การปรับปรุงความเข้ากันได้สำหรับประสบการณ์การทำให้เว็บและสื่อการอัพเกรด

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2739459 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

การปรับปรุงความเข้ากันได้สำหรับเว็บและสื่อปรับรุ่นประสบการณ์ใช้งานจะพร้อมใช้งาน โปรแกรมปรับปรุงนี้ปรับปรุงเว็บ และสื่ออัพเกรดประสบการณ์ใช้งานเมื่อคุณปรับรุ่นเป็นรุ่นที่วางจำหน่ายของ Windows 8 นอกจากนี้ การปรับปรุงนี้มีสถานะล่าสุดความเข้ากันได้ของโปรแกรมประยุกต์ อุปกรณ์ และโปรแกรมควบคุมที่ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการขอรับโปรแกรมปรับปรุงนี้

โดยค่าเริ่มต้น คุณจะเสนอโปรแกรมปรับปรุงความเข้ากันได้นี้เมื่อคุณปรับรุ่นเป็นรุ่นที่วางจำหน่ายของ Windows 8 ไม่มีการโต้ตอบจะจำเป็นต้องใช้ในส่วนของคุณเพื่อใช้การปรับปรุงนี้

ดำเนินการปรับรุ่น

การปรับปรุงความเข้ากันได้นี้อาจทริกเกอร์การดำเนินการต่าง ๆ เมื่อคุณปรับรุ่นเป็นรุ่นที่วางจำหน่ายของ Windows 8 ต่อไปนี้คือ การดำเนินการทั่วไปส่วนใหญ่ที่อาจจะถูกทริกเกอร์:
 • บล็อกการปรับรุ่น

  การกระทำนี้ทำให้บล็อคการปรับรุ่นโปรแกรมประยุกต์ที่อาจทำให้เกิดการปรับรุ่น Windows 8 ล้มเหลวเมื่อต้องการ Windows 8 อาจใส่บล็อคการปรับรุ่นในแอพลิเคชันของบุคคลสามที่ก็ต่อเมื่อผู้ผลิตจะได้รับการแจ้งเตือน

 • ฮาร์ดบล็อค

  การกระทำนี้จะสร้างฮาร์ดบล็อคบนโปรแกรมประยุกต์ที่เข้ากันไม่ได้เมื่อคุณปรับรุ่นเป็น Windows 8 เมื่อไม่ได้ใส่ฮาร์ดบล็อคบนโปรแกรมประยุกต์ที่เข้ากันไม่ได้ คุณไม่สามารถเรียกใช้แอพลิเคชันหลังจากที่คุณปรับรุ่น Windows 8 อาจใส่ฮาร์ดบล็อคบนโปรแกรมประยุกต์ของบุคคลสามก็ต่อเมื่อผู้ผลิตจะได้รับการแจ้งเตือน

 • ซอฟต์บล็อค

  การกระทำนี้จะสร้างซอฟต์บล็อคบนแอพลิเคชันเมื่อคุณปรับรุ่นเป็น Windows 8 ซอฟต์บล็อคจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อฟังก์ชันหลักของโปรแกรมประยุกต์อาจไม่ทำงาน หรืออาจทำให้เกิดการขาดเสถียรภาพของแอพลิเคชัน

 • บล็อกโปรแกรมควบคุม

  การกระทำนี้อาจบล็อกโปรแกรมควบคุมที่มีอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณเมื่อคุณปรับรุ่นเป็น Windows 8 ถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น มีการติดตั้งโปรแกรมควบคุม Windows 8

 • บล็อกการปรับรุ่นที่สามารถติดตั้งใหม่

  การดำเนินการนี้อาจบล็อคการปรับรุ่นเป็น Windows 8 เมื่อต้องดำเนินการปรับรุ่น คุณต้องเอาโปรแกรมประยุกต์หรือโปรแกรมควบคุม หลังจากที่มีการติดตั้ง Windows 8 โปรแกรมประยุกต์หรือโปรแกรมควบคุมอาจทำงานผิดพลาดเมื่อโปรแกรมประยุกต์หรือโปรแกรมควบคุมถูกติดตั้งใหม่

