Jak odstraňovat potíže s vypínáním systému Windows ME

Překlady článku Překlady článku
ID článku: 273746 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Tento článek byl dříve publikován CZ273746
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Na této stránce

Souhrn

Tento článek popisuje postup při odstraňování potíží, ke kterým může docházet při vypínání systému Windows Millennium Edition (ME). Tyto informace jsou také k dispozici v Pomocníkovi při potížích se spouštěním a vypínáním systému Windows ME. Společnost Microsoft doporučuje používat tohoto průvodce. Pomocník při potížích se spouštěním a vypínáním systému Windows ME je k dispozici v Centru pro nápovědu a odbornou pomoc v systému Windows ME a také na webu na adrese:
http://www.microsoft.com/technet/archive/win98/proddocs/getstart/advissue.mspx?mfr=true
Poznámka : Pokud hledáte informace o odstraňování potíží, na které tento článek neposkytuje žádné odkazy, pokuste se je nalézt ve znalostní bázi Microsoft Knowledge Base použitím klíčových slov uvedených v následujícím článku:
242450 Jak vyhledávat ve znalostní bázi Microsoft Knowledge Base pomocí klíčových slov

Další informace

Potíže s vypínáním systému Windows ME mohou být způsobeny následujícími příčinami:
 • Nekompatibilní, poškozené či kolidující ovladače zařízení
 • Poškozený zvukový soubor přehrávaný při vypínání systému
 • Nesprávně nakonfigurovaný nebo poškozený hardware
Při odstraňování těchto potíží postupujte podle následujících pokynů:
 1. Zjistěte, jestli nějaký program ve složce Po spuštění nekoliduje se spouštěcím procesem:
  1. Klepněte na tlačítko Start , klepněte na příkaz Spustit , zadejte příkaz msconfig do pole Otevřít a poté klepněte na tlačítko OK .
  2. Klepněte na přepínač Výběrové spuštění , zrušte zaškrtnutí políčka Načíst položky skupiny Po spuštění , klepněte na tlačítko Použít , klepněte na tlačítko OK a poté klepnutím na tlačítko Ano restartujte počítač.
  3. Vyzkoušejte, jestli byly potíže po restartování počítače odstraněny. Pokud není možné počítač správně vypnout, přejděte ke kroku 2. Pokud ano, potíže pravděpodobně způsobuje jeden z programu ve složce Po spuštění. Daný program určete postupem podle následujících pokynů:
  4. Klepněte na tlačítko Spustit , klepněte na příkaz Spustit , zadejte příkaz msconfig do pole Otevřít a poté klepněte na tlačítko OK .
  5. Na kartě Po spuštění zaškrtněte jedno z políček, klepněte na tlačítko OK a poté klepnutím na tlačítko Ano restartujte počítač. Vyzkoušejte, jestli byly potíže po restartování počítače odstraněny. Pokud ne, opakujte kroky d a e, ale v kroku e povolte jiný program. Postupným povolováním jednotlivých programů určete, který je příčinou potíží.

   Poznámka : Pokud nejsou potíže zakázáním programu odstraněny, postupujte podle kroků a a b a všechny programy povolte. Poté zaškrtněte políčko Načíst položky skupiny Po spuštění .
 2. Vyzkoušejte, jestli potíže nejsou způsobovány příkazem nebo ovladačem, který je automaticky načítán v souboru Win.ini či System.ini:
  1. Klepněte na tlačítko Spustit , klepněte na příkaz Spustit , zadejte příkaz msconfig a poté klepněte na tlačítko OK .
  2. Klepněte na přepínač Výběrové spuštění a poté zrušte zaškrtnutí následujících políček:
   • Zpracovat soubor Win.ini
   • Zpracovat soubor System.ini

   Poznámka : Pokud není některé z nich k dispozici, neobsahuje žádné načítané položky.

