Hibakód jelenik meg, amikor megpróbálja telepíteni a .NET-keretrendszer 3.5-ös verzióját Windows 8 vagy Windows Server 2012 rendszeren

A cikk fordítása A cikk fordítása
Cikk azonosítója: 2734782 - A cikkben érintett termékek listájának megtekintése.
Az összes kibontása | Az összes összecsukása

A lap tartalma

A jelenség

Amikor a Microsoft .NET-keretrendszer 3.5-ös verzióját Windows 8 vagy Windows Server 2012 rendszert használó számítógépen próbálja meg telepíteni, az alábbi hibakódok egyikét kapja:
0x800F0906
0x800F081F
0x800F0907
Megjegyzések:
 • Ez a probléma akkor fordulhat elő, ha telepítővarázslót, Telepítési lemezképek karbantartására és kezelésére (DSIM) alkalmas eszközt vagy Windows PowerShell-parancsokat használ a .NET-keretrendszer 3.5-ös verziójának engedélyezéséhez.
 • A hibakódokhoz kapcsolódó hibaüzenetek teljes listájának megtekintéséhez olvassa el a „További információ” című részt.

Oka

A .NET-keretrendszer 3.5-ös verziója „igény szerinti szolgáltatásnak” számít a Windows 8 vagy Windows Server 2012 rendszerben. Az „igény szerinti szolgáltatások” metaadatait tartalmazza a Windows 8 és a Windows Server 2012 rendszer. Azonban a szolgáltatáshoz kapcsolódó bináris és egyéb fájlok nem találhatók meg a rendszerben. Ha engedélyezi a szolgáltatást, a Windows megpróbál kapcsolatba lépni a Windows Update szolgáltatással, hogy letöltse a szolgáltatás telepítéséhez szükséges hiányzó információt.

A folyamatot befolyásolhatja a hálózati konfiguráció, valamint a számítógép a környezetben érvényes frissítéstelepítési konfigurációja. Ezért hibák merülhetnek fel ilyen típusú szolgáltatások első telepítésekor.

A megoldás

A probléma megoldásához használja az alábbi módszerek közül a kapott hibakódnak megfelelőt:

Hibakód: 0x800F0906

Ez a hibakód azért jelenik meg, mert a számítógép nem tudja letölteni a szükséges fájlokat a Windows Update webhelyről.

Ezt a viselkedést okozhatja a hálózat, a proxykiszolgáló vagy a tűzfal konfigurációja, illetve ezek hibái. A probléma megoldásához csatlakozzon a Microsoft alábbi webhelyéhez:

Microsoft Update
Ha nem tudja elérni ezt a webhelyet, ellenőrizze az internetkapcsolatát, vagy forduljon a hálózati rendszergazdához, hogy kiderítse, érvényben van-e olyan konfiguráció, ami gátolja a webhely elérését.

Ezt a viselkedést egy rendszergazda is okozhatja, aki a számítógépet a Windows Server Update Services (WSUS) szolgáltatás használatára konfigurálja a Microsoft Windows Update kiszolgálója helyett. Ebben az esetben forduljon a rendszergazdájához, és kérje meg, hogy engedélyezze A választható összetevők telepítésével és az összetevők javításával kapcsolatos beállítások megadása csoportházirend-beállítást, valamint konfigurálja a Forrásfájlok másodlagos elérési útja értéket, vagy válassza A Windows Server Update Services (WSUS) szolgáltatás használata helyett közvetlenül a Windows Update webhelyről töltsön le tartalmat a javításhoz lehetőséget.