 • หลังจากปรับรุ่นการติดตั้งใหม่

  การดำเนินการนี้ช่วยให้การปรับรุ่นเป็นรุ่นที่วางจำหน่ายของ Windows 8 สมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม คุณอาจต้องติดตั้งโปรแกรมประยุกต์หรือโปรแกรมควบคุมหลังจากการปรับรุ่น

 • การปรับปรุง

  การกระทำนี้ช่วยปรับปรุงการทำงานของโปรแกรมประยุกต์ที่มีอยู่จากตัวอย่างผู้บริโภค Windows เมื่อต้องการรุ่นที่วางจำหน่ายของ Windows 8

การเปลี่ยนแปลงในลักษณะการทำงานเมื่อคุณอัพเกรด

แอปพลิเคชันหรืออุปกรณ์อาจพบการเปลี่ยนแปลงในลักษณะการทำงานหลังจากที่มีการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงความเข้ากันได้นี้

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการโปรแกรมประยุกต์และอุปกรณ์ที่อาจเป็นแบบไดนามิกโยกย้ายเมื่อคุณทำการปรับปรุง ตารางนี้อธิบายลักษณะการทำงานของโปรแกรมประยุกต์และอุปกรณ์เหล่านี้หลังจากที่มีการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงความเข้ากันได้นี้