  3. : Pokud není některé z nich k dispozici, neobsahuje žádné načítané položky. Klepněte na tlačítko OK a poté klepnutím na tlačítko Ano restartujte počítač. Vyzkoušejte, jestli potíže způsoboval program, který jste povolili. Pokud ne, opakujte kroky d a e, ale v kroku e povolte jiný program. Postupným povolováním jednotlivých programů určete, který je příčinou potíží.
 3. Zakažte ovladače některých zařízení. Mezi nejběžnější ovladače, které mohou způsobovat potíže, patří ovladače zvukových, grafických a síťových karet. Postupujte podle následujících pokynů:
  1. Pravým tlačítkem myši klepněte na položku Tento počítač , klepněte na položku Vlastnosti a poté klepněte na kartu Správce zařízení .
  2. Poklepáním na typ zařízení, například Řadiče zvuku, videa a herních zařízení , je rozbalte.
  3. Klepněte na zařízení v seznamu a poté klepněte na tlačítko Vlastnosti .
  4. Zaškrtněte políčko Zakázat v tomto hardwarovém profilu .

   Upozornění : Poznamenejte si, která zařízení zakazujete, abyste je mohli později znovu povolit.
  5. Klepněte na tlačítko OK , poté znovu klepněte na tlačítko OK a poté restartujte počítač.

   Vyzkoušejte, jestli byly potíže po restartování počítače odstraněny. Pokud ne, opakujte kroky a až e, ale v kroku e zakažte jinou položku. Vyzkoušejte grafickou kartu. Klepněte na tlačítko Start , klepněte na příkaz Spustit , zadejte příkaz msconfig , klepněte na tlačítko OK , klepněte na tlačítko Upřesnit , zaškrtněte políčko Rozlišení VGA 640 x 480 x 16 a poté klepněte na tlačítko OK . Pokud zakážete zvukovou, grafickou i síťovou kartu a potíže přesto nebudou odstraněny, můžete tato zařízení znovu povolit podle kroku a až e, pouze v kroku d zrušte zaškrtnutí políčka Zakázat v tomto hardwarovém profilu a poté přejděte ke kroku 4.

   Poznámka : Pokud nemůžete podle těchto pokynů grafickou kartu zakázat, změňte její ovladač na "Standardní VGA". Postupujte podle následujících pokynů:
   1. Klepněte na tlačítko Start , dále na položku Nastavení , dále klepněte na položku Ovládací panely a poté poklepejte na položku Obrazovka .
   2. Klepněte na kartu Nastavení , klepněte na tlačítko Upřesnit , klepněte na kartu Adaptér a poté klepněte na tlačítko Změnit .
   3. Klepněte na tlačítko Další , klepněte na přepínač Zobrazit seznam všech ovladačů v daném umístění a vybrat ovladač a poté klepněte na tlačítko Další .
   4. Klepněte na přepínač Zobrazit všechna zařízení , klepněte na položku Standardní typy adaptérů v seznamu Výrobci , klepněte na položku Standardní grafický adaptér (VGA) v seznamu Modely a poté klepněte na tlačítko Další .
   5. Klepněte na tlačítko Ano , klepněte na tlačítko Další a poté klepněte na tlačítko Dokončit .
   6. Klepněte na tlačítko Zavřít , poté znovu klepněte na tlačítko Zavřít a poté klepněte na tlačítko Ano jako odpověď na výzvu k restartování počítače.

    Pokud budou potíže odstraněny změnou ovladače grafické karty na ovladač Standardní VGA, obraťte se na výrobce grafické karty se žádostí o aktualizaci ovladače pro systém Windows ME. Další informace o odstraňování potíží se zobrazením naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
    127139 Odstraňování potíží se zobrazením v systému Windows
 4. Ověřte, zda nejsou potíže s vypínáním způsobovány poškozeným zvukovým souborem přehrávaným při vypínání počítače. Postupujte podle následujících pokynů:
  1. Klepněte na tlačítko Start , dále na položku Nastavení , dále klepněte na položku Ovládací panely a poté poklepejte na položku Zvuky a multimédia .
  2. Poznamenejte si název a umístění zvuku Ukončení systému Windows, klepněte na položku Ukončení systému Windows v seznamu Události a poté klepněte na položku Žádný v seznamu Název .
  3. Klepněte na tlačítko OK a poté restartujte počítač.

