ข้อผิดพลาด "คุณจะไม่อนุญาตให้สร้างไซต์ของทีม" ข้อความเมื่อคุณคลิก "ไซต์ใหม่" บน SharePoint แบบออนไลน์หน้า "ไซต์ตาม"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2739513 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

ปัญหา

เมื่อคุณคลิกไซต์ใหม่บนหน้าตามไซต์ในแบบออนไลน์ของ Microsoft SharePoint คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
คุณไม่ได้รับอนุญาตให้สร้างไซต์ของทีมใน https://yourdomain.sharepoint.com/

หมายเหตุ ที่ yourdomain ตัวยึดตำแหน่งแทนโดเมนที่คุณใช้สำหรับองค์กรของคุณ

โซลูชัน

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ผู้ดูแลระบบต้องกำหนดสิทธิ์สร้างไซต์ย่อยเพื่อที่ผู้ใช้ต้องมีสิทธิ์การใช้ "ไซต์ใหม่" เชื่อมโยง

หมายเหตุถ้าคุณใช้โซลูชันนี้ ผู้ใช้ทั้งหมดที่จะถูกเพิ่มลงในกลุ่มใหม่ที่คุณสร้าง จะสามารถสร้างไซต์ย่อยภายในไซต์คอลเลกชัน มีหลายวิธีที่มีระดับการเข้าถึง อย่างไรก็ตาม โซลูชันนี้ช่วยให้คุณ (ผู้ดูแล) ได้อย่างง่ายดายจัดการหมายเลขและช่วงของบุคคลที่สามารถสร้างไซต์ย่อย คุณสามารถจัดการตัวแปรนี้ได้ โดยการเพิ่ม หรือเอาผู้ใช้ออกจากกลุ่มใหม่

เมื่อต้องการตรวจสอบตำแหน่งที่ไซต์ถูกสร้างขึ้นหลังจากที่คุณคลิกการเชื่อมโยงไซต์ใหม่ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ล็อกออนเข้าสู่ศูนย์กลางการดูแล SharePoint และจากนั้น คลิกตั้งค่า
 2. ในตัวเลือกเป็นไซต์เริ่มต้นตรวจสอบ URL ที่แสดงอยู่ในฟิลด์สร้างไซต์ภายใต้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ https://contoso.sharepoint.comตำแหน่ง คอนโทโซ มีชื่อโดเมนที่คุณใช้สำหรับองค์กรของคุณ
เมื่อต้องการสร้างระดับสิทธิ์ใหม่ คุณต้องเป็นผู้ดูแลไซต์ที่ถูกระบุเพื่อให้ไซต์ที่สร้างภายใต้นั้น ในสถานการณ์นี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกที่ไอคอนเกียร์สำหรับเมนูเครื่องมือและจากนั้น คลิกการตั้งค่าไซต์
 2. คลิกสิทธิ์สำหรับไซต์
 3. บน ribbon คลิกระดับสิทธิ์และจากนั้น คลิกเพิ่มระดับสิทธิ์
 4. ป้อนชื่อสำหรับระดับสิทธิ์ จากนั้น ในส่วนสิทธิ์ของไซต์ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายสร้างไซต์ย่อย
 5. คลิก สร้าง
เมื่อต้องการสร้างกลุ่มที่ใช้ระดับสิทธิ์ใหม่ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เป็นผู้ดูแลระบบของไซต์:
 1. คลิกที่ไอคอนเกียร์สำหรับเมนูเครื่องมือและจากนั้น คลิกการตั้งค่าไซต์
 2. คลิกไซต์สิทธิ์แล้ว คลิ กสร้าง กลุ่ม
 3. ระบุชื่อสำหรับกลุ่ม และจากนั้น ในส่วนของการให้สิทธิ์ในการใช้ไซต์นี้ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากชื่อของระดับสิทธิ์ใหม่ที่คุณสร้างขึ้น

  หมายเหตุมีนอกจากนี้การตั้งค่าอื่น ๆ ในส่วนนี้ เลือกการตั้งค่าใด ๆ เพิ่มเติมตามความเหมาะสมของสถานการณ์จำลองเฉพาะ
 4. คลิก สร้าง
เพิ่ม และเอาผู้ใช้ออกจากกลุ่มใหม่เพื่อที่จะให้ หรือปฏิเสธสิทธิ์ที่คุณได้ตั้งค่าคอนฟิก

ข้อมูลเพิ่มเติม

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากผู้ใช้ที่กำลังพยายามสร้างไซต์ไม่มีสิทธิ์สร้างไซต์ย่อยสำหรับไซต์คอลเลกชันที่เขาหรือเธอกำลังพยายามสร้างไซต์

ยังคงต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ ไป ชุมชนของ office 365 เว็บไซต์

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2739513 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 4 มิถุนายน 2557 - Revision: 6.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office SharePoint Online
Keywords: 
o365e o365p o365 o365022013 o365a o365m kbmt KB2739513 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2739513

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com