Klicka på knappen Fix it om du automatiskt vill avinstallera Microsoft Office 2013 eller Office 365:

Dölj bildenVisa bilden
Lös det här problemet
Microsoft Fix it
Dölj bildenVisa bilden


VIKTIGT: Dialogrutan Filhämtning visas längst ned i Internet Explorer-fönstret.. Klicka på Spara i dialogrutan Filhämtning när du hämtar Fix it-lösningen. När processen är klar klickar du på Öppna mapp, letar reda på filen (namnet ska börja med "O15CTRRemove") och dubbelklicka sedan på den för att köra Fix it-lösningen. Om du klickar på Öppna kan du få problem när du kör Fix it-lösningen.

Dölj bildenVisa bilden
Dialogrutan Filhämtning


Läs Installera om Office 2013 eller Office 365 om du vill veta hur du installerar om Office 2013 eller Office 365.

Löste det här problemet

Prova följande manuella steg för avinstallation eller kontakta teknisk support för hjälp om du inte kan avinstallera Office 2013 eller Office 365 med hjälp av Fix it-lösningen.

Manuella steg för att avinstallera Office 2013 eller Office 365

Dölj bildenVisa bilden

Steg 1: Bestäm installationstypen för din Office-version

Innan du följer stegen för manuell borttagning måste du känna till installationstypen för Office-versionen som är installerad. Detta är viktigt eftersom olika installationstyper kan kräva olika borttagningsmetoder.

Gör så här för att bestämma installationstypen för din version av Office:
 1. Starta ett Office-program, till exempel Microsoft Word.
 2. Klicka på KontoArkiv-menyn.
 3. Om Office 2013 installerades med Klicka-och-kör visas objektet Uppdateringsalternativ. För en MSI-installation visas inte objektet Uppdateringsalternativ.
Tips
 • Klicka-och-kör är en ny metod som du kan använda för att installera och uppdatera Microsoft Office via internet. Klicka-och-kör fungerar på ett sätt som liknar direktuppspelad video. Som standard installeras Office 365-produkter med Klicka-och-kör.
 • MSI är den traditionella metoden för installation av Office. Office installeras normalt från en lokal installationsresurs.

Steg 2: Avinstallera Office 2013 eller Office 365 manuellt

För en Office 2013-installation med Klicka-och-kör, till exempel för Office 365 Home
Dölj bildenVisa bilden

Obs! Du måste vara inloggad i Windows med ett administratörskonto för att kunna slutföra den här metoden. Om det här är din egen dator är du sannolikt redan inloggad med ett administratörskonto. Om datorn tillhör ett nätverk kan du behöva be systemadministratören om hjälp. Läs följande artikel i Microsoft Knowledge Base för att verifiera att du är inloggad med ett administratörskonto:
Fastställa din användarkontotyp i Windows

Steg 1: Ta bort återstående Windows Installer-paket

 1. Öppna installationsmappen för Office 15. Som standard finns mappen på C:\Program Files\Microsoft Office 15.
 2. Öppna rotmappen, öppna mappen integration och ta bort alla filer som heter C2RManifest*.xml, till exempel c2rmanifest.officemui.msi.zip.sv-se.
 3. Använd någon av följande metoder för att starta en kommandotolk som administratör.


  För Windows 7
  1. Klicka på Start. Klicka på Alla program och öppna sedan mappen Tillbehör.
  2. Högerklicka på Kommandotolken och klicka sedan på Kör som administratör.

  För Windows 8 eller Windows 8.1
  1. Svep in från skärmens högra kant och tryck på Sök. Om du använder en mus pekar du på skärmens övre högra hörn, flyttar muspekaren nedåt och klickar på Sök.
  2. Skriv CMD i rutan Sök. I sökresultaten trycker och håller du på Kommandotolken i en sekund, och klickar sedan på Kör som administratör. Om du använder en mus högerklickar du på Kommandotolken i listan med sökresultat och klicka sedan på Kör som administratör.
 4. Skriv in följande kommandon vid kommandotolken och tryck på Retur efter varje kommando:

  cd "C:\Program files\Microsoft Office 15\root\integration"

  Integrator.exe /U
Steg 2: Ta bort schemalagda aktiviteter från Office 2013
 1. Starta en kommandotolk som administratör.
 2. Skriv in följande kommandon vid kommandotolken och tryck på Retur efter varje kommando:
  schtasks.exe /delete /tn "\Microsoft\Office\Office 15 Subscription Heartbeat"
  schtasks.exe /delete /tn "\Microsoft\Office\Office Automatic Update"
  schtasks.exe /delete /tn "\Microsoft\Office\Office Subscription Maintenance"
Steg 3: Använd Aktivitetshanteraren för att avsluta Klicka-och-köruppgifterna
 1. Använd någon av följande metoder för att öppna Aktivitetshanteraren:

  För Windows 7

  Högerklicka på ett tomt område i Aktivitetsfältet och klicka sedan på Starta Aktivitetshanteraren.


