Stalls การติดตั้งไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ในขั้นตอนที่ "การสร้างวัตถุการตั้งค่า NTDS"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2737935 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

หลังจากที่คุณเริ่มการติดตั้งไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ใน Windows Server 2012 โดยใช้ตัวจัดการเซิร์ฟเวอร์หรือโมดูล AddsDeployment Windows PowerShell การติดตั้ง stalls ในระยะที่ซึ่งคุณได้รับข้อความต่อไปนี้:

การสร้างวัตถุการตั้งค่า NTDS สำหรับนี้ควบคุมโดเมนไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่บนการระยะไกล AD DC dc1-full.corp.contoso.com

โดยไม่คำนึงถึงความยาวคุณรอทำ ดำเนินการติดตั้งไม่เกินกว่าจุดนี้ นอกจากนี้ เมื่อคุณตรวจสอบล็อกเหตุการณ์ของบริการไดเรกทอรี คุณดูเหตุการณ์ซ้ำต่อไปนี้:

เหตุการณ์ที่ 1


ชื่อแฟ้มบันทึก: บริการไดเรกทอรี
แหล่งที่มา: Microsoft-Windows-ActiveDirectory_DomainService
วัน: 7/24/2012 7:16:55 PM
รหัสเหตุการณ์: 1963
ประเภทงาน: ไคลเอ็นต์ DS RPC
ระดับ: ข้อผิดพลาด
คำสำคัญ: แบบคลาสสิค
ผู้ใช้: เข้าสู่ระบบแบบไม่ระบุชื่อ
คอมพิวเตอร์: dc2-เต็ม
คำอธิบาย:
เหตุการณ์ภายใน: บริการไดเรกทอรีภายในต่อไปนี้ได้รับข้อยกเว้นจากการเชื่อมต่อ (RPC) การเรียกขั้นตอนระยะไกล ร้องขอข้อมูล RPC ที่ครอบคลุม นี้คือ ข้อมูลระดับกลาง และอาจประกอบด้วยสาเหตุเป็นไป

หมายเลขกระบวนการ:
556

ข้อผิดพลาดที่รายงานข้อมูล:
ค่าข้อผิดพลาด:
ไม่พบตัวควบคุมโดเมนสำหรับโดเมนนี้ (1908)
บริการไดเรกทอรี:
dc1-full.corp.contoso.com

รายละเอียดข้อผิดพลาดที่ครอบคลุม:
ค่าข้อผิดพลาด:
ความปลอดภัยแพคเกจข้อผิดพลาดเกิดขึ้น 1825
บริการไดเรกทอรี:
DC2-เต็ม

ข้อมูลเพิ่มเติม
หมายเลขภายใน:
5000dfcเหตุการณ์ที่ 2


ชื่อแฟ้มบันทึก: บริการไดเรกทอรี
แหล่งที่มา: Microsoft-Windows-ActiveDirectory_DomainService
วัน: 7/24/2012 7:16:55 PM
รหัสเหตุการณ์: 1962
ประเภทงาน: ไคลเอ็นต์ DS RPC
ระดับ: ข้อผิดพลาด
คำสำคัญ: แบบคลาสสิค
ผู้ใช้: เข้าสู่ระบบแบบไม่ระบุชื่อ
คอมพิวเตอร์: dc2-เต็ม
คำอธิบาย:
เหตุการณ์ภายใน: บริการไดเรกทอรีภายในเครื่องได้รับข้อยกเว้นจากการเชื่อมต่อ (RPC) การเรียกขั้นตอนระยะไกล ไม่มีข้อมูลที่ผิดพลาดแบบขยาย

บริการไดเรกทอรี:
dc1-full.corp.contoso.com

ข้อมูลเพิ่มเติม
ค่าข้อผิดพลาด:
ไม่พบตัวควบคุมโดเมนสำหรับโดเมนนี้ (1908)เหตุการณ์ที่ 3

