Ak chcete, aby sa balík Microsoft Office 2013 alebo Office 365 odinštaloval automaticky, kliknite na tlačidlo Fix it:

Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
Opraviť tento problém
Microsoft Fix it
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok


DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Dialógové okno Preberanie súboru sa zobrazuje v dolnej časti okna programu Internet Explorer. Pri preberaní riešenia Fix it kliknite na tlačidlo Uložiť v dialógovom okne Preberanie súboru. Po dokončení procesu kliknite na tlačidlo Otvoriť priečinok, vyhľadajte súbor (jeho názov by mal začínať reťazcom O15CTRRemove) a dvojitým kliknutím na súbor spustite riešenie Fix it. Ak kliknete na tlačidlo Otvoriť, pri spúšťaní riešenia Fix it sa môžu vyskytnúť problémy.

Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok


Ak chcete zistiť, ako preinštalovať balík Office 2013 alebo Office 365, pozrite si časť Preinštalovanie balíka Office 2013 alebo Office 365.

Vyriešil sa problém?

Ak balík Office 2013 alebo Office 365 nemôžete odinštalovať pomocou riešenia Fix it, skúste vykonať nasledujúci postup manuálneho odinštalovania alebo požiadajte o pomoc oddelenie technickej podpory.

Manuálny postup odinštalovania balíka Office 2013 alebo služieb Office 365

Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok

Krok 1: Určenie typu inštalácie verzie balíka Office

Skôr než vykonáte postup manuálneho odstránenia, musíte vedieť, aký typ inštalácie verzie balíka Office máte nainštalovaný. Je to dôležité preto, lebo každý typ inštalácie môže vyžadovať iný postup odstránenia.

Ak chcete určiť typ inštalácie verzie balíka Office, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Spustite program balíka Office, ako je napríklad program Microsoft Word.
 2. V ponuke Súbor kliknite na položku Konto.
 3. Ak bol balík Office 2013 nainštalovaný pomocou technológie Klikni a spusti, zobrazuje sa položka Možnosti aktualizácie. V prípade inštalácie pomocou inštalátora MSI sa položka Možnosti aktualizácie nezobrazuje.
Tipy
 • Technológia Klikni a spusti predstavuje nový spôsob, pomocou ktorého možno balík Microsoft Office nainštalovať a aktualizovať prostredníctvom internetu. Technológia Klikni a spusti funguje podobným spôsobom ako vysielané video. Podľa predvoleného nastavenia sa produkty balíka Office 365 inštalujú pomocou technológie Klikni a spusti.
 • Inštalácia pomocou inštalátora MSI predstavuje tradičný spôsob inštalácie balíka Office. Balík Office sa zvyčajne inštaluje z lokálneho zdroja inštalácie.

Krok 2: Manuálne odinštalovanie balíka Office 2013 alebo služieb Office 365

Inštalácia balíka Office 2013 pomocou technológie Klikni a spusti, ako sú napríklad služby Office 365 Home
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok

Poznámka: Ak chcete dokončiť tento postup, musíte byť v systéme Windows prihlásení pomocou konta správcu. Ak používate svoj osobný (nepodnikový) počítač, pravdepodobne už ste prihlásení pomocou konta správcu. Ak ide o počítač pripojený k sieti na pracovisku, je možné, že budete musieť požiadať o pomoc správcu systému. Ak chcete overiť, či ste prihlásení pomocou konta správcu, prečítajte si nasledujúci článok databázy Microsoft Knowledge Base:
Určenie typu používateľského konta v systéme Windows

Krok 1: Odstránenie zvyšných balíkov Inštalátora systému Windows

 1. Otvorte inštalačný priečinok balíka Office 15. V predvolenom nastavení sa tento priečinok nachádza na ceste C:\Program Files\Microsoft Office 15.
 2. Otvorte priečinok root, otvorte priečinok integration a potom odstráňte všetky súbory C2RManifest*.xml files, ako je napríklad súbor c2rmanifest.officemui.msi.zip.en-us.
 3. Pomocou jedného z nasledujúcich postupov spustite príkazový riadok ako správca.


  V systéme Windows 7
  1. Kliknite na tlačidlo Štart. Kliknite na položku Všetky programy a potom otvorte priečinok Príslušenstvo.
  2. Kliknite pravým tlačidlom myši na položku Príkazový riadok a potom kliknite na položku Spustiť ako správca.