  För Windows 8 eller Windows 8.1
  1. Svep in från skärmens högra kant och tryck på Sök. Om du använder en mus pekar du på skärmens övre högra hörn, flyttar muspekaren nedåt och klickar på Sök.
  2. Skriv Aktivitetshanteraren i rutan Sök. Klicka på Aktivitetshanteraren i sökresultaten.
 2. Klicka på fliken Process och högerklicka på varje process av följande processer som körs och klicka sedan på Avsluta process. I Windows 8 eller Windows 8.1 klickar du på Avsluta aktivitet.
  • integratedoffice.exe
  • appvshnotify.exe
  • firstrun.exe
  • setup*.exe
Steg 4: Ta bort Office 2013-tjänsten
 1. Starta en kommandotolk som administratör.
 2. Skriv följande kommando i kommandotolken och tryck på Retur:

  sc delete OfficeSvc
Steg 5: Ta bort filerna för Office 2013

 1. Använd någon av följande metoder för att öppna dialogrutan Kör.


  För Windows 7
  1. Klicka på Start. Klicka på Alla program och öppna sedan mappen Tillbehör.
  2. Klicka på Kör.

  För Windows 8 eller Windows 8.1
  1. Svep in från skärmens högra kant och tryck på Sök. Om du använder en mus pekar du på skärmens övre högra hörn, flyttar muspekaren nedåt och klickar på Sök.
  2. Skriv Kör i rutan Sök. I sökresultaten klickar du på Kör för att öppna verktyget.
  Obs! Du kan också trycka på Windows-tangenten + R för att öppna dialogrutan Kör.
 2. Skriv %ProgramFiles% i rutan Öppna och klicka sedan på OK.
 3. Ta bort mappen Microsoft Office 15.
 4. Öppna dialogrutan Kör, skriv %ProgramData%\Microsoft och klicka sedan på OK.
 5. Ta bort mappen ClickToRun. Om mappen inte finns fortsätter du till nästa steg.
 6. Öppna dialogrutan Kör, skriv %ProgramData%\Microsoft\office och klicka sedan på OK.
 7. Ta bort filen FFPackageLocker.

Obs! Om du inte kan ta bort en mapp eller en fil som är öppen eller används av ett annat program startar du om datorn och försöker igen. Om du fortfarande inte kan ta bort mappen går du till nästa steg.

Steg 6: Ta bort Office 2013-registerundernycklarna

Viktigt! Följ stegen i det här avsnittet noggrant. Det kan uppstå allvarliga problem om du gör felaktiga ändringar av registret. Innan du gör några ändringar i det, säkerhetskopierar du registret om problem uppstår.
 1. Öppna Registereditorn.

  För Windows 7
  1. Klicka på Start. Klicka på Alla program och öppna sedan mappen Tillbehör.
  2. Klicka på Kör.
  3. Skriv regedit och klicka sedan på OK.
    
  För Windows 8 eller Windows 8.1
  1. Svep in från skärmens högra kant och tryck på Sök. Om du använder en mus pekar du på skärmens övre högra hörn, flyttar muspekaren nedåt och klickar på Sök.
  2. Skriv regedit i rutan Sök. I rutan med sökresultat klickar du på regedit.exe för att öppna verktyget.
 2. Ta bort följande registerundernycklar:
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\15.0\ClickToRun
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\AppVISV
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Microsoft Office <Edition>15 - en-us

  Obs!
  Namnet på undernyckeln "Microsoft Office 15 <Edition>-en-us" beror på vilken lagerenhetversion (SKU) och språkversion av Office 2013 som du har installerat.
Steg 7: Ta bort genvägarna på Start-menyn
 1. Öppna dialogrutan Kör.
 2. Skriv %ALLUSERSPROFILE%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs i rutan Kör och tryck på Retur.
 3. Ta bort mapparna för Office 2013.
Steg 8: Avinstallera den lokala Microsoft Office Habanero-komponenten och den kompletterande lokala Habanero-komponenten
 1. Starta en kommandotolk som administratör.
 2. Vid kommandotolken skriver du ett av följande kommandon och trycker på Retur:
  • Om du kör en x86-version av Office 2013 på ett x64-operativsystem kör du följande kommando: MsiExec.exe /X{50150000-008F-0000-1000-0000000FF1CE}
  • Om du kör en x86-version av Office 2013 på ett x86-operativsystem kör du följande kommando: MsiExec.exe /X{50150000-007E-0000-0000-0000000FF1CE}
  • Om du kör en x64-version av Office 2013 på ett x64-operativsystem kör du följande kommando: MsiExec.exe /X{50150000-008C-0000-1000-0000000FF1CE}
Dölj bildenVisa bilden
För en MSI-installation av Office 2013
Dölj bildenVisa bilden
VIKTIGT! Information som du måste veta innan du tar bort Office 2013:

