ข้อผิดพลาด "ไม่สามารถที่ทำการตรวจสอบความขัดแย้งของอัตราแลกเปลี่ยน schema" และข้อกำหนดเบื้องต้นให้ตรวจสอบล้มเหลว

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2737560 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณพยายามกำหนดค่าตัวควบคุมโดเมน Windows 2012 การเซิร์ฟเวอร์แรกที่มีอยู่แล้ว Windows Server 2003, Windows Server 2008 หรือฟอเรสต์ Windows Server 2008 R2 ล้มเหลวในการตรวจสอบข้อกำหนดเบื้องต้น และคุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

การตรวจสอบข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการจัดเตรียม Active Directory ล้มเหลว ไม่สามารถทำการตรวจสอบการขัดแย้ง schema ของอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับโดเมน adatum.com
ข้อยกเว้น: เซิร์ฟเวอร์ RPC ไม่พร้อมใช้งาน
Adprep ไม่สามารถเรียกข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ 2008r2-01.adatum.com โดยใช้ Windows จัดการ Instrumentation (WMI)

นอกจากนี้ C:\windows\debug\adprep\logs\วัน / เวลา> -test\adprep.log แฟ้มต่อไปนี้แสดง:

[2012/07/24:09:50:21.734]Adprep failed while performing Exchange schema check.[Status/Consequence]The Active Directory Domain Services schema is not upgraded.[User Action]Check the log file ADPrep.log in the C:\Windows\debug\adprep\logs\20120724094831-test directory for possible cause of failure.[2012/07/24:09:50:21.734]Adprep encountered a Win32 error. Error code: 0x6ba Error message: The RPC server is unavailable.DSID Info:DSID: 0x1810012aHRESULT = 0x800706baNT BUILD: 8517

สาเหตุ

สาเหตุที่ 1

ตัวควบคุมโดเมนที่มีอยู่หรือตัวควบคุมเกมหาย SeServiceLogonRight (เข้าสู่ "ระบบเป็นบริการแบบ") ทางขวาสำหรับบัญชีผู้ใช้บริการเครือข่าย

สาเหตุที่ 2

โพรโทคอลที่ WMI และ DCOM ถูกบล็อคระหว่างคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ 2012 เซิร์ฟเวอร์ Windows และที่มีอยู่แล้วตัวควบคุมโดเมน หรือตัวควบคุม

การแก้ไข

ความละเอียด 1

เพิ่มบริการเครือข่ายเป็นส่วนหนึ่งของ SeServiceLogonRight เข้าสู่ ("ระบบเป็นบริการแบบ") ขวาย้อนกลับไปยังกรมธรรม์การตัวควบคุมโดเมนที่เริ่มต้น โดยค่าเริ่มต้น การบริการอยู่มีในโดเมน Windows Server 2003 ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไม่มีนโยบายจะเอาบริการถ้ามีการให้บริการมีอยู่แล้วในนโยบายตัวควบคุมโดเมนที่เริ่มต้น โดยค่าเริ่มต้น บริการถูกกำหนด โดยนโยบายความปลอดภัยท้องถิ่นบนเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดใน Windows Server 2008 และรุ่นที่ใหม่กว่า และคุณจะไม่เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายตัวควบคุมโดเมนเริ่มต้น

ความละเอียด 2

ตรวจสอบไฟร์วอลล์ Windows บนตัวควบคุมโดเมนที่มีอยู่ และตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีการเปิดใช้งานกฎต่อไปนี้ (โดยค่าเริ่มต้น กฎเหล่านี้จะเปิดใช้งานบนตัวควบคุมโดเมน)
  • Instrumentation จัดการ Windows (WMI-In)
  • Instrumentation จัดการของ Windows (Dcom-in)
  • Instrumentation จัดการ Windows (ต่างเวลา-In)
ถ้ากฎเหล่านี้จะไม่เปิดใช้งาน งาน และจากนั้น ทำ ถ้ามีการกำหนดค่าของตัวควบคุมโดเมนยังคงล้มเหลวการทดสอบข้อกำหนดเบื้องต้น ตรวจสอบไฟร์วอลล์ชนิดซอฟต์แวร์ของบริษัทอื่นหรือซอฟต์แวร์ป้องกันปลายทางบนตัวควบคุมโดเมนที่มีอยู่จากนั้นไฟร์วอลล์ระหว่างตัวควบคุมโดเมนที่มีอยู่และตัวควบคุมโดเมนที่กำลังเรียกใช้ 2012 เซิร์ฟเวอร์ Windows ใด ๆ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า กฎของพวกเขาเปิดต่อไปนี้:
  • การแมปเปอร์ปลายทาง RPC/DCOM/WMI TCP/IP -พอร์ต 135- (RpcSs)
  • ไคลเอนต์ WMI เรียกกลับแบบอะซิงโครนัส TCP/IP -พอร์ตทั้งหมด- (Unsecapp)
  • บริการ Instrumentation จัดการ Windows TCP/IP -พอร์ตทั้งหมด- (Wmimgmt)
ถ้ามีการกำหนดค่าของตัวควบคุมโดเมนยังคงความล้มเหลว ใช้เครือข่ายที่สองรวบรวมระหว่างตัวควบคุมโดเมนที่มีอยู่ และใหม่เพื่อกำหนดตำแหน่งที่ปริมาณการใช้งานคือการปล่อย และพิจารณาการติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft

ข้อมูลเพิ่มเติม

ปัญหานี้ยังเกิดขึ้นถ้าคุณกำลังเรียกใช้ 2012 เซิร์ฟเวอร์ของ Windows

คำสั่งadprep.exe /forestprepนอกจากนี้เรียกใช้การตรวจสอบข้อกำหนดเบื้องต้น

ปัญหาการขวา SeServiceLogonRight ขาดหายไปสามารถเกิดขึ้นเมื่อผู้ดูแลระบบได้ก่อนหน้านี้เรียกใช้คำสั่งdcpromo ล้มใน Windows Server 2003

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2737560 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 4 ตุลาคม 2555 - Revision: 1.0
ใช้กับ
  • Windows Server 2012 Datacenter
  • Windows Server 2012 Standard
Keywords: 
kbmt KB2737560 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2737560

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com