"เซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถทำงาน" โดเมนคอนโทรลเลอร์ตั้งค่าคอนฟิกพลาดเมื่อคุณกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ โดยใช้ตัวจัดการเซิร์ฟเวอร์

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2738697 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้ คุณกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ 2012 เซิร์ฟเวอร์ Windows จากเวิร์กกรุ๊ปเป็นตัวควบคุมโดเมน โดยใช้ตัวจัดการเซิร์ฟเวอร์ จากนั้น ให้คุณคลิกปุ่มเลือกบนหน้าการตั้งค่าคอนฟิกการปรับใช้ ในสถานการณ์นี้ ของคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

พบข้อผิดพลาดที่ติดต่อ contoso โดเมน
เซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถทำงาน

หมายเหตุ คุณมีการเชื่อมต่อ LDAP, RPC และ DNS และสามารถติดต่อโดเมนคอนโทรลเลอร์ที่มีอยู่ทั้งหมด โดยไม่มีการตัดสินค้าจากคลังสำหรับการดำเนินการอื่น

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากการรับรองความถูกต้องของ NTLM ถูกปิดใช้งาน ในโดเมน หรือ บนตัวควบคุมโดเมน

การแก้ไข

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ เซิร์ฟเวอร์เข้ากับโดเมน และตั้งค่าคอนฟิกเซิร์ฟเวอร์เป็น ตัวควบคุมโดเมนแล้ว หลังจากที่คุณรวมเซิร์ฟเวอร์ไปยังโดเมน บริการระบบโดเมนไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ (AD DS) ตัวช่วยสร้างในโปรแกรมจัดการเซิร์ฟเวอร์ใช้การรับรองความถูกต้อง Kerberos แทนการรับรองความถูกต้องของ NTLM เพื่อเรียกดูฟอเรสต์ AD DS

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการปิดใช้งานการรับรองความถูกต้อง NTLM ในโดเมนใน Windows Server 2008 R2 และรุ่นที่ใหม่กว่า ไปที่เว็บไซต์ Microsoft TechNet ต่อไปนี้:

การแนะนำข้อจำกัดของการรับรองความถูกต้องของ NTLM

บล็อก NTLM และคุณ: วิเคราะห์แอพลิเคชันและการตรวจสอบ Methodologies ใน Windows 7

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2738697 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 1 ตุลาคม 2555 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Windows Server 2012 Datacenter
  • Windows Server 2012 Standard
Keywords: 
kbmt KB2738697 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2738697

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com