   Vyzkoušejte, jestli byly potíže po restartování počítače odstraněny. Pokud není možné počítač správně vypnout, opakujte kroky a až c, ale v kroku b obnovte původní nastavení zvuku Ukončení systému Windows, a poté přejděte ke kroku 5. Pokud byly potíže odstraněny, je soubor zvuku Ukončení systému Windows poškozený a je třeba jej nahradit jiným.
 5. Zakažte funkce vylepšeného řízení spotřeby APM a vyzkoušejte, jestli byly potíže odstraněny:

  Poznámka : Ne všechny počítače funkce APM podporují. Pokud je váš počítač nepodporuje, přeskočte tento krok. Pokud si nejste jisti, pokračujte dále a zjistěte, jestli jsou uvedeny ve Správci zařízení, nebo se obraťte na výrobce počítače.
  1. Klepněte na tlačítko Start , dále na položku Nastavení , dále klepněte na položku Ovládací panely , poklepejte na položku Systém a poté klepněte na kartu Správce zařízení .
  2. Poklepáním otevřete větev Systémová zařízení .
  3. V seznamu zařízení poklepejte na položku Advanced Power Management , klepněte na kartu Nastavení a poté zaškrtněte políčka Použít režim APM 1.0 a Zakázat cyklické dotazování na stav napájení .
  4. Klepněte několikrát na tlačítko OK pro potvrzení nastavení a návrat do okna Ovládací panely a poté restartujte počítač.

   Vyzkoušejte, jestli byly potíže po restartování počítače odstraněny. Pokud není možné počítač správně vypnout, opakujte kroky a až d, ale zrušte zaškrtnutí políček Použít režim APM 1.0 a Zakázat cyklické dotazování na stav napájení a poté přejděte ke kroku 6.
 6. Vyzkoušejte, jestli potíže s vypínáním počítače nezpůsobují soubory virtuálních ovladačů zařízení (.vxd). Postupujte podle následujících pokynů:
  1. Klepněte na tlačítko Start , klepněte na příkaz Spustit , zadejte příkaz msconfig a poté klepněte na tlačítko OK .
  2. Klepněte na přepínač Výběrové spuštění a poté zrušte zaškrtnutí políčka Načíst statické ovladače VxD .
  3. Klepněte na tlačítko OK a poté klepnutím na tlačítko Ano restartujte počítač. Vyzkoušejte, jestli byly potíže po restartování počítače odstraněny. Pokud není možné počítač správně vypnout, opakujte kroky a až c, ale v kroku c políčko zaškrtněte a poté pokračujte dalším krokem. Následující seznam obsahuje některé ze souborů statických ovladačů .vxd:
   Zmenšit tuto tabulkuRozšířit tuto tabulku
   Název statického ovladače .vxd Podpora pro modul
   Vnetsup.vxd Microsoft Networking
   Ndis.vxd Microsoft Networking
   Ndis2sup.vxd Microsoft Networking
   Javasup.vxd Podpora jazyka Java
   Vrtwd.386 Hodiny
   Vfixd.vxd Pomocný modul pro Video Phone
   Vnetbios.vxd Microsoft Networking
   Vserver.vxd Microsoft Networking
   Vredir.vxd Microsoft Networking
   Dfs.vxd Microsoft Networking
   Ndiswan.vxd Microsoft Networking
   Msmouse.vxd Microsoft Mouse
   Ve vlastnostech daného nekompatibilního souboru statického ovladače .vxd zjistěte, ke kterému programu je přidružený. Odinstalujte a poté přeinstalujte tento program a nahraďte tak nekompatibilní soubor .vxd jeho novou kopií. Klepněte na tlačítko Start , klepněte na příkaz Hledat , do pole Soubory či složky zadejte název souboru a poté klepněte na tlačítko Hledat . Po nalezení požadovaného souboru na něj klepněte pravým tlačítkem myši a poté klepněte na položku Vlastnosti .

