Chcete-li systém Microsoft Office 2013 nebo Office 365 odinstalovat automaticky, klikněte na odkaz nebo tlačítko Opravit.

Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
Opravit tyto potíže
Microsoft Fix it
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek


DŮLEŽITÉ: V dolní části okna aplikace Internet Explorer se zobrazí dialogové okno Stažení souboru. Jakmile stáhnete tuto opravu, v dialogovém okně Stahování souboru klikněte na tlačítko Uložit. Po dokončení tohoto procesu klikněte na tlačítko Otevřít složku, vyhledejte příslušný soubor (jeho název by měl začínat řetězcem O15CTRRemove) a spusťte opravu dvojím kliknutím na tento soubor. Pokud kliknete na tlačítko Otevřít, můžete mít se spuštěním této opravy potíže.

Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
Dialogové okno Uložit soubor


Informace o postupu při přeinstalaci systému Office 2013 nebo Office 365 naleznete v článku Jak znovu nainstalovat systém Office 2013 nebo Office 365.

Byly potíže vyřešeny?

Pokud nemůžete systém Office 2013 nebo Office 365 odinstalovat pomocí této opravy, vyzkoušejte následující kroky pro ruční odinstalaci nebo se žádostí o pomoc kontaktujte technickou podporu.

Ruční kroky pro odinstalaci systému Office 2013 nebo Office 365

Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek

Krok 1: Určení typu instalace použití verze systému Office

Před použitím postupu pro ruční odinstalaci je třeba znát typ instalace nainstalované verze systému Office. To je důležité, protože každý typy instalace může vyžadovat jiný způsob odinstalace.

Chcete-li zjistit typ instalace použité verze systému Office, postupujte takto:
 1. Spusťte aplikaci systému Office, například aplikaci Microsoft Word.
 2. V nabídce Soubor klikněte na příkaz Účet.
 3. Pokud byl systém Office 2013 nainstalován pomocí technologie Klikni a spusť, zobrazí se položka Možnosti aktualizace. V případě instalace MSI se položka Možnosti aktualizace nezobrazí.
Tipy:
 • Technologie Klikni a spusť je nová metoda, kterou lze použít k instalaci a aktualizaci systému Microsoft Office prostřednictvím Internetu. Tato technologie funguje podobným způsobem jako streamování videa. Produkty Office 365 jsou ve výchozím nastavení instalovány s využitím technologie Klikni a spusť.
 • Tradiční metodou pro instalaci systému Office je instalační služba MSI. Systém Office se obvykle instaluje z místního instalačního prostředku.

Krok 2: Ruční odinstalace systému Office 2013 nebo Office 365

Instalace systému Office 2013 typu Klikni a spusť, například Office 365 Home
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek

Poznámka: Tato metoda vyžaduje, abyste se k systému Windows přihlásili pomocí účtu správce. Pokud tyto kroky provádíte ve svém osobním počítači, jste již pravděpodobně prostřednictvím účtu správce přihlášeni. Pokud tyto kroky provádíte v počítači, který je součástí sítě, bude možná nutné požádat o pomoc správce systému. Chcete-li ověřit, zda jste k systému přihlášeni prostřednictvím účtu správce, naleznete potřebné pokyny v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
Jak určit typ uživatelského účtu v systému Windows

Krok 1: Odebrání zbývajících balíčků Instalační služby systému Windows

 1. Otevřete instalační složku systému Office 15. Ve výchozím nastavení je umístění této složka následující: C:\Program Files\Microsoft Office 15.
 2. Otevřete kořenovou složku, otevřete složku integration a pak odstraňte všechny soubory C2RManifest*.xml, například soubor c2rmanifest.officemui.msi.zip.en-us.
 3. Ke spuštění příkazového řádku jako správce použijte jednu z následujících metod.


  Systém Windows 7
  1. Klikněte na tlačítko Start. Klikněte na položku Všechny programy a pak otevřete složku Příslušenství.
  2. Klikněte pravým tlačítkem myši na položku Příkazový řádek a klikněte na příkaz Spustit jako správce.