Tryck först på ALT för att visa menyraden om du vill använda Visa- eller Verktyg-menyn. Du måste visa dolda filer och mappar. Gör så här:

 1. Öppna Utforskaren.
 2. Klicka på MappalternativVerktyg-menyn. Tryck på ALT för att visa menyraden.
 3. Klicka på fliken Visning.
 4. I rutan Avancerade inställningar under Dolda filer och mappar klickar du på Visa dolda filer och mappar.
 5. Avmarkera kryssrutan Dölj filnamnstillägg för kända filtyper.
 6. Klicka på OK, och stäng sedan fönstren.

Steg 1: Ta bort alla återstående Windows Installer-paket för Office 2013

 1. Använd någon av följande metoder för att öppna dialogrutan Kör.

  I Windows 7
  1. Klicka på Start. Klicka på Alla program och öppna sedan mappen Tillbehör.
  2. Klicka på Kör.
  För Windows 8 eller Windows 8.1
  1. Svep in från skärmens högra kant och tryck på Sök. Om du använder en mus pekar du på skärmens övre högra hörn, flyttar muspekaren nedåt och klickar på Sök.
  2. Skriv Kör i rutan Sök. I sökresultaten klickar du på Kör för att öppna verktyget.
 2. Skriv installer och klicka sedan på OK.

  Obs! Genom detta öppnas mappen %windir%\Installer.
 3. Klicka på Välj informationVisa-menyn.
 4. Markera kryssrutan Ämne, skriv 340 i rutan Bredd för markerad kolumn (i bildpunkter): och klicka på OK.

  Obs! Det kan ta flera minuter innan objekten visas vid MSI-filerna.
 5. Peka på Sortera efterVisa-menyn och klicka sedan på Ämne.
 6. När dialogrutan Kontroll av användarkonto visas klickar du på Tillåt för att fortsätta.
 7. Hitta alla MSI-filer med ämnet "Microsoft Office <produktnamn> 2013", högerklicka på MSI-filen och klicka sedan på Avinstallera.

  Obs! Platshållaren <produktnamn> står för namnet på Office 2013-produkten.

Steg 2: Stoppa tjänsten Office Source Engine

 1. Öppna dialogrutan Kör.
 2. Skriv services.msc och klicka sedan på OK.
 3. I fönstret Tjänster tar du reda på om tjänsten Office Source Engine körs. (Om den gör det visas "Startad" i kolumnen Status.) Om tjänsten körs högerklickar du på Office Source Engine och klickar sedan på Stoppa.
 4. Stäng fönstret Tjänster.

Steg 3: Ta bort eventuella kvarvarande installationsmappar för Office 2013

 1. Öppna dialogrutan Kör.
 2. Skriv %CommonProgramFiles%\Microsoft Shared och klicka sedan på OK.

  Obs! På en dator med en 64-bitarsversion av Windows skriver du %CommonProgramFiles(x86)%\Microsoft Shared och klickar sedan på OK.
 3. Om följande mappar finns tar du bort dem:
  • Office15
  • Source Engine
 4. Öppna dialogrutan Kör.
 5. Skriv %ProgramFiles%\Microsoft Office och klicka på OK.

  Obs! På en dator med en 64-bitarsversion av Windows skriver du %ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office och klickar sedan på OK.
 6. Ta bort Office15-mappen.
 7. I rotmappen på varje hårddisk letar du upp och öppnar mappen MSOCache. Om du inte ser mappen gör du följande:
  1. Öppna Utforskaren och klicka sedan på MappalternativVerktyg-menyn.
  2. Klicka på fliken Visning.
  3. I rutan Avancerade inställningar under Dolda filer och mappar klickar du på Visa dolda filer och mappar.
  4. Avmarkera kryssrutan Dölj skyddade operativsystemfiler och klicka sedan på OK.
   • Öppna mappen Alla användare i mappen MSOCache och ta sedan bort alla mappar som innehåller texten 0FF1CE}- i mappnamnet.

    Obs! Denna text innehåller 0 (noll) och 1 (ett) i stället för bokstäverna "O" och "I".

