"มิติ '<named set="" alias="">' ไม่พบใน cube เมื่อสตริงที่<named set="" alias="">ถูกแยกวิเคราะห์" ข้อผิดพลาดเมื่อคุณเรียกใช้แบบสอบถาม MDX ในบริการวิเคราะห์ SQL Server 2012</named> <...

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2739928 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณพยายามเรียกใช้แบบสอบถามนิพจน์หลายมิติ (MDX) ใน Microsoft SQL Server 2012 วิเคราะห์บริการ (SSAS), คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้:
มิติ '<named set="" alias=""></named>' ไม่พบใน cube เมื่อสตริงที่<named set="" alias=""></named>ถูกแยกวิเคราะห์

บันทึกย่อ
  • "นามแฝงในการตั้งชื่อแล้ว"เป็นตัวยึดสำหรับชื่อแบบไดนามิกที่คุณกำหนดไว้สำหรับมิติ
  • แบบสอบถาม MDX จะดำเนินเสร็จเรียบร้อยแล้วใน SSAS 2008 R2

ตัวอย่างเช่น คุณได้รับข้อผิดพลาดเมื่อคุณเรียกใช้แบบสอบถามต่อไปนี้กับฐานข้อมูล AdventureWorks SQL Server 2008 R2 ใน SSAS 2012:
WITH 
SET XQE_NS10 AS
Filter
(
[Product].[Product Categories].[Category].MEMBERS
,
Count
(
Filter
(
CrossJoin
(
[Product].[Product Categories].[Category].MEMBERS
,[Product].[Status].[Status].MEMBERS
)
,
(
[Measures].[Reseller Freight Cost]
,[Date].[Fiscal].[XQE_MDF_CM0]
)
> 20000
)
,IncludeEmpty
)
> 0
)


/* The named set [XQE_SA0] is defined in context of the COUNT operation */

MEMBER [Date].[Fiscal].[XQE_MDF_CM0] AS
IIF
(
Count
(
Descendants
(
[Geography].[Geography].CurrentMember
,[Geography].[Geography].[Country]
) AS [XQE_SA0]
,IncludeEmpty
)
> 0
,Aggregate

/* [XQE_SA0] is subsequently used in AGGREGATE */
(
[XQE_SA0]
,[Date].[Fiscal].DefaultMember
)
,NULL
)
SET XQE_NS0 AS
[Geography].[Geography].[Country].&[Canada]
SELECT
{XQE_NS0} ON 0
FROM [AdventureWorks]
WHERE
[Measures].[Reseller Freight Cost];

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากไม่สามารถถูกอ้างอิงนามแฝงที่กำหนดไว้ในขอบเขตเฉพาะการอยู่ในขอบเขตใน SSAS 2012

หมายเหตุ การรั่วไหลของขอบเขตการเปิดใช้งานได้ใน SSAS 2008 R2 อย่างไรก็ตาม จะถูกปิดใช้งานใน SSAS 2012

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า นี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการอ้างอิงนามแฝงที่อยู่นอกขอบเขตกำหนดไว้ในแบบสอบถาม MDX ใน SSAS 2012

วิธีที่ 1

การอ้างอิงนามแฝงอยู่ภายในขอบเขตที่กำหนดไว้

วิธีที่ 2

ใช้นิพจน์ MDX ซ้ำที่ใช้แทนนามแฝง ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องหลีกเลี่ยงปัญหาในสถานการณ์ที่อธิบายไว้ในส่วน "อาการ" คุณสามารถแทนนามแฝง [XQE_SA0] กับนิพจน์ต่อไปนี้:
([Geography].[Geography].CurrentMember,[Geography].[Geography].[Country])
ขณะนี้ รหัสต่อไปนี้จะทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว:
WITH 
SET XQE_NS10 AS
Filter
(
[Product].[Product Categories].[Category].MEMBERS
,
Count
(
Filter
(
CrossJoin
(
[Product].[Product Categories].[Category].MEMBERS
,[Product].[Status].[Status].MEMBERS
)
,
(
[Measures].[Reseller Freight Cost]
,[Date].[Fiscal].[XQE_MDF_CM0]
)
> 20000
)
,IncludeEmpty
)
> 0
)
MEMBER [Date].[Fiscal].[XQE_MDF_CM0] AS
IIF
(
Count
(
Descendants
(
[Geography].[Geography].CurrentMember
,[Geography].[Geography].[Country]
) AS [XQE_SA0]
,IncludeEmpty
)
> 0
,Aggregate
(
Descendants
/* instead of referencing [XQE_SA0], substitute the MDX upon which it is based */
(
[Geography].[Geography].CurrentMember
,[Geography].[Geography].[Country]
)
,[Date].[Fiscal].DefaultMember
)
,NULL
)
SET XQE_NS0 AS
[Geography].[Geography].[Country].&[Canada]
SELECT
{XQE_NS0} ON 0
FROM [AdventureWorks]
WHERE
[Measures].[Reseller Freight Cost];

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฐานข้อมูล AdventureWorks สำหรับ SQL Server 2008 R2 ไปเว็บไซต์ Microsoft CodePlex ต่อไปนี้:

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2739928 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 25 กันยายน 2555 - Revision: 1.0
ใช้กับ
  • Microsoft SQL Server 2012 Developer
  • Microsoft SQL Server 2012 Enterprise
  • Microsoft SQL Server 2012 Standard
  • Microsoft SQL Server 2012 Business Intelligence
  • Microsoft SQL Server 2012 Web
Keywords: 
kbsurveynew kbtshoot kbexpertiseadvanced kbmt KB2739928 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2739928

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com