  Windows 8 nebo Windows 8.1
  1. Potáhněte prstem od pravého okraje obrazovky a pak klepněte na položku Hledat. Pokud používáte myš, přejděte do pravého horního rohu obrazovky, přejeďte ukazatelem myši dolů a klikněte na položku Hledat.
  2. Do pole Hledat zadejte text CMD. V seznamu výsledků hledání stiskněte a podržte položku Příkazový řádek a potom klikněte na příkaz Spustit jako správce. Pokud používáte myš, klikněte pravým tlačítkem na položku Příkazový řádek a potom klikněte na příkaz Spustit jako správce.
 4. Na příkazovém řádku zadejte následující příkazy a každý z nich potvrďte stisknutím klávesy ENTER:

  cd "C:\Program files\Microsoft Office 15\root\integration"

  integrator.exe /U
Krok 2: Odebrání naplánovaných úloh systému Office 2013
 1. Spusťte příkazový řádek jako správce.
 2. Na příkazovém řádku zadejte následující příkazy a každý z nich potvrďte stisknutím klávesy ENTER:
  schtasks.exe /delete /tn "\Microsoft\Office\Office 15 Subscription Heartbeat"
  schtasks.exe /delete /tn "\Microsoft\Office\Office Automatic Update"
  schtasks.exe /delete /tn "\Microsoft\Office\Office Subscription Maintenance"
Krok 3: Ukončení úloh technologie Klikni a spusť pomocí Správce úloh
 1. Ke spuštění Správce úloh použijte jednu z následujících metod.

  Windows 7

  Klikněte pravým tlačítkem myši na prázdné místo na hlavním panelu a pak klikněte na příkaz Spustit Správce úloh.


  Windows 8 nebo Windows 8.1
  1. Potáhněte prstem od pravého okraje obrazovky a pak klikněte na položku Hledat. (Pokud používáte myš, přejděte do pravého horního rohu obrazovky, přejeďte ukazatelem myši dolů a klikněte na položku Hledat.
  2. Do pole Hledat zadejte text Správce úloh. Ve výsledcích hledání klikněte na položku Správce úloh.
 2. Klikněte na kartu Proces, pokud jsou následující procesy spuštěny, klikněte na ně pravým tlačítkem myši a pak vyberte příkaz Ukončit proces. V systému Windows 8 nebo Windows 8.1 klikněte na položku Ukončit úlohu.
  • integratedoffice.exe
  • appvshnotify.exe
  • firstrun.exe
  • setup*.exe
Krok 4: Odebrání služby systému Office 2013
 1. Spusťte příkazový řádek jako správce.
 2. Na příkazovém řádku zadejte následující příkaz a poté stiskněte klávesu ENTER:

  sc delete OfficeSvc
Krok 5: Odstranění souborů systému Office 2013

 1. K otevření dialogového okna Spustit použijte jednu z následujících metod.


  Windows 7
  1. Klikněte na tlačítko Start. Klikněte na položku Všechny programy a pak otevřete složku Příslušenství.
  2. Klikněte na položku Spustit

  Windows 8 nebo Windows 8.1
  1. Potáhněte prstem od pravého okraje obrazovky a pak klepněte na položku Hledat. Pokud používáte myš, přejděte do pravého horního rohu obrazovky, přejeďte ukazatelem myši dolů a klikněte na položku Hledat.
  2. Do pole Hledat zadejte text Spustit. V podokně výsledků klikněte na položku Spustit.
  Poznámka:Stisknutím kombinace klávesy s logem Windows a klávesy R otevřete dialogové okno Spustit.
 2. Do pole Otevřít zadejte text %ProgramFiles% a klikněte na tlačítko OK.
 3. Odstraňte složku Microsoft Office 15.
 4. Otevřete dialogové okno Spustit, zadejte text %ProgramData%\Microsoft a klikněte na tlačítko OK.
 5. Odstraňte složku ClickToRun. Pokud tato složka neexistuje, přejděte k dalšímu kroku.
 6. Otevřete dialogové okno Spustit, zadejte text %ProgramData%\Microsoft\office a klikněte na tlačítko OK.
 7. Odstraňte soubor FFPackageLocker.

Poznámka: Pokud nelze odstranit soubor nebo složku, které jsou otevřené nebo používané jiným programem, restartujte počítač a zopakujte akci. Pokud složku stále nelze odebrat, pokračujte dalším krokem.