A csoportházirend-beállítások megadásának lépései:
 1. Indítsa el a helyicsoportházirend-szerkesztőt vagy a csoportházirend-kezelő konzolt.
 2. Bontsa ki a Számítógép konfigurációja, majd a Felügyeleti sablonok elemet, végül válassza a Rendszer lehetőséget.
 3. Nyissa meg A választható összetevők telepítésével és az összetevők javításával kapcsolatos beállítások megadása csoportházirend-beállítást, majd válassza az Engedélyezés lehetőséget.
 4. Ha egy alternatív forrásfájlt kíván megadni, akkor a Forrásfájlok másodlagos elérési útja mezőben adja meg egy olyan megosztott mappa teljes elérési útját, amely tartalmazza a telepítési adathordozó \sources\sxs mappájának tartalmát. Másik lehetőségként adjon meg egy WIM-fájlt. Ha WIM-fájlt kíván megadni az alternatív forrásfájl helyeként, adja hozzá a WIM: előtagot az elérési úthoz, majd adja meg a WIM-fájlban előtagként használni kívánt kép indexét. Példák a megadható értékekre:
  1. Megosztott mappa elérési útja: \\kiszolgáló_neve\megosztott\Win8sxs
  2. WIM-fájl elérési útja, amelyben a „3” annak a képnek az indexét jelzi, amelyben a szolgáltatásfájlok találhatók: WIM: \\kiszolgáló_neve\megosztott\telepítés.wim:3
 5. Amennyiben a lehetőség adott, jelölje be A Windows Server Update Services (WSUS) szolgáltatás használata helyett közvetlenül a Windows Update webhelyről töltsön le tartalmat a javításhoz jelölőnégyzetet.
 6. Koppintson vagy kattintson az OK gombra.
 7. A rendszergazdai jogú parancssorba írja be a következő parancsot, és nyomja le az Enter billentyűt a házirend azonnali alkalmazásához:
  gpupdate /force
Illetve használhatja a Windows telepítési adathordozót fájlforrásként, amikor engedélyezi a .NET-keretrendszer 3.5-ös verzióját. Ehhez hajtsa végre a következő lépéseket:
 1. Helyezze be a Windows 8 vagy Windows Server 2012 telepítési adathordozóját.
 2. Futtassa a következő parancsot egy rendszergazdai jogú parancssorból:
  Dism /online /enable-feature /featurename:NetFx3 /All /Source:<meghajtó>:\sources\sxs /LimitAccess
  Megjegyzés: Ebben a parancsban a <meghajtó> egy helyőrző a DVD-meghajtó vagy a Windows 8 telepítési adathordozó betűjeléhez. Példa a parancsra:
  Dism /online /enable-feature /featurename:NetFx3 /All /Source:D:\sources\sxs /LimitAccess
Lépések Windows Server 2012 rendszer használata esetén

Windows Server 2012 esetén megadhat egy alternatív forrást Windows PowerShell-parancsmagok vagy a Szerepkörök és szolgáltatások hozzáadása varázsló használatával.

A Windows PowerShell környezet használatához hajtsa végre a következő lépéseket:
 1. Helyezze be a Windows Server 2012 telepítési adathordozót.
 2. Futtassa a következő parancsot egy rendszergazdai jogú Windows PowerShell-parancsablakban:
  Install-WindowsFeature –name NET-Framework-Core –source <meghajtó>:\sources\sxs
  Megjegyzés: Ebben a parancsban a <meghajtó> egy helyőrző a DVD-meghajtó vagy a Windows Server 2012 telepítési adathordozó betűjeléhez. Példa a parancsra:
  Install-WindowsFeature –name NET-Framework-Core –source D:\sources\sxs
A Szerepkörök és szolgáltatások hozzáadása varázsló használatához kövesse az alábbi lépéseket:
 1. Helyezze be a Windows Server 2012 telepítési adathordozót.
 2. Indítsa el a Szerepkörök és szolgáltatások hozzáadása varázslót.
 3. A Szolgáltatások kiválasztása oldalon jelölje be a .NET-keretrendszer 3.5 szolgáltatások jelölőnégyzetet, majd kattintson a Tovább gombra.
 4. A Telepítendő összetevők megerősítése oldalon kattintson az Alternatív forrás elérési útjának megadása hivatkozásra.

  A kép összecsukásaA kép kibontása
  2783310
 5. Az Alternatív forrás elérési útjának megadása oldalon írja be az SxS mappa elérési útját helyi elérési útként vagy hálózati megosztott elérési útként.

  A kép összecsukásaA kép kibontása
  2783311
 6. Kattintson az OK gombra.
 7. Kattintson a Telepítés gombra a varázsló befejezéséhez.

Hibakód: 0x800F081F

Ez a hibakód akkor merül fel, ha egy alternatív telepítési forrás van megadva, és az alábbi feltételek egyike teljesül:
 • Az elérési út által meghatározott hely nem tartalmazza a szolgáltatás telepítéséhez szükséges fájlokat.
 • A szolgáltatást telepítő felhasználó nem rendelkezik még OLVASÁS hozzáféréssel sem a helyhez és a fájlokhoz.
 • A telepítési fájlkészlet sérült, nem teljes, vagy érvénytelen a használt Windows operációs rendszer verziója esetén.
A probléma megoldásához ellenőrizze, hogy a forrás teljes elérési útja helyes-e (x:\sources\sxs), valamint hogy legalább olvasási hozzáféréssel rendelkezik a helyhez. Ehhez próbálja meg elérni a forrást közvetlenül az érintett számítógépről. Ellenőrizze, hogy a telepítési forrás érvényes és teljes fájlkészleteket tartalmaz-e. Ha a hiba továbbra is fennáll, próbáljon meg másik telepítési forrást használni.

