
  • Be to, ?iose lentel?se pateiktus failus, ?ios kar?tosios pataisos taip pat ?diegia susij? saugumo katalogo fail? (KBnumeris.cat), pasira?ytas Microsoft skaitmeniniu para?u.
Visoms palaikomoms x 86 pagrindo versijos Windows XP
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikoSP reikalavimas
Ntkrnlmp.exe5.1.2600.62592,148,86405-Jul-201213:30SP3
Ntkrnlpa.exe5.1.2600.62592,069,63205-Jul-201212:39SP3
Ntkrpamp.exe5.1.2600.62592,027,52005-Jul-201212:40SP3
Ntoskrnl.exe5.1.2600.62592,192,89605-Jul-201213:26SP3

B?sena

"Microsoft" patvirtino, kad tai yra "Microsoft" produkt?, i?vardyt? skyriuje "Taikoma", problema.

Daugiau informacijos

Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
2707511 MS12-042: Security update for Windows XP ir Windows Server 2003 apib?dinimas: bir?elio 12, 2012
Daugiau informacijos apie programin?s ?rangos naujinimo terminij?, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
824684Standartin?s terminologijos, vartojamos Microsoft programin?s ?rangos naujinimams apib?dinti, Apra?ymas

Savyb?s

Straipsnio ID: 2732488 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. bir?elio 7 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
  • Microsoft Windows XP Service Pack 3, naudojant su:
    • Microsoft Windows XP Home Edition
    • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
    • Microsoft Windows XP Starter Edition
Rakta?od?iai: 
kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbautohotfix kbmt KB2732488 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2732488

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com