  V systéme Windows 8 alebo Windows 8.1
  1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadávanie. Ak používate myš, ukážte do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol a potom kliknite na položku Vyhľadávanie.
  2. Do poľa Vyhľadávanie zadajte reťazec CMD. V zozname výsledkov stlačte a podržte položku Príkazový riadok a potom kliknite na položku Spustiť ako správca. Ak používate myš, kliknite pravým tlačidlom myši na položku Príkazový riadok a potom kliknite na položku Spustiť ako správca.
 4. Do príkazového riadka zadajte nasledujúce príkazy a každý z nich potvrďte stlačením klávesu Enter:

  cd "C:\Program files\Microsoft Office 15\root\integration"

  integrator.exe /U
Krok 2: Odstránenie naplánovaných úloh balíka Office 2013
 1. Spustite príkazový riadok ako správca.
 2. Do príkazového riadka zadajte nasledujúce príkazy a každý z nich potvrďte stlačením klávesu Enter:
  schtasks.exe /delete /tn "\Microsoft\Office\Office 15 Subscription Heartbeat"
  schtasks.exe /delete /tn "\Microsoft\Office\Office Automatic Update"
  schtasks.exe /delete /tn "\Microsoft\Office\Office Subscription Maintenance"
Krok 3: Ukončenie úloh technológie Klikni a spusti pomocou Správcu úloh
 1. Pomocou jedného z nasledujúcich postupov otvorte Správcu úloh.

  V systéme Windows 7

  Kliknite pravým tlačidlom myši na prázdnu oblasť panela úloh a kliknite na položku Spustiť Správcu úloh.


  V systéme Windows 8 alebo Windows 8.1
  1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadávanie. Ak používate myš, ukážte do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol a potom kliknite na položku Vyhľadávanie.
  2. Do poľa Vyhľadávanie zadajte text Správca úloh. V zozname výsledkov kliknite na položku Správca úloh.
 2. Kliknite na kartu Proces. Ak sú spustené nasledujúce procesy, kliknite pravým tlačidlom myši na každý z nich a potom kliknite na položku Ukončiť proces. V systéme Windows 8 alebo Windows 8.1 kliknite na položku Ukončiť úlohu.
  • integratedoffice.exe
  • appvshnotify.exe
  • firstrun.exe
  • setup*.exe
Krok 4: Odstránenie služby balíka Office 2013
 1. Spustite príkazový riadok ako správca.
 2. Do príkazového riadka zadajte nasledujúci príkaz a stlačte kláves Enter:

  sc delete OfficeSvc
Krok 5: Odstránenie súborov balíka Office 2013

 1. Pomocou jedného z nasledujúcich postupov otvorte dialógové okno Spustiť.


  V systéme Windows 7
  1. Kliknite na tlačidlo Štart. Kliknite na položku Všetky programy a potom otvorte priečinok Príslušenstvo.
  2. Kliknite na položku Spustiť.

  V systéme Windows 8 alebo Windows 8.1
  1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadávanie. Ak používate myš, ukážte do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol a potom kliknite na položku Vyhľadávanie.
  2. Do poľa Vyhľadávanie zadajte text Spustiť. V zozname výsledkov kliknutím otvorte položku Spustiť.
  Poznámka: Dialógové okno Spustiť môžete otvoriť aj stlačením kombinácie klávesov Windows + R.
 2. Do poľa Otvoriť zadajte reťazec %ProgramFiles% a potom kliknite na tlačidlo OK.
 3. Odstráňte priečinok Microsoft Office 15.
 4. Otvorte dialógové okno Spustiť, zadajte reťazec %ProgramData%\Microsoft a potom kliknite na tlačidlo OK.
 5. Odstráňte priečinok ClickToRun. Ak tento priečinok neexistuje, prejdite na ďalší krok.
 6. Otvorte dialógové okno Spustiť, zadajte reťazec %ProgramData%\Microsoft\office a potom kliknite na tlačidlo OK.
 7. Odstráňte priečinok FFPackageLocker.

Poznámka: Ak nemôžete odstrániť priečinok alebo súbor, ktorý je práve otvorený alebo používaný iným programom, reštartujte počítač a potom to skúste znova. Ak priečinok stále nemôžete odstrániť, prejdite na ďalší krok.