   Další informace o nástroji Pomůcka systémové konfigurace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
   181966 Nástroj Pomůcka systémové konfigurace pro odstraňování potíží
 7. Zjistěte, jestli jsou potíže zaznamenány ve spouštěcím protokolu. Ve spouštěcím protokolu (Bootlog.prv) můžete nalézt informace o potížích, ke kterým došlo při spuštění či vypnutí systému. Soubor Bootlog.prv je skrytý soubor uložený v kořenovém adresáři jednotky C:. Pokud je systém Windows nastaven tak, aby skrýval systémové soubory, změňte toto nastavení postupem podle následujících pokynů:
  1. Na ploše poklepejte na položku Tento počítač .
  2. V nabídce Nástroje klepněte na položku Možnosti složky .
  3. Klepněte na kartu Zobrazit .
  4. Zrušte zaškrtnutí políčka Skrýt chráněné soubory operačního systému a poté klepněte na tlačítko Ano jako odpověď na výzvu k potvrzení.
  5. Klepněte na tlačítko OK a poté se znovu pokuste nalézt soubor Bootlog.prv.
  Pokud jej stále nemůžete nalézt, můžete vytvořit nový:

  1. Klepněte na tlačítko Start , klepněte na příkaz Vypnout , klepněte na položku Vypnout a poté klepněte na tlačítko OK .
  2. Pokud se počítač automaticky nevypne, stiskněte vypínač počítače. Po vypnutí počkejte asi 15 sekund a poté počítač znovu zapněte.
  3. V průběhu spouštění stiskněte a podržte klávesu Ctrl. Po zobrazení spouštěcí nabídky vyberte pomocí kláves Šipka dolů či Šipka nahoru položku S protokolem (\BOOTLOG.TXT) a poté stiskněte klávesu Enter.
  4. Po spuštění systému Windows klepněte na tlačítko Start , klepněte na příkaz Vypnout , klepněte na položku Restartovat a poté klepněte na tlačítko OK .
  Prostudujte spouštěcí protokol. Postupujte podle následujících pokynů:

  1. Poklepejte na položku Tento počítač , poklepejte na jednotku C: a poté nalezněte soubor Bootlog.prv.
  2. Poklepejte na soubor Bootlog.prv . Pokud se zobrazí výzva k výběru programu, klepněte na položku WordPad , Poznámkový blok či jiný textový editor.
  3. Nalezněte položky "Terminate=". Jsou umístěny na konci souboru a mohou napomoci při hledání příčin potíží. Pokud je proces započatý položkou "Terminate=" úspěšně ukončený, musí protokol obsahovat párovou položku "EndTerminate=".
  4. Zkontrolujte, jestli poslední řádek souboru Bootlog.prv neobsahuje některou z následujících položek:
   • Terminate=Query Drivers: Jde o potíže správce paměti. Počítač pravděpodobně obsahuje poškozený paměťový modul nebo poškozené soubory. Pravděpodobně bude nutné přeinstalovat systém Windows.
   • Terminate=Reset Display: Zkuste nainstalovat aktualizovanou verzi ovladače grafické karty.
   • Terminate=RIT: Příčinou mohou být potíže časovače s ovladačem zvukové karty či myši. Zkuste nainstalovat aktualizovanou verzi ovladače těchto zařízení.
   • Terminate=Win32: Ukončení nějakého programu neprobíhá úspěšně. Před vypnutím systému Windows zkuste ukončit všechny spuštěné programy.

Support WebCast

Support WebCast je informační služba odborné pomoci určená pro všechny zákazníky využívající služby odborné pomoci online. Pořad WebCast týkající se odstraňování potíží s vypínáním systému Windows ME naleznete na webu na adrese:

http://support.microsoft.com/kb/325528

Vlastnosti

ID článku: 273746 - Poslední aktualizace: 27. srpna 2007 - Revize: 1.2
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Windows Millennium Edition
Klíčová slova: 
kbenv kbhardware kbhowto kbhw kbtshoot kbwinme KB273746
Právní omezení pro obsah znalostní báze týkající se produktů, jejichž podpora byla ukončena
Tento článek byl napsán o produktech, pro které společnost Microsoft již neposkytuje nadále podporu. Článek je tedy nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com