หยุดการทำ Internet Explorer 8 งานเมื่อคุณเรียกดูเว็บไซต์ที่มาจากการน้อยกว่าเขตพื้นที่ที่มีสิทธิ์บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2737468 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณมีคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2
 • คุณเลือก แสดงกล่องโต้ตอบ สำหรับการ เว็บไซต์ในโซนเนื้อหาบนเว็บที่มีสิทธิ์ต่ำกว่าสามารถนำทางลงในโซนนี้ ตัวเลือกใน Internet Explorer 8
 • คุณเรียกดูเว็บไซต์ที่มาจากการน้อยกว่าสิทธิ์ของเว็บโซนเนื้อหา โดยใช้ Internet Explorer 8
หยุดการทำในสถานการณ์นี้ Internet Explorer 8 งาน นอกจากนี้ คุณไม่สามารถออกจาก Internet Explorer 8

บันทึกย่อ
 • ลักษณะการทำงานที่คาดไว้คือการ ที่คุณพยายามดูเว็บเพจที่ถูกเปลี่ยนเส้นทางลงในโซนความปลอดภัยที่ถูกกำหนดค่าใน Internet Explorer 8
 • ปัญหานี้เกิดขึ้นถ้าคุณเลือก เปิดใช้งาน สำหรับการ เว็บไซต์ในโซนเนื้อหาบนเว็บที่มีสิทธิ์ต่ำกว่าสามารถนำทางลงในโซนนี้ ตัวเลือกใน Internet Explorer 8
 • ปัญหานี้เกิดขึ้นถ้าคุณเลือก เปิดใช้งานโหมดที่มีการป้องกัน ในการ Internet Options กล่องโต้ตอบใน Internet Explorer 8

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้กับระบบที่พบปัญหาดังอธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้นถ้าคุณได้รับผลกระทบไม่รุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์รุ่นถัดไปที่รวมโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไว้ด้วย

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด จะมีข้อความ "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมให้ดาวน์โหลด" อยู่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ ถ้าไม่ปรากฏในหัวข้อนี้ ติดต่อบริการลูกค้าของ Microsoft และวิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือต้องทำการแก้ไขปัญหาใด ๆ คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะคิดกับคำถามและปัญหาที่ขอสนับสนุนเพิ่มเติม และไม่ใช้สำหรับโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้โดยเฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายสนับสนุนและการบริการลูกค้าของ Microsoft หรือเมื่อต้อง การสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาที่โปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เนื่องจากโปรแกรมแก้ไขด่วนไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องใช้ระบบปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 • Windows 7
 • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับเซอร์วิสแพคของ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
976932ข้อมูลเกี่ยวกับ Service Pack 1 สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

ข้อมูลรีจิสทรี

สิ่งสำคัญ ส่วน วิธีการ หรืองานนี้ประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองข้อมูลรีจิสทรีก่อนที่คุณจะปรับเปลี่ยน จากนั้นคุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องสร้างคีย์รีจิสทรีก่อนที่คุณรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เราสร้างคีย์รีจิสทรีของคุณ ไป "แก้ไขให้ฉัน"ส่วน ถ้าคุณต้องการสร้างคีย์รีจิสทรีด้วยตนเอง ไป "ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง"ส่วน


แก้ไขให้ฉัน

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start expanded
เมื่อต้องการสร้างคีย์รีจิสทรีโดยอัตโนมัติ การ แก้ไขปัญหา ปุ่มหรือการเชื่อมโยง แล้ว คลิก เรียกใช้ ในการ การดาวน์โหลดแฟ้ม กล่องโต้ตอบกล่อง และทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างการแก้ไขปัญหา

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets fixit1
แก้ไขปัญหานี้
Microsoft Fix it 55036
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets fixit2