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อของแอพลิเคชันลักษณะการทำงานหลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงมีผลต่อการตั้งค่าสื่อหรือไม่มีผลต่อการตั้งค่าเว็บหรือไม่
การรู้จำใบหน้าของ Toshibaผู้ใช้ได้เมื่อต้องการถอนการติดตั้งเพื่อดำเนินต่อ ด้วยการปรับรุ่น และสามารถติดตั้งใหม่หลังจากการปรับรุ่นไม่ใช่ใช่
ผู้สร้างดิสก์ Toshibaผู้ใช้ได้เมื่อต้องการถอนการติดตั้งเพื่อดำเนินต่อ ด้วยการปรับรุ่น และสามารถติดตั้งใหม่หลังจากการปรับรุ่นไม่ใช่ใช่
ตัวจัดการการรักษาความปลอดภัยของ HP (678371)ผู้ใช้ได้เมื่อต้องการถอนการติดตั้งเพื่อดำเนินต่อ ด้วยการปรับรุ่น และสามารถติดตั้งใหม่หลังจากการปรับรุ่นไม่ใช่ใช่
(ZTE) K4505 ที่-Z ที่ Vodafoneแอพลิเคชันหรืออุปกรณ์ต้องติดตั้งใหม่หลังจากการปรับรุ่นไม่ใช่ใช่
MC8355 เครือข่ายไร้สายเซีย - Gobi 3000แอพลิเคชันหรืออุปกรณ์ต้องติดตั้งใหม่หลังจากการปรับรุ่นไม่ใช่ใช่
ตัวจัดการการเริ่มต้นอย่างรวดเร็วแอพลิเคชันหรืออุปกรณ์ต้องติดตั้งใหม่หลังจากการปรับรุ่นไม่ใช่ใช่
Lexmark x 2470แอพลิเคชันหรืออุปกรณ์ต้องติดตั้งใหม่หลังจากการปรับรุ่นไม่ใช่ใช่
E173 Claro (บราซิล) (Huawei)แอพลิเคชันหรืออุปกรณ์ต้องติดตั้งใหม่หลังจากการปรับรุ่นไม่ใช่ใช่
ไคลเอ็นต์บริการตนเองตัวจัดการเครื่องเสมือนแอพลิเคชันหรืออุปกรณ์ต้องติดตั้งใหม่หลังจากการปรับรุ่นไม่ใช่ใช่
บรอดแบนด์เคลื่อน Vodafone Liteแอพลิเคชันหรืออุปกรณ์ต้องติดตั้งใหม่หลังจากการปรับรุ่นไม่ใช่ใช่
HID01 AU KDDI (HITACHI)แอพลิเคชันหรืออุปกรณ์ต้องติดตั้งใหม่หลังจากการปรับรุ่นไม่ใช่ใช่
G AT&T Momentum 4 (เซียแอพลิเคชันหรืออุปกรณ์ต้องติดตั้งใหม่หลังจากการปรับรุ่นไม่ใช่ใช่
cFosSpeedแอพลิเคชันหรืออุปกรณ์ต้องติดตั้งใหม่หลังจากการปรับรุ่นไม่ใช่ใช่
ภาษาฝรั่งเศส (Calendrier Cr?ateur) ของผู้สร้างปฏิทินแอพลิเคชันหรืออุปกรณ์ต้องติดตั้งใหม่หลังจากการปรับรุ่นไม่ใช่ใช่
ภาษาเยอรมันการแสดงตัวอย่างด้านเทคนิคของเวิร์กสเตชัน VMWareแอพลิเคชันหรืออุปกรณ์ต้องติดตั้งใหม่หลังจากการปรับรุ่นไม่ใช่ใช่
Spain_Spanish Pro ตัวแปลงการ Abbyy PDFแอพลิเคชันหรืออุปกรณ์ต้องติดตั้งใหม่หลังจากการปรับรุ่นไม่ใช่ใช่
เวิร์กสเตชัน VMWare 9แอพลิเคชันหรืออุปกรณ์ต้องติดตั้งใหม่หลังจากการปรับรุ่นไม่ใช่ใช่
บรอดแบนด์เคลื่อน Vodafone Liteแอพลิเคชันหรืออุปกรณ์ต้องติดตั้งใหม่หลังจากการปรับรุ่นไม่ใช่ใช่
โปรแกรมควบคุม ThinkPad MultiTouchผู้ใช้เมื่อต้องการถอนการติดตั้งเพื่อดำเนินต่อ ด้วยการปรับรุ่นได้ แสดง URL ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์ใช่ใช่
TOSHIBA HWผู้ใช้เมื่อต้องการถอนการติดตั้งเพื่อดำเนินต่อ ด้วยการปรับรุ่นได้ แสดง URL ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์ใช่ใช่
ความปลอดภัยของอินเทอร์เน็ตของ Comodoผู้ใช้เมื่อต้องการถอนการติดตั้งเพื่อดำเนินต่อ ด้วยการปรับรุ่นได้ แสดง URL ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์ใช่ใช่
ตัวจัดการการแสดงผลได้อย่างง่ายดายผู้ใช้เมื่อต้องการถอนการติดตั้งเพื่อดำเนินต่อ ด้วยการปรับรุ่นได้ แสดง URL ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์ใช่ใช่
ผู้จัดการซอฟต์แวร์ได้อย่างง่ายดายผู้ใช้เมื่อต้องการถอนการติดตั้งเพื่อดำเนินต่อ ด้วยการปรับรุ่นได้ แสดง URL ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์ใช่ใช่
ตัวเปลี่ยนเส้นทางที่ปลอดภัยผู้ใช้เมื่อต้องการถอนการติดตั้งเพื่อดำเนินต่อ ด้วยการปรับรุ่นได้ แสดง URL ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์ใช่ใช่
โปรแกรมป้องกันไวรัส Comodoผู้ใช้เมื่อต้องการถอนการติดตั้งเพื่อดำเนินต่อ ด้วยการปรับรุ่นได้ แสดง URL ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์ใช่ใช่
ตัวเปลี่ยนเส้นทางที่ปลอดภัยผู้ใช้เมื่อต้องการถอนการติดตั้งเพื่อดำเนินต่อ ด้วยการปรับรุ่นได้ แสดง URL ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์ใช่ใช่
Ai Chargerผู้ใช้เมื่อต้องการถอนการติดตั้งเพื่อดำเนินต่อ ด้วยการปรับรุ่นได้ แสดง URL ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์ใช่ใช่