ชื่อแฟ้มบันทึก: บริการไดเรกทอรี
แหล่งที่มา: Microsoft-Windows-ActiveDirectory_DomainService
วัน: 7/24/2012 7:16:55 PM
รหัสเหตุการณ์: 1125
งานประเภท: โปรแกรมติดตั้ง
ระดับ: ข้อผิดพลาด
คำสำคัญ: แบบคลาสสิค
ผู้ใช้: เข้าสู่ระบบแบบไม่ระบุชื่อ
คอมพิวเตอร์: dc2-เต็ม
คำอธิบาย:
การใช้งานไดเรกทอรีโดเมนบริการ Installation Wizard (Dcpromo) ไม่สามารถสร้างการเชื่อมต่อกับตัวควบคุมโดเมนต่อไปนี้

ตัวควบคุมโดเมน:
dc1-full.corp.contoso.com

ข้อมูลเพิ่มเติม
ค่าข้อผิดพลาด:
1908 ไม่พบตัวควบคุมโดเมนสำหรับโดเมนนี้


สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นอย่างน้อยหนึ่งประการต่อไปนี้:
  • บัญชีผู้ดูแลอยู่แล้วภายในของเซิร์ฟเวอร์มีรหัสผ่านเดียวกันเป็นบัญชีผู้ดูแลโดเมนอยู่แล้วภายใน
  • คำนำหน้าโดเมน NetBIOS หรือ UPN ถูกไม่ให้เป็นหลักฐานอ้างอิงสำหรับการติดตั้ง แทน ได้รับเฉพาะชื่อผู้ใช้ "ผู้ดูแล"

การแก้ไข

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. รีสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์ที่ไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่อาจไม่สามารถติดตั้ง
  2. ใช้ Dsa.msc หรือ Dsac.exe บนตัวควบคุมโดเมนที่มีอยู่เมื่อต้องลบบัญชีคอมพิวเตอร์ของเซิร์ฟเวอร์ล้มเหลว (ตัวควบคุมโดเมนจะไม่ได้เป็นวัตถุที่เป็นตัวควบคุมโดเมนแต่เซิร์ฟเวอร์สมาชิกเท่านั้น) จากนั้น ให้เข้าใกล้การจำลองแบบไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่
  3. บนเซิร์ฟเวอร์ล้มเหลว บังคับให้เอาเซิร์ฟเวอร์จากโดเมน โดยใช้การคุณสมบัติของระบบรายการแผงควบคุมหรือ netdom.exe
  4. บนเซิร์ฟเวอร์ล้มเหลว เอาบทบาทของบริการการโดเมนไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ (AD DS) โดยใช้ตัวจัดการเซิร์ฟเวอร์ หรือถอนการติดตั้ง WindowsFeature.
  5. รีสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์ล้มเหลว
  6. การติดตั้งบทบาทการโฆษณา DS และลองเลื่อนระดับอีกครั้ง เมื่อคุณทำเช่นนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณใส่ข้อมูลประจำตัวของการเลื่อนระดับในแบบฟอร์ม "โด" หรือ "user@domain.tld"

ข้อมูลเพิ่มเติม

นี่คือโค้ดข้อบกพร่องใน Windows Server 2012

ถ้าคุณตั้งค่ารหัสผ่านที่แตกต่างกันสำหรับบัญชีผู้ดูแลสอง แต่ไม่มีโดเมน คุณได้รับข้อผิดพลาดของรหัสผ่านไม่ถูกต้อง

นอกจากนี้เราไม่แนะนำให้ คุณใช้ผู้ดูแลระบบภายในสำหรับการจัดการโดเมน แทน เราขอแนะนำให้ คุณสร้างผู้ใช้โดเมนใหม่สำหรับแต่ละผู้ดูแลในสภาพแวดล้อม แล้ว การดำเนินการของผู้ดูแลสามารถถูกตรวจสอบแต่ละรายการ

เราขอ discourage คุณจากการใช้รหัสผ่านผู้ดูแลระบบที่ตรงกันบนเซิร์ฟเวอร์ของสมาชิกและบัญชีผู้ดูแลโดเมน รหัสผ่านในระบบจะถูกโจมตีได้ง่ายยิ่งขึ้นกว่า DS โฆษณาบัญชี และรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบที่ตรงกับความรู้ที่มอบให้แก่การเข้าถึงระดับผู้ดูแลเต็มรูปแบบองค์กร


คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2737935 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 10 กันยายน 2555 - Revision: 1.0
ใช้กับ
  • Windows Server 2012 Datacenter
  • Windows Server 2012 Standard
Keywords: 
kbmt KB2737935 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2737935

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com