บันทึกย่อ
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
 • การติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนในการที่จะกล่าวถึงในส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ก่อนที่คุณรันแก้ไขปัญหาให้แก้ไขปัญหา
 • ตัวช่วยสร้างนี้อาจเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การแก้ไขอัตโนมัติยังสามารถใช้ได้กับ Windows รุ่นภาษาอื่น
 • ถ้าคุณไม่ได้บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา บันทึกการแก้ไขจะแก้ไขปัญหาไปยังแฟลชไดรฟ์หรือซีดีแล้ว เรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา
 • เราขอบคุณคำติชมของคุณ เมื่อต้อง การให้ผลตอบสนอง หรือ เพื่อรายงานปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับการแก้ไขนี้ โปรดฝากความคิดเห็นในการ "แก้ไขให้ฉัน"บล็อก หรือส่งให้เรามี อีเมล ข้อความ
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end

ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องสร้างคีย์รีจิสทรีก่อนที่คุณรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. คลิก เริ่ม
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ปุ่มเริ่ม
  ชนิด regedit ในการ ค้นหาโปรแกรมและแฟ้ม กล่อง และจากนั้น กด ENTER
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  UAC
  ถ้าคุณได้รับพร้อมท์สำหรับรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ ให้พิมพ์รหัสผ่าน ถ้าคุณได้รับพร้อมท์สำหรับใบยืนยัน ทำการยืนยัน
 2. ค้นหา และคลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้ตามลำดับ:
  1. สำหรับ Windows 7 รุ่นที่ใช้ x86 ที่รองรับทั้งหมด:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_CROSS_IL_REDIRECT_KB2737468
  2. สำหรับทั้งหมดสนับสนุนที่ใช้ x64 เวอร์ชั่น ของ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 และ IA 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 R2:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_CROSS_IL_REDIRECT_KB2737468
 3. ในการ แก้ไข เมนู ชี้ไปที่ ใหม่แล้ว คลิก ค่า DWORD.
 4. ชนิด Iexplore.exeแล้ว กด ENTER
 5. คลิกขวา Iexplore.exeแล้ว คลิก ปรับเปลี่ยน.
 6. ในการ ข้อมูลค่า กล่อง ชนิด 1แล้ว คลิก ตกลง.
 7. ออกจาก Registry Editor
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

ความต้องการสำหรับการเริ่มระบบใหม่

คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนที่นำออกใช้ก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

รุ่นสากลของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้จะติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงเป็นเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงในเวลาท้องถิ่นของคุณโดยปรับเวลากลางวันตามฤดูกาล (DST) ปัจจุบันของคุณ นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม
บันทึกข้อมูลของแฟ้ม Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
สิ่งสำคัญ โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows 7 และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 R2 จะรวมอยู่ในแพ็คเกจเดียวกัน อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนบนเพจที่ร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วนจะแสดงรายการภายใต้ระบบปฏิบัติการทั้งสอง การร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง ให้เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้ "Windows 7/Windows Server 2008 R2" บนหน้า โปรดดูที่หัวข้อ "นำไปใช้" ในบทความเพื่อระบุระบบปฏิบัติจริงที่จะนำแต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนไปใช้เสมอ
 • แฟ้มที่นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์หนึ่ง ๆ, SR_Level (RTM, SPn) และบริการสาขา (LDR, GDR) จะสามารถระบุได้โดยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้:
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  เวอร์ชั่นผลิตภัณฑ์เซอร์วิสแพคสาขาเซอร์วิส
  6.1.760 0.16xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.760 1.22xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • สาขาเซอร์วิสของ GDR จะมีเฉพาะการแก้ไขที่ออกมาเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาสำคัญอย่างกว้างขวาง สาขาเซอร์วิสของ LDR จะมีโปรแกรมแก้ไขด่วนนอกจากการแก้ไขสำหรับปัญหาในวงกว้าง
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม MUM (.mum) ที่ติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อม ปรากฏแยกต่างหาก ในส่วน "แฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 ข้อมูล" แฟ้ม MUM และแฟ้ม MANIFEST และแฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องมีความสำคัญอย่างมากในการรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยที่ไม่แสดงรายการแอตทริบิวต์ จะได้รับการรับรองด้วย Microsoft digital signature
สำหรับ Windows 7 ทุกรุ่นที่รองรับ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlไม่เกี่ยวข้อง1,14113 2009 ก.ค.20:45
Mshtml.dll8.0.7601.220736,028,28828-ก.ค.-201216:56
Mshtml.tlb8.0.7600.163851,638,91213 2009 ก.ค.23:42
สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 ทุกรุ่นที่รองรับ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlไม่เกี่ยวข้อง1,14113 2009 ก.ค.20:36ไม่เกี่ยวข้อง
Mshtml.dll8.0.7601.220739,058,30428-ก.ค.-201217:53x 64
Mshtml.tlb8.0.7600.163851,638,91213 2009 ก.ค.23:58ไม่เกี่ยวข้อง
Mshtml.dll8.0.7601.220736,028,28828-ก.ค.-201216:56x 86
Mshtml.tlb8.0.7600.163851,638,91213 2009 ก.ค.23:42ไม่เกี่ยวข้อง
Wow64_microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlไม่เกี่ยวข้อง1,14113 2009 ก.ค.20:45ไม่เกี่ยวข้อง
สำหรับ Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ IA-64 ที่สนับสนุนทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlไม่เกี่ยวข้อง1,14113 2009 ก.ค.20:36ไม่เกี่ยวข้อง
Mshtml.dll8.0.7601.2207317,434,11228-ก.ค.-201216:43IA-64
Mshtml.tlb8.0.7600.163851,638,91214 2009 ก.ค.00:12ไม่เกี่ยวข้อง
Mshtml.dll8.0.7601.220736,028,28828-ก.ค.-201216:56x 86
Mshtml.tlb8.0.7600.163851,638,91213 2009 ก.ค.23:42ไม่เกี่ยวข้อง
Wow64_microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxmlไม่เกี่ยวข้อง1,14113 2009 ก.ค.20:45ไม่เกี่ยวข้อง