Krok 6: Odstranění podklíčů registru systému Office 2013

Důležité: Postup uvedený v této části provádějte opatrně. V případě nesprávné úpravy registru by mohly nastat závažné problémy. Před zahájením úprav registru vytvořte zálohu registru pro obnovení pro případ, že by nastaly potíže.
 1. Spusťte program Editor registru.

  Systém Windows 7
  1. Klikněte na tlačítko Start. Klikněte na položku Všechny programy a pak otevřete složku Příslušenství.
  2. Klikněte na tlačítko Spustit.
  3. Zadejte příkaz regedit a klikněte na tlačítko OK.
    
  Windows 8 nebo Windows 8.1
  1. Potáhněte prstem od pravého okraje obrazovky a pak klepněte na položku Hledat. (Pokud používáte myš, přejděte do pravého horního rohu obrazovky, přejeďte ukazatelem myši dolů a klikněte na položku Hledat.
  2. V poli Hledat zadejte text regedit. V podokně výsledků klikněte na položku regedit.exe.
 2. Odstraňte následující podklíče registru:
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\15.0\ClickToRun
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\AppVISV
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Microsoft Office <Edition>15 - en-us

  Poznámka:
  Název podklíče Microsoft Office 15 <edice>- en-us závisí na skladové položce (SKU, stock-keeping unit) a jazykové verzi systému Office 2013, která je nainstalována.
Krok 7: Odstranění zástupců nabídky Start
 1. Otevřete dialogové okno Spustit.
 2. Do pole Spustit zadejte řetězec %ALLUSERSPROFILE%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs a stiskněte klávesu ENTER.
 3. Odstraňte složky systému Office 2013.
Krok 8: Odinstalace komponent Microsoft Office Habanero Local Component a Habanero Supplemental Local Component
 1. Spusťte příkazový řádek jako správce.
 2. Na příkazovém řádku zadejte jeden z následujících příkazů a poté stiskněte klávesu ENTER:
  • Pokud používáte systém Office 2013 pro platformu x86 v operačním systému x64, spusťte následující příkaz: MsiExec.exe /X{50150000-008F-0000-1000-0000000FF1CE}
  • Pokud používáte systém Office 2013 pro platformu x86 v operačním systému x86, spusťte následující příkaz: MsiExec.exe /X{50150000-007E-0000-0000-0000000FF1CE}
  • Pokud používáte systém Office 2013 pro platformu x64 v operačním systému x64, spusťte následující příkaz: MsiExec.exe /X{50150000-008C-0000-1000-0000000FF1CE}
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
Instalace MSI systému Office 2013
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
DŮLEŽITÉ: Informace, které byste měli vědět před odebráním systému Office 2013:

Chcete-li použít nabídku Zobrazit nebo Nástroje, je třeba nejprve stisknutím klávesy ALT zobrazit řádek nabídek. Je třeba zobrazit skryté soubory a složky. Postupujte takto:

 1. Spusťte aplikaci Průzkumník Windows.
 2. V nabídce Nástroje klikněte na příkaz Možnosti složky. Stisknutím klávesy ALT zobrazte panel nabídek.
 3. Klikněte na kartu Zobrazení.
 4. V podokně Upřesnit nastavení v části Skryté soubory a složky klikněte na přepínač Zobrazovat skryté soubory a složky.
 5. Zrušte zaškrtnutí políčka Skrýt příponu souborů známých typů.
 6. Klikněte na tlačítko OK a potom zavřete jednotlivá okna.

Krok 1: Odstranění všech zbývajících balíčků Instalační služby systému Windows pro systém Office 2013

 1. K otevření dialogového okna Spustit použijte jednu z následujících metod.

  Windows 7
  1. Klikněte na tlačítko Start. Klikněte na položku Všechny programy a pak otevřete složku Příslušenství.
  2. Klikněte na příkaz Spustit.
  Windows 8 nebo Windows 8.1
  1. Potáhněte prstem od pravého okraje obrazovky a pak klepněte na položku Hledat. Pokud používáte myš, přejděte do pravého horního rohu obrazovky, přejeďte ukazatelem myši dolů a klikněte na položku Hledat.
  2. Do pole Hledat zadejte text Spustit. V podokně výsledků klikněte na položku Spustit.
 2. Zadejte příkaz installer a pak klikněte na tlačítko OK.

