2733944 ค่าสะสมของโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งานสำหรับ 4 Framework .NET ที่บน Windows XP SP3, Windows Server 2003 SP2, Windows Vista SP2, Windows Server 2008 SP2, Windows 7, Windows 7 SP1, Windows Server 2008 R2 และ Windows Server 2008 R2 SP1

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2733944 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายการยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วน 2733944 สำหรับ Microsoft .NET Framework 4 ยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้แสดงการแก้ไขปัญหาสำหรับปัญหาเสถียรภาพ ความน่าเชื่อถือ และประสิทธิภาพการทำงานในที่ 4 Framework .NET

ยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้จะพร้อมใช้งานสำหรับระบบปฏิบัติการต่อไปนี้:
 • Windows XP Service Pack 3 (SP3)
 • Windows Server 2003 Service Pack ที่ 2 (SP2)
 • Windows Vista Service Pack 2 (SP2)
 • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)
 • Windows 7
 • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)

การตัดสินค้าจากคลังที่มีการ

ปัญหาที่ 1

เมื่อคุณใช้ System.Messaging namespaces, 4 Framework .NET คุณอาจพบสถานการณ์ต่อไปนี้:
 • ถ้าไม่มีวิธีMessageQueue.BeginReceiveการแบบอะซิงโครนัสค้างชำระ และคิวถูกลบออกไป from under การร้องขอ โปรแกรมประยุกต์อาจล้มเหลวเนื่องจากเกิดข้อผิดพลาด

  หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ MessageQueueException การที่มีการตั้งค่าคุณสมบัติMessageQueueErrorCode0x8007002 อาจจะถูกยกระดับ โดยวิธีการMessageQueue.EndReceive ถ้าปัญหานี้เกิดขึ้น ควรมีจัดการข้อยกเว้น โดยแอพลิเคชัน

 • ภายใต้การโหลดหนา finalizer สำหรับคลาดังต่อไปนี้อาจอยู่นอกกระบวนการยกเว้น System.NullReferenceException:
  • MessageEnumerator
  • MessageQueueEnumerator
  • เคอร์เซอร์
  • SecurityContext

ปัญหาที่ 2

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้: ใน.NET Framework 4.0, Windows สื่อสารพื้นฐาน (WCF) ปิดกระแสข้อมูลการตอบสนองเมื่อเซิร์ฟเวอร์ส่งกลับค่าเป็นรหัสสถานะ HTTP 400, 404, 415, 503 หรือ 504 ในสถานการณ์สมมตินี้ มีข้อยกเว้น System.ObjectDisposedException เป็น thrown เมื่อมีการเข้าถึงเนื้อหาการตอบสนอง

เพื่อป้องกันไม่ให้การตอบสนองให้ปิด เพิ่มการตั้งค่าคอนฟิกต่อไปนี้ไปยังแฟ้ม Web.config ของโปรแกรมประยุกต์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้:
<configuration>
  <appSettings>
   <add key="wcf:HttpTransport:DoNotCloseResponseOnError" value="true" />
  </appSettings>
</configuration>

หมายเหตุ หลังจากที่มีการเข้าถึง HttpWebResponse วิธีการปิดควรถูกเรียกเมื่อต้องเพิ่มทรัพยากรใด ๆ held

ปัญหาที่ 3

เมื่อคุณเรียกใช้เมธอดDateTime.Parseในแอพลิเคชันที่ใช้.NET Framework 4 สายอักขระบางตัวอาจถูกปฏิเสธ โดยวิธีการ อย่างไรก็ตาม วิธีการDateTime.Parseได้อย่างถูกต้องวิเคราะห์สายอักขระในโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้.NET Framework 3.5

การแก้ไขมีการแนะนำใหม่เข้ากันได้ธงDateTime_NetFX35ParseMode นี้สามารถถูกตั้งค่า ในรีจิสทรีเป็นตัวแปรของสภาพแวดล้อม หรือ ในแฟ้ม App.config ของโปรแกรมประยุกต์ เมื่อการตั้งค่าตัวแปรของสภาพแวดล้อมที่เป็น จริงลักษณะการทำงานของ.NET Framework 3.5 จะใช้สำหรับการแมปชื่อย่อที่แทนลักษณะการทำงานของ.NET Framework 4 ชนิด ซึ่งช่วยให้วันสามารถแยกวิเคราะห์เสร็จเรียบร้อยแล้ว