Krok 6: Odstránenie podkľúčov balíka Office 2013 z databázy Registry

Dôležité upozornenie: Postupujte presne podľa krokov uvedených v tejto časti. Ak databázu Registry upravíte nesprávne, môžu nastať vážne problémy. Skôr než databázu Registry upravíte, zálohujte ju, aby ju bolo možné obnoviť v prípade problémov.
 1. Otvorte Editor databázy Registry.

  V systéme Windows 7
  1. Kliknite na tlačidlo Štart. Kliknite na položku Všetky programy a potom otvorte priečinok Príslušenstvo.
  2. Kliknite na položku Spustiť.
  3. Zadajte text regedit a kliknite na tlačidlo OK.
  V systéme Windows 8 alebo Windows 8.1
  1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadávanie. Ak používate myš, ukážte do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol a potom kliknite na položku Vyhľadávanie.
  2. Do poľa Vyhľadávanie zadajte reťazec regedit. Na table s výsledkami vyhľadávania kliknite na položku regedit.exe, čím sa otvorí Editor databázy Registry.
 2. Odstráňte nasledujúce podkľúče databázy Registry:
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\15.0\ClickToRun
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\AppVISV
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Microsoft Office <Edition>15 - en-us

  Poznámka:
  Názov podkľúča „Microsoft Office 15 <vydanie>- en-us“ závisí od nainštalovanej skladovej jednotky a jazykovej verzie balíka Office 2013.
Krok 7: Odstránenie odkazov z ponuky Štart
 1. Otvorte dialógové okno Spustiť.
 2. Do poľa Spustiť zadajte text %ALLUSERSPROFILE%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs a stlačte kláves Enter.
 3. Odstráňte priečinky balíka Office 2013.
Krok 8: Odstránenie súčastí Microsoft Office Habanero Local Component a Habanero Supplemental Local Component
 1. Spustite príkazový riadok ako správca.
 2. Do príkazového riadka zadajte nasledujúce príkazy a stlačte kláves Enter:
  • Ak používate verziu x86 balíka Office 2013 v operačnom systéme pre procesory typu x64, spustite nasledujúci príkaz: MsiExec.exe /X{50150000-008F-0000-1000-0000000FF1CE}
  • Ak používate verziu x86 balíka Office 2013 v operačnom systéme pre procesory typu x86, spustite nasledujúci príkaz: MsiExec.exe /X{50150000-007E-0000-0000-0000000FF1CE}
  • Ak používate verziu x64 balíka Office 2013 v operačnom systéme pre procesory typu x64, spustite nasledujúci príkaz: MsiExec.exe /X{50150000-008C-0000-1000-0000000FF1CE}
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
Inštalácia MSI balíka Office 2013
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE – Informácie, ktoré by ste mali poznať pred odstránením balíka Office 2013:

Ak chcete použiť ponuku Zobraziť alebo Nástroje, musíte najskôr stlačením klávesu ALT zobraziť panel s ponukami. Budete musieť zobraziť skryté súbory a priečinky. Postupujte pri tom podľa nasledujúcich krokov:

 1. Otvorte program Windows Prieskumník.
 2. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti priečinka. Stlačením klávesu ALT zobrazte panel ponúk.
 3. Kliknite na kartu Zobrazenie.
 4. Na table Rozšírené nastavenie kliknite v časti Skryté súbory a priečinky na položku Zobraziť skryté súbory a priečinky.
 5. Zrušte začiarknutie políčka Skryť prípony známych typov súborov.
 6. Kliknite na tlačidlo OK a zatvorte okná.

Krok 1: Odstránenie zvyšných balíkov Inštalátora systému Windows pre balík Microsoft Office 2013

 1. Pomocou jedného z nasledujúcich postupov otvorte dialógové okno Spustiť.

  V systéme Windows 7
  1. Kliknite na tlačidlo Štart. Kliknite na položku Všetky programy a potom otvorte priečinok Príslušenstvo.
  2. Kliknite na položku Spustiť.
  V systéme Windows 8 alebo Windows 8.1
  1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadávanie. Ak používate myš, ukážte do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol a potom kliknite na položku Vyhľadávanie.
  2. Do poľa Vyhľadávanie zadajte text Spustiť. V zozname výsledkov kliknutím otvorte položku Spustiť.
 2. Zadajte text installer a kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámka: Otvorí sa priečinok %windir%\Installer.
 3. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Vybrať podrobnosti.
 4. Začiarknite políčko Predmet, do poľa Šírka vybratého stĺpca (v pixeloch) zadajte hodnotu 340 a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámka: Zobrazenie predmetu vedľa jednotlivých súborov .msi môže trvať niekoľko minút.
 5. V ponuke Zobraziť ukážte na položku Zoradiť podľa a potom kliknite na položku Predmet.
 6. Ak sa zobrazí dialógové okno Kontrola používateľských kont, pokračujte kliknutím na položku Povoliť.
 7. Vyhľadajte každý súbor .msi s predmetom „Microsoft Office <názov produktu> 2013“, kliknite naň pravým tlačidlom myši a potom kliknite na položku Odinštalovať.

