"การเข้าถึงถูกปฏิเสธ" ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณสร้างโดเมนลูกจากระยะไกล โดยใช้การติดตั้ง-AddsDomain

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2738060 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณใช้ cmdlet การโมดูล Windows Server 2012 AddsDeployment Windows PowerShell - AddsDomain ติดตั้งร่วมกับ cmdlet Invoke-คำสั่งที่ต้องสร้างโดเมนลูกใหม่จากระยะไกล คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

เรียกสั่ง - คอมพิวเตอร์ DC2-เต็ม - ข้อมูลประจำตัว (รับข้อมูลประจำตัว) - scriptblock {ติดตั้ง-addsdomain - newdomainname ลูก - parentdomain contoso.com - domaintype ลูก-ข้อมูลประจำตัว (รับข้อมูลประจำตัว) - dnsdelegationcredential (รับข้อมูลประจำตัว) }

PSComputerName: DC2-เต็ม
RunspaceId: ca62ff66-cc34-4ec8-8504-863c950c473a
ข้อความ: การดำเนินการล้มเหลวเนื่องจาก:

การสร้างความน่าเชื่อถือกับโดเมนที่ child.contoso.com บนตัวควบคุมโดเมนหลักล้มเหลว
dc1-full.contoso.com

"การเข้าถึงถูกปฏิเสธ"

เซิร์ฟเวอร์นี้ได้รับการ disjoined จากโดเมน "CONTOSO"

บริบท: DCPromo.General.54
RebootRequired: เท็จ
สถานะ: ข้อผิดพลาด

นอกจากนี้ เซิร์ฟเวอร์จะถูกเอาออกจากโดเมนหลัก และมีสร้างโดเมนไม่มีลูก

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากข้อมูลประจำตัวที่ได้รับการ- dnsdelegationcredentialประกอบด้วยรหัสผ่านไม่ถูกต้อง

การแก้ไข

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. ข้อมูลไปยังโดเมนหลักเพื่อเปิดใช้งานการเชื่อมต่อระยะไกลของ Windows PowerShell ผ่านเซิร์ฟเวอร์นั้นคำสั่งเรียกใช้cmdlet (โดยค่าเริ่มต้น cmdlet นี้ต้องโพรโทคอล Kerberos)
  2. มีความพยายามที่สร้างโดเมนอีกครั้ง เมื่อคุณทำเช่นนี้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณใส่ข้อมูลประจำตัวการมอบหมาย DNS โดยใช้ชื่อผู้ใช้ที่ถูกต้องและรหัสผ่าน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ซึ่งแตกต่างจากรหัสผ่านสำหรับข้อมูลประจำตัวสองตัวอื่น ๆ ที่กำหนดไว้ในสถานการณ์สมมตินี้ รหัสผ่านสำหรับข้อมูลประจำตัวที่การมอบหมาย DNS ถูกทดสอบจนกว่าจะถูกใช้จริง อย่างไรก็ตาม ตัวอย่าง ในการใช้โดเมน หลายอื่น ๆ มีการเปลี่ยนแปลง และข้อมูลประจำตัวไม่ถูกต้องทำให้เกิดข้อผิดพลาดร้ายแรงเมื่อพวกเขาใช้ในภายหลัง

ปัญหานี้เกิดขึ้นเฉพาะเมื่อคุณใส่รหัสผ่านไม่ถูกต้องผ่านทางคำขอ Windows PowerShell ที่ระยะไกล ถ้าการมอบหมาย DNS ทำงานเฉพาะ การมอบหมายล้มเหลวจะยังคงอยู่ แต่จะให้คำเตือนว่า ไม่มีการกำหนดค่าการมอบหมาย และจะให้โปรโมชันในการดำเนินการได้สำเร็จหรือไม่เช่นนั้น

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2738060 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 2 ตุลาคม 2555 - Revision: 1.0
ใช้กับ
  • Windows Server 2012 Datacenter
  • Windows Server 2012 Standard
Keywords: 
kbmt KB2738060 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2738060

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com