Виникнення кодів помилок під час спроби інсталяції .NET Framework 3.5 в ОС Windows 8 або Windows Server 2012

Переклади статей Переклади статей
Номер статті: 2734782 - Показ продуктів, яких стосується ця стаття.
Розгорнути все | Згорнути все

На цій сторінці

Ознаки

Під час спроби інсталювати Microsoft .NET Framework 3.5 на комп’ютер, який працює під керуванням ОС Windows 8 або Windows Server 2012, відображається один із наведених нижче кодів помилки.

0x800F0906
0x800F081F
0x800F0907
Примітки
 • Ця проблема може виникнути під час використання майстра інсталяції, системи обслуговування образу розгортання та керування ним (DSIM) або команд оболонки Windows PowerShell, щоб активувати .NET Framework 3.5.
 • Повний список повідомлень про помилки, пов’язані з цими кодами помилок, можна переглянути в розділі "Додаткові відомості".

причина

В ОС Windows 8 і Windows Server 2012 .Net Framework 3.5 – це функція на вимогу. Метадані для функцій на вимогу входять до складу ОС Windows 8 і Windows Server 2012. Однак двійкові й інші файли, пов’язані з функцією, до їх складу не входять. Якщо активувати функцію, ОС Windows спробує зв’язатися з сайтом Windows Update, щоб завантажити відсутні дані для інсталяції функції.

На цей процес можуть впливати конфігурація мережі та параметри комп’ютерів, які настроєно для інсталяції оновлень у середовищі. Тому під час першої інсталяції таких функцій можуть виникнути помилки.

Розв'язанн

Щоб усунути цю проблему, скористайтесь одним із наведених нижче способів відповідно до отриманого коду помилки.

Код помилки: 0x800F0906

Цей код помилки виникає через те, що комп’ютер не може завантажити потрібні файли з веб-сайту Windows Update.

Ця ситуація може бути спричинена конфігурацією мережі, проксі-сервера або брандмауера, а також їхніми неполадками. Щоб усунути цю проблему, спробуйте підключитися до наведеного нижче веб-сайту корпорації Майкрософт.

Microsoft Update
Якщо вам не вдається отримати доступ до цього веб-сайту, перевірте підключення до Інтернету або зверніться до адміністратора мережі, щоб визначити, чи блокує наявна конфігурація доступ до веб-сайту.

Ця ситуація може виникнути через те, що системний адміністратор настроїв комп’ютер таким чином, щоб для обслуговування використовувати служби Windows Server Update Services (WSUS) замість сервера Microsoft Windows Update. У такому випадку зверніться до системного адміністратора й оформте запит, щоб він настроїв параметр групової політики Вказати параметри для інсталяції додаткового компонента та відновлення компонента та значення Альтернативний шлях до вихідного файлу. Або ж ви можете вибрати параметр Зв’язатися безпосередньо з веб-сайтом Windows Update замість служб Windows Server Update Services (WSUS), щоб завантажити вміст відновлення.

Щоб настроїти параметр групової політики, виконайте наведені нижче дії.
 1. Запустіть редактор локальної групової політики або консоль керування груповою політикою.
  Згорнути це зображенняРозгорнути це зображення
  2816728
 2. Послідовно розгорніть вузли Конфігурація комп’ютера й Адміністративні шаблони, а потім виберіть пункт Система.
  Згорнути це зображенняРозгорнути це зображення
  2816729
 3. Відкрийте параметр групової політики Вказати параметри для інсталяції додаткового компонента та відновлення компонента та виберіть пункт Активовано.
  Згорнути це зображенняРозгорнути це зображення
  2816730
 4. Щоб указати альтернативний вихідний файл, у полі Шлях до альтернативного вихідного файлу вкажіть повний шлях до спільної папки, яка містить вміст папки \sources\sxs з інсталяційного носія. Або вкажіть файл типу WIM. Щоб указати файл типу WIM як розташування альтернативного вихідного файлу, до шляху додайте префікс WIM:, а потім додайте індекс образу, який потрібно використовувати у файлі типу WIM як суфікс. Нижче наведено приклади значень, які можна вказати.
  1. Шлях до спільної папки: \\server_name\share\Win8sxs;
  2. Шлях до файлу типу WIM, де "3" – це індекс образу, у якому містяться файли функції: WIM: \\server_name\share\install.wim:3;
 5. Установіть прапорець Зв’язатися безпосередньо з веб-сайтом Windows Update замість служб Windows Server Update Services (WSUS), щоб завантажити вміст відновлення, якщо це можливо.
 6. Торкніться кнопки OK або натисніть її.
 7. У командному рядку в режимі адміністратора введіть наведену нижче команду та натисніть клавішу Enter, щоб одразу застосувати політику.
  gpupdate /force
Також можна скористатися інсталяційним носієм ОС Windows як джерелом файлу, якщо активовано функцію .NET Framework 3.5. Для цього виконайте наведені нижче дії.
 1. Вставте інсталяційний носій ОС Windows 8 або Windows Server 2012.
 2. У командному рядку в режимі адміністратора запустіть наведену нижче команду.
  Dism /online /enable-feature /featurename:NetFx3 /All /Source:<диск>:\sources\sxs /LimitAccess
  Примітка. У цій команді <диск> – це покажчик місця заповнення букви диска для DVD-дисковода або інсталяційного носія ОС Windows 8. Наприклад, запустіть наведену нижче команду.
  Dism /online /enable-feature /featurename:NetFx3 /All /Source:D:\sources\sxs /LimitAccess
Дії для ОС Windows Server 2012
Згорнути це зображенняРозгорнути це зображення
assets folding start collapsed