Hibakód: 0x800F0907

Ez a hibakód akkor merül fel, ha nincs megadva egy alternatív telepítési forrás, vagy az nem érvényes, valamint, ha A választható összetevők telepítésével és az összetevők javításával kapcsolatos beállítások megadása csoportházirend beállítás „Soha ne töltsön le adattartalomfájlt a Windows Update webhelyről” beállítású.

A probléma megoldásához tekintse át a házirend-beállítást, és állapítsa meg, hogy az megfelelő-e a környezetéhez. Ha nem kívánja a szolgáltatások adattartalomfájljait a Windows Update webhelyről letölteni, fontolja meg a „Forrásfájlok másodlagos elérési útja” érték beállítását a csoportházirend-beállításban.

Megjegyzés: Ahhoz, hogy a helyi számítógépen módosítani tudja a csoportházirend-beállításokat, a Rendszergazdák csoport tagjának kell lennie. Ha a kezelni kívánt számítógép csoportházirend-beállítását tartományi szinten szabályozzák, forduljon a rendszergazdájához.

Ehhez hajtsa végre a következő lépéseket:
 1. A környezetének megfelelően indítsa el a helyicsoportházirend-szerkesztőt vagy a csoportházirend-kezelő konzolt.
 2. Bontsa ki a Számítógép konfigurációja, majd a Felügyeleti sablonok elemet, végül válassza a Rendszer lehetőséget.
 3. Nyissa meg A választható összetevők telepítésével és az összetevők javításával kapcsolatos beállítások megadása csoportházirend-beállítást, majd válassza az Engedélyezés lehetőséget.
 4. Határozza meg, hogy a Soha ne töltsön le adattartalomfájlt a Windows Update webhelyről csoportházirend-beállítás engedélyezve van-e, majd állapítsa meg a környezetének megfelelő beállítást.
 5. Ha egy alternatív forrásfájlt kíván megadni, akkor a Forrásfájlok másodlagos elérési útja mezőben adja meg egy olyan megosztott mappa teljes elérési útját, amely tartalmazza a telepítési adathordozó \sources\sxs mappájának tartalmát. Másik lehetőségként adjon meg egy WIM-fájlt. Ha WIM-fájlt kíván megadni az alternatív forrásfájl helyeként, adja hozzá a WIM: előtagot előtagot az elérési úthoz, majd adja meg a WIM-fájlban előtagként használni kívánt kép indexét. Példák a megadható értékekre:
  • Megosztott mappa elérési útja: \\kiszolgáló_neve\megosztott\Win8sxs
  • WIM-fájl elérési útja, amelyben a „3” annak a képnek az indexét jelzi, amelyben a szolgáltatásfájlok találhatók: WIM: \\kiszolgáló_neve\megosztott\telepítés.wim:3
 6. Amennyiben kívánja, jelölje be A Windows Server Update Services (WSUS) szolgáltatás használata helyett közvetlenül a Windows Update webhelyről töltsön le tartalmat a javításhoz jelölőnégyzetet.
 7. Koppintson vagy kattintson az OK gombra.
 8. A rendszergazdai jogú parancssorba írja be a következő parancsot, és nyomja le az Enter billentyűt a házirend azonnali alkalmazásához:
  gpupdate /force

