Naudojant pa?to klientus, kurie netaiko koduot?s UTF-8, negalima per?i?r?ti i? ?Exchange 2000? si?st? lai?k?

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 273615 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
?is straipsnis archyvuotas. Jis pateikiamas toks, koks yra, ir nebebus atnaujinamas.
SVARBU: ?iame straipsnyje pateikiama informacija apie registro modifikavim?. Prie? modifikuodami registr? b?tinai sukurkite atsargin? jo kopij?. ?sitikinkite, kad ?inote, kaip atkurti registr?, jei i?kilt? problem?. Jei norite gauti daugiau informacijos apie tai, kaip kurti atsargines registro kopijas, j? atkurti ar modifikuoti, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
256986 Microsoft Windows registro apra?as
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

PO?YMIAI

Jei prieigai prie ?Microsoft Outlook Web Access? (OWA) gauti ir lai?kams si?sti vartotojai naudoja ?Microsoft Internet Explorer 5? arba v?lesn? versij?, gav?jai, kurie naudoja pa?to klientus, netaikan?ius ?Unicode? perkodavimo formato 8 (UTF-8), lai?ko per?i?r?ti negal?s.

PROBLEMOS SPRENDIMAS

?SP?JIMAS: jei naudodami registro rengykl? arba kit? b?d? modifikuosite registr? netinkamai, gali i?kilti dideli? problem?. Kad i?spr?stum?te ?ias problemas, gali tekti i? naujo ?diegti operacin? sistem?. ?Microsoft? negali garantuoti, kad ?ios problemos bus i?spr?stos. Modifikuodami registr? atsakomyb? prisiimate j?s.

Nor?dami apeiti ?i? problem?, ?junkite priemon?, leid?ian?i? naudoti regiono simbolius. Jei norite tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti, Vykdyti, ?ra?ykite Services.msc, tada spustel?kite Gerai.
 2. Sustabdykite paslaug? ?MSExchangeIS?.
 3. Sustabdykite paslaug? ?W3SVC?.
 4. Spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite Vykdyti.
 5. Lauke Atidaryti ?ra?ykite regedit.
 6. Registre raskite ?? rakt?:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeWEB
  \OWA\UseRegionalCharset
 7. Meniu Redagavimas spustel?kite Modifikuoti.
 8. Lange Reik?m?s duomenys ?ra?ykite 1, tada spustel?kite Baigti.
 9. Meniu Registras spustel?kite Baigti.
 10. I? naujo paleiskite paslaug? ?MSExchangeIS?.
 11. I? naujo paleiskite paslaug? ?W3SVC?.
PASTABA: jei registro rakto serveryje n?ra, j? galite sukurti. Nor?dami sukurti registro rakt?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti, Vykdyti, ?ra?ykite regedit, tada spustel?kite Gerai.
 2. Raskite ir spustel?kite ?? registro rakt?:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeWEB\OWA
 3. Spustel?kite Redagavimas, Prid?ti reik?m?, tada laukuose Reik?m? ir REG_DWORD duomenys ?veskite ?i? informacij?:

  Reik?m?: UseRegionalCharset
  REG_DWORD duomenys: 1
 4. Spustel?kite Gerai ir baikite dirbti su registro rengykle.

B?SENA

?Microsoft? patvirtino, kad tai yra ?Microsoft Exchange 2000 Server? problema.

Savyb?s

Straipsnio ID: 273615 - Paskutin? per?i?ra: 2014 m. vasario 2 d. - Per?i?ra: 5.1
TAIKOMA
 • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
Rakta?od?iai: 
kbnosurvey kbarchive kbbug kbexchange2000presp1fix kbfix kbgraphxlinkcritical kbqfe KB273615

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com