  Poznámka: Otevře se složka %windir%\Installer.
 3. V nabídce Zobrazit klikněte na příkaz Zvolit podrobnosti.
 4. Kliknutím zaškrtněte políčko Předmět, do pole Šířka vybraného sloupce (pixely) zadejte hodnotu 340 a potom klikněte na tlačítko OK.

  Poznámka: Zobrazení předmětu u všech souborů MSI může trvat několik minut.
 5. V nabídce Zobrazit přejděte na položku Seřadit podle a pak klikněte na položku Předmět.
 6. Pokud se zobrazí dialogové okno Řízení uživatelských účtů, pokračujte kliknutím na tlačítko Povolit.
 7. Vyhledejte jednotlivé soubory MSI s předmětem Microsoft Office <název_produktu> 2013, klikněte na soubor MSI pravým tlačítkem myši a pak klikněte na příkaz Odinstalovat.

  Poznámka: <název_produktu> je zástupným symbolem pro název produktu Office 2013.

Krok 2: Ukončení služby Office Source Engine

 1. Otevřete dialogové okno Spustit.
 2. Zadejte text services.msc a pak klikněte na tlačítko OK.
 3. V okně Služby zjistěte, zda je služba Office Source Engine spuštěná. (Je-li spuštěná, ve sloupci Stav se zobrazí text Spuštěno.) Pokud je služba spuštěná, klikněte pravým tlačítkem myši na položku Office Source Engine a pak klikněte na příkaz Zastavit.
 4. Zavřete okno Služby.

Krok 3: Odstranění veškerých zbývajících instalačních složek systému Office 2013

 1. Otevřete dialogové okno Spustit.
 2. Zadejte text %CommonProgramFiles%\Microsoft Shared a pak klikněte na tlačítko OK.

  Poznámka: V počítači se 64bitovou verzí operačního systému Windows zadejte příkaz %CommonProgramFiles(x86)%\Microsoft Shared a pak klikněte na tlačítko OK.
 3. Pokud se zde nacházejí následující složky, odstraňte je:
  • Office15
  • Source Engine
 4. Otevřete dialogové okno Spustit.
 5. Zadejte text %ProgramFiles%\Microsoft Office a pak klikněte na tlačítko OK.

  Poznámka: V počítači se 64bitovou verzí operačního systému Windows zadejte příkaz %ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office a pak klikněte na tlačítko OK.
 6. Odstraňte složku Office15.
 7. V kořenové složce všech jednotek pevného disku vyhledejte a otevřete složku MSOCache. Pokud se tato složka nezobrazuje, postupujte takto:
  1. Otevřete Průzkumníka Windows a v nabídce Nástroje klikněte na příkaz Možnosti složky.
  2. Klikněte na kartu Zobrazení.
  3. V podokně Upřesnit nastavení v části Skryté soubory a složky klikněte na přepínač Zobrazovat skryté soubory a složky.
  4. Zrušte zaškrtnutí políčka Skrýt chráněné soubory operačního systému a potom klikněte na tlačítko OK.
   • Otevřete složku All Users ve složce MSOCache a odstraňte všechny složky, které ve svém názvu obsahují text 0FF1CE}-.

    Poznámka: Tento text obsahuje namísto písmen „O“ a „I“ číslice 0 a 1.

    Příklad: {90150000-001B-0409-0000-0000000FF1CE}-C

Krok 4: Odstranění veškerých zbývajících instalačních souborů systému Office 2013

 1. Otevřete dialogové okno Spustit.
 2. Zadejte text %appdata%\microsoft\templates a pak klikněte na tlačítko OK.
 3. Odstraňte následující soubory:
  • Normal.dotm
  • Welcome to Word.dotx

 4. Otevřete dialogové okno Spustit.
 5. Zadejte text %appdata%\microsoft\document building blocks a pak klikněte na tlačítko OK.
 6. Otevřete podsložku složky Document Building Blocks.

  Poznámka: Názvem této podsložky bude čtyřmístné číslo, které představuje jazykovou verzi systému Microsoft Office.
 7. Odstraňte soubor Building blocks.dotx.
 8. Před provedením zbývajících kroků ukončete všechny programy.

Krok 5: Odstranění následujících podklíčů registru pro Systém Office 2013

Upozornění: Při nesprávných úpravách registru pomocí Editoru registru nebo jiným způsobem může dojít k vážným problémům. Tyto problémy mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nezaručuje, že tyto problémy bude možné vyřešit. Úpravy registru provádíte na vlastní nebezpečí.

