Apra?ymas, 8 naujinim? Exchange Server 2007 Service Pack 3

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2734323 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Santrauka

"Microsoft" i?leido 8 naujinim? paket?, Microsoft Exchange Server 2007 3 pakeitim? paketo (SP3), i?leist? rugpj??io 13, 2012. ?iame straipsnyje apra?oma tokia informacija apie naujinim?:
 • D?l specifini? naujinim? paketas i?sprend?ia problemas
 • Kaip gauti specifini? naujinim?
 • B?tinosios s?lygos ?diegti naujinim?

?vadas

D?l specifini? naujinim? paketas i?sprend?ia problemas

8 Naujinim? Exchange Server 2007 SP3 i?sprend?ia klausimus, kurie yra apra?yti ?iuos Microsoft ?ini? baz?s straipsnius:
 • 2699574 Microsoft Exchange Information Store paslauga gali nebeatsakyti, kai jums atlikti paie?k? Exchange pa?to d??ut?s Exchange Server 2007 aplinkoje
 • 2701037 4999 Ir 7034 ?vykiai registruojami ir Microsoft Exchange Information Store paslauga i?sijungia Exchange Server 2007 pa?to d??ut?s serveryje
 • 2730089 Microsoft Exchange Information Store paslauga gali nebeatsakyti, kai jums atlikti paie?k? Exchange pa?to d??ut?s Exchange Server 2007 aplinkoje
 • 2732525"Outlook" saugo raginantis ?vesti kredencialus ir neteisingai prisijungia prie tinklavie?i? i? visuotinio katalogo ?diegus Update Rollup 6 Exchange Server 2007 SP3.
8 Naujinim? Exchange Server 2007 SP3 taip pat i?sprend?ia problem?, apra?ytas ? Microsoft saugos biuletenis MS12-058.

Nor?dami gauti daugiau informacijos apie saugos biuletenis MS12-058, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
2740358 MS12-058: Microsoft Exchange Server "WebReady" dokument? per?i?ra pa?eid?iamumas gali sudaryti nuotolinio kodo vykdymo s?lygas: rugpj??io 14, 2012

Sprendimas

Update rollup informacija

Atsisi?sti ir ?diegti 8 naujinim? paket? Exchange Server 2007 SP3, eikite ? Microsoft Update tinklalapyje:
http://Update.Microsoft.com
Pastaba Microsoft Update neaptinka update rollups Exchange Server 2007 Klasterin? Exchange Server 2007 sistemas.

Pastaba 32 bit? versijoms Exchange Server 2007 palaiko tik bandymams. Ta?iau ?is specifini? naujinim? paketas yra ?inoma problema perkodavimo priemon?s, neleid?ian?ios patvirtinim?, 32 bit? versijoms Exchange Server 2007. ?iuo klausimu bus nustatyta b?simame naujinyje. Jei 32 bit? patvirtinimas yra ypatingos svarbos scenarijus jums, pra?ome susisiekti su Microsoft palaikymo tarnybos u? pataisym?, ?? klausim?.

J?s galite ?diegti 8 naujinim? paket? Exchange Server 2007 SP3 ? kelis kompiuterius, kuriuose veikia Exchange Server 2007. Arba, galb?t nor?site diegti 8 naujinim? paket? Exchange Server 2007 SP3 Klasterin? serveriai, kuriuose veikia Exchange Server 2007. Specifini? naujinim? taip pat yra i? Microsoft Download Center.

Specifini? naujinim? yra galima atsisi?sti i? Microsoft Download Center tinklalapyje:
Atsisi?skite Exchange2007-KB2734323 paket? dabar.
I?leidimo data: Rugpj??io 13, 2012

Svarbus

Sistemos paleidimas i? naujo

B?tinos tarnybos yra automati?kai v?l pritaik? ?? naujinim?.

?alinimo informacij?

Nor?dami pa?alinti atnaujinti 8 naujinim? paket? Exchange Server 2007 SP3, naudokite elemento prid?ti arba ?alinti programas valdymo skyde Nor?dami pa?alinti naujinim? 2734323.

Nuorodos

Daugiau informacijos apie terminologijos, "Microsoft" naudoja programin?s ?rangos naujinimams apib?dinti, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
824684 Standartin?s terminologijos, vartojamos Microsoft programin?s ?rangos naujinimams apib?dinti apib?dinimas

Savyb?s

Straipsnio ID: 2734323 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. rugs?jo 5 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
 • Microsoft Exchange Server 2007 Service Pack 3, naudojant su:
  • Microsoft Exchange Server 2007 Enterprise Edition
  • Microsoft Exchange Server 2007 Standard Edition
Rakta?od?iai: 
kbqfe kbfix kbsurveynew atdownload kbexpertiseinter kbhotfixrollup kbmt KB2734323 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2734323

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com