คุณสามารถเพิ่มค่าสถานะใหม่ภายใต้องค์ประกอบ "รันไทม์" ในแฟ้มการกำหนดค่าของคุณ ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีการระบุลักษณะการทำงานแยกวิเคราะห์.NET Framework 3.5 เมื่อคุณเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้.NET Framework 4.0:
<configuration>
  <runtime>
   <DateTime_NetFX35ParseMode enabled="true" />
  </runtime>
</configuration>

หมายเหตุ ปัญหานี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นในตำแหน่งที่ตั้งที่มีตัวย่อเดียวกันสำหรับชื่อเดือนและชื่อวัน

ปัญหาที่ 4

โปรแกรมประยุกต์ที่สร้างขึ้น โดยใช้ Microsoft .NET Framework 4 อาจล้มเหลวภายใต้โหลดจำนวนมาก และเกิดข้อยกเว้นต่อไปนี้:
ชนิดข้อยกเว้น: System.InvalidOperationException
ข้อความ: แทรก Hashtable ล้มเหลว ปัจจัยการโหลดที่สูงเกินไป

หมายเหตุ ข้อยกเว้นเกิดขึ้นใกล้กับด้านบนของกองซ้อนโทรต่อไปนี้:
 • System.Xml.Serialization.DynamicAssemblies.IsTypeDynamic

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

สามารถโหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนจาก Microsoft ได้แล้ว อย่างไรก็ตาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้นถ้าคุณได้รับผลกระทบไม่รุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์รุ่นถัดไปที่รวมโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไว้ด้วย

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ทันที ติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน สำหรับรายการสมบูรณ์ของหมายเลขโทรศัพท์บริการการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft และข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย เยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ ในบางกรณี ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนอาจสามารถยกเลิกถ้า Professional สนับสนุน Microsoft กำหนดว่า การปรับปรุงเฉพาะจะแก้ปัญหาของคุณ ใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะคำถามเพิ่มเติมและปัญหาที่ไม่สามารถจัดเฉพาะเจาะจงในการปรับปรุง

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องการ.NET Framework 4 ติดตั้งบนระบบปฏิบัติการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้:
 • Windows XP Service Pack 3 (SP3)
 • Windows Server 2003 Service Pack ที่ 2 (SP2)
 • Windows Vista Service Pack 2 (SP2)
 • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)
 • Windows 7
 • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)

ข้อมูลการเริ่มระบบใหม่

คุณอาจต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ถ้ามีการใช้แฟ้มได้รับผลกระทบเมื่อคุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน เราขอแนะนำให้ คุณปิดโปรแกรมประยุกต์ทั้งหมดที่ใช้.NET Framework ก่อนที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เมื่อต้องหลีกเลี่ยงการรีสตาร์ทเครื่อง

ข้อมูลการแทนที่

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนที่นำออกใช้ก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

เวอร์ชันภาษาอังกฤษของ hotfix นี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มรุ่นที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น การ โซนเวลา ในการ วันและเวลา สินค้าใน'แผงควบคุม'

สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนระบบที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Clr.dll4.0.30319.5776,730,28024 2012 ก.ค.16:09x 86
mscordacwks.dll4.0.30319.5771,143,37624 2012 ก.ค.16:09x 86
Mscordbi.dll4.0.30319.577956,46424 2012 ก.ค.16:09x 86
Mscorlib.dll4.0.30319.5775,201,99224 2012 ก.ค.16:09x 86
Nlssorting.dll4.0.30319.57756,91224 2012 ก.ค.16:09x 86
Sos.dll4.0.30319.577517,69624 2012 ก.ค.16:09x 86
System.data.sqlxml.dll4.0.30319.577752,73624 2012 ก.ค.16:09x 86
System.identitymodel.dll4.0.30319.577398,43224 2012 ก.ค.16:09x 86
System.messaging.dll4.0.30319.577257,62424 2012 ก.ค.16:09x 86
System.servicemodel.dll4.0.30319.5776,116,42424 2012 ก.ค.16:09x 86
System.xml.dll4.0.30319.5772,208,33624 2012 ก.ค.16:09x 86
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนระบบที่ใช้ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Clr.dll4.0.30319.5776,730,28024 2012 ก.ค.16:09x 86
Clr.dll4.0.30319.5779,794,62424 2012 ก.ค.16:51x 64
mscordacwks.dll4.0.30319.5771,143,37624 2012 ก.ค.16:09x 86
mscordacwks.dll4.0.30319.5771,515,60024 2012 ก.ค.16:51x 64
Mscordbi.dll4.0.30319.577956,46424 2012 ก.ค.16:09x 86
Mscordbi.dll4.0.30319.5771,455,17624 2012 ก.ค.16:51x 64
Mscorlib.dll4.0.30319.5775,201,99224 2012 ก.ค.16:09x 86
Mscorlib.dll4.0.30319.5774,971,59224 2012 ก.ค.16:51x 64
Nlssorting.dll4.0.30319.57756,91224 2012 ก.ค.16:09x 86
Nlssorting.dll4.0.30319.57768,17624 2012 ก.ค.16:51x 64
Sos.dll4.0.30319.577517,69624 2012 ก.ค.16:09x 86
Sos.dll4.0.30319.577598,59224 2012 ก.ค.16:51x 64
System.data.sqlxml.dll4.0.30319.577752,73624 2012 ก.ค.16:09x 86
System.identitymodel.dll4.0.30319.577398,43224 2012 ก.ค.16:09x 86
System.messaging.dll4.0.30319.577257,62424 2012 ก.ค.16:09x 86
System.servicemodel.dll4.0.30319.5776,116,42424 2012 ก.ค.16:09x 86
System.xml.dll4.0.30319.5772,208,33624 2012 ก.ค.16:09x 86
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-ระบบที่ใช้ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Clr.dll4.0.30319.5776,730,28024 2012 ก.ค.16:09x 86
Clr.dll4.0.30319.57719,375,68024 2012 ก.ค.17:44IA-64
mscordacwks.dll4.0.30319.5771,143,37624 2012 ก.ค.16:09x 86
mscordacwks.dll4.0.30319.5773,759,18424 2012 ก.ค.17:44IA-64
Mscordbi.dll4.0.30319.577956,46424 2012 ก.ค.16:09x 86
Mscordbi.dll4.0.30319.5773,296,32824 2012 ก.ค.17:44IA-64
Mscorlib.dll4.0.30319.5775,201,99224 2012 ก.ค.16:09x 86
Mscorlib.dll4.0.30319.5774,470,34424 2012 ก.ค.17:44IA-64
Nlssorting.dll4.0.30319.57756,91224 2012 ก.ค.16:09x 86
Nlssorting.dll4.0.30319.577143,92824 2012 ก.ค.17:44IA-64
Sos.dll4.0.30319.577517,69624 2012 ก.ค.16:09x 86
Sos.dll4.0.30319.5771,203,77624 2012 ก.ค.17:44IA-64
System.data.sqlxml.dll4.0.30319.577752,73624 2012 ก.ค.16:09x 86
System.identitymodel.dll4.0.30319.577398,43224 2012 ก.ค.16:09x 86
System.messaging.dll4.0.30319.577257,62424 2012 ก.ค.16:09x 86
System.servicemodel.dll4.0.30319.5776,116,42424 2012 ก.ค.16:09x 86
System.xml.dll4.0.30319.5772,208,33624 2012 ก.ค.16:09x 86
หมายเหตุ เนื่องจาก มีการอ้างอิงแฟ้ม การแก้ไขครั้งล่าสุดที่ประกอบด้วยแฟ้มเหล่านี้ยังอาจประกอบด้วยแฟ้มเพิ่มเติม

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้งาน"

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายชุดปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2733944 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 31 ธันวาคม 2555 - Revision: 6.0
ใช้กับ
 • Microsoft .NET Framework 4.0
Keywords: 
kbqfe kbhotfixserver kbexpertiseinter kbsurveynew kbbug kbfix kbmt KB2733944 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2733944

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com