คุณไม่สามารถสอบถามตัวนับประสิทธิภาพการทำงานของคิวงานเซิร์ฟเวอร์ โดยใช้ WMI ใน Windows Server 2008 R2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2733563 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณติดตั้ง Windows Server 2008 R2 บนคอมพิวเตอร์ที่มีตัวประมวลผลแบบลอจิคัลที่มากกว่า 64
 • คุณสามารถใช้ Windows Management Instrumentation (WMI) เพื่อสอบถามตัวนับประสิทธิภาพการทำงานของคิวการทำงานของเซิร์ฟเวอร์บนคอมพิวเตอร์

  หมายเหตุ ที่ Win32_PerfFormattedData_PerfNet_ServerWorkQueues ระดับชั้นของข้อมูลที่ถูกจัดรูปแบบที่สอดคล้องกับตัวนับประสิทธิภาพการทำงานนี้
ในสถานการณ์สมมตินี้ แบบสอบถามล้มเหลว นอกจากนี้ เหตุการณ์ต่อไปนี้ถูกบันทึกลงในบันทึกของโปรแกรมประยุกต์:

เหตุการณ์ ID 2006

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากNtQuerySystemInformation API ดสูงนับตัวประมวลผลสำหรับกลุ่มตัวประมวลผลปัจจุบันเท่านั้น ลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นเมื่อ API พยายามขอรับหมายเลขของตัวประมวลผลที่ใช้งานอยู่บนคอมพิวเตอร์

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบที่พบปัญหาอธิบายไว้ในบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่รุนแรงกระทบปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" ดาวน์โหลด"ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ใช่ ติดต่อบริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุนเพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ ถ้าปัญหาอื่น ๆ เกิดขึ้น หรือถ้าการแก้ไขปัญหาใด ๆ จำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะคำถามเพิ่มเติมและปัญหาที่ไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของบริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุน หรือเมื่อ ต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
ชื่อ
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" ดาวน์โหลด"แสดงภาษาที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ ได้เนื่องจากโปรแกรมแก้ไขด่วนไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องเรียกใช้ Windows Server 2008 R2 หรือ Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 เซอร์วิสแพ็ค คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
976932ข้อมูลเกี่ยวกับ Service Pack 1 สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในรีจิสทรี

ความต้องการเริ่มการทำงาน

คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนที่นำออกใช้ก่อนหน้านี้

แฟ้มข้อมูล

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้รุ่นสากลติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในรูปแบบเวลา (UTC) วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงในเวลาท้องถิ่นของคุณตั้งค่าการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) ปัจจุบัน นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม
หมายเหตุข้อมูลแฟ้มของ Windows Server 2008 R2
สิ่งสำคัญ โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows 7 และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 R2 จะรวมอยู่ในแพ็คเกจเดียวกัน อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนบนเพจที่ร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วนที่แสดงภายใต้ระบบปฏิบัติการทั้งสอง เมื่อต้องการร้องขอแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้ "Windows 7/Windows Server 2008 R2" ในหน้า อ้างถึงในส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความเพื่อกำหนดระบบปฏิบัติการแท้จริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนที่นำไปใช้กับเสมอ
 • แฟ้มที่นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์หนึ่ง ๆ SR_Level (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่ปรากฏในตารางต่อไปนี้:
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  เวอร์ชั่นผลิตภัณฑ์กำหนดเวลาสาขาเซอร์วิส
  6.1.760 0.16xxxWindows Server 2008 R2RTMสาขาบริการของ
  6.1.760 0.21xxxWindows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1.17xxxWindows Server 2008 R2SP1สาขาบริการของ
  6.1.760 1.22xxxWindows Server 2008 R2SP1LDR
 • เซอร์วิสของ GDR จะประกอบด้วยเพียงแก้ไขที่จำหน่ายกันอย่างกว้างขวางกับการตัดสินค้าที่อยู่ในวงกว้างเพื่อ สำคัญยิ่ง สาขาบริการของ LDR จะประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนอกจากการแก้ไขที่ออกในวงกว้าง
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม MUM (.mum) ที่ติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อม แสดงรายการแยกต่างหาก ในส่วน "ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2008 R2" แฟ้ม MUM และแฟ้ม MANIFEST และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญอย่างมากในการรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกความปลอดภัย ซึ่งแอตทริบิวต์ไม่อยู่ จะถูกเซ็นชื่อ ด้วยลายเซ็นดิจิทัล Microsoft
สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Perfctrs.dll6.1.7600.1638544,54414 2009 ก.ค.01:41x 64
Perfdisk.dll6.1.7600.1638535,32814 2009 ก.ค.01:41x 64
Perfnet.dll6.1.7600.1706823,55213-ก.ค.-201210:43x 64
Perfos.dll6.1.7600.1638529,69614 2009 ก.ค.01:41x 64
Perfproc.dll6.1.7600.163853840014 2009 ก.ค.01:41x 64
Perfctrs.dll6.1.7600.1638544,54414 2009 ก.ค.01:41x 64
Perfdisk.dll6.1.7600.1638535,32814 2009 ก.ค.01:41x 64
Perfnet.dll6.1.7600.2127023,55213-ก.ค.-201210:39x 64
Perfos.dll6.1.7600.1638529,69614 2009 ก.ค.01:41x 64
Perfproc.dll6.1.7600.163853840014 2009 ก.ค.01:41x 64
Perfctrs.dll6.1.7600.1638544,54414 2009 ก.ค.01:41x 64
Perfdisk.dll6.1.7600.1638535,32814 2009 ก.ค.01:41x 64
Perfnet.dll6.1.7601.1789923,55213-ก.ค.-201210:54x 64
Perfos.dll6.1.7600.1638529,69614 2009 ก.ค.01:41x 64
Perfproc.dll6.1.7600.163853840014 2009 ก.ค.01:41x 64
Perfctrs.dll6.1.7600.1638544,54414 2009 ก.ค.01:41x 64
Perfdisk.dll6.1.7600.1638535,32814 2009 ก.ค.01:41x 64
Perfnet.dll6.1.7601.2205523,55213-ก.ค.-201210:32x 64
Perfos.dll6.1.7600.1638529,69614 2009 ก.ค.01:41x 64
Perfproc.dll6.1.7600.163853840014 2009 ก.ค.01:41x 64
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Perfctrs.dll6.1.7600.1638585,50414 2009 ก.ค.01:48IA-64
Perfdisk.dll6.1.7600.1638572,19214 2009 ก.ค.01:48IA-64
Perfnet.dll6.1.7600.1706848,12813-ก.ค.-201209:32IA-64
Perfos.dll6.1.7600.1638561,44014 2009 ก.ค.01:48IA-64
Perfproc.dll6.1.7600.1638577,82414 2009 ก.ค.01:48IA-64
Perfctrs.dll6.1.7600.1638585,50414 2009 ก.ค.01:48IA-64
Perfdisk.dll6.1.7600.1638572,19214 2009 ก.ค.01:48IA-64
Perfnet.dll6.1.7600.2127048,12813-ก.ค.-201209:50IA-64
Perfos.dll6.1.7600.1638561,44014 2009 ก.ค.01:48IA-64
Perfproc.dll6.1.7600.1638577,82414 2009 ก.ค.01:48IA-64
Perfctrs.dll6.1.7600.1638585,50414 2009 ก.ค.01:48IA-64
Perfdisk.dll6.1.7600.1638572,19214 2009 ก.ค.01:48IA-64
Perfnet.dll6.1.7601.1789948,12813-ก.ค.-201209:38IA-64
Perfos.dll6.1.7600.1638561,44014 2009 ก.ค.01:48IA-64
Perfproc.dll6.1.7600.1638577,82414 2009 ก.ค.01:48IA-64
Perfctrs.dll6.1.7600.1638585,50414 2009 ก.ค.01:48IA-64
Perfdisk.dll6.1.7600.1638572,19214 2009 ก.ค.01:48IA-64
Perfnet.dll6.1.7601.2205548,12813-ก.ค.-201209:43IA-64
Perfos.dll6.1.7600.1638561,44014 2009 ก.ค.01:48IA-64
Perfproc.dll6.1.7600.1638577,82414 2009 ก.ค.01:48IA-64