В ОС Windows Server 2012 також можна вказати альтернативне джерело, використовуючи для цього командлети оболонки Windows PowerShell або Майстер додавання ролей і функцій.

Щоб скористатися командлетами оболонки Windows PowerShell, виконайте наведені нижче дії.
 1. Вставте інсталяційний носій ОС Windows Server 2012.
 2. У командному вікні Windows PowerShell у режимі адміністратора запустіть наведену нижче команду.
  Install-WindowsFeature –name NET-Framework-Core –source <диск>:\sources\sxs
  Примітка. У цій команді <диск> – це покажчик місця заповнення букви диска для DVD-дисковода або інсталяційного носія ОС Windows Server 2012. Наприклад, запустіть наведену нижче команду.
  Install-WindowsFeature –name NET-Framework-Core –source D:\sources\sxs
Щоб використовувати Майстер додавання ролей і функцій, виконайте наведені нижче дії.
 1. Вставте інсталяційний носій ОС Windows Server 2012.
 2. Запустіть Майстер додавання ролей і функцій.
 3. На сторінці Вибір функцій установіть прапорець Функції .Net Framework 3.5 і натисніть кнопку Далі.
 4. На сторінці Підтвердження вибору параметрів інсталяції виберіть посилання Вказати шлях до альтернативного джерела.

  Згорнути це зображенняРозгорнути це зображення
  1
 5. На сторінці Вказування шляху до альтернативного джерела введіть шлях до папки SxS як локальний шлях або шлях до спільної папки.

  Згорнути це зображенняРозгорнути це зображення
  2742087
 6. Натисніть кнопку OK.
 7. Натисніть кнопку Інсталювати, щоб завершити роботу майстер.
Згорнути це зображенняРозгорнути це зображення
assets folding end collapsed

Error code: 0x800F081F

Цей код помилки може виникнути, якщо вказано альтернативне джерело інсталяції, а також за наявності однієї з наведених нижче умов.
 • Вказане шляхом розташування не містить файлів, необхідних для інсталяції функції.
 • Користувач, який намагається інсталювати функцію, не має навіть доступу читання до розташування та файлів.
 • Набір файлів інсталяції пошкоджено, він неповний або недійсний для версії ОС Windows, під керуванням якої працює комп’ютер.
Щоб усунути цю проблему, переконайтеся, що повний шлях до джерела правильний (x:\sources\sxs) і що ви маєте принаймні доступ читання до розташування. Спробуйте отримати доступ до джерела безпосередньо з комп’ютера, який підлягає впливу. Перевірте, що джерело інсталяції містить дійсний і повний набір файлів. Якщо проблема не зникне, спробуйте використати інше джерело інсталяції.

Код помилки: 0x800F0907

Цей код помилки виникає, якщо альтернативне джерело інсталяції не вказано або воно недійсне, а також якщо для параметра групової політики Вказати параметри для інсталяції додаткового компонента та відновлення компонента встановлено значення "Ніколи не намагатися завантажувати дані з веб-сайту Windows Update".

Щоб усунути цю проблему, перегляньте параметр політики, щоб визначити, чи відповідає він вашому середовищу. Якщо не потрібно завантажувати дані функції з веб-сайту Windows Update, у параметрі групової політики слід установити значення "Шлях до альтернативного вихідного файлу".

Примітка. Щоб змінити параметр групової політики на локальному комп’ютері, потрібно бути членом групи "Адміністратори". Якщо параметри групової політики для комп’ютера, яким потрібно керувати, керуються на рівні домену, зверніться до системного адміністратора.

