การแก้ไข: ไม่สามารถเพิ่มบทความสิ่งพิมพ์ที่อยู่ในฐานข้อมูลเรอร์พาร์ตเนอร์ชิพ ใน SQL Server 2008 หรือ ใน SQL Server 2008 R2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2737161 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
Microsoft กระจายการแก้ไขปัญหาของ Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 3 เป็นแฟ้มหนึ่งแฟ้มที่สามารถดาวน์โหลดได้ เนื่องจากการแก้ไขเป็นแบบสะสม แต่ละรุ่นใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขความปลอดภัยทั้งหมดที่ได้มาพร้อมกับการก่อนหน้า SQL Server 2008 Service Pack 3 แก้ไขนำออกใช้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณกำหนดค่าฐานข้อมูลเรอร์บนอินสแตนซ์ที่สองของ Microsoft SQL Server 2008 หรือ Microsoft SQL Server 2008 R2
 • คุณตั้งค่าคอนฟิกสิ่งพิมพ์ของทรานแซคชันการจำลองแบบบนฐานข้อมูลที่มีฐานข้อมูลแบบอ่าน-เขียนหลักบนเซิร์ฟเวอร์หลักในฐานข้อมูลเรอร์พาร์ตเนอร์ชิพ การเริ่มต้นการจำลองแบบจะเสร็จสิ้น และจากนั้น จะซิงโครไนส์กับสมาชิกที่
 • ฐานข้อมูลจำลองแบบไม่ผ่านจากเซิร์ฟเวอร์หลักไปยังเซิร์ฟเวอร์มิเรอร์

  หมายเหตุ เมื่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น เซิร์ฟเวอร์มิเรอร์อดีตสลับบทบาท และฐานข้อมูลมาออนไลน์ในโหมดการอ่าน-เขียนเป็นหลักฐานข้อมูลใหม่
 • คุณสามารถเพิ่มบทความเพื่อเผยแพร่บนอินสแตนซ์หลักใหม่ การเริ่มต้นการจำลองแบบจะเสร็จสิ้น และจากนั้น จะซิงโครไนส์กับสมาชิกที่
 • คุณสามารถเพิ่มบทความอื่นลงในงานพิมพ์
ในสถานการณ์นี้ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 1

ไม่มีสร้าง snapshot ได้เนื่องจากไม่มีการบอกรับเป็นสมาชิกการเตรียมใช้งานที่จำเป็นต้องใช้

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 2

ข่าวสารเกี่ยวกับ 14058 ระดับ 16 สถานะ 1, sp_MSrepl_addsubscription_article กระบวนงาน บรรทัด 331

ไม่สามารถสร้างการบอกรับเป็นสมาชิกได้เนื่องจากการสมัครใช้งานอยู่แล้วที่มีอยู่ในฐานข้อมูลบอกรับเป็นสมาชิก อนุญาตให้มีการบอกรับเป็นสมาชิกเพียงเพื่อประกาศเดียวกันในแต่ละฐานข้อมูลที่บอกรับเป็นสมาชิก ลบการบอกรับเป็นสมาชิก และเพิ่มใหม่อีกถ้าจำเป็น ถ้าปัญหายังคงมีอยู่ ข้อมูลเมตาของการจำลองแบบอาจจะไม่ถูกต้อง ดู Books Online สำหรับรายละเอียดในการแก้ไขปัญหา

หมายเหตุปัญหานี้ยังคงเกิดขึ้นหากคุณไม่ได้ทำผ่านกับอินสแตนซ์หลักเดิม และจากนั้น คุณเพิ่มบทความเดียวกัน

การแก้ไข

ปรับปรุงข้อมูล

SQL Server 2008 R2 Service Pack 2

วิธีแก้ปัญหานี้ถูกนำออกใช้ก่อนใน 3 ปรับปรุงที่สะสม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้สำหรับ SQL Server 2008 R2 Service Pack 2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2754552 แพ็คเกจการปรับปรุงที่สะสม 3 สำหรับ SQL Server 2008 R2 Service Pack 2
หมายเหตุ เนื่องจาก builds เป็นแบบสะสม นำออกใช้การแก้ไขแต่ละใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขความปลอดภัยทั้งหมดที่ได้มาพร้อมกับการก่อนหน้า SQL Server 2008 R2 Service Pack 2 แก้ไขนำออกใช้ เราขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการนำไปใช้เปิดตัวแก้ไขปัญหาล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2730301 สร้าง SQL Server 2008 R2 ที่ได้ถูกนำออกใช้หลังจากที่มีการนำออกใช้ SQL Server 2008 R2 Service Pack 2

SQL Server 2008 R2 Service Pack 1

วิธีแก้ปัญหานี้ถูกนำออกใช้ครั้งแรกใน 9 ปรับปรุงที่สะสม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้สำหรับ SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2756574 แพ็คเกจการปรับปรุงที่สะสม 9 สำหรับ SQL Server 2008 R2 Service Pack 1
หมายเหตุ เนื่องจาก builds เป็นแบบสะสม นำออกใช้การแก้ไขแต่ละใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขความปลอดภัยทั้งหมดที่ได้มาพร้อมกับการก่อนหน้า SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 รุ่นที่แก้ไข เราขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการนำไปใช้เปิดตัวแก้ไขปัญหาล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2567616 สร้าง SQL Server 2008 R2 ที่ได้ถูกนำออกใช้หลังจากที่มีการนำออกใช้ SQL Server 2008 R2 Service Pack 1

SQL Server 2008 Service Pack 3

ก่อนการแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกออกใน 7 ปรับปรุงที่สะสมสำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 3 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้สำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 3 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2738350 แพ็คเกจการปรับปรุงที่สะสม 7 สำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 3
หมายเหตุ เนื่องจาก builds เป็นแบบสะสม นำออกใช้การแก้ไขแต่ละใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขความปลอดภัยทั้งหมดที่ได้มาพร้อมกับการก่อนหน้า SQL Server 2008 Service Pack 3 แก้ไขนำออกใช้ เราขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการนำไปใช้เปิดตัวแก้ไขปัญหาล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2629969 สร้าง SQL Server 2008 ที่ได้ถูกนำออกใช้หลังจากที่มีการนำออกใช้ SQL Server 2008 Service Pack 3

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกำหนดค่าการจำลองแบบและฐานข้อมูลเรอร์ ไปเว็บไซต์ MSDN ต่อไปนี้: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฐานข้อมูลเรอร์ ไปเว็บไซต์ MSDN ต่อไปนี้:

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ตรวจสอบว่าการsys.serversคอลัมน์server_idและsyssubscriptions.ssrvidคอลัมน์ตรงกันบนอินสแตนซ์ของฐานข้อมูลที่ใช้งานอยู่ก่อนที่คุณเพิ่มบทความ

บันทึกย่อ
 • ถ้าไม่ตรงกับคอลัมน์ที่สอง คุณควรเพิ่มบทความเพื่องานพิมพ์จากอินสแตนซ์ที่คอลัมน์ตรงกับ คุณอาจต้องการจัดตารางเวลาเสียก่อนล้มเหลวผ่านฐานข้อมูลกับอินสแตนซ์ของคู่ค้า
 • ถ้าไม่มีsrvidหลายค่าในตารางsyssubscriptionsเอาบทความที่มีค่าที่แตกต่างกันsrvidล้มเหลวผ่านฐานข้อมูลกับอินสแตนซ์ของหุ้นส่วน และเพิ่มบทความอีกครั้ง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2737161 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 ตุลาคม 2555 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 3
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Datacenter
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Web
Keywords: 
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2737161 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2737161

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com