    Exempel {90150000-001B-0409-0000-0000000FF1CE}-C

Steg 4: Ta bort eventuella kvarvarande installationsfiler för Office 2013

 1. Öppna dialogrutan Kör.
 2. Skriv %appdata%\microsoft\templates och klicka på OK.
 3. Ta bort följande filer:
  • Normal.dotm
  • Välkommen till Word.dotx

 4. Öppna dialogrutan Kör.
 5. Skriv %appdata%\microsoft\document building blocks och klicka sedan på OK.
 6. Öppna undermappen som finns i mappen Dokumentbyggblock.

  Obs! Rubriken på undermappen är ett fyrsiffrigt nummer som representerar språket i Microsoft Office-paketet.
 7. Ta bort filen building blocks.dotx.
 8. Avsluta alla program innan du följer de återstående stegen.

Steg 5: Ta bort registerundernycklarna för Office 2013

Varning! Det kan uppstå allvarliga problem vid felaktiga ändringar av registret med hjälp av Registereditorn eller någon annan metod. De här problemen kan medföra att du måste installera om operativsystemet. Microsoft kan inte garantera att problemen kan lösas. Du ändrar registret på egen risk.

Viktigt! Den här artikeln innehåller information om hur du redigerar registret. Säkerhetskopiera registret innan du gör några ändringar i det. Se till att du vet hur du återställer registret om det uppstår ett problem. Om du vill veta mer om hur du säkerhetskopierar, återställer och ändrar registret klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322756 Säkerhetskopiera och återställa registret i Windows
Leta upp och ta sedan bort Office 2013-registerundernycklarna om de finns. Gör så här:

 1. Öppna dialogrutan Kör.
 2. Skriv regedit och klicka sedan på OK.
 3. Klicka på följande registerundernyckel:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0
 4. Klicka på ExporteraArkiv-menyn, skriv DeletedKey01 och klicka på Spara.
 5. Klicka på Ta bortRedigera-menyn och sedan på Ja för att bekräfta.
 6. Upprepa stegen (1 till 7) för varje registerundernyckel i följande lista. Ändra namnet på den exporterade nyckeln med ett för varje undernyckel.

  Ett exempel: Skriv DeletedKey02 för den andra nyckeln, DeletedKey03 för den tredje och så vidare.

  Obs! I följande registernycklar motsvarar asterisken (*) ett eller flera tecken i undernyckelns namn.

32-bitarsversioner av Windows

 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\15.0
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\Delivery\SourceEngine\Downloads\*0FF1CE}-*
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\*0FF1CE*
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\Upgrade Codes\*F01FEC
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Products\*F01FEC
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ose
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Features\*F01FEC
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products\*F01FEC
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\UpgradeCodes\*F01FEC
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Win32Assemblies\*Office15*

64-bitarsversioner av Windows

 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\15.0
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\Delivery\SourceEngine\Downloads\*0FF1CE}-*
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\*0FF1CE*
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ose
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Features\*F01FEC
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products\*F01FEC
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\UpgradeCodes\*F01FEC
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Win32Asemblies\*Office15*

Ta även bort följande registerundernycklar:
 1. Leta upp en av följande undernycklar, beroende på vilken version av Windows som du kör:
  • 32 bitar: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
  • 64 bitar: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
 2. Klicka på ExporteraArkiv-menyn, skriv UninstallKey01 och klicka på Spara.
 3. Under undernyckeln Uninstall som du letade upp i steg 1 klickar du på varje undernyckel och tar reda på om den har tilldelats följande värde:
  • Namn: UninstallString
  • Data: filnamn_sökväg\Office Setup Controller\Setup.exe sökväg

  Obs! I det här exemplet är filnamn en platshållare för namnet på ett installationsprogram, och sökväg är en platshållare för filsökvägen.

 4. Om undernyckeln innehåller det namn och de data som beskrivs i steg 3 klickar du på Ta bortRedigera-menyn. Gå annars vidare till steg 5.
 5. Upprepa steg 3 och 4 tills du har hittat och tagit bort alla undernycklar med det namn och de data som beskrivs i steg 3.
 6. Stäng Registereditorn.
Dölj bildenVisa bilden
Dölj bildenVisa bilden

Hjälp direkt


Mer information

Installera om Office 2013 eller Office 365 efter avinstallationen

Logga in på din kontosida och klicka sedan på knappen Installera för att installera Office på samma dator. Om du köpte Office med en dvd använder du dvd-skivan och produktnyckeln som fanns i produktförpackningen för att installera om det.

Om den här artikeln

Artikel-id: 2739501
Senaste recension: den 21 april 2014
Informationen i denna artikel gäller:: Microsoft Office 365 Home, Microsoft Office 365 ProPlus, Microsoft Office Home and Business 2013, Microsoft Office Home and Student 2013, Microsoft Office Personal 2013, Microsoft Office Professional 2013, Microsoft Office Professional Plus 2013, Microsoft Office Standard 2013
Vill du lämna feedback om den här artikeln?