Postup pri zapnutí a vypnutí funkcie izolácie aplikácií v systémoch Windows 8 a Windows Server 2012

Preklady článku Preklady článku
ID článku: 2732814 - Zobraziť produkty, ktorých sa tento článok týka.
Rozbaliť všetko | Zbaliť všetko

Na tejto stránke

ÚVOD

Izolácia aplikácií je nová funkcia tlače v systémoch Windows 8 a Windows Server 2012. Táto funkcia izoluje aplikácie od ovládačov tlače, takže v prípade zlyhania ovládača tlače nedochádza aj k zlyhaniu aplikácií. Funkcia izolácie aplikácií zvyšuje stabilitu každej aplikácie, ktorá spolupracuje s ovládačom tlačiarne. 

Príznaky

V systéme Windows 8 alebo Windows Server 2012 nemusí ovládač tlačiarne spustený izolovane od aplikácií poskytovať všetky funkcie. Nemusí sa napríklad správne tlačiť vodotlač.  

Riešenie

Ak ovládač tlačiarne neposkytuje všetky funkcie, zmenou nasledujúceho nastavenia skupinovej politiky vypnite funkciu izolácie aplikácií:
Computer Configuration/Administrative Templates/Printers/Isolate print drivers from applications (Konfigurácia počítača/Šablóny na správu/Tlačiarne/Izolovať ovládače tlače od aplikácií)
Poznámky
 • Toto nastavenie skupinovej politiky sa vzťahuje iba na aplikácie, ktoré využívajú funkciu izolácie aplikácií.
 • Toto nastavenie skupinovej politiky sa vzťahuje iba na ovládače tlačiarní, ktoré sú načítavané aplikáciami. Na ovládače tlačiarní, ktoré sú načítavané zaraďovačom tlače, nemá toto nastavenie žiadny vplyv.
 • Po zmene nastavenia skupinovej politiky je potrebné reštartovať spustenú aplikáciu, aby sa v nej nastavenie prejavilo.
Ak chcete, aby sme funkciu izolácie aplikácií vypli alebo zapli za vás, prejdite do časti Opravte to za mňa. Ak chcete príslušné nastavenie zmeniť sami, prejdite do časti Ja to vyriešim.

Ďalšie informácie

Opravte to za mňa

Ak chcete, aby sa funkcia izolácie aplikácií vypla alebo zapla automaticky, kliknite na tlačidlo alebo prepojenie Fix it. Potom kliknite na položku Run (Spustiť) v dialógovom okne File Download (Prevzatie súboru) a postupujte podľa krokov v sprievodcovi riešenia Fix it.
Zbaliť túto tabuľkuRozbaliť túto tabuľku
VypnutieZapnutie
Disable Application isolation
Microsoft Fix it 50911
Enable Application isolation
Microsoft Fix it 50912
Poznámky
 • Pred spustením tohto sprievodcu zatvorte program Local Group Policy Editor (Editor lokálnej skupinovej politiky). V opačnom prípade bude po spustení tohto sprievodcu potrebné reštartovať počítač. 
 • Tento sprievodca môže byť dostupný iba v angličtine. Automatickú opravu je však možné použiť aj pre ostatné jazykové verzie systému Windows.
 • Ak nepracujete s počítačom, v ktorom sa vyskytol problém, môžete riešenie Fix it uložiť na jednotku flash alebo na disk CD a potom ho môžete spustiť v problémovom počítači.

Ja to vyriešim

Použitie programu Local Group Policy Editor (Editor lokálnej skupinovej politiky)

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Search (Vyhľadávanie). Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky a kliknite na položku Search (Vyhľadávanie).
 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte reťazec gpedit.msc.
 3. Ťuknite alebo kliknite na zobrazenú ikonu gpedit.
 4. V priečinku Computer Configuration (Konfigurácia počítača) rozbaľte priečinok Administrative Templates (Šablóny na správu) a potom vyberte položku Printers (Tlačiarne).
 5. Dvakrát ťuknite alebo dvakrát kliknite na položku Isolate print drivers from applications (Izolovať ovládače tlačiarní od aplikácií).
 6. Vyberte položku Disable (Zakázať) a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Apply (Použiť).

Ďalšie informácie

Nie všetky aplikácie podporujú izoláciu. Programy Microsoft Word 2010, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Excel 2010, Microsoft Office Excel 2007 a niektoré ďalšie aplikácie sú predvolene nakonfigurované na podporu funkcie izolácie aplikácií.

Ďalšie informácie o funkcii izolácie aplikácií získate na nasledujúcej webovej lokalite Microsoft MSDN:
Architektúra služieb tlače a dokumentov
Poznámka: Toto je článok typu FAST PUBLISH, ktorý bol vytvorený priamo v organizácii technickej podpory spoločnosti Microsoft. Informácie uvedené v tomto článku sa poskytujú „tak, ako sú“ v reakcii na naliehavé problémy. V dôsledku rýchlosti, akou boli tieto materiály sprístupnené, môžu obsahovať typografické chyby a môžu byť kedykoľvek revidované bez predchádzajúceho upozornenia. Informácie o ďalších skutočnostiach, ktoré je potrebné zohľadniť, získate na stránke Podmienky používania.

Vlastnosti

ID článku: 2732814 - Posledná kontrola: 16. novembra 2012 - Revízia: 1.0
Informácie v tomto článku sa týkajú nasledujúcich produktov:
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Windows Server 2012 Foundation
 • Windows Server 2012 Hyper V
 • Windows Server 2012 Standard
Kľúčové slová: 
kbexpertiseinter kbsurveynew kbhowto kbfixme kbmsifixme KB2732814

Odošlite odozvu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com