ตัวป้องกันอุปกรณ์ญี่ปุ่นผู้ใช้เมื่อต้องการถอนการติดตั้งเพื่อดำเนินต่อ ด้วยการปรับรุ่นได้ แสดง URL ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์ใช่ใช่
เพียงแค่ Japaense 2010 ชุด (????????2010)ผู้ใช้เมื่อต้องการถอนการติดตั้งเพื่อดำเนินต่อ ด้วยการปรับรุ่นได้ แสดง URL ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์ใช่ใช่
แถบเครื่องมือ HopSurfผู้ใช้เมื่อต้องการถอนการติดตั้งเพื่อดำเนินต่อ ด้วยการปรับรุ่นได้ แสดง URL ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์ใช่ใช่
Micro Accelerometer จังหวัดผู้ใช้เมื่อต้องการถอนการติดตั้งเพื่อดำเนินต่อ ด้วยการปรับรุ่นได้ แสดง URL ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์ใช่ใช่
N-และตรีโกณมิติผู้ใช้เมื่อต้องการถอนการติดตั้งเพื่อดำเนินต่อ ด้วยการปรับรุ่นได้ แสดง URL ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์ใช่ใช่
Auslogics BoostSpeedผู้ใช้เมื่อต้องการถอนการติดตั้งเพื่อดำเนินต่อ ด้วยการปรับรุ่นได้ แสดง URL ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์ใช่ใช่
คอมพิวเตอร์ Dell Stageผู้ใช้เมื่อต้องการถอนการติดตั้งเพื่อดำเนินต่อ ด้วยการปรับรุ่นได้ แสดง URL ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์ใช่ใช่
โล่ฮอตสปอตผู้ใช้เมื่อต้องการถอนการติดตั้งเพื่อดำเนินต่อ ด้วยการปรับรุ่นได้ แสดง URL ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์ใช่ใช่
ศูนย์ควบคุม Samsungผู้ใช้เมื่อต้องการถอนการติดตั้งเพื่อดำเนินต่อ ด้วยการปรับรุ่นได้ แสดง URL ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์ใช่ใช่
โหมด ECOผู้ใช้เมื่อต้องการถอนการติดตั้งเพื่อดำเนินต่อ ด้วยการปรับรุ่นได้ แสดง URL ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์ใช่ใช่
Fujitsu พีซีทั้งหมดผู้ใช้เมื่อต้องการถอนการติดตั้งเพื่อดำเนินต่อ ด้วยการปรับรุ่นได้ แสดง URL ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์ใช่ใช่
โปรแกรมป้องกันไวรัสการป้องกันทั้งหมดผู้ใช้เมื่อต้องการถอนการติดตั้งเพื่อดำเนินต่อ ด้วยการปรับรุ่นได้ แสดง URL ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์ใช่ใช่
บล็อกชุด AL IIผู้ใช้เมื่อต้องการถอนการติดตั้งเพื่อดำเนินต่อ ด้วยการปรับรุ่นได้ แสดง URL ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์ใช่ใช่
เลื่อนอัตโนมัติของ Lenovoผู้ใช้เมื่อต้องการถอนการติดตั้งเพื่อดำเนินต่อ ด้วยการปรับรุ่นได้ แสดง URL ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์ใช่ใช่
ความปลอดภัยของอินเทอร์เน็ตเมื่อมีการเตือนโซน 2012ผู้ใช้เมื่อต้องการถอนการติดตั้งเพื่อดำเนินต่อ ด้วยการปรับรุ่นได้ แสดง URL ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์ใช่ใช่
ไฟร์วอลล์ส่วนบุคคลของ Comodoผู้ใช้เมื่อต้องการถอนการติดตั้งเพื่อดำเนินต่อ ด้วยการปรับรุ่นได้ แสดง URL ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์ใช่ใช่
ป้องกันครอบครัวของ McAfee 2012ผู้ใช้เมื่อต้องการถอนการติดตั้งเพื่อดำเนินต่อ ด้วยการปรับรุ่นได้ แสดง URL ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์ใช่ใช่
NatureIME 9 (????9) x 86 Trad_Chineseผู้ใช้เมื่อต้องการถอนการติดตั้งเพื่อดำเนินต่อ ด้วยการปรับรุ่นได้ แสดง URL ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์ใช่ใช่
ความปลอดภัยของอินเทอร์เน็ต Comodo 2012 ที่ทำให้เสร็จสมบูรณ์ผู้ใช้เมื่อต้องการถอนการติดตั้งเพื่อดำเนินต่อ ด้วยการปรับรุ่นได้ แสดง URL ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์ใช่ใช่
โซลูชันการกู้คืนของ Samsungผู้ใช้เมื่อต้องการถอนการติดตั้งเพื่อดำเนินต่อ ด้วยการปรับรุ่นได้ แสดง URL ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์ใช่ใช่
ป้องกัน DellData เวอร์ชั่น 2.2 ผู้ใช้เมื่อต้องการถอนการติดตั้งเพื่อดำเนินต่อ ด้วยการปรับรุ่นได้ แสดง URL ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์ใช่ใช่
โหมด ECOผู้ใช้เมื่อต้องการถอนการติดตั้งเพื่อดำเนินต่อ ด้วยการปรับรุ่นได้ แสดง URL ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์ใช่ใช่
ความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ต rising 2011ผู้ใช้เมื่อต้องการถอนการติดตั้งเพื่อดำเนินต่อ ด้วยการปรับรุ่นได้ แสดง URL ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์ใช่ใช่
Macrium สะท้อนผู้ใช้เมื่อต้องการถอนการติดตั้งเพื่อดำเนินต่อ ด้วยการปรับรุ่นได้ แสดง URL ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์ใช่ใช่
เครื่องมือที่ดีมอน Pro ขั้นสูงผู้ใช้เมื่อต้องการถอนการติดตั้งเพื่อดำเนินต่อ ด้วยการปรับรุ่นได้ แสดง URL ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์ใช่ใช่
ซอฟต์แวร์กราฟิก DisplayLink USBผู้ใช้เมื่อต้องการถอนการติดตั้งเพื่อดำเนินต่อ ด้วยการปรับรุ่นได้ แสดง URL ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์ใช่ใช่
แผงสัมผัสของ Alpsการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ ด้วยการนำเสนอการปรับปรุงไปยังโปรแกรมประยุกต์ และแสดง URL ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์ใช่ใช่
โปรแกรมควบคุม GPU คอมพิวเตอร์ Dell OEM ของ NVidia สำหรับ Quadro160Mการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ โดยคำเตือนที่ผู้ใช้ปลายทาง และแสดง URL ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไม่ใช่ใช่
Visual Studio 2005การปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ โดยคำเตือนที่ผู้ใช้ปลายทาง และแสดง URL ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไม่ใช่ใช่
hp elitebook 2740pการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ โดยคำเตือนที่ผู้ใช้ปลายทาง และแสดง URL ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไม่ใช่ใช่
โปรแกรมควบคุมอุป Lenovo Ideapad U300sการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ โดยคำเตือนที่ผู้ใช้ปลายทาง และแสดง URL ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไม่ใช่ใช่
Visual Studio 2005 ประสิทธิภาพการทำงานมือการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ โดยคำเตือนที่ผู้ใช้ปลายทาง และแสดง URL ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไม่ใช่ใช่
การสำรองข้อมูลของ Pogoplugการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ โดยคำเตือนที่ผู้ใช้ปลายทาง และแสดง URL ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไม่ใช่ใช่
SlimCleanerการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ โดยคำเตือนที่ผู้ใช้ปลายทาง และแสดง URL ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไม่ใช่ใช่
เจ้าหน้าที่ VirusBusterการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ โดยคำเตือนที่ผู้ใช้ปลายทาง และแสดง URL ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไม่ใช่ใช่
เพียงแค่ชุด 2010 (????????2010) - 2010 ATOK สำหรับภาษาญี่ปุ่นใน Windows การปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ โดยคำเตือนที่ผู้ใช้ปลายทาง และแสดง URL ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไม่ใช่ใช่
2012_Japanese Micro Titanium แนวโน้มการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ โดยคำเตือนที่ผู้ใช้ปลายทาง และแสดง URL ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไม่ใช่ใช่
iTunes (x86)การปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ โดยคำเตือนที่ผู้ใช้ปลายทาง และแสดง URL ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไม่ใช่ใช่
ดูแลสมาร์ท LGการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ โดยคำเตือนที่ผู้ใช้ปลายทาง และแสดง URL ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไม่ใช่ใช่
TC30463700A-BluerayPlayerการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ โดยคำเตือนที่ผู้ใช้ปลายทาง และแสดง URL ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไม่ใช่ใช่
Lenovoการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ โดยคำเตือนที่ผู้ใช้ปลายทาง และแสดง URL ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไม่ใช่ใช่
