Jak rozwiązywać problemy z zamykaniem systemu Windows Me

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 273746 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL273746
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

W tym artykule opisano procedury, które mogą pomóc w rozwiązaniu problemów występujących podczas zamykania sytemu Windows Millennium Edition (Me). Informacje te są również dostępne w Kreatorze rozwiązywania problemów z uruchamianiem i zamykaniem systemu Windows Me. Firma Microsoft zaleca korzystanie z tego kreatora, a ten artykuł został opracowany jako dodatkowe udogodnienie. Kreator rozwiązywania problemów z uruchamianiem i zamykaniem systemu Windows Me znajduje się w następującej witrynie firmy Microsoft w sieci Web:
http://www.microsoft.com/technet/archive/win98/proddocs/getstart/advissue.mspx?mfr=true
UWAGA: Jeśli szukasz informacji o rozwiązywaniu problemów, których nie opisano w tym artykule, przeszukaj ponownie bazę wiedzy Microsoft Knowledge Base, używając słów kluczowych wymienionych w następującym artykule bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
242450 Porady dotyczące sposobu wyszukiwania informacji w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base

Więcej informacji

Problemy z zamykaniem systemu Windows Me mogą być spowodowane następującymi przyczynami:
 • Niezgodne, uszkodzone lub będące w konflikcie sterowniki urządzeń.
 • Uszkodzony plik dźwiękowy zamykania.
 • Niepoprawnie skonfigurowany lub uszkodzony sprzęt.
Aby rozwiązać te problemy:
 1. Sprawdź, czy jakiś program w folderze Autostart nie jest w konflikcie z jakimś procesem startowym:
  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie msconfig w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
  2. Kliknij opcję Uruchamianie selektywne, wyczyść pole wyboru Załaduj elementy grupy startowej, kliknij przycisk Zastosuj, kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk Tak, aby ponownie uruchomić komputer.
  3. Sprawdź, czy problem został rozwiązany, ponownie uruchamiając komputer. Jeśli komputer nie zamyka się poprawnie, przejdź do kroku 2. Jeśli komputer zamyka się poprawnie, przyczyną problemu jest prawdopodobnie jeden z programów startowych. Aby określić, który program startowych jest przyczyną problemu, przejdź do następnego kroku.
  4. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie msconfig w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
  5. Na karcie Autostart kliknij, aby zaznaczyć jakieś pole wyboru, kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk Tak, aby ponownie uruchomić komputer. Sprawdź, czy przyczyną problemu był program startowy, który został wyłączony. Jeśli nie, powtórz kroki D i E, ale w kroku E włącz inny program. Jeśli komputer nie uruchomi się poprawnie, oznacza to, że przyczyną problemu jest ostatnio włączony program startowy.

   UWAGA: Jeśli wyłączenie programów startowych nie rozwiąże problemu, włącz te programy ponownie, powtarzając kroki A i B, a następnie zaznacz pole wyboru Załaduj elementy grupy startowej.
 2. Sprawdź, czy przyczyną problemu z zamknięciem systemu nie jest polecenie lub sterownik, który jest automatycznie ładowany z pliku Win.ini lub System.ini:
  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie msconfig, a następnie kliknij przycisk OK.
  2. Kliknij opcję Uruchamianie selektywne, a następnie wyczyść następujące pola wyboru:
   • Przetwarzaj plik Win.ini
   • Przetwarzaj plik System.ini

   UWAGA: Jeśli którykolwiek z tych elementów jest niedostępny, dany plik nie zawiera żadnych elementów do załadowania.