Для цього виконайте наведені нижче дії.
 1. Запустіть редактор локальної групової політики або консоль керування груповою політикою, якщо це можливо для вашого середовища.
 2. Послідовно розгорніть вузли Конфігурація комп’ютера й Адміністративні шаблони, а потім виберіть пункт Система.
 3. Відкрийте параметр групової політики Вказати параметри для інсталяції додаткового компонента та відновлення компонента та виберіть пункт Активовано.
 4. Визначте, чи активовано параметр групової політики Ніколи не намагатися завантажувати дані з веб-сайту Windows Update, а потім визначте потрібний параметр для вашого середовища.
 5. Якщо потрібно вказати альтернативний вихідний файл, у полі Шлях до альтернативного вихідного файлу вкажіть повний шлях до спільної папки, яка містить вміст папки \sources\sxs з інсталяційного носія. Або вкажіть файл типу WIM. Щоб указати файл типу WIM як розташування альтернативного вихідного файлу, до шляху додайте префікс WIM:, а потім додайте індекс образу, який потрібно використовувати у файлі типу WIM як суфікс. Нижче наведено приклади значень, які можна вказати.
  • Шлях до спільної папки: \\server_name\share\Win8sxs
  • Шлях до файлу типу WIM, де "3" – це індекс образу, у якому містяться файли функції: WIM: \\server_name\share\install.wim:3;
 6. Установіть прапорець Зв’язатися безпосередньо з веб-сайтом Windows Update замість служб Windows Server Update Services (WSUS), щоб завантажити вміст відновлення, якщо потрібно.
 7. Торкніться кнопки ОK або натисніть її.
 8. У командному рядку в режимі адміністратора введіть наведену нижче команду та натисніть клавішу Enter, щоб одразу застосувати політику.
  gpupdate /force

Додаткові відомості

Повідомлення про помилки, пов’язані з наведеними нижче кодами помилок

Згорнути цю таблицюРозгорнути цю таблицю
Код помилкиПовідомлення про помилки
0x800F0906
Не вдалося завантажити вихідні файли.
Скористайтеся параметром "Джерело", щоб указати розташування файлів, необхідних для відновлення функції. Щоб отримати додаткові відомості щодо вказування вихідного розташування, відвідайте веб-сайт http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=243077.
Файл журналу DISM можна знайти за шляхом C:\Windows\Logs\DISM\dism.log
ОС Windows не вдалося завершити внесення змін необхідних.
ОС Windows не вдалося підключитися до Інтернету, щоб завантажити необхідні файли. Перевірте підключення до Інтернету та натисніть кнопку "Повторити", щоб повторити спробу.
Не вдалося виконати інсталяцію однієї або кількох ролей, служб ролей або функцій.
Не вдалося знайти вихідні файли. Повторно спробуйте інсталювати ролі, служби ролей або функції в новому сеансі майстер додавання ролей і функцій, а потім на сторінці "Підтвердження" майстра виберіть елемент "Указати шлях до альтернативного джерела", щоб указати дійсне розташування вихідних файлів, необхідних для інсталяції. Розташування має бути доступним для облікового запису комп’ютера сервера призначення.
0x800F0906 - CBS_E_DOWNLOAD_FAILURE
Код помилки: 0x800F0906
Помилка: 0x800f0906
0x800F081F
Не вдалося знайти вихідні файли.
Скористайтеся параметром "Джерело", щоб указати розташування файлів, необхідних для відновлення функції. Щоб отримати додаткові відомості щодо вказування вихідного розташування, відвідайте веб-сайт http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=243077.
Файл журналу DISM можна знайти за шляхом C:\Windows\Logs\DISM\dism.log
0x800F081F - CBS_E_SOURCE_MISSING
Код помилки: 0x800F081F
Помилка: 0x800F081F
0x800F0907
Помилка системи DISM. Жодної операції не виконано.
Щоб отримати додаткові відомості, перегляньте файл журналу.
Файл журналу DISM можна знайти за шляхом C:\Windows\Logs\DISM\dism.log
Через настройки мережної політики ОС Windows не вдалося підключитися до Інтернету, щоб завантажити файли, необхідні для завершення внесення необхідних змін. Щоб отримати додаткові відомості, зверніться до адміністратора мережі.
0x800F0907 - CBS_E_GROUPPOLICY_DISALLOWED
Код помилки: 0x800F0907
Помилка: 0x800F0907

Посилання

Щоб отримати додаткові відомості щодо планування розгортання .Net Framework 3.5 у середовищі, виберіть це посилання, щоб завантажити офіційний документ "Рекомендації щодо розгортання Microsoft .NET Framework 3.5":
Рекомендації щодо розгортання Microsoft .NET Framework 3.5

Властивості

Номер статті: 2734782 - Востаннє переглянуто: 13 лютого 2013 р. - Редакція: 7.0
Застосовується до:
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Windows Server 2012 Foundation
 • Microsoft Hyper-V Server 2012
 • Windows Server 2012 Standard
Ключові слова: 
kbprb kbsurveynew kbexpertiseinter kbgraphxlink kbcip KB2734782

Надіслати відгук

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com