  Poznámka: Reťazec <názov produktu> predstavuje názov produktu balíka Office 2013.

Krok 2: Zastavenie služby Office Source Engine

 1. Otvorte dialógové okno Spustiť.
 2. Zadajte text services.msc a kliknite na tlačidlo OK.
 3. V okne Služby určite, či je služba Office Source Engine spustená. (Ak je spustená, v stĺpci Stav bude uvedený text Spustené.) Ak je služba Office Source Engine spustená, kliknite na ňu pravým tlačidlom myši a potom kliknite na položku Zastaviť.
 4. Zatvorte okno Služby.

Krok 3: Odstránenie zvyšných inštalačných priečinkov balíka Microsoft Office 2013

 1. Otvorte dialógové okno Spustiť.
 2. Zadajte reťazec %CommonProgramFiles%\Microsoft Shared a kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámka: V počítači so 64-bitovou verziou systému Windows zadajte reťazec %CommonProgramFiles(x86)%\Microsoft Shared a potom kliknite na tlačidlo OK.
 3. Ak existujú nasledujúce priečinky, odstráňte ich:
  • Office15
  • Source Engine
 4. Otvorte dialógové okno Spustiť.
 5. Zadajte reťazec %ProgramFiles%\Microsoft Office a kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámka: V počítači so 64-bitovou verziou systému Windows zadajte reťazec %ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office a potom kliknite na tlačidlo OK.
 6. Odstráňte priečinok Office15.
 7. V koreňovom priečinku každého pevného disku vyhľadajte a otvorte priečinok MSOCache. Ak sa tento priečinok nezobrazuje, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
  1. Otvorte program Windows Prieskumník a v ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti priečinka.
  2. Kliknite na kartu Zobrazenie.
  3. Na table Rozšírené nastavenie kliknite v časti Skryté súbory a priečinky na položku Zobraziť skryté súbory a priečinky.
  4. Zrušte začiarknutie políčka Skryť chránené súbory operačného systému a potom kliknite na tlačidlo OK.
   • Otvorte priečinok All Users v priečinku MSOCache a odstráňte všetky priečinky, ktoré majú v názve text 0FF1CE}-.

    Poznámka: Tento text obsahuje číslice 0 (nula) a 1 namiesto písmen O a I.

    Príklad: {90150000-001B-0409-0000-0000000FF1CE}-C

Krok 4: Odstránenie zvyšných inštalačných súborov balíka Microsoft Office 2013

 1. Otvorte dialógové okno Spustiť.
 2. Zadajte text %appdata%\microsoft\templates a kliknite na tlačidlo OK.
 3. Odstráňte nasledujúce súbory:
  • Normal.dotm
  • Welcome to Word.dotx

 4. Otvorte dialógové okno Spustiť.
 5. Zadajte text %appdata%\microsoft\document building blocks a kliknite na tlačidlo OK.
 6. Otvorte podpriečinok, ktorý sa nachádza v priečinku Document Building Blocks.

  Poznámka: Názvom tohto podpriečinka bude štvormiestne číslo, ktoré predstavuje jazyk balíka Microsoft Office.
 7. Odstráňte súbor building blocks.dotx.
 8. Pred vykonaním zvyšných krokov ukončite všetky programy.

Krok 5: Odstránenie podkľúčov balíka Microsoft Office 2013 z databázy Registry

Upozornenie: Ak databázu Registry upravíte nesprávne pomocou Editora databázy Registry alebo iným spôsobom, môžete spôsobiť vážne problémy. Tieto problémy môžu vyžadovať preinštalovanie operačného systému. Spoločnosť Microsoft nemôže zaručiť odstránenie takýchto problémov. Úpravy databázy Registry vykonávate na vlastné riziko.