  3. : Jeśli którykolwiek z tych elementów jest niedostępny, dany plik nie zawiera żadnych elementów do załadowania. Kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk Tak, aby ponownie uruchomić komputer. Sprawdź, czy problem został rozwiązany, ponownie uruchamiając komputer. Jeśli komputer nie zamyka się poprawnie, powtórz kroki A i B, ale w kroku B zaznacz wymienione pola wyboru, a następnie przejdź do kroku 3.
 3. Wyłącz niektóre sterowniki urządzeń. Do sterowników urządzeń, które najczęściej są przyczyną problemów, należą sterowniki kart dźwiękowych, kart wideo oraz kart sieciowych. Aby wyłączyć sterowniki urządzeń:
  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Mój komputer, kliknij polecenie Właściwości, a następnie kliknij kartę Menedżer urządzeń.
  2. Kliknij dwukrotnie węzeł typu urządzenia, na przykład Kontrolery dźwięku, wideo i gier, aby go rozwinąć.
  3. Kliknij jedno z urządzeń na liście, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
  4. Zaznacz pole wyboru Wyłącz w tym profilu sprzętowym.

   WAŻNE: Zanotuj wszystkie urządzenia wyłączone w ten sposób, aby później było możliwe ich ponowne włączenie.
  5. Kliknij przycisk OK, kliknij przycisk OK, a następnie ponownie uruchom komputer.

   Sprawdź, czy problem został rozwiązany, ponownie uruchamiając komputer. Jeśli komputer nie zamyka się poprawnie, powtórz kroki od A do E, ale w kroku D wyłącz inne urządzenie sprzętowe. Aby przetestować kartę wideo, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie msconfig, kliknij przycisk OK, kliknij przycisk Zaawansowane, zaznacz pole wyboru VGA 640x480x16, a następnie kliknij przycisk OK. Jeśli wyłączenie karty dźwiękowej, karty wideo i karty sieciowej nie rozwiąże problemu, ponownie włącz te urządzenia, powtarzając kroki od A do E, ale w kroku D zaznacz pole wyboru Wyłącz w tym profilu sprzętowym, a następnie przejdź do kroku 4.

   UWAGA: Jeśli w opisany sposób nie można zmienić karty wideo, zmień sterownik na Standardowy VGA, wykonując następujące kroki:
   1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Ekran.
   2. Kliknij kartę Ustawienia, kliknij przycisk Zaawansowane, kliknij kartę Karta, a następnie kliknij przycisk Zmień.
   3. Kliknij przycisk Dalej, kliknij opcję Wyświetlić listę wszystkich sterowników w określonej lokalizacji, aby można było wybrać odpowiedni sterownik, a następnie kliknij przycisk Dalej.
   4. Kliknij opcję Pokaż wszystkie urządzenia, kliknij pozycję Standardowe typy ekranu w polu Producent, kliknij pozycję Standardowa karta graficzna (VGA) w polu Modele, a następnie kliknij przycisk Dalej.
   5. Kliknij przycisk Tak, kliknij przycisk Dalej, a następnie kliknij przycisk Zakończ.
   6. Kliknij przycisk Zamknij, kliknij przycisk Zamknij, a następnie kliknij przycisk Tak w odpowiedzi na monit o ponowne uruchomienie komputera.

    Jeśli zmiana karty wideo na standardowy sterownik VGA rozwiąże problem, skontaktuj się z producentem karty wideo, aby dowiedzieć się, czy jest dostępny jej zaktualizowany sterownik dla systemu Windows Me. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące rozwiązywania problemów z ekranem, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
    127139 Rozwiązywanie problemów z wideo w systemie Windows
 4. Sprawdź, czy przyczyną problemu z zamknięciem systemu nie jest uszkodzony plik dźwiękowy zamykania:
  1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Dźwięki i multimedia.
  2. Zanotuj nazwę i lokalizację dźwięku Zamknięcie systemu Windows, kliknij pozycję Zamknięcie systemu Windows w polu Zdarzenia dźwiękowe, a następnie kliknij pozycję Brak w polu Nazwa.
  3. Kliknij przycisk OK, a następnie ponownie uruchom komputer.