További információ

Ezen hibakódokhoz kapcsolódó hibaüzenetek

A táblázat összecsukásaA táblázat kibontása
HibakódHibaüzenetek
0x800F0906
A forrásfájlok nem tölthetők le.
A „forrás” mezőben adja meg azon fájlok helyét, amelyek a szolgáltatás visszaállításához szükségesek. A forráshely megadásával kapcsolatos további információkért tekintse meg a következő weboldalt: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=243077.
A DISM-naplófájl a következő helyen található: C:\Windows\Logs\DISM\dism.log
A Windows nem tudta elvégezni a kért módosításokat.
A Windows nem tudott csatlakozni az internethez a szükséges fájlok letöltéséhez. Ellenőrizze, hogy csatlakozik-e az internethez, majd kattintson az „Újra” gombra az újbóli próbálkozáshoz.
Legalább egy szerepkör, szerepkör-szolgáltatás vagy szolgáltatás telepítése meghiúsult.
A forrásfájlok nem találhatók. Próbálja meg újból telepíteni a szerepköröket, szerepkör-szolgáltatásokat vagy szolgáltatásokat a „Szerepkörök és szolgáltatások hozzáadása varázsló” egy új munkamenetében. A varázsló Megerősítés oldalán kattintson az „Alternatív forrás elérési útjának megadása” elemre a telepítéshez szükséges forrásfájlok érvényes helyének megadásához. Olyan helyet kell megadni, amelyhez a célkiszolgáló számítógépfiókja hozzá tud férni.
0x800F0906 - CBS_E_DOWNLOAD_FAILURE
Hibakód: 0x800F0906
Hiba: 0x800f0906
0x800F081F
A forrásfájlok nem találhatók.
A „Forrás” mezőben adja meg azon fájlok helyét, amelyek a szolgáltatás visszaállításához szükségesek. A forráshely megadásával kapcsolatos további információkért tekintse meg a következő weboldalt: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=243077.
A DISM-naplófájl a következő helyen található: C:\Windows\Logs\DISM\dism.log
0x800F081F - CBS_E_SOURCE_MISSING
Hibakód: 0x800F081F
Hiba: 0x800F081F
0x800F0907
A DISM meghiúsult. A rendszer nem hajtott végre műveletet.
További információkat a naplófájlban talál.
A DISM-naplófájl a következő helyen található: C:\Windows\Logs\DISM\dism.log
A hálózati házirend-beállítások miatt a Windows nem tudott csatlakozni az internethez a kért módosítások végrehajtásához szükséges fájlok letöltéséhez. További információért lépjen kapcsolatba a hálózati rendszergazdával.
0x800F0907 - CBS_E_GROUPPOLICY_DISALLOWED
Hibakód: 0x800F0907
Hiba: 0x800F0907

Hivatkozások

A .NET-keretrendszer 3.5-ös verzió a környezetében történő telepítésének megtervezéséhez a következő hivatkozásra kattintva töltheti le a további információt tartalmazó „Microsoft .NET-keretrendszer 3.5 telepítési szempontok” című műszaki dokumentációt:
Microsoft .NET-keretrendszer 3.5 telepítési szempontok
Megjegyzés: Ez egy „GYORS KÖZZÉTÉTELŰ” cikk, amelyet maga Microsoft támogatási csoportja készített. A benne fogalt információkat a jelentkező problémákra válaszul, az adott állapotukban biztosítjuk. Az anyagok a közzétételük gyorsaságából következően tartalmazhatnak sajtóhibákat, illetve külön értesítés nélkül bármikor átdolgozáson eshetnek át. További tudnivalók olvashatók a felhasználási feltételek között.

Tulajdonságok

Cikk azonosítója: 2734782 - Utolsó ellenőrzés: 2012. november 12. - Verziószám: 1.0
A cikkben található információ a következő(k)re vonatkozik:
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Windows Server 2012 Foundation
 • Windows Server 2012 Hyper V
 • Windows Server 2012 Standard
Kulcsszavak: 
kbprb kbsurveynew kbexpertiseinter kbgraphxlink KB2734782
A Microsoft tudásbázisban szolgáltatott információkat "az adott állapotban", bárminemű szavatosság vagy garancia nélkül biztosítjuk. A Microsoft kizár mindennemű, akár kifejezett, akár vélelmezett szavatosságot vagy garanciát, ideértve a forgalomképességre és az adott célra való alkalmasságra vonatkozó szavatosságot is. A Microsoft Corporation és annak beszállítói semmilyen körülmények között nem felelősek semminemű kárért, így a közvetlen, a közvetett, az üzleti haszon elmaradásából származó vagy speciális károkért, illetve a kár következményeként felmerülő költségek megtérítéséért, még abban az esetben sem, ha a Microsoft Corporationt vagy beszállítóit az ilyen károk bekövetkeztének lehetőségére figyelmeztették. Egyes államok joga nem teszi lehetővé bizonyos károkért a felelősség kizárását vagy korlátozását, ezért a fenti korlátozások az ön esetében esetleg nem alkalmazhatók.

Visszajelzés küldése

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com