Carer พีซี Lenovoการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ โดยคำเตือนที่ผู้ใช้ปลายทาง และแสดง URL ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไม่ใช่ใช่
การจัดการความเร็ว LGการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ โดยคำเตือนที่ผู้ใช้ปลายทาง และแสดง URL ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไม่ใช่ใช่
ญี่ปุ่นเล่น GOMการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ โดยคำเตือนที่ผู้ใช้ปลายทาง และแสดง URL ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไม่ใช่ใช่
เซิร์ฟเวอร์ Filemaker 12 ขั้นสูงการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ โดยคำเตือนที่ผู้ใช้ปลายทาง และแสดง URL ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไม่ใช่ใช่
Jotta นอร์เวย์การปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ โดยคำเตือนที่ผู้ใช้ปลายทาง และแสดง URL ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไม่ใช่ใช่
PCDoctor_Windows_Bundle_Fujitsuการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ โดยคำเตือนที่ผู้ใช้ปลายทาง และแสดง URL ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไม่ใช่ใช่
NovaBackup Professionalการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ โดยคำเตือนที่ผู้ใช้ปลายทาง และแสดง URL ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไม่ใช่ใช่
ล็อกโฟลเดอร์การปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ โดยคำเตือนที่ผู้ใช้ปลายทาง และแสดง URL ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไม่ใช่ใช่
ทดลอง 120% แอลกอฮอล์การปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ โดยคำเตือนที่ผู้ใช้ปลายทาง และแสดง URL ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไม่ใช่ใช่
แพคเกจระดับมืออาชีพของ Infineon TPMการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ โดยคำเตือนที่ผู้ใช้ปลายทาง และแสดง URL ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไม่ใช่ใช่
เยอรมันรุ่น x 64 Professional SafeErase O & Oการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ โดยคำเตือนที่ผู้ใช้ปลายทาง และแสดง URL ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไม่ใช่ใช่
Microsoft Office 2010 Starter Editionการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ โดยคำเตือนที่ผู้ใช้ปลายทาง และแสดง URL ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไม่ใช่ใช่
เซิร์ฟเวอร์ PerfectDisk 12.5 ณการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ โดยคำเตือนที่ผู้ใช้ปลายทาง และแสดง URL ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไม่ใช่ใช่
Sim_Chinese Tweakcube (??)การปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ โดยคำเตือนที่ผู้ใช้ปลายทาง และแสดง URL ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไม่ใช่ใช่
เครื่องมือ pro 9การปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ โดยคำเตือนที่ผู้ใช้ปลายทาง และแสดง URL ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไม่ใช่ใช่
Pogoplugการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ โดยคำเตือนที่ผู้ใช้ปลายทาง และแสดง URL ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไม่ใช่ใช่
Scecurity Norton Internet 2012การปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ โดยคำเตือนที่ผู้ใช้ปลายทาง และแสดง URL ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไม่ใช่ใช่

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2739459 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 9 ตุลาคม 2555 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
Keywords: 
kbexpertiseinter kbsurveynew kbinfo kbmt KB2739459 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2739459

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com