   Sprawdź, czy problem został rozwiązany, ponownie uruchamiając komputer. Jeśli komputer nie zamyka się poprawnie, powtórz kroki od A do C, ale w kroku B przywróć oryginalny dźwięk Zamknięcie systemu Windows, a następnie przejdź do kroku 5. Jeśli problem został rozwiązany, plik dźwiękowy Zamknięcie systemu Windows jest uszkodzony i trzeba go zastąpić. Aby zastąpić ten plik dźwiękowy, przywróć go z kopii zapasowej lub ponownie zainstaluj program, który dostarcza tego pliku.
 5. Sprawdź, czy przyczyną problemu z zamknięciem systemu nie jest funkcja Zaawansowane zarządzanie energią (APM, Advanced Power Management), wyłączając ją:

  UWAGA: Funkcja Zaawansowane zarządzanie energią (APM) nie występuje na wszystkich komputerach. Jeśli dany komputer jej nie ma, pomiń ten krok. Jeśli nie masz pewności, wykonaj te kroki, aby stwierdzić, czy funkcja ta jest wymieniona w Menedżerze urządzeń, lub skontaktuj się z producentem komputera.
  1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, kliknij polecenie Panel sterowania, kliknij dwukrotnie ikonę System, a następnie kliknij kartę Menedżer urządzeń.
  2. Kliknij dwukrotnie gałąź Urządzenia systemowe, aby ją rozwinąć.
  3. Kliknij dwukrotnie pozycję Zaawansowane zarządzanie energią na liście urządzeń, kliknij przycisk Ustawienia, a następnie zaznacz pola wyboru Wymuszaj tryb APM 1.0 i Wyłącz sondowanie stanu energii.
  4. Klikaj przycisk OK, dopóki nie powrócisz do Panelu sterowania, a następnie ponownie uruchom komputer.

   Sprawdź, czy problem został rozwiązany, ponownie uruchamiając komputer. Jeśli komputer nie zamyka się poprawnie, powtórz kroki od A do D, ale wyczyść pola wyboru Wymuszaj tryb APM 1.0 i Wyłącz sondowanie stanu energii, a następnie przejdź do kroku 6.
 6. Sprawdź, czy przyczyną problemów z zamknięciem systemu nie jest sterownik urządzenia wirtualnego (plik .vxd):
  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie msconfig, a następnie kliknij przycisk OK.
  2. Kliknij opcję Uruchamianie selektywne, a następnie wyczyść pole wyboru Załaduj statyczne urządzenia VxD.
  3. Kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk Tak, aby ponownie uruchomić komputer. Sprawdź, czy problem został rozwiązany. Jeśli komputer nie zamyka się poprawnie, powtórz kroki od A do C, ale w kroku B zaznacz wspomniane pole wyboru i przejdź do następnego kroku. Oto częściowa lista statycznych plików .vxd firmy Microsoft:
     Nazwa statycznego pliku .vxd       Zapewnia obsługę
     ---------------------------------------------------------
     Vnetsup.vxd               Microsoft Networking
     Ndis.vxd                 Microsoft Networking
     Ndis2sup.vxd               Microsoft Networking
     Javasup.vxd               Java
     Vrtwd.386                Zegar
     Vfixd.vxd                Pomocnik telefonu wideo
     Vnetbios.vxd               Microsoft Networking
     Vserver.vxd               Microsoft Networking
     Vredir.vxd                Microsoft Networking
     Dfs.vxd                 Microsoft Networking
     Ndiswan.vxd               Microsoft Networking
     Msmouse.vxd               Microsoft Mouse
   
   Sprawdź właściwości niezgodnego statycznego pliku .vxd, aby stwierdzić, który program jest z nim skojarzony. Odinstaluj, a następnie ponownie zainstaluj dany program, aby zastąpić plik .vxd jego nową kopią. Aby sprawdzić właściwości tego pliku, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Wyszukaj, wpisz nazwę pliku w polu Pliki lub foldery, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj teraz. Po wyświetleniu na liście szukanego pliku kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

   Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące Narzędzia konfiguracji systemu, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
   181966 System Configuration Utility Advanced Troubleshooting
 7. Sprawdź, czy problem jest wymieniony w pliku dziennika uruchamiania (Bootlog.prv). W tym pliku można znaleźć informacje o problemach, które występują podczas zamykania systemu. Plik Bootlog.prv jest plikiem ukrytym w folderze głównym dysku C. Jeśli system Windows jest tak skonfigurowany, że pliki systemowe są ukryte, wykonaj następujące kroki, aby wyświetlić pliki ukryte:
  1. Na pulpicie systemu Windows kliknij dwukrotnie ikonę Mój komputer.
  2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje folderów.
  3. Kliknij kartę Widok.
  4. Wyczyść pole wyboru Ukryj chronione pliki systemu operacyjnego, a następnie kliknij przycisk Tak w odpowiedzi na monit o potwierdzenie tej czynności.
  5. Kliknij przycisk OK, a następnie ponownie poszukaj pliku Bootlog.prv.
  Jeśli nadal nie możesz znaleźć tego pliku na dysku twardym, możesz utworzyć nowy plik:

  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Zamknij, kliknij opcję Zamknij, a następnie kliknij przycisk OK.
  2. Jeśli komputer nie zostanie automatycznie zamknięty, naciśnij wyłącznik zasilania komputera, aby go wyłączyć. Pozostaw komputer wyłączony na około 15 sekund, a następnie ponownie włącz komputer.
  3. Podczas uruchamiania komputera trzymaj naciśnięty klawisz CTRL. Po wyświetleniu menu Menu startowe użyj klawiszy STRZAŁKA W GÓRĘ i STRZAŁKA W DÓŁ, aby wybrać opcję Rejestrowany (\BOOTLOG.TXT), a następnie naciśnij klawisz ENTER.
  4. Po uruchomieniu systemu Windows kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Zamknij, kliknij opcję Uruchom ponownie, a następnie kliknij przycisk OK.
  Aby wyświetlić zawartość pliku dziennika uruchamiania:

  1. Kliknij dwukrotnie ikonę Mój komputer, kliknij dwukrotnie dysk C, a następnie poszukaj pliku Bootlog.prv.
  2. Kliknij dwukrotnie plik Bootlog.prv. Jeśli pojawi się monit o wybranie programu, który ma być użyty do otwarcia tego pliku, kliknij program WordPad, Notatnik lub dowolny edytor tekstów wyświetlany na liście.
  3. Poszukaj wpisów „Terminate=”. Te wpisy znajdują się u dołu pliku i mogą sugerować, jaka jest przyczyna problemu. Jeśli proces uruchamiany przez wpis „Terminate=” kończy się pomyślnie, plik zawiera odpowiedni wpis „EndTerminate=”.
  4. Sprawdź, czy ostatni wiersz pliku Bootlog.prv zawiera jeden z następujących elementów:
   • Terminate=Query Drivers: Problem dotyczy Menedżera pamięci. Komputer może zawierać wadliwe układy pamięci lub uszkodzone pliki. Konieczne może być ponowne zainstalowanie systemu Windows.
   • Terminate=Reset Display: Spróbuj zainstalować zaktualizowany sterownik karty wideo.
   • Terminate=RIT: Mogą występować problemy z czasomierzem dotyczące karty dźwiękowej lub przestarzałego sterownika myszy. Spróbuj zainstalować zaktualizowane sterowniki dla tych urządzeń.
   • Terminate=Win32: Jakiś program nie zamyka się poprawnie. Przed zamknięciem systemu Windows spróbuj zamknąć wszystkie programy.

Usługa Support WebCasts

Support WebCasts to usługa informacyjna świadczona wszystkim klientom Pomocy technicznej online. Aby zapoznać się z podstawowymi informacjami WebCast dotyczącymi rozwiązywania problemów z zamykaniem systemu Windows Me, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

http://support.microsoft.com/kb/325528

Właściwości

Numer ID artykułu: 273746 - Ostatnia weryfikacja: 27 sierpnia 2007 - Weryfikacja: 2.5
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows Millennium Edition
Słowa kluczowe: 
kbenv kbhardware kbhowto kbhw kbtshoot kbwinme KB273746
Zastrzeżenie dotyczące artykułów z bazy wiedzy o produktach wycofanych
Ten artykuł dotyczy produktów, dla których firma Microsoft nie oferuje już pomocy technicznej. Dlatego jest on oferowany w obecnej wersji i nie będzie już aktualizowany.

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com