Důležité: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravami je nutné registr zazálohovat. Seznamte se také s postupem obnovení registru v případě, že nastane problém. Další informace o zálohování, obnovení a úpravě registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322756 Postup zálohování a obnovení registru v systému Windows
Vyhledejte a potom odstraňte následující podklíče registru systému Office 2013, pokud existují: Postupujte takto:

 1. Otevřete dialogové okno Spustit.
 2. Zadejte příkaz regedit a klikněte na tlačítko OK.
 3. Klikněte na následující podklíč registru:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0
 4. V nabídce Soubor klikněte na příkaz Exportovat, zadejte název souboru DeletedKey01 a klikněte na tlačítko Uložit.
 5. V nabídce Úpravy klikněte na příkaz Odstranit a akci potvrďte kliknutím na tlačítko Ano.
 6. Zopakujte tyto kroky (1 až 7) pro všechny podklíče registru v následujícím seznamu. Změňte název exportovaného klíče o hodnotu 1 pro každý podklíč.

  Příklad: Pro druhý klíč zadejte název souboru DeletedKey02, pro třetí klíč zadejte název souboru DeletedKey03 atd.

  Poznámka: V následujících klíčích registru jsou hvězdičkou označeny podklíče, jejichž název obsahuje více znaků ve svém názvu.

32bitové verze systému Windows

 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\15.0
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\Delivery\SourceEngine\Downloads\*0FF1CE}-*
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\*0FF1CE*
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\Upgrade Codes\*F01FEC
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Products\*F01FEC
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ose
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Features\*F01FEC
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products\*F01FEC
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\UpgradeCodes\*F01FEC
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Win32Assemblies\*Office15*

64bitové verze systému Windows

 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\15.0
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\Delivery\SourceEngine\Downloads\*0FF1CE}-*
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\*0FF1CE*
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ose
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Features\*F01FEC
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products\*F01FEC
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\UpgradeCodes\*F01FEC
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Win32Asemblies\*Office15*

Odstraňte rovněž následující podklíče registru:
 1. Vyhledejte následující podklíče odpovídající používané verzi aplikace Outlook:
  • 32bitová verze: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
  • 64bitová verze: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
 2. V nabídce Soubor klikněte na příkaz Exportovat, zadejte název souboru UninstallKey01 a klikněte na tlačítko Uložit.
 3. V podklíči Uninstall, který jste vyhledali v kroku 1, klikněte na každý podklíč a určete, zda má přiřazenou následující hodnotu:
  • Název: UninstallString:
  • Data: název_souboru cesta\Office Setup Controller\Setup.exe path

  Poznámka: V tomto příkladu je řetězec název souboru zástupným symbolem pro název instalačního programu a řetězec cesta je zástupným symbolem pro cestu k tomuto souboru.

 4. Pokud podklíč obsahuje název a hodnoty popsané v kroku 3, klikněte v nabídce Úpravy na příkaz Odstranit. V opačném případě přejděte ke kroku 5.
 5. Opakujte kroky 3 a 4, dokud nevyhledáte a neodstraníte všechny podklíče, jejichž název a hodnota jsou shodné s názvem a hodnotou uvedenými v kroku 3.
 6. Ukončete program Editor registru.
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek

Asistovaná podpora


Další informace

Jak znovu nainstalovat systém Office 2013 nebo Office 365 po odinstalaci

Přihlaste se ke svému účtu a pak kliknutím na tlačítko Instalovat znovu nainstalujte systém Office do téhož počítače. Pokud jste systém Office zakoupili s diskem DVD, použijte k jeho přeinstalaci tento disk DVD a kód Product Key uvedený na obalu produktu.

O tomto článku

ID článku: 2739501
Poslední revize: 21. dubna 2014
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:: Microsoft Office 365 Home, Microsoft Office 365 ProPlus, Microsoft Office Home and Business 2013, Microsoft Office Home and Student 2013, Microsoft Office Personal 2013, Microsoft Office Professional 2013, Microsoft Office Professional Plus 2013, Microsoft Office Standard 2013
Chcete uvést svůj názor na tento článek?
 

Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.