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่านโยบายของ Internet Explorer ไปเว็บไซต์ Microsoft ต่อไปนี้:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft
824684คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายชุดปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows 7 ทุกรุ่นที่รองรับ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มX86_7b863f4060d28697fc7f9c57b61a14f4_31bf3856ad364e35_8.0.7601.22073_none_976ba02c6944f49a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม704
วันที่ (UTC)30-ก.ค.-2012
เวลา (UTC)08:03
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_8.0.7601.22073_none_304c5e8c10bce574.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม713,762
วันที่ (UTC)30-ก.ค.-2012
เวลา (UTC)08:07
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 ทุกรุ่นที่รองรับ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_1fcaf016a5ce31a80bc4212db30345d3_31bf3856ad364e35_8.0.7601.22073_none_b2ad800542adb39e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,058
วันที่ (UTC)30-ก.ค.-2012
เวลา (UTC)08:03
ชื่อแฟ้มAmd64_b0ca27ed23465707a4bc3263bd744ffa_31bf3856ad364e35_8.0.7601.22073_none_af28d6d9dc712c5d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม708
วันที่ (UTC)30-ก.ค.-2012
เวลา (UTC)08:03
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_8.0.7601.22073_none_8c6afa0fc91a56aa.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม713,769
วันที่ (UTC)30-ก.ค.-2012
เวลา (UTC)08:11
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_8.0.7601.22073_none_96bfa461fd7b18a5.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม712,781
วันที่ (UTC)30-ก.ค.-2012
เวลา (UTC)08:11
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ IA 64 ที่สนับสนุนทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มIa64_fb688285e10686f14bc315a72c19969b_31bf3856ad364e35_8.0.7601.22073_none_35abc991799ad010.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,056
วันที่ (UTC)30-ก.ค.-2012
เวลา (UTC)08:03
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_8.0.7601.22073_none_304e028210baee70.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม713,767
วันที่ (UTC)30-ก.ค.-2012
เวลา (UTC)08:03
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_8.0.7601.22073_none_96bfa461fd7b18a5.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม712,781
วันที่ (UTC)30-ก.ค.-2012
เวลา (UTC)08:03

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2737468 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 กุมภาพันธ์ 2556 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbfixme kbmsifixme kbmt KB2737468 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2737468

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com