Beskrivning av Microsoft Application Virtualization 4.6 Service Pack 2

Artikelöversättning Artikelöversättning
Artikel-id: 2738315 - Visa produkter som artikeln gäller.
Visa alla | Dölj alla

På den här sidan

INTRODUKTION

Microsoft Application Virtualization 4.6 Service Pack 2 (App-V 4.6 SP2) är nu tillgänglig. Denna servicepack innehåller de senaste uppdateringarna för Microsoft Application Virtualization 4.6. Dessutom innehåller uppdateringen vissa förbättringar och en snabbkorrigering.

Hämta App-V 4.6 SP2

Detta servicepack kan hämtas från Microsoft Download Center. Om du vill hämta service pack finns på följande Microsoft-webbplats:
Hämta Microsoft Application Virtualization 4.6 Service Pack 2

Mer Information

Förbättringar

App-V 4.6 SP2 innehåller följande förbättringar.
Stöd för Windows 8 och Windows Server 2012
App-V 4.6 SP2 lägger till stöd för Windows 8 och Windows Server 2012 Remote Desktop Services.
Stöd för samtidig användning med App-V 5.0-klienten
App-V 4.6 SP2 lägger till stöd för samtidig användning med Microsoft Application Virtualization 5.0-klienten. Granska dokumentationen för App-V 5.0 för instruktioner om hur du konfigurerar App-V 5.0-klienten att fungera med App-V 4.6 SP2-klienten.

Mer information om App-V 5.0 finns på följande Microsoft-webbplats:
Allmän information om App-V 5.0
Möjligheten att virtualisera Adobe Reader X i skyddat läge
Du kan virtualisera Adobe Reader X medan funktionen skyddat läge är aktiverat. I tidigare versioner av App-V måste du inaktivera funktionen skyddat läge för att virtualisera Adobe Reader X.

Mer information om detta finns på följande Microsoft-webbplats:
Allmän information om Application Virtualization 4.6 SP2
Nya Sequencer kommandoradsparametern
Detta servicepack kan du välja en RTF- eller txt-fil när du använder Sequencer kommandoradsgränssnitt (CLI) för att skapa ett paket Accelerator (PA). Den här filen innehåller paketering och distribution för administratörer som kommer att tillämpas på PA. Innan du installerar detta servicepack är funktionen tillgänglig via Sequencer grafiska användaren gränssnitt (GUI).

Mer information om detta finns på följande Microsoft-webbplats:
Allmän information om Application Virtualization 4.6 SP2
Microsoft-felrapportering behöver inte installeras
När du installerar SP2 för App-V 4.6 klienten med hjälp av filen Setup.msi behöver du inte installera Microsoft-Felrapportering med hjälp av filen Dw20shared.msi. App-V 4.6 SP2 används Microsoft-felrapportering.

Mer information om hur du installerar klienten med hjälp av Setup.msi, App-V finns på följande Microsoft-webbplats:
Installera klienten App-V med Setup.msi

Kund-feedback och snabbkorrigering samlade

App-V 4.6 SP2 innehåller en snabbkorrigering för problem som har hittats efter utgivningen av App-V 4.6 SP1. App-V 4.6 SP2 innehåller de senaste korrigeringarna upp via Microsoft Application Virtualization 4.6 SP1 Hotfix 8 utom korrigeringar i Microsoft Application Virtualization 4.6 SP1 snabbkorrigeringen 7.

Mer information om Application Virtualization 4.6 SP2 finns på följande Microsoft-webbplats:
Allmän information om Application Virtualization 4.6 SP2

Kända problem

Mer information om kända problem i App-V 4.6 SP2 finns på följande Microsoft TechNet-webbplats:
Versionskommentarerna för App-V 4.6 SP2

Referenser

Tredjepartsprodukter som beskrivs i denna artikel tillverkas oberoende av Microsoft. Microsoft lämnar inga garantier, implicerade eller andra, om prestanda eller tillförlitlighet hos dessa produkter.

Egenskaper

Artikel-id: 2738315 - Senaste granskning: den 22 november 2012 - Revision: 2.0
Informationen i denna artikel gäller:
  • Microsoft Application Virtualization 4.6 for Terminal Services
  • Microsoft Application Virtualization 4.6 for Windows Desktops
  • Microsoft Application Virtualization 4.6 Sequencer
Nyckelord: 
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter atdownload kbmt KB2738315 KbMtsv
Maskinöversatt
VIKTIGT: Denna artikel är översatt av Microsofts automatiska översättningsprogram och inte av en mänsklig översättare. För att Du skall ha åtkomst till alla artiklar i Knowledge Base på Ditt föredragna språk så är en del artiklar översatta av människor och en del artiklar av översättningsprogram. Tänk på att en artikel som är översatt av ett översättningsprogram inte alltid är perfekt. Artikeln kan innehålla fel ord, grammatik eller meningsbyggnad, ungefär som en utländsk talare kan göra misstag när han eller hon pratar med Dig på Ditt språk. Microsoft ansvarar inte för eventuella felaktigheter i översättningen, fel eller skador som orsakats av någon felöversättning av innehållet eller våra kunders användande av det översatta innehållet. Microsoft uppdaterar kontinuerligt mjukvaran för översättningsprogrammet.
Den engelska versionen av artikeln är följande: 2738315

Ge feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com