Dôležité upozornenie: Tento článok obsahuje informácie o úprave databázy Registry. Pred úpravou je potrebné databázu Registry zálohovať. Mali by ste tiež poznať postup pri obnovení databázy Registry v prípade, že sa vyskytne problém. Ďalšie informácie o zálohovaní, obnovení a úprave databázy Registry získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
322756 Zálohovanie a obnovovanie databázy Registry v systéme Windows
V databáze Registry vyhľadajte podkľúče balíka Office 2013 (ak existujú) a odstráňte ich. Postupujte pri tom podľa nasledujúcich krokov:

 1. Otvorte dialógové okno Spustiť.
 2. Zadajte text regedit a kliknite na tlačidlo OK.
 3. Kliknite na nasledujúci podkľúč databázy Registry:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0
 4. V ponuke Súbor kliknite na položku Exportovať, zadajte reťazec DeletedKey01 a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.
 5. V ponuke Úpravy kliknite na položku Odstrániť a potvrďte operáciu kliknutím na tlačidlo Áno.
 6. Tieto kroky (1 až 7) zopakujte pre každý podkľúč databázy Registry uvedený v nasledujúcom zozname. V názve exportovaného kľúča zvýšte hodnotu o jedna pre každý podkľúč.

  Príklad: Pre druhý kľúč zadajte názov DeletedKey02, pre tretí kľúč zadajte názov DeletedKey03 a tak ďalej.

  Poznámka: V nasledujúcich kľúčoch databázy Registry predstavuje znak hviezdičky (*) jeden alebo viaceré znaky v názve podkľúča.

32-bitové verzie systému Windows

 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\15.0
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\Delivery\SourceEngine\Downloads\*0FF1CE}-*
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\*0FF1CE*
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\Upgrade Codes\*F01FEC
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Products\*F01FEC
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ose
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Features\*F01FEC
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products\*F01FEC
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\UpgradeCodes\*F01FEC
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Win32Assemblies\*Office15*

64-bitové verzie systému Windows

 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\15.0
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\Delivery\SourceEngine\Downloads\*0FF1CE}-*
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\*0FF1CE*
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ose
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Features\*F01FEC
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products\*F01FEC
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\UpgradeCodes\*F01FEC
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Win32Asemblies\*Office15*

Odstráňte aj nasledujúce podkľúče databázy Registry:
 1. V závislosti od používanej verzie systému Windows vyhľadajte jeden z nasledujúcich podkľúčov:
  • 32-bitová verzia operačného systému: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
  • 64-bitová verzia operačného systému: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
 2. V ponuke Súbor kliknite na položku Exportovať, zadajte reťazec UninstallKey01 a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.
 3. Pod podkľúčom Uninstall, ktorý ste vyhľadali v kroku 1, kliknite na každý podkľúč a určite, či má priradenú nasledujúcu hodnotu:
  • Názov: UninstallString
  • Údaj: názov_súboru cesta\Office Setup Controller\Setup.exe cesta

  Poznámka: V tomto príklade je reťazec názov_súboru zástupným textom pre názov inštalačného programu a reťazec cesta je zástupným symbolom pre cestu súboru.

 4. Ak podkľúč obsahuje názov a údaje popísané v kroku 3, v ponuke Úpravy kliknite na položku Odstrániť. V opačnom prípade prejdite na krok 5.
 5. Opakujte kroky 3 a 4, až kým nenájdete a neodstránite všetky podkľúče, ktoré zodpovedajú názvu a údajom popísaným v kroku 3.
 6. Zatvorte Editor databázy Registry.
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok

Získanie pomoci naživo


Ďalšie informácie

Preinštalovanie balíka Office 2013 alebo Office 365 po odinštalovaní

Prihláste sa na stránku svojho konta a kliknutím na tlačidlo Install (Inštalovať) znova nainštalujte balík Office do toho istého počítača. Ak ste si balík Office kúpili na disku DVD, znova ho nainštalujte pomocou disku DVD a kódu Product Key, ktorý sa nachádza na balení produktu.

Informácie o tomto článku

ID článku: 2739501
Posledná revízia: 15. júla 2014
Informácie v tomto článku sa týkajú nasledujúcich produktov:: Microsoft Office 365 Home, Microsoft Office 365 ProPlus, Microsoft Office Home and Business 2013, Microsoft Office Home and Student 2013, Microsoft Office Personal 2013, Microsoft Office Professional 2013, Microsoft Office Professional Plus 2013, Microsoft Office Standard 2013
Chcete odoslať pripomienky k tomuto článku?
 

Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.