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2008 R2

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_2ad4c67af2edaf39db77d49a1c7a748b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17899_none_eec40eedbadc3a7f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,072
วัน (UTC)13-ก.ค.-2012
เวลา (UTC)13:53
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_6602c19931be12c65fb7e60c279503a8_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17899_none_191094c914b3604a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม715
วัน (UTC)13-ก.ค.-2012
เวลา (UTC)13:53
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_75f5bd18ab52edefc0002fdffbda1ebb_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17068_none_f8ac05b4bc9f3f33.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,072
วัน (UTC)13-ก.ค.-2012
เวลา (UTC)13:53
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_763fd1bd89894c08d0a8c54da21ac947_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22055_none_b33cd9e86f3689b9.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม715
วัน (UTC)13-ก.ค.-2012
เวลา (UTC)13:53
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_9c467e3d849b454583c259c56ba912e4_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17068_none_516efcb1b475ce09.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม715
วัน (UTC)13-ก.ค.-2012
เวลา (UTC)13:53
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_9ee534d6f1bef53f707ff25118b77e9a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21270_none_a1e8d78fd14edc70.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม715
วัน (UTC)13-ก.ค.-2012
เวลา (UTC)13:53
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_c1f366041a10a160f0475352194cd861_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17899_none_5c1e4573409e159e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม715
วัน (UTC)13-ก.ค.-2012
เวลา (UTC)13:53
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_c55f126982d35df9488149fde231e288_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21270_none_86e8173a0822f165.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม715
วัน (UTC)13-ก.ค.-2012
เวลา (UTC)13:53
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_c9834c06b486f052982864c10769bcbe_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22055_none_ebcdc280daf3c9a4.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม715
วัน (UTC)13-ก.ค.-2012
เวลา (UTC)13:53
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_ce68cb33c30943bcb999edb5b496a527_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22055_none_076c268cb27a019f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,072
วัน (UTC)13-ก.ค.-2012
เวลา (UTC)13:53
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_cfe73ea7d4fa00bb64f41f0d31456f79_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17068_none_d635f6e1870afbb1.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม715
วัน (UTC)13-ก.ค.-2012
เวลา (UTC)13:53
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_d04f2a3f86195b6eb45c9bd76518a9a0_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21270_none_99895e4d051a3432.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,072
วัน (UTC)13-ก.ค.-2012
เวลา (UTC)13:53
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-p ...ormancebasecounters_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17068_none_8d80b3a676b80f8e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม14,271
วัน (UTC)13-ก.ค.-2012
เวลา (UTC)13:56
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-p ...ormancebasecounters_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21270_none_8df7801b8fe4fdb8.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม14,271
วัน (UTC)13-ก.ค.-2012
เวลา (UTC)13:56
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-p ...ormancebasecounters_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17899_none_8f47caf673f5b289.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม14,271
วัน (UTC)13-ก.ค.-2012
เวลา (UTC)13:56
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-p ...ormancebasecounters_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22055_none_8ff87e6b8cf6b075.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม14,271
วัน (UTC)13-ก.ค.-2012
เวลา (UTC)13:56
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มIa64_2298b600718abd612e55a9acdfc2a27a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17068_none_cf7f57b98eb17e97.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,070
วัน (UTC)13-ก.ค.-2012
เวลา (UTC)13:53
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_70ab12f60677328a25dbb2fc385ec0a6_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22055_none_d451d36b945daa28.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,070
วัน (UTC)13-ก.ค.-2012
เวลา (UTC)13:53
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_80a9374da89fefb13e207ef373f842f0_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17899_none_67e35d2d898525c7.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,070
วัน (UTC)13-ก.ค.-2012
เวลา (UTC)13:53
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_c2c987850a339873c68a7c12abb87b03_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21270_none_37a9d740feccf8ba.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,070
วัน (UTC)13-ก.ค.-2012
เวลา (UTC)13:53
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-p ...ormancebasecounters_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17068_none_3163bc18be58a754.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม14,269
วัน (UTC)13-ก.ค.-2012
เวลา (UTC)13:53
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-p ...ormancebasecounters_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21270_none_31da888dd785957e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม14,269
วัน (UTC)13-ก.ค.-2012
เวลา (UTC)13:53
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-p ...ormancebasecounters_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17899_none_332ad368bb964a4f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม14,269
วัน (UTC)13-ก.ค.-2012
เวลา (UTC)13:53
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-p ...ormancebasecounters_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22055_none_33db86ddd497483b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม14,269
วัน (UTC)13-ก.ค.-2012
เวลา (UTC)13:53
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2733563 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 สิงหาคม 